Đề về 45 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 45 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 45

Bộ số Bộ số Bộ số
54 - 4 Lần 48 - 3 Lần 57 - 3 Lần
65 - 3 Lần 28 - 3 Lần 50 - 2 Lần
49 - 2 Lần 16 - 2 Lần 51 - 2 Lần
27 - 2 Lần 90 - 2 Lần 69 - 2 Lần
83 - 2 Lần 21 - 2 Lần 09 - 1 Lần
05 - 1 Lần 43 - 1 Lần 22 - 1 Lần
15 - 1 Lần 98 - 1 Lần 02 - 1 Lần
61 - 1 Lần 66 - 1 Lần 45 - 1 Lần
40 - 1 Lần 96 - 1 Lần 91 - 1 Lần
30 - 1 Lần 59 - 1 Lần 29 - 1 Lần
47 - 1 Lần 31 - 1 Lần 73 - 1 Lần
33 - 1 Lần 20 - 1 Lần 00 - 1 Lần
92 - 1 Lần 44 - 1 Lần 82 - 1 Lần
99 - 1 Lần 94 - 1 Lần 70 - 1 Lần
53 - 1 Lần 26 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 45

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 41 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 3 Lần Đuôi 1 về 7 Lần Tổng 1 về 8 Lần
Đầu 2 về 11 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 7 Lần
Đầu 3 về 3 Lần Đuôi 3 về 6 Lần Tổng 3 về 3 Lần
Đầu 4 về 10 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 1 Lần
Đầu 5 về 13 Lần Đuôi 5 về 6 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 0 Lần
Đầu 7 về 2 Lần Đuôi 7 về 6 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 3 Lần Đuôi 8 về 7 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 8 Lần Đuôi 9 về 8 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 45

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
09-10-2023 91245 84521 10-10-2023 04-13-18-19-21-22-23-25-27-31-40-49-55-61-63-65-67-74-75-76-77-78-79-92-93-96-98
04-04-2023 75345 96226 05-04-2023 00-13-14-14-14-15-20-25-26-26-27-47-49-49-52-55-58-59-59-59-66-72-76-79-81-85-86
28-12-2022 55145 51849 29-12-2022 02-06-08-08-09-17-22-30-31-33-33-35-36-38-41-47-49-54-61-65-66-75-76-82-83-87-95
12-10-2022 67145 65353 13-10-2022 07-10-12-16-20-21-23-25-30-33-41-42-42-47-53-59-60-64-65-68-69-69-70-73-83-96-96
15-04-2022 54045 36554 16-04-2022 02-08-10-20-27-36-45-46-48-54-66-69-69-69-70-73-77-80-81-81-81-83-85-90-91-94-98
07-04-2022 98245 43769 08-04-2022 01-15-18-22-22-31-32-35-35-41-42-42-52-55-59-60-60-62-65-69-73-77-79-82-87-88-88
21-01-2022 78645 74954 22-01-2022 02-04-05-06-07-10-22-23-26-26-33-37-40-41-43-45-45-51-54-59-62-69-84-90-92-94-95
10-01-2022 08845 55427 11-01-2022 02-03-05-07-08-09-10-16-17-24-27-31-35-38-39-40-52-52-52-58-61-88-89-89-89-97-99
06-10-2021 82245 97469 07-10-2021 00-08-09-16-19-27-39-41-45-46-51-51-58-59-61-63-65-69-71-71-71-72-75-78-78-82-91
20-01-2021 60545 21331 21-01-2021 07-09-19-19-24-24-25-31-37-40-44-49-52-52-55-58-58-59-60-66-69-78-79-80-84-87-95
12-12-2020 09945 08528 13-12-2020 00-02-06-20-26-28-33-35-39-40-42-47-49-53-58-62-62-63-66-70-81-82-86-87-90-98-99
10-02-2020 96045 07696 11-02-2020 03-05-05-11-11-16-33-36-36-37-52-54-55-63-63-64-68-70-84-86-93-94-94-94-96-96-97
21-07-2019 50545 12598 22-07-2019 00-03-08-08-15-16-17-21-24-24-26-27-29-36-37-43-47-52-58-60-79-83-84-90-96-97-98
14-01-2019 51545 84265 15-01-2019 03-09-09-10-14-16-19-21-22-22-28-29-31-43-49-50-52-61-65-65-78-79-86-87-90-90-98
13-10-2018 48145 35128 14-10-2018 03-12-13-26-28-28-30-41-46-46-47-51-53-53-57-57-58-59-62-64-64-76-79-86-92-98-99
10-09-2018 51845 50040 11-09-2018 01-03-04-07-15-20-21-27-27-33-36-40-45-46-48-48-49-49-57-61-67-75-77-79-80-94-98
09-07-2018 14845 76157 10-07-2018 00-06-07-10-12-12-15-21-22-31-35-40-42-48-49-54-56-56-57-66-69-75-75-81-82-94-95
15-06-2018 70145 81948 16-06-2018 00-02-05-14-16-18-19-20-21-22-24-26-30-40-43-48-66-69-73-74-76-89-89-92-97-98-98
19-05-2018 15245 32370 20-05-2018 02-03-04-05-09-15-24-25-26-29-29-40-40-49-49-53-55-62-63-64-68-69-70-73-77-80-88
14-05-2018 41345 10316 15-05-2018 02-05-14-16-18-29-36-39-46-51-54-60-62-65-66-66-67-67-70-73-77-77-88-88-95-98-99
24-04-2018 28845 26550 25-04-2018 08-15-15-17-19-22-27-29-32-32-37-37-40-42-44-50-54-59-62-62-75-79-79-87-91-94-97
24-03-2018 05545 96594 25-03-2018 02-09-15-18-21-22-24-27-27-29-31-34-43-55-56-57-59-71-72-77-77-78-81-87-93-94-98
26-01-2018 82445 31583 27-01-2018 02-05-11-12-15-16-17-19-20-21-29-33-34-35-50-53-61-64-72-79-80-82-82-83-86-91-93
15-04-2017 88945 73309 16-04-2017 01-06-07-08-09-11-19-27-29-30-33-35-40-41-43-48-50-52-54-57-66-72-73-75-77-79-82
05-03-2017 00745 75615 06-03-2017 00-07-08-08-12-14-15-16-16-18-21-25-30-31-35-52-55-61-61-70-76-78-86-87-90-94-99
18-01-2017 37845 80047 19-01-2017 04-13-17-17-19-23-26-33-44-44-47-50-51-55-63-67-69-70-71-72-74-78-78-79-83-95-99
08-11-2015 35545 11322 09-11-2015 00-02-03-14-17-17-19-22-22-29-30-37-41-54-58-63-66-72-72-75-75-76-78-81-87-87-90
20-10-2015 44745 93930 21-10-2015 03-10-12-15-16-16-26-30-33-33-41-41-44-48-57-59-61-62-62-71-75-78-79-88-91-92-93
19-10-2015 83245 44745 20-10-2015 00-04-05-06-13-14-32-42-45-46-48-52-57-57-62-63-67-68-75-77-82-84-86-88-91-92-99
27-03-2015 25345 45057 28-03-2015 02-03-13-14-15-16-23-24-28-30-30-31-45-49-56-57-57-66-74-74-75-76-78-79-83-84-98
12-02-2015 22545 81254 13-02-2015 04-11-13-14-16-16-21-23-27-28-30-34-35-45-48-53-54-56-66-74-74-77-77-77-86-87-88
01-02-2015 76945 60649 02-02-2015 01-05-07-09-18-19-19-21-26-27-29-49-51-53-54-55-64-65-67-74-78-81-82-84-90-91-94
03-12-2014 76145 66465 04-12-2014 04-07-09-27-28-33-33-42-44-46-46-50-50-51-65-68-69-70-72-73-79-84-85-86-86-89-91
07-11-2014 55145 62292 08-11-2014 00-04-14-15-20-27-33-34-35-39-49-51-55-57-58-59-65-72-74-76-78-83-85-85-92-92-96
15-09-2014 46745 22951 16-09-2014 03-14-19-20-23-24-27-27-29-29-31-35-36-46-46-51-51-56-57-61-65-71-78-89-89-95-97
02-08-2014 80945 28099 03-08-2014 02-02-04-05-07-12-14-16-16-27-30-39-44-44-45-48-48-55-57-66-71-87-91-92-97-99-99
06-07-2014 85345 44050 07-07-2014 00-00-01-03-05-09-12-20-22-29-33-40-42-50-51-54-55-59-65-69-79-84-86-87-90-90-95
26-05-2014 34345 45566 27-05-2014 01-03-04-05-10-10-11-18-21-22-37-41-45-47-54-54-55-57-66-68-70-88-94-95-97-98-99
08-02-2014 66145 05148 09-02-2014 00-02-03-05-05-07-16-17-21-24-26-28-32-33-35-42-45-48-49-50-53-60-62-74-79-82-91
07-01-2014 54545 15791 08-01-2014 02-03-15-19-22-30-32-33-33-44-46-49-50-51-52-53-58-68-69-72-73-74-79-79-91-97-99
26-10-2013 72845 27183 27-10-2013 04-07-18-25-29-30-30-36-39-40-51-52-52-56-58-60-61-63-66-67-71-83-83-94-95-98-99
29-09-2013 27245 47648 30-09-2013 04-06-07-11-12-15-16-25-29-34-35-36-48-52-52-55-62-64-80-82-83-85-90-92-94-95-99
07-05-2013 57145 72965 08-05-2013 01-09-09-11-14-23-23-26-31-34-43-51-54-54-63-65-66-67-71-71-75-76-87-88-91-92-93
26-02-2013 36545 83590 27-02-2013 02-02-05-07-09-10-11-26-28-29-31-31-43-52-56-66-67-71-71-73-75-76-76-79-85-90-96
05-05-2012 53045 71421 06-05-2012 00-00-02-03-03-07-07-08-10-19-20-21-26-29-31-36-36-42-42-43-65-68-75-86-90-90-94
06-12-2011 24045 22005 07-12-2011 00-05-05-08-09-13-14-14-17-18-27-41-41-42-47-53-57-62-63-70-73-78-85-86-87-89-97
22-01-2011 73445 73957 23-01-2011 03-03-05-05-08-17-20-21-23-29-31-38-39-47-56-57-60-63-65-69-76-80-86-89-94-98-99
25-12-2010 26845 80790 26-12-2010 01-06-07-09-13-17-18-20-25-28-29-41-44-51-59-62-67-69-76-77-81-81-82-84-86-90-96
17-09-2010 73045 83100 18-09-2010 00-14-21-22-24-30-34-38-41-46-48-53-61-61-62-65-66-72-76-77-80-83-85-87-88-92-99
10-01-2010 48345 65443 11-01-2010 03-04-06-06-13-13-14-18-23-34-38-43-43-52-52-52-57-57-62-70-73-75-80-83-86-93-98
09-12-2009 40945 14429 10-12-2009 01-03-23-24-27-29-35-35-37-39-44-44-54-58-61-64-69-71-76-76-79-81-84-93-94-95-97
26-07-2009 76545 72205 27-07-2009 02-05-07-07-13-16-17-18-21-22-26-27-39-40-41-41-42-43-50-66-67-78-79-83-88-94-94
30-05-2009 89645 69651 31-05-2009 00-01-03-05-17-23-26-35-47-47-51-51-53-56-57-58-61-65-78-78-83-85-90-96-97-98-99
30-03-2009 55845 03161 31-03-2009 04-04-06-08-12-12-28-30-35-44-44-48-50-54-57-61-65-66-68-76-78-81-86-90-96-97-99
24-01-2009 08245 Tết 25-01-2009 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-�t
08-11-2008 29445 65182 09-11-2008 02-14-17-24-28-31-32-33-34-39-53-54-55-55-56-65-66-68-71-76-77-82-83-85-86-88-90
14-04-2008 86045 87616 15-04-2008 07-15-16-19-22-25-35-36-36-41-43-50-52-53-59-61-62-78-78-87-87-89-90-93-95-95-98
14-02-2008 51945 11173 15-02-2008 00-03-03-05-08-20-21-34-38-46-48-50-52-54-56-57-58-68-68-73-75-77-84-85-94-97-98
10-10-2007 17445 56659 11-10-2007 02-13-21-25-26-27-32-32-41-43-45-47-48-54-55-55-59-63-65-72-76-81-82-83-91-95-98
07-08-2007 14545 95227 08-08-2007 01-04-05-07-09-11-11-18-27-29-31-36-37-40-41-49-49-53-59-76-79-81-82-88-90-98-99
06-07-2007 91345 71554 07-07-2007 10-11-11-12-13-15-24-30-31-32-39-41-42-44-49-54-60-61-64-76-76-78-78-84-84-93-96
07-05-2006 37445 13509 08-05-2006 01-01-08-09-09-12-13-16-22-29-37-39-45-46-53-55-63-66-72-82-82-84-86-88-89-89-93
18-03-2006 75045 03744 19-03-2006 01-01-14-20-23-24-29-30-37-39-39-40-44-44-46-60-64-66-75-78-79-80-83-84-85-90-95
23-12-2005 21345 65520 24-12-2005 17-20-21-23-24-26-28-29-30-34-36-37-42-48-49-58-62-72-74-77-80-86-88-89-89-93-99
11-07-2005 48345 99402 12-07-2005 02-05-06-13-14-15-19-21-24-24-28-28-33-47-47-48-55-71-71-79-85-91-92-93-94-97-98
17-06-2005 28645 05005 18-06-2005 04-04-04-05-06-19-23-32-34-34-37-42-50-50-54-61-61-66-67-72-75-78-88-90-90-95-98
22-04-2005 77245 34133 23-04-2005 00-02-06-07-08-11-21-22-31-31-33-36-39-40-45-46-53-63-64-66-67-68-69-75-80-83-89
02-02-2005 35345 03928 03-02-2005 04-09-13-16-20-21-22-27-28-28-38-46-58-61-64-69-71-73-73-74-76-77-80-86-95-95-97

Để biết chắc hôm nay đề về 45 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 45 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 45 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 45 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 45 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 45 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 45 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 45 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 45 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 45 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 45 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 45 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 45 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 4 lần đề về 45 vào tháng 2 lần tháng 1,4.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 45 về 2 lần vào các kỳ quay tháng 1 và tháng 10.

Năm 2020 đề về số 45 ra tới 2 lần vào tháng 2 và tháng 12

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 45 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. 

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 45 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 45. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 45 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 45

Đề về 45 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 45 chuẩn 3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 45 đã ra 5 lần sau đề về số 45 và đề số 45 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 45 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 45 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 45 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 45 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 45 chuẩn 4

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 45 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 45 hôm sau đánh nên ngay con 45 hoặc đánh ngay cặp 65-56 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 45 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 65 và 56 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 45 kèm theo lô 45 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 45 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 45

Đề về 45 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 45 chuẩn 5

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 45, thống kê chạm những hôm đề về 45, và bảng thống kê những ngày đề về 45, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.