Warning: Undefined array key "2019-01-31" in /www/wwwroot/bantinlode.com/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 75
Đề về 44 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 44 chuẩn

Đề về 44 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 44 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 44

Bộ số Bộ số Bộ số
30 - 3 Lần 33 - 3 Lần 93 - 3 Lần
46 - 2 Lần 53 - 2 Lần 19 - 2 Lần
11 - 2 Lần 31 - 2 Lần 64 - 2 Lần
18 - 2 Lần 37 - 2 Lần 98 - 2 Lần
76 - 2 Lần 66 - 2 Lần 56 - 1 Lần
24 - 1 Lần 01 - 1 Lần 09 - 1 Lần
65 - 1 Lần 40 - 1 Lần 81 - 1 Lần
67 - 1 Lần 62 - 1 Lần 75 - 1 Lần
45 - 1 Lần 90 - 1 Lần 89 - 1 Lần
68 - 1 Lần 14 - 1 Lần 23 - 1 Lần
41 - 1 Lần 72 - 1 Lần 49 - 1 Lần
00 - 1 Lần 60 - 1 Lần 47 - 1 Lần
15 - 1 Lần 52 - 1 Lần 26 - 1 Lần
54 - 1 Lần 39 - 1 Lần 86 - 1 Lần
55 - 1 Lần 79 - 1 Lần 44 - 1 Lần
88 - 1 Lần 74 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 44

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 3 Lần Đuôi 0 về 43 Lần Tổng 0 về 10 Lần
Đầu 1 về 8 Lần Đuôi 1 về 7 Lần Tổng 1 về 5 Lần
Đầu 2 về 3 Lần Đuôi 2 về 3 Lần Tổng 2 về 8 Lần
Đầu 3 về 11 Lần Đuôi 3 về 9 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 8 Lần Đuôi 4 về 7 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 6 Lần Đuôi 5 về 5 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 9 Lần Đuôi 6 về 9 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 4 Lần Tổng 7 về 4 Lần
Đầu 8 về 4 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 6 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 44

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
20-03-2024 35144 81866 21-03-2024 01-07-13-18-20-20-25-26-26-33-38-39-43-49-52-56-63-66-68-79-79-84-87-89-91-93-98
01-02-2024 87444 28174 02-02-2024 02-05-08-18-31-35-39-42-51-55-55-63-67-68-71-74-76-77-80-80-84-84-90-93-94-96-97
23-10-2023 45844 91388 24-10-2023 08-09-16-18-18-22-22-26-29-29-32-40-43-45-51-55-57-59-59-62-65-73-76-83-87-88-98
29-09-2023 07044 19237 30-09-2023 02-04-10-11-11-12-15-16-17-20-29-37-38-44-44-44-53-54-57-60-62-66-68-71-74-79-79
21-07-2023 35944 27433 22-07-2023 07-12-19-22-26-28-33-34-36-48-51-52-52-54-55-61-61-65-67-69-69-80-83-87-88-90-92
02-04-2023 01844 52333 03-04-2023 09-16-23-25-29-32-32-33-42-45-46-50-52-53-57-65-69-71-71-76-78-81-84-84-84-89-99
01-04-2023 70344 01844 02-04-2023 06-07-17-19-21-24-36-39-39-40-44-54-56-57-57-67-70-73-77-77-87-87-90-95-96-97-99
28-08-2022 68144 75965 29-08-2022 01-07-12-12-13-19-20-21-25-31-35-39-43-52-65-67-70-73-75-75-82-90-91-92-92-94-95
21-03-2022 76044 43218 22-03-2022 02-06-11-13-14-18-22-23-26-28-31-34-40-43-51-52-62-63-67-68-70-71-73-81-83-90-93
20-11-2021 45344 47579 21-11-2021 06-10-10-10-15-15-15-16-19-29-30-34-43-47-60-63-64-68-69-70-73-73-75-77-79-81-83
19-08-2021 21544 04793 20-08-2021 01-08-13-17-18-19-27-31-38-41-54-55-57-59-60-68-70-71-71-80-82-87-90-93-93-95-99
13-08-2021 17044 55853 14-08-2021 00-01-03-10-16-19-20-22-36-37-40-41-42-45-46-53-55-57-67-83-86-86-91-91-93-94-98
23-02-2020 36144 91609 24-02-2020 06-09-11-13-19-21-23-31-34-35-37-37-38-41-41-46-49-50-51-54-60-63-65-68-70-80-89
13-01-2020 41244 32164 14-01-2020 02-07-11-12-12-17-18-26-28-35-44-48-58-64-65-67-69-70-76-81-83-88-90-91-96-96-97
12-11-2019 36744 29618 13-11-2019 06-07-08-16-18-27-28-29-38-39-45-48-50-54-65-67-68-68-75-76-79-80-81-83-94-94-97
30-01-2019 10344
Warning: Attempt to read property "gdb" on null in /www/wwwroot/bantinlode.com/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 675
31-01-2019
Warning: Attempt to read property "giai_khac" on null in /www/wwwroot/bantinlode.com/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 679
18-11-2018 16644 38201 19-11-2018 01-01-06-15-17-18-25-26-29-29-36-37-42-54-54-57-58-61-65-68-72-74-86-88-90-91-97
04-11-2018 15844 01524 05-11-2018 00-05-09-10-18-18-24-26-26-27-39-43-45-48-50-50-51-52-53-58-58-67-72-76-77-79-89
02-10-2018 75644 58237 03-10-2018 03-13-18-21-22-28-31-34-34-37-38-47-48-50-50-51-53-57-59-62-72-79-84-85-86-86-92
23-05-2018 37544 42876 24-05-2018 01-09-18-27-31-38-41-42-43-46-46-48-49-52-52-53-54-65-74-76-76-82-83-85-91-92-99
23-02-2018 61444 00154 24-02-2018 06-06-08-12-14-18-19-20-20-25-28-35-45-50-54-57-72-76-77-77-82-83-83-88-93-94-98
10-01-2018 94944 88149 11-01-2018 03-06-07-08-11-14-16-20-20-26-38-39-47-49-52-55-72-73-74-76-77-85-85-85-86-90-93
22-08-2017 65744 18468 23-08-2017 01-09-10-12-14-15-41-44-45-47-49-51-54-60-63-65-68-70-76-78-80-82-83-85-87-93-96
17-06-2017 18644 15276 18-06-2017 00-00-01-08-11-11-22-29-32-32-34-36-38-43-44-50-51-52-66-68-70-74-76-81-81-83-95
29-05-2017 28444 59431 30-05-2017 00-04-06-06-07-07-10-12-14-17-20-25-29-31-39-51-54-61-64-71-75-80-81-81-92-95-97
28-12-2016 68044 14198 29-12-2016 02-09-11-16-24-28-31-33-37-39-40-50-62-65-73-76-82-83-84-85-90-92-93-94-96-97-98
30-08-2016 86844 77489 31-08-2016 06-09-10-27-33-36-38-44-45-49-57-62-65-67-73-75-78-79-79-82-83-85-87-89-89-89-95
20-03-2016 37344 59430 21-03-2016 01-03-04-09-16-19-24-25-29-30-30-32-33-35-45-45-49-49-51-54-60-65-69-70-71-82-94
24-05-2015 47944 47246 25-05-2015 03-10-13-16-18-21-33-36-39-41-41-45-46-53-60-63-65-66-72-75-78-85-90-91-94-96-99
30-04-2015 07844 46431 01-05-2015 04-05-09-11-18-23-24-25-25-31-34-37-39-39-40-40-49-61-64-72-76-76-89-90-94-94-97
30-06-2014 86444 18133 01-07-2014 13-15-15-19-19-22-23-28-32-33-34-35-35-42-47-51-58-60-72-73-82-82-83-84-87-89-95
19-06-2014 88244 94360 20-06-2014 04-08-13-13-20-22-26-32-37-43-46-48-50-53-59-59-60-69-73-73-75-80-82-90-92-93-95
31-08-2013 61544 71955 01-09-2013 03-03-08-12-19-28-29-36-40-45-45-51-51-52-54-55-65-74-79-79-83-86-90-91-94-96-99
27-05-2013 81344 05581 28-05-2013 12-15-20-22-24-28-29-33-37-43-45-51-55-56-62-62-66-73-75-78-79-81-84-86-87-94-99
16-03-2013 06544 08586 17-03-2013 07-11-21-22-23-26-27-28-28-30-32-35-41-43-52-62-63-72-76-77-78-86-90-91-93-95-97
31-01-2013 98944 88498 01-02-2013 00-02-15-19-24-32-33-34-34-36-44-48-49-53-61-66-66-68-68-69-73-80-87-90-96-97-98
17-10-2012 37944 69893 18-10-2012 00-03-05-13-15-16-18-20-26-27-37-37-38-41-49-54-54-55-65-76-76-83-84-88-93-94-95
15-10-2012 26044 33911 16-10-2012 10-11-15-17-27-35-38-40-45-46-46-55-56-59-61-63-64-65-67-71-72-78-80-88-96-98-99
24-09-2012 89544 93919 25-09-2012 02-12-15-17-18-19-20-25-32-37-42-42-44-46-52-55-59-66-68-68-77-78-79-82-86-94-94
08-05-2012 45644 62990 09-05-2012 02-07-10-11-25-25-28-28-31-38-41-41-46-47-53-62-66-68-68-73-76-77-83-90-93-95-97
17-03-2012 18844 66019 18-03-2012 00-02-02-04-06-06-11-12-13-15-19-19-21-39-40-42-53-53-55-56-61-81-87-92-94-98-99
05-01-2012 59944 02193 06-01-2012 00-01-07-14-14-22-27-32-33-38-45-47-50-54-64-64-66-66-68-70-85-86-88-89-93-95-96
26-10-2011 49044 33511 27-10-2011 01-06-06-11-12-12-21-23-35-38-41-45-53-54-60-60-68-73-74-76-77-79-80-81-81-93-94
21-09-2011 04644 67072 22-09-2011 01-05-09-11-14-14-21-25-29-31-41-44-48-52-58-59-63-64-69-69-70-70-72-82-84-89-91
02-09-2011 26844 62326 03-09-2011 00-04-07-07-11-13-16-18-24-26-30-31-34-42-46-51-55-67-71-72-81-83-83-90-94-98-99
03-07-2011 24644 57056 04-07-2011 03-03-10-11-14-22-30-31-32-34-39-41-45-46-49-56-56-67-73-78-85-89-90-92-92-93-93
15-06-2011 21544 01641 16-06-2011 00-06-12-18-21-41-45-46-48-50-54-59-60-61-63-66-70-70-73-74-75-79-81-84-97-98-98
25-05-2011 84144 76823 26-05-2011 01-02-02-09-09-11-21-23-40-43-48-51-55-58-59-60-65-72-74-75-77-81-85-88-94-95-99
10-07-2010 68944 19446 11-07-2010 08-13-15-15-15-22-23-28-28-43-46-48-50-52-54-56-57-60-62-66-67-69-73-77-81-85-98
26-05-2010 38344 44930 27-05-2010 02-02-03-07-16-16-21-24-25-28-29-30-32-36-36-43-60-63-74-75-76-84-87-89-94-97-99
08-12-2009 42844 40945 09-12-2009 20-21-23-25-29-35-45-46-47-49-52-56-57-59-64-65-69-72-73-78-81-81-87-90-95-96-99
04-08-2009 61244 03875 05-08-2009 03-10-14-15-19-21-28-31-39-40-42-43-43-44-44-46-58-62-67-73-75-83-83-97-98-99-99
10-10-2008 52844 97852 11-10-2008 00-00-04-16-18-21-29-32-36-36-38-41-52-53-63-65-67-67-69-69-70-78-82-85-89-91-91
13-09-2008 03844 07439 14-09-2008 01-04-05-09-13-20-23-23-24-26-26-28-34-35-35-39-50-61-62-64-64-73-74-74-74-80-98
20-06-2008 50844 22166 21-06-2008 21-28-33-36-39-41-45-46-47-50-52-56-57-60-66-69-69-70-70-73-74-81-82-85-91-96-97
20-05-2008 18844 05762 21-05-2008 02-04-05-06-07-13-14-15-17-28-43-46-48-50-50-59-62-69-71-74-74-76-78-82-83-90-98
25-04-2008 48444 02964 26-04-2008 02-04-15-22-26-26-28-31-33-35-39-43-44-44-53-60-64-69-71-72-73-79-86-89-91-99- 
22-05-2007 22244 08767 23-05-2007 01-06-07-08-09-09-21-26-35-38-45-46-51-53-56-58-59-62-67-70-73-77-79-92-94-96-98
11-05-2007 04344 71015 12-05-2007 05-11-15-16-18-19-22-23-25-30-32-37-49-51-51-52-55-57-58-70-72-86-92-92-95-96-98
14-02-2007 44844 09714 15-02-2007 08-09-10-10-10-13-14-24-35-36-36-38-42-44-57-57-59-59-65-66-75-82-88-90-91-96-97
21-08-2006 02144 10540 22-08-2006 02-03-11-11-14-17-20-24-28-32-40-46-49-52-59-63-68-70-71-73-75-88-90-91-95-96-99
26-06-2006 97844 84753 27-06-2006 01-04-08-16-21-21-35-37-44-45-47-48-52-53-53-55-63-63-64-65-67-72-72-82-83-98-99
14-04-2006 40744 53647 15-04-2006 01-04-15-18-22-22-29-30-39-43-44-46-47-49-52-56-58-64-66-68-70-84-90-94-94-96-99
23-03-2006 37844 54200 24-03-2006 00-04-10-23-24-26-42-47-54-58-64-67-72-73-76-76-76-77-85-86-87-88-88-89-92-93-99
19-03-2006 03744 84630 20-03-2006 05-19-20-21-27-30-30-31-33-34-34-36-41-43-48-52-57-60-61-61-67-67-67-72-73-91-98

Để biết chắc hôm nay đề về 44 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 44 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 44 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 44 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 44 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 44 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 44 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 44 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 44 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 44 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 44 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 44 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 44 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 2 lần đề về 44 vào tháng 3 và tháng 8.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 44 về 3 lần vào các kỳ quay tháng 11 và 2 lần tháng 8.

Năm 2020 đề về số 44 ra tới 2 lần vào tháng 1 và tháng 2

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 44 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. 

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 44 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 44. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 44 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 44

Đề về 44 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 44 chuẩn 3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 44 đã ra 5 lần sau đề về số 44 và đề số 44 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 44 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 44 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 44 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 44 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 44 chuẩn 4

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 44 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 44 hôm sau đánh nên ngay con 44 hoặc đánh ngay cặp 28-82 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 44 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 28 và 82 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 44 kèm theo lô 44 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 44 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 44

Đề về 44 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 44 chuẩn 5

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 44, thống kê chạm những hôm đề về 44, và bảng thống kê những ngày đề về 44, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.