Đề về 43 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 43 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 43

Bộ số Bộ số Bộ số
63 - 4 Lần 22 - 3 Lần 90 - 3 Lần
44 - 3 Lần 46 - 3 Lần 88 - 2 Lần
18 - 2 Lần 76 - 2 Lần 10 - 2 Lần
58 - 2 Lần 50 - 2 Lần 93 - 2 Lần
14 - 1 Lần 07 - 1 Lần 34 - 1 Lần
29 - 1 Lần 02 - 1 Lần 27 - 1 Lần
19 - 1 Lần 59 - 1 Lần 20 - 1 Lần
64 - 1 Lần 30 - 1 Lần 11 - 1 Lần
74 - 1 Lần 16 - 1 Lần 06 - 1 Lần
94 - 1 Lần 77 - 1 Lần 92 - 1 Lần
60 - 1 Lần 53 - 1 Lần 42 - 1 Lần
05 - 1 Lần 79 - 1 Lần 80 - 1 Lần
47 - 1 Lần 43 - 1 Lần 08 - 1 Lần
38 - 1 Lần 45 - 1 Lần 98 - 1 Lần
51 - 1 Lần 04 - 1 Lần 66 - 1 Lần
49 - 1 Lần 52 - 1 Lần 62 - 1 Lần
03 - 1 Lần 99 - 1 Lần 35 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 43

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 7 Lần Đuôi 0 về 48 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 8 Lần Đuôi 1 về 2 Lần Tổng 1 về 5 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 8 Lần Tổng 2 về 3 Lần
Đầu 3 về 4 Lần Đuôi 3 về 9 Lần Tổng 3 về 6 Lần
Đầu 4 về 11 Lần Đuôi 4 về 9 Lần Tổng 4 về 2 Lần
Đầu 5 về 8 Lần Đuôi 5 về 3 Lần Tổng 5 về 0 Lần
Đầu 6 về 8 Lần Đuôi 6 về 8 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 5 Lần Đuôi 7 về 4 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 3 Lần Đuôi 8 về 9 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 9 Lần Đuôi 9 về 6 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 43

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
25-08-2023 82843 94958 26-08-2023 06-07-14-15-18-19-22-34-36-42-44-58-59-62-65-70-72-75-76-80-82-85-87-91-96-97-97
04-03-2023 06743 58118 05-03-2023 01-09-09-11-16-18-26-32-37-41-43-49-50-55-58-58-60-62-63-69-70-73-78-86-87-88-89
16-02-2023 65243 18435 17-02-2023 01-02-10-10-15-15-32-35-35-37-38-39-40-42-49-50-55-56-56-68-70-79-88-91-94-98-99
31-10-2022 93343 99876 01-11-2022 01-03-04-05-06-09-23-24-26-33-34-39-43-46-50-60-64-66-66-73-74-76-76-78-79-94-99
23-10-2022 12843 05499 24-10-2022 01-22-26-27-29-30-30-40-49-49-51-51-52-55-61-61-62-64-69-76-76-80-82-95-98-99-99
08-09-2022 75743 01293 09-09-2022 06-10-14-19-20-32-35-37-42-43-45-46-51-52-53-54-55-55-61-62-65-70-74-86-90-93-96
03-05-2022 48243 79110 04-05-2022 01-04-10-11-11-12-13-24-25-29-35-46-51-52-54-67-72-79-79-82-83-85-89-89-92-94-97
18-08-2021 10443 21544 19-08-2021 02-04-05-06-07-08-08-11-23-27-37-44-48-49-57-65-67-74-75-76-83-86-86-86-93-96-99
23-11-2020 00843 52664 24-11-2020 01-02-03-05-06-06-06-18-20-28-35-38-41-41-45-45-51-55-60-64-65-71-74-83-90-92-96
21-10-2020 07043 48879 22-10-2020 00-04-04-06-08-15-16-16-16-31-32-35-37-38-40-40-41-48-60-72-78-79-81-84-95-96-96
03-01-2020 19143 54949 04-01-2020 06-07-07-09-11-15-19-19-19-20-20-35-47-49-53-54-61-67-70-71-79-84-86-88-97-98-99
04-11-2019 56043 63990 05-11-2019 00-03-04-10-21-22-29-32-32-34-34-43-48-51-54-57-57-59-62-63-78-88-90-91-93-94-98
14-09-2019 81843 42303 15-09-2019 03-10-11-12-19-28-29-32-39-42-46-48-56-61-62-63-65-68-73-74-79-87-88-88-89-96-97
15-04-2019 57843 11022 16-04-2019 02-22-22-22-25-28-32-32-36-39-43-45-46-48-52-57-61-61-71-81-82-88-90-92-92-95-97
02-02-2019 93843 61090 03-02-2019 01-07-08-10-14-15-24-27-28-29-30-33-34-35-42-43-54-55-57-62-69-76-83-84-89-90-97
10-10-2018 90043 75705 11-10-2018 05-05-07-08-09-12-13-18-19-21-32-32-39-43-49-50-71-72-74-76-77-79-81-89-90-96-96
17-09-2018 93143 91720 18-09-2018 00-06-10-17-19-20-20-20-26-32-32-34-37-37-38-42-45-55-58-58-63-74-88-90-91-96-97
14-06-2018 54343 70145 15-06-2018 02-10-10-17-22-26-28-33-35-39-45-47-47-51-52-53-53-55-63-66-73-77-80-83-83-84-88
04-02-2018 52643 36829 05-02-2018 00-04-04-07-12-24-29-31-32-41-50-53-55-56-64-67-69-71-73-77-78-84-85-86-91-94-97
31-10-2017 48743 83492 01-11-2017 05-09-09-23-24-25-26-30-33-41-51-54-55-60-68-70-70-72-73-76-77-79-82-84-86-92-94
26-09-2017 35043 62777 27-09-2017 01-09-16-21-29-31-31-33-34-39-41-45-50-51-52-56-62-64-72-74-77-80-85-97-98-98-99
10-04-2017 34343 20459 11-04-2017 00-00-01-02-03-14-15-19-22-23-23-26-28-46-51-54-58-58-59-66-66-67-79-83-95-97-98
03-04-2017 06143 69919 04-04-2017 02-10-19-22-26-33-34-37-41-43-51-53-55-57-61-63-64-65-69-72-83-84-85-86-87-89-99
16-02-2017 85543 77038 17-02-2017 03-12-22-24-27-30-33-34-34-37-38-39-42-44-51-51-52-58-66-70-72-73-77-83-85-95-96
02-11-2016 79843 31142 03-11-2016 00-04-07-12-24-27-28-30-33-33-36-36-42-43-46-50-52-56-61-72-77-79-81-87-88-91-93
10-07-2016 18443 83690 11-07-2016 00-15-16-18-20-28-29-32-33-37-49-50-59-62-64-65-66-68-74-82-85-86-87-88-90-94-96
19-02-2016 41543 31805 20-02-2016 03-05-07-08-09-11-12-22-24-26-29-29-36-42-43-45-45-47-51-51-55-57-57-62-69-70-95
10-09-2015 60043 39208 11-09-2015 00-07-08-09-10-17-19-20-25-25-29-34-36-50-50-51-54-57-61-65-73-74-76-81-89-90-96
08-09-2015 47743 81894 09-09-2015 02-06-15-16-20-20-21-27-33-36-42-42-48-49-50-52-55-69-71-73-74-82-85-90-92-92-94
01-08-2015 66443 15650 02-08-2015 01-03-04-13-14-14-19-35-42-43-44-44-50-58-60-61-68-73-76-81-84-85-88-92-94-95-98
16-05-2015 93043 08062 17-05-2015 02-08-10-13-16-17-17-20-22-26-35-40-42-50-57-61-62-68-70-71-73-77-79-82-85-97-97
11-01-2015 89443 02476 12-01-2015 00-01-04-05-11-11-13-15-17-27-29-29-30-31-33-42-43-49-50-68-76-80-80-85-89-90-91
10-10-2014 11443 37766 11-10-2014 01-01-03-05-06-06-09-10-10-11-18-20-22-23-26-44-45-50-51-55-55-66-75-82-94-96-98
21-09-2014 26443 03334 22-09-2014 06-08-16-18-21-21-21-29-29-30-31-31-34-35-36-41-52-57-66-73-85-85-89-90-96-96-99
26-07-2014 32143 94263 27-07-2014 01-05-09-12-19-22-28-29-34-37-38-39-43-55-56-57-58-61-63-71-73-82-84-89-90-92-93
18-06-2014 97343 88244 19-06-2014 03-05-08-20-23-25-26-29-29-40-44-47-52-53-53-54-55-59-63-65-67-70-72-81-90-93-94
15-04-2014 86743 23906 16-04-2014 02-03-06-08-15-16-19-20-21-21-25-30-41-47-48-49-50-50-52-53-56-58-60-77-79-84-85
12-06-2013 18643 38053 13-06-2013 04-04-07-10-12-14-22-24-25-26-39-40-47-48-53-55-56-61-66-67-69-71-74-85-89-94-98
29-04-2013 69043 13627 30-04-2013 07-16-22-27-42-43-47-48-51-55-61-64-65-65-65-70-70-71-72-73-73-77-77-78-79-86-89
30-01-2013 42243 98944 31-01-2013 01-02-06-08-09-17-18-23-26-35-40-40-41-44-46-46-47-52-65-73-81-82-83-84-85-87-88
04-09-2012 73943 26558 05-09-2012 00-03-08-14-18-21-24-28-29-32-45-52-54-55-58-58-58-69-71-77-80-85-87-94-95-95-97
19-07-2012 15943 71146 20-07-2012 05-06-09-11-12-12-13-14-22-24-34-35-36-40-42-46-50-53-54-74-81-83-85-91-94-95-96
01-06-2012 49343 09704 02-06-2012 02-04-04-09-10-11-18-19-22-24-29-32-32-40-40-41-42-55-61-61-64-68-72-77-81-93-98
13-11-2011 69843 79218 14-11-2011 03-05-07-11-15-16-18-18-21-23-29-32-53-55-65-68-69-70-72-74-76-78-80-80-89-96-98
14-08-2011 32343 94022 15-08-2011 00-03-04-04-06-13-15-22-23-23-25-26-30-33-39-46-48-59-64-72-75-81-86-87-88-91-92
16-01-2011 01543 52688 17-01-2011 03-07-10-14-14-15-18-20-22-25-31-32-35-35-53-55-59-61-62-64-68-74-78-83-88-88-92
26-11-2010 54143 38551 27-11-2010 00-05-06-09-11-12-15-23-38-39-41-43-48-49-50-51-51-59-60-72-72-86-87-89-93-94-98
25-11-2010 37043 54143 26-11-2010 02-05-06-19-19-26-28-33-36-43-43-43-44-45-53-56-57-72-73-74-81-84-85-87-89-91-92
22-10-2010 92443 89193 23-10-2010 00-05-07-09-11-12-13-13-18-23-27-29-37-43-50-54-56-57-68-73-79-80-81-84-89-91-93
31-05-2010 80643 81063 01-06-2010 11-11-13-16-20-24-26-32-38-41-45-49-54-63-64-69-71-73-78-83-83-86-88-90-93-96-98
11-04-2010 78143 88407 12-04-2010 00-03-07-07-08-17-28-33-36-41-42-44-55-59-60-65-73-76-80-81-83-84-84-84-87-90-95
11-01-2010 65443 18902 12-01-2010 02-04-08-10-12-20-20-30-40-45-50-51-52-53-57-59-69-71-75-77-88-90-90-92-92-97-99
09-11-2009 36143 85563 10-11-2009 00-01-10-35-44-47-49-50-54-58-59-61-63-69-69-69-70-79-82-84-88-88-91-94-95-98-98
23-08-2009 33443 83188 24-08-2009 07-07-09-09-11-14-15-25-25-31-38-39-52-52-56-62-63-64-69-77-81-83-88-88-91-93-94
23-07-2009 65943 29050 24-07-2009 10-12-12-14-18-30-35-36-38-43-43-44-45-47-48-50-52-58-61-72-75-79-80-87-90-98-98
17-07-2009 35643 78046 18-07-2009 03-08-08-11-15-15-20-24-24-36-36-39-46-53-57-61-65-69-70-72-77-78-81-81-84-91-91
22-03-2009 67043 85422 23-03-2009 03-13-15-16-16-17-20-22-27-29-38-41-43-43-45-50-52-54-59-60-60-63-63-72-74-80-88
17-03-2009 28743 34716 18-03-2009 01-12-14-16-25-37-37-38-39-40-44-45-54-55-55-60-64-66-70-71-75-76-80-81-85-94-97
03-05-2008 86343 66552 04-05-2008 14-16-18-24-25-29-34-39-41-43-45-47-47-48-52-58-61-62-66-78-79-81-95-95-96-96-99
02-01-2008 83743 45560 03-01-2008 01-10-15-25-31-34-36-36-42-42-43-44-45-46-53-60-60-69-79-80-81-85-88-91-92-94-96
25-11-2007 80843 22314 26-11-2007 07-09-13-14-18-19-20-28-32-34-40-45-47-47-52-54-56-65-66-72-75-77-77-83-88-90-92
17-04-2007 51043 00474 18-04-2007 06-09-10-15-22-28-30-30-31-37-41-45-49-49-52-54-60-61-66-74-74-81-83-92-98-99-99
28-03-2006 83043 17011 29-03-2006 00-05-08-11-17-21-22-23-27-30-31-40-40-43-46-55-57-65-72-76-80-84-84-84-91-94-96
25-03-2006 25443 16846 26-03-2006 04-08-10-23-26-27-27-28-32-38-41-46-48-48-51-52-55-56-57-66-67-69-87-88-90-91-95
14-02-2006 04643 58730 15-02-2006 01-03-09-15-15-16-18-18-23-30-32-34-34-35-43-43-46-60-66-66-68-77-81-86-90-93-99
06-12-2005 75343 83110 07-12-2005 01-10-13-15-17-23-36-37-43-48-53-54-60-67-69-75-77-79-82-83-83-84-85-91-95-96-96
02-06-2005 74443 76063 03-06-2005 08-08-09-19-22-24-27-29-34-35-36-36-41-42-44-49-52-52-53-58-63-67-75-77-82-92-92
26-05-2005 33943 97247 27-05-2005 04-05-10-21-21-21-22-35-36-39-41-43-47-47-47-48-55-61-62-67-84-88-92-95-96-98-98
10-03-2005 29043 14880 11-03-2005 01-03-11-17-25-27-28-31-33-34-36-39-39-42-42-42-50-66-78-79-80-80-82-85-90-90-96
28-01-2005 59143 15198 29-01-2005 02-03-04-06-08-09-14-16-18-22-28-30-35-37-38-50-51-52-55-63-74-78-80-85-91-98-99

Để biết chắc hôm nay đề về 43 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 43 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 43 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 43 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 43 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 43 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 43 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 43 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 43 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 43 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 43 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 43 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 43 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 2 lần đề về 43 vào tháng 3 và tháng 9.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 43 về 1 lần vào các kỳ quay tháng 8.

Năm 2020 đề về số 43 ra tới 3 lần vào tháng 1,10 và tháng 11

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 43 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. 

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 43 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 43. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 43 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 43

Đề về 43 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 43 chuẩn 3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 43 đã ra 5 lần sau đề về số 43 và đề số 43 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 43 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 43 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 43 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 43 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 43 chuẩn 4

 

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 43 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 43 hôm sau đánh nên ngay con 43 hoặc đánh ngay cặp 28-82 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 43 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 28 và 82 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 43 kèm theo lô 43 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 43 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 43

Đề về 43 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 43 chuẩn 5

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 43, thống kê chạm những hôm đề về 43, và bảng thống kê những ngày đề về 43, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.