Đề về 42 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 42 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 42

Bộ số Bộ số Bộ số
96 - 4 Lần 38 - 3 Lần 61 - 3 Lần
36 - 2 Lần 16 - 2 Lần 56 - 2 Lần
98 - 2 Lần 51 - 2 Lần 55 - 2 Lần
60 - 2 Lần 77 - 2 Lần 08 - 1 Lần
20 - 1 Lần 88 - 1 Lần 75 - 1 Lần
68 - 1 Lần 24 - 1 Lần 57 - 1 Lần
05 - 1 Lần 00 - 1 Lần 09 - 1 Lần
85 - 1 Lần 30 - 1 Lần 18 - 1 Lần
42 - 1 Lần 46 - 1 Lần 66 - 1 Lần
37 - 1 Lần 49 - 1 Lần 28 - 1 Lần
03 - 1 Lần 01 - 1 Lần 76 - 1 Lần
90 - 1 Lần 54 - 1 Lần 34 - 1 Lần
92 - 1 Lần 07 - 1 Lần 78 - 1 Lần
81 - 1 Lần 32 - 1 Lần 63 - 1 Lần
44 - 1 Lần 11 - 1 Lần 17 - 1 Lần
52 - 1 Lần 59 - 1 Lần 19 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 42

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 7 Lần Đuôi 0 về 40 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 6 Lần Đuôi 1 về 8 Lần Tổng 1 về 7 Lần
Đầu 2 về 3 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 9 Lần Đuôi 3 về 2 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 4 Lần Đuôi 4 về 4 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 10 Lần Đuôi 5 về 5 Lần Tổng 5 về 6 Lần
Đầu 6 về 8 Lần Đuôi 6 về 13 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 5 Lần Đuôi 7 về 6 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 3 Lần Đuôi 8 về 11 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 8 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 42

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
27-04-2024 25842 37696 28-04-2024 01-02-25-25-27-35-40-45-46-49-55-57-60-61-66-71-72-73-73-74-75-75-79-86-92-95-96
25-03-2024 16342 59619 26-03-2024 04-07-08-15-15-17-19-19-20-21-28-32-37-39-40-42-59-59-71-73-78-80-81-82-86-92-99
24-07-2023 62442 75659 25-07-2023 03-05-09-18-20-20-23-27-31-40-43-50-52-56-57-59-59-60-60-60-64-66-69-71-76-81-83
12-06-2023 55442 88661 13-06-2023 04-05-05-07-10-11-30-41-44-47-47-48-50-61-65-70-71-72-73-73-78-79-81-81-83-86-94
11-01-2023 04942 18452 12-01-2023 00-02-05-18-18-19-21-22-25-29-30-34-40-47-47-49-52-55-56-70-74-79-82-83-84-85-94
03-06-2022 89242 60832 04-06-2022 00-03-11-18-19-25-29-32-34-42-44-48-53-58-61-62-65-66-68-77-78-85-87-87-94-96-98
17-11-2021 99342 04960 18-11-2021 00-02-03-06-06-10-13-17-29-30-40-41-44-53-55-60-60-65-69-73-77-81-82-89-92-96-98
30-10-2021 24242 54798 31-10-2021 01-06-15-21-23-24-26-35-39-41-47-58-61-62-63-65-65-72-76-79-80-93-94-96-97-97-98
11-10-2021 72142 05618 12-10-2021 00-07-07-09-18-20-22-25-26-26-34-47-48-50-58-62-64-66-68-68-81-86-88-90-94-95-97
03-07-2021 02942 96477 04-07-2021 11-16-16-17-18-18-24-29-31-33-37-39-39-43-46-47-49-52-62-67-69-71-76-77-81-84-94
26-03-2021 72042 54601 27-03-2021 01-05-10-17-23-29-31-31-32-38-38-40-41-43-43-45-54-54-56-60-64-72-74-83-92-92-94
11-11-2020 56842 44516 12-11-2020 05-07-13-13-16-20-27-27-30-39-39-40-42-43-51-54-57-67-71-72-73-77-80-86-88-94-98
20-09-2020 05042 68757 21-09-2020 02-11-13-17-19-21-29-35-36-37-39-47-47-49-51-54-57-63-64-64-74-81-84-91-95-96-98
22-07-2020 20942 09592 23-07-2020 00-03-05-07-10-17-19-21-30-32-32-35-35-42-44-50-55-56-61-65-67-67-69-76-85-90-92
22-12-2019 43242 70724 23-12-2019 01-02-02-03-04-07-12-12-15-24-26-27-29-35-35-44-51-52-60-69-74-75-76-84-91-94-96
24-11-2019 31742 30468 25-11-2019 07-08-11-13-13-14-24-26-26-26-31-36-39-47-47-50-56-58-68-74-81-84-85-85-89-93-98
19-11-2019 19942 72751 20-11-2019 03-04-05-06-09-12-21-23-29-30-35-40-44-51-53-54-54-55-58-58-59-60-65-77-87-97-98
29-10-2019 42342 40698 30-10-2019 03-11-14-15-23-24-26-27-30-42-45-46-47-49-49-50-54-56-63-68-68-71-78-89-96-98-99
06-05-2019 44642 74530 07-05-2019 01-02-05-14-17-17-23-30-31-32-38-43-44-49-50-53-55-59-59-66-73-81-84-90-92-96-98
29-03-2019 21642 64361 30-03-2019 09-12-18-20-24-32-36-42-43-44-44-50-53-55-56-59-60-61-63-72-82-83-88-95-96-99-99
30-06-2018 02442 66017 01-07-2018 00-00-01-09-10-12-17-24-29-41-46-48-49-57-58-59-62-64-67-73-78-85-86-92-94-95-96
03-11-2016 31142 01381 04-11-2016 05-18-25-29-32-33-34-35-36-45-49-49-50-52-56-61-61-62-66-67-70-77-81-82-93-96-98
25-10-2016 18942 29449 26-10-2016 00-00-04-13-16-18-19-19-30-32-34-38-39-49-52-53-59-61-63-72-72-79-82-86-87-90-94
31-07-2016 74642 14575 01-08-2016 02-13-13-15-15-21-22-22-22-25-31-40-42-42-45-51-53-54-61-62-64-65-75-79-85-88-98
21-06-2016 93142 82537 22-06-2016 03-08-10-13-17-20-23-30-32-37-38-54-57-60-61-62-67-69-70-70-72-76-78-82-84-92-98
01-05-2016 90242 04196 02-05-2016 01-04-08-18-25-30-33-37-37-37-39-42-43-45-49-54-55-56-59-70-77-78-81-83-94-96-99
14-03-2016 22142 90316 15-03-2016 00-11-16-20-21-21-22-22-28-35-35-36-41-45-53-54-56-60-60-84-86-89-91-94-95-95-97
02-01-2016 13142 97311 03-01-2016 00-00-08-11-11-19-20-24-32-37-46-48-51-54-61-62-63-63-69-72-75-75-76-77-87-94-96
21-12-2015 07742 37538 22-12-2015 00-01-03-03-07-10-14-14-15-17-19-20-30-31-38-45-46-49-50-54-66-67-75-77-93-94-96
16-09-2015 58642 80834 17-09-2015 03-04-05-08-09-16-19-19-22-29-33-34-35-43-56-62-67-70-73-75-82-83-83-84-88-96-98
14-12-2014 76442 17338 15-12-2014 03-10-11-12-14-29-34-34-35-38-45-53-54-55-57-57-64-68-68-72-73-76-77-87-89-90-92
22-10-2014 86342 91254 23-10-2014 01-01-02-02-04-05-10-12-17-26-28-29-32-32-36-39-44-45-52-54-56-62-76-77-84-90-94
03-09-2014 19342 86390 04-09-2014 02-04-11-14-14-20-24-29-34-37-47-48-49-52-53-54-60-62-69-71-72-75-79-83-90-97-98
23-06-2014 79142 43285 24-06-2014 02-03-05-07-07-13-17-21-31-38-42-43-48-57-57-62-65-66-71-73-79-85-87-92-95-96-98
10-05-2014 75042 03377 11-05-2014 04-14-14-17-43-45-51-52-54-61-62-63-64-69-69-71-76-77-78-79-83-84-85-85-89-92-93
25-02-2014 15342 06508 26-02-2014 00-02-08-13-16-16-19-20-21-24-33-35-41-42-44-45-47-52-61-62-64-65-65-68-84-91-97
19-12-2013 80942 19578 20-12-2013 01-04-06-21-25-27-28-29-31-32-41-42-47-54-56-56-63-68-78-78-82-82-84-84-86-87-99
05-12-2013 75842 25507 06-12-2013 02-04-06-07-18-20-22-22-23-28-31-38-44-44-44-59-63-67-67-70-71-72-75-79-88-92-99
15-05-2013 72642 98376 16-05-2013 04-06-09-11-12-14-22-30-38-41-44-49-53-58-59-62-63-71-73-73-76-80-84-86-88-96-99
04-06-2012 36742 82009 05-06-2012 04-05-07-09-14-17-21-21-22-26-35-39-42-44-44-46-46-48-52-54-65-77-77-78-80-91-92
02-11-2011 37842 21001 03-11-2011 01-08-19-20-20-24-27-31-33-35-36-37-39-42-42-44-56-56-65-77-80-81-87-88-89-92-98
02-07-2011 41742 24644 03-07-2011 07-09-12-13-19-23-25-26-44-44-48-51-57-66-67-70-71-73-77-80-80-83-87-89-95-97-98
06-06-2011 93442 43838 07-06-2011 02-05-06-17-19-24-27-29-30-33-38-38-43-45-48-52-56-58-59-63-63-68-70-72-86-87-94
26-04-2011 16142 12856 27-04-2011 03-10-10-10-11-14-16-24-30-31-32-36-39-54-54-56-63-74-76-79-80-80-84-91-92-94-95
24-04-2011 95442 65188 25-04-2011 03-07-13-13-15-17-24-26-31-32-49-53-54-56-61-64-66-67-68-70-76-81-84-84-88-90-98
15-04-2011 29442 81055 16-04-2011 00-04-12-17-20-21-22-25-27-30-35-37-41-47-49-51-53-55-62-66-76-78-84-86-88-90-94
05-01-2011 61942 35003 06-01-2011 03-04-09-09-17-20-21-23-42-44-46-47-48-48-49-51-61-62-64-66-67-79-83-84-84-90-95
02-09-2009 25442 95428 03-09-2009 07-13-18-21-23-25-26-28-28-30-37-37-39-40-41-45-47-48-54-59-62-76-85-87-89-97-99
24-04-2009 61842 24856 25-04-2009 01-03-04-05-08-13-24-25-29-32-33-41-46-46-50-56-62-72-72-73-76-80-82-86-90-95-98
19-10-2008 82142 75620 20-10-2008 00-00-00-09-16-17-20-29-30-33-36-37-41-45-46-50-54-55-55-55-72-77-79-86-89-91-93
29-06-2008 52142 24808 30-06-2008 01-02-03-04-08-13-17-18-21-40-42-45-50-52-54-55-55-56-58-59-62-71-84-92-94-98-99
28-02-2008 29942 05108 29-02-2008 06-08-09-19-19-33-35-36-48-52-52-55-57-61-66-66-69-70-74-76-77-87-88-94-97-98-98
24-12-2007 36142 85700 25-12-2007 00-06-14-20-21-23-23-23-36-38-43-43-44-46-52-52-53-54-54-64-69-72-74-74-78-93-96
02-12-2007 60442 75036 03-12-2007 02-05-23-24-34-35-36-36-48-52-58-59-63-65-74-75-75-78-81-81-82-85-86-87-88-89-94
08-11-2007 08842 41751 09-11-2007 03-03-13-15-18-18-33-36-37-41-45-46-47-49-51-57-57-72-75-82-82-82-84-87-90-95-96
26-12-2006 05542 36766 27-12-2006 00-09-12-13-19-24-29-30-38-41-42-47-54-54-56-59-59-66-70-71-77-83-85-88-91-95-95
27-09-2006 80442 03636 28-09-2006 01-02-04-11-18-26-31-31-35-36-37-43-54-58-59-70-73-73-74-76-78-81-87-89-93-94-98
06-07-2006 93542 95196 07-07-2006 01-09-13-19-26-31-35-41-44-46-47-54-55-56-60-60-64-66-67-67-69-73-84-87-96-97-97
03-06-2006 23542 09760 04-06-2006 02-07-09-11-15-18-20-30-34-36-39-41-45-46-51-52-57-58-60-74-78-79-85-88-90-94-96
22-04-2006 93342 71701 23-04-2006 01-09-10-14-17-18-26-31-32-38-41-41-44-53-54-57-59-63-67-75-81-81-82-83-87-90-96
01-04-2006 21042 06163 02-04-2006 05-09-13-19-20-31-32-33-39-41-47-52-54-55-58-59-63-64-65-67-71-72-80-89-93-93-98
07-03-2006 64242 94246 08-03-2006 00-06-08-16-24-27-30-32-33-37-38-39-40-41-41-42-46-46-56-60-61-69-72-80-83-85-88
22-06-2005 49842 15455 23-06-2005 07-11-11-22-27-35-39-42-42-43-50-55-56-58-58-59-64-69-69-74-76-82-84-85-92-94-99
21-06-2005 52742 49842 22-06-2005 00-08-12-13-14-16-16-23-33-34-34-35-39-42-46-53-58-60-60-69-70-71-81-88-96-98-99
16-05-2005 33242 11596 17-05-2005 07-13-19-22-25-25-28-30-30-35-37-42-51-53-56-63-66-70-70-71-76-78-84-85-90-90-96
26-03-2005 35042 90861 27-03-2005 10-11-12-17-18-25-28-30-31-33-35-51-53-55-55-56-56-57-58-61-61-64-74-76-83-94-95
07-03-2005 14142 06805 08-03-2005 00-04-05-15-16-16-17-17-20-25-26-27-47-47-49-53-53-60-62-64-71-74-75-76-78-80-88

Để biết chắc hôm nay đề về 42 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 42 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 42 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 42 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 42 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 42 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 42 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 42 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 42 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 42 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 42 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 42 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 42 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 1 lần đề về 42 vào tháng 6.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 42 về 5 lần vào các kỳ quay tháng 3,7,11 và 2 lần tháng 10.

Năm 2020 đề về số 42 ra tới 3 lần vào tháng 7,9 và tháng 11

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 42 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. 

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 42 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 42. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 42 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 42

Đề về 42 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 42 chuẩn 3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 42 đã ra 5 lần sau đề về số 42 và đề số 42 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 42 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 42 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 42 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 42 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 42 chuẩn 4

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 42 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 42 hôm sau đánh nên ngay con 42 hoặc đánh ngay cặp 23-32 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 42 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 23 và 32 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 42 kèm theo lô 42 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 42 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 42

Đề về 42 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 42 chuẩn 5

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 42, thống kê chạm những hôm đề về 42, và bảng thống kê những ngày đề về 42, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.