Đề về 41 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 41chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 41

Bộ số Bộ số Bộ số
84 - 3 Lần 97 - 3 Lần 61 - 3 Lần
17 - 2 Lần 16 - 2 Lần 74 - 2 Lần
77 - 2 Lần 26 - 2 Lần 42 - 1 Lần
33 - 1 Lần 79 - 1 Lần 85 - 1 Lần
91 - 1 Lần 05 - 1 Lần 62 - 1 Lần
63 - 1 Lần 73 - 1 Lần 02 - 1 Lần
09 - 1 Lần 93 - 1 Lần 67 - 1 Lần
82 - 1 Lần 29 - 1 Lần 72 - 1 Lần
01 - 1 Lần 00 - 1 Lần 56 - 1 Lần
88 - 1 Lần 35 - 1 Lần 81 - 1 Lần
64 - 1 Lần 54 - 1 Lần 03 - 1 Lần
25 - 1 Lần 69 - 1 Lần 83 - 1 Lần
32 - 1 Lần 39 - 1 Lần 50 - 1 Lần
75 - 1 Lần 24 - 1 Lần 70 - 1 Lần
48 - 1 Lần 12 - 1 Lần 87 - 1 Lần
58 - 1 Lần 15 - 1 Lần 52 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 41

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 36 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 6 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 5 Lần Đuôi 2 về 8 Lần Tổng 2 về 8 Lần
Đầu 3 về 4 Lần Đuôi 3 về 6 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 2 Lần Đuôi 4 về 8 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 5 Lần Đuôi 5 về 6 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 8 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 6 Lần
Đầu 7 về 9 Lần Đuôi 7 về 9 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 9 Lần Đuôi 8 về 3 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 5 Lần Đuôi 9 về 5 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 41

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
09-03-2024 97041 98352 10-03-2024 00-03-05-06-08-15-26-29-30-38-43-47-52-55-57-58-63-64-68-73-79-80-80-88-88-90-99
23-01-2024 87441 61661 24-01-2024 02-03-06-07-08-09-11-16-20-22-24-25-29-31-36-38-43-49-56-57-61-69-74-81-89-90-95
29-11-2023 03141 07426 30-11-2023 02-05-07-07-13-13-16-19-26-26-29-32-36-43-44-47-55-58-73-79-81-84-86-87-91-98-99
30-07-2023 55741 72615 31-07-2023 01-02-02-06-15-21-31-36-37-39-41-52-60-61-61-65-67-71-76-77-83-89-90-90-94-96-96
14-02-2023 56141 18158 15-02-2023 02-04-08-11-13-14-16-18-21-22-23-24-41-45-47-54-54-58-66-72-72-75-80-82-84-86-88
12-02-2023 09841 41916 13-02-2023 04-08-08-14-15-16-17-19-19-20-31-33-35-37-38-42-51-60-62-63-68-72-85-88-90-96-99
28-10-2022 32041 73887 29-10-2022 01-02-07-08-13-21-28-29-34-35-40-44-45-47-48-52-60-66-73-77-78-82-87-88-91-94-99
27-04-2022 02541 47202 28-04-2022 00-01-02-04-07-08-08-18-22-25-28-30-35-37-40-55-66-73-75-76-77-85-86-88-95-97-99
04-04-2022 12941 54997 05-04-2022 05-07-09-11-11-17-24-25-26-36-38-41-42-47-47-55-55-63-76-79-80-89-91-92-93-94-97
17-01-2022 88041 46384 18-01-2022 04-06-06-18-20-23-24-42-54-54-57-58-64-65-68-70-72-74-78-81-84-85-90-92-95-95-96
16-08-2021 62041 68162 17-08-2021 02-02-02-04-06-09-21-24-26-35-36-40-41-46-54-57-62-63-69-72-73-75-86-89-91-95-97
04-08-2021 46441 09081 05-08-2021 01-02-03-05-13-15-17-29-43-51-56-56-58-63-64-66-68-69-72-74-75-78-81-83-85-93-98
21-06-2021 60141 34505 22-06-2021 01-02-05-09-17-18-18-20-30-32-42-45-46-47-52-58-58-60-68-73-79-80-86-96-96-98-99
09-12-2020 92041 24835 10-12-2020 01-02-11-14-18-20-25-26-29-32-33-33-33-35-35-44-46-47-62-71-74-77-80-87-90-91-94
09-10-2020 60541 52248 10-10-2020 01-02-03-14-19-19-23-25-29-43-48-48-57-59-66-71-71-72-74-77-77-82-83-84-86-93-98
23-08-2020 47441 49316 24-08-2020 00-01-01-04-05-08-16-19-19-24-26-27-33-52-55-56-57-59-61-62-66-69-74-79-80-85-93
08-05-2020 67241 71770 09-05-2020 00-02-03-03-04-05-13-19-22-22-25-25-25-34-37-38-41-44-48-58-61-70-75-85-95-98-99
16-10-2019 83641 16461 17-10-2019 00-09-15-27-37-39-40-41-41-44-45-47-48-49-53-53-58-58-60-61-64-68-70-73-73-77-78
11-09-2019 53841 75717 12-09-2019 03-05-14-15-17-20-21-23-24-26-28-32-36-47-55-56-63-64-64-66-67-70-73-80-89-94-97
01-05-2019 34641 94761 02-05-2019 00-05-06-15-18-22-23-30-33-36-39-40-45-46-49-52-60-61-62-63-63-66-74-81-89-90-94
23-04-2019 95541 61229 24-04-2019 01-05-12-18-19-23-29-30-31-33-40-48-51-52-58-63-66-68-73-75-75-81-82-90-95-96-97
11-01-2019 09841 73224 12-01-2019 00-00-02-04-10-11-15-24-31-33-34-44-48-48-48-52-54-64-66-66-67-73-73-73-74-93-99
28-12-2018 66241 56675 29-12-2018 07-09-13-15-17-21-22-24-25-30-31-32-35-39-49-54-55-56-56-57-59-61-67-75-77-80-91
10-12-2018 39341 38991 11-12-2018 03-07-11-12-14-14-17-18-21-36-38-43-55-56-62-67-70-72-73-79-80-84-86-86-91-95-99
14-11-2018 25841 33888 15-11-2018 06-07-11-13-20-20-21-27-28-35-37-48-55-55-57-61-62-64-66-68-77-78-79-88-93-95-96
25-07-2018 43841 59356 26-07-2018 05-09-11-15-18-19-20-22-26-28-32-32-49-50-54-56-58-59-60-60-71-73-78-81-85-95-96
13-11-2017 33541 35397 14-11-2017 04-05-05-10-13-15-22-25-26-29-32-37-41-46-48-53-55-57-61-61-69-73-76-78-84-94-97
15-03-2017 98441 33000 16-03-2017 00-01-06-11-12-13-13-14-15-17-18-25-27-38-42-43-49-52-54-60-68-69-74-75-77-79-79
24-06-2016 76741 24409 25-06-2016 07-09-12-14-15-17-25-28-31-34-40-47-48-58-59-59-63-66-69-69-70-76-78-83-88-90-99
20-05-2016 48441 75850 21-05-2016 03-10-13-16-17-23-23-40-42-42-50-51-51-53-54-58-58-65-67-69-75-79-82-83-88-88-88
05-04-2016 77541 56802 06-04-2016 02-02-04-06-06-08-17-18-21-23-24-24-25-32-41-41-47-63-69-71-75-80-80-83-90-92-98
20-01-2016 39941 38001 21-01-2016 01-10-11-14-20-27-28-29-31-31-34-34-51-52-52-54-55-59-62-62-70-78-82-85-86-86-94
09-12-2014 53241 70782 10-12-2014 02-04-08-09-12-12-16-20-26-34-35-35-52-54-56-69-70-70-82-85-86-88-88-89-90-94-98
19-07-2014 15841 31926 20-07-2014 03-07-09-12-16-16-17-20-24-26-34-41-47-48-49-49-51-52-64-71-80-81-84-85-97-97-98
06-06-2014 08441 40639 07-06-2014 07-08-10-13-15-18-19-24-33-39-39-41-45-46-49-53-56-62-62-64-65-68-82-86-86-87-90
09-04-2014 33041 74674 10-04-2014 03-04-09-10-19-20-29-29-29-31-34-36-39-40-45-52-54-55-55-61-74-79-79-79-87-89-98
01-04-2014 71541 00767 02-04-2014 10-13-26-26-28-32-34-39-43-43-44-55-56-58-58-67-68-73-73-79-82-83-87-89-92-95-99
20-11-2013 15241 77572 21-11-2013 02-08-13-20-21-22-25-28-31-35-42-43-45-52-62-64-66-68-72-72-81-83-84-85-88-89-90
26-09-2013 78741 08025 27-09-2013 01-03-05-07-08-12-13-14-18-19-25-30-37-38-43-45-45-52-55-61-64-69-71-78-79-89-94
14-04-2013 62341 53517 15-04-2013 01-06-07-12-13-16-17-26-27-29-31-33-38-40-46-54-55-69-71-74-74-81-81-86-87-93-95
07-09-2012 27841 65632 08-09-2012 02-09-10-16-18-29-29-32-34-34-35-37-38-39-45-50-50-56-64-65-67-68-71-88-94-94-97
15-07-2012 27641 88533 16-07-2012 00-01-09-12-19-20-25-29-31-32-33-34-36-41-41-49-62-63-65-66-68-83-86-89-90-93-94
03-06-2012 98641 36742 04-06-2012 04-06-08-23-28-31-32-33-36-42-44-52-52-62-66-69-78-79-80-81-83-84-89-92-92-94-95
12-04-2012 13641 32203 13-04-2012 03-03-04-12-19-23-25-32-33-33-38-47-48-52-58-58-59-70-76-78-80-87-88-89-92-92-97
15-03-2012 68441 22477 16-03-2012 03-05-08-17-19-24-27-31-37-41-49-51-56-57-57-58-58-72-72-77-79-82-83-84-87-89-98
02-03-2012 72941 72483 03-03-2012 02-03-09-10-10-12-22-24-29-31-34-34-36-37-40-44-46-50-61-64-66-75-76-83-84-88-91
27-01-2012 98241 68877 28-01-2012 00-02-10-12-23-23-30-39-44-49-50-55-60-63-63-73-77-78-78-85-86-91-92-93-96-97-97
16-06-2011 01641 86954 17-06-2011 03-08-13-27-29-31-41-45-48-48-48-54-57-58-60-60-62-69-70-72-75-75-79-81-81-93-93
02-06-2011 41841 55164 03-06-2011 02-10-11-12-15-16-25-29-29-31-39-42-45-49-49-49-51-54-59-64-70-74-76-77-87-92-98
08-03-2011 15941 09502 09-03-2011 00-01-02-04-05-07-08-13-20-26-30-35-36-38-48-53-65-78-79-80-81-82-82-84-88-93-99
10-01-2011 07641 34785 11-01-2011 03-06-07-10-16-17-18-27-28-28-31-33-40-41-42-49-52-59-62-64-68-80-81-84-85-90-92
21-12-2010 41741 96593 22-12-2010 03-04-08-13-16-22-29-37-38-42-42-47-51-52-54-62-64-72-77-79-81-82-86-92-93-94-95
29-11-2010 13541 77297 30-11-2010 00-04-06-10-16-24-26-27-34-38-39-44-49-51-59-60-61-64-65-74-81-87-92-93-94-97-97
24-07-2010 16141 00484 25-07-2010 02-08-10-10-17-23-25-29-33-34-37-45-50-50-53-62-65-66-78-84-85-87-89-92-93-96-99
28-11-2009 15541 29874 29-11-2009 06-08-09-11-12-20-26-27-34-36-39-40-44-48-51-53-55-63-64-67-68-70-74-81-81-86-91
21-04-2009 98141 99309 22-04-2009 00-04-05-06-06-08-09-12-14-22-24-26-32-32-54-56-59-64-64-67-69-74-79-80-87-98-98
11-03-2009 10341 65405 12-03-2009 00-02-03-05-06-07-14-15-22-30-35-36-44-51-54-58-66-67-71-80-84-87-88-95-95-96-97
28-11-2008 43141 54469 29-11-2008 02-05-16-18-19-20-20-22-27-31-35-36-36-37-45-62-66-69-74-74-76-76-79-80-80-88-94
01-04-2008 56141 34202 02-04-2008 02-04-05-11-12-21-25-32-33-37-40-40-42-43-50-53-58-66-66-69-73-74-87-87-88-89-93
02-12-2006 43841 36112 03-12-2006 06-12-16-22-22-23-33-35-38-38-38-39-39-39-46-48-49-51-57-70-71-80-82-84-87-88-89
18-07-2006 80541 83073 19-07-2006 06-17-18-19-23-25-27-30-33-34-36-39-50-51-51-53-58-61-63-73-73-81-82-87-87-88-97
23-05-2006 01641 77563 24-05-2006 01-02-04-05-06-20-29-30-31-31-32-36-40-43-49-51-63-67-70-71-72-73-74-74-76-76-86
14-05-2006 05441 63784 15-05-2006 11-14-15-17-22-23-24-35-43-43-43-56-61-61-65-72-72-72-73-74-77-77-78-84-86-91-99
26-09-2005 89241 47279 27-09-2005 00-01-02-08-17-17-18-20-31-31-40-41-52-52-54-59-61-69-72-79-84-84-86-88-90-91-95

Để biết chắc hôm nay đề về 41 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 41 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 41 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 41chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 41 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 41 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 41 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 41 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 41 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 41chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 41 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 41 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 41 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 3 lần đề về 41 vào tháng 1 và 2 lần tháng 6.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 41 về 3 lần vào các kỳ quay tháng 6 và 2 lần tháng 8.

Năm 2020 đề về số 41 ra tới 4 lần vào tháng 5,8,10 và 12

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 41 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. 

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 41 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 41. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 41 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 41

Đề về 41 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 41chuẩn 3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 41 đã ra 5 lần sau đề về số 41 và đề số 41 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 41 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 41 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 41 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 41 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 41chuẩn 4

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 41 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 41 hôm sau đánh nên ngay con 41 hoặc đánh ngay cặp 96-69 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 41 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 96 và 69 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 41 kèm theo lô 41 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 41 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 41

Đề về 41 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 41chuẩn 5

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 41, thống kê chạm những hôm đề về 41, và bảng thống kê những ngày đề về 41, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.