Đề về 40 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 40 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 40

Bộ số Bộ số Bộ số
26 - 3 Lần 76 - 3 Lần 21 - 3 Lần
20 - 2 Lần 90 - 2 Lần 56 - 2 Lần
78 - 2 Lần 17 - 2 Lần 14 - 2 Lần
82 - 1 Lần 28 - 1 Lần 43 - 1 Lần
71 - 1 Lần 49 - 1 Lần 15 - 1 Lần
09 - 1 Lần 97 - 1 Lần 60 - 1 Lần
55 - 1 Lần 51 - 1 Lần 94 - 1 Lần
41 - 1 Lần 89 - 1 Lần 11 - 1 Lần
81 - 1 Lần 34 - 1 Lần 12 - 1 Lần
73 - 1 Lần 02 - 1 Lần 77 - 1 Lần
32 - 1 Lần 40 - 1 Lần 85 - 1 Lần
45 - 1 Lần 31 - 1 Lần 03 - 1 Lần
79 - 1 Lần 75 - 1 Lần 67 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 40

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 3 Lần Đuôi 0 về 35 Lần Tổng 0 về 4 Lần
Đầu 1 về 7 Lần Đuôi 1 về 9 Lần Tổng 1 về 2 Lần
Đầu 2 về 9 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 1 Lần
Đầu 3 về 3 Lần Đuôi 3 về 3 Lần Tổng 3 về 7 Lần
Đầu 4 về 5 Lần Đuôi 4 về 4 Lần Tổng 4 về 1 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 5 Lần Tổng 5 về 2 Lần
Đầu 6 về 2 Lần Đuôi 6 về 8 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 10 Lần Đuôi 7 về 5 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 4 Lần Đuôi 8 về 3 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 4 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 40

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
04-01-2024 10240 38267 05-01-2024 01-04-04-11-15-17-26-32-37-41-45-47-50-52-53-58-59-61-63-63-67-67-69-69-69-93-96
16-10-2023 94540 70876 17-10-2023 03-06-07-07-10-17-25-30-37-47-47-56-64-67-67-71-76-76-78-80-83-88-91-93-94-94-95
11-10-2023 49140 50875 12-10-2023 02-03-12-20-25-32-32-33-35-39-46-51-53-57-65-66-71-75-75-76-80-81-82-84-92-96-98
31-08-2023 73040 61379 01-09-2023 08-09-10-18-21-23-26-27-31-36-37-43-43-50-54-54-59-68-73-73-79-79-84-87-87-92-99
14-01-2023 62940 44221 15-01-2023 00-01-04-04-08-12-16-21-28-33-38-41-45-45-49-57-64-66-69-78-79-80-90-91-92-92-94
08-01-2023 20040 78014 09-01-2023 03-11-11-14-15-17-17-25-26-27-30-34-38-47-52-54-57-57-59-59-65-67-70-84-86-89-91
23-06-2022 97140 49677 24-06-2022 00-00-01-04-08-11-13-24-40-41-44-45-48-55-55-56-57-58-70-71-77-77-77-85-86-91-95
17-03-2022 04440 90202 18-03-2022 01-02-05-06-08-10-14-18-19-34-37-37-39-41-46-51-52-70-70-76-76-82-84-92-93-96-97
27-01-2022 16440 83926 28-01-2022 08-13-16-17-19-22-26-28-36-38-39-46-51-55-57-58-60-72-74-74-75-76-76-79-79-79-98
14-11-2021 53940 77626 15-11-2021 05-07-15-19-22-26-27-27-27-30-31-34-46-47-55-55-59-71-72-73-75-81-93-94-95-97-97
17-10-2021 24640 11609 18-10-2021 00-01-09-09-16-18-19-27-28-31-32-33-34-47-48-49-52-55-61-62-68-70-70-71-72-89-96
21-03-2021 68140 54315 22-03-2021 02-05-09-10-11-15-19-26-36-37-38-41-44-46-49-51-55-55-59-61-66-68-74-78-81-84-86
28-01-2020 50940 80389 29-01-2020 02-10-13-15-15-20-21-25-28-35-63-63-65-74-77-77-79-82-83-87-88-89-93-94-95-98-99
08-12-2019 70840 55076 09-12-2019 01-08-11-12-13-15-21-22-23-27-28-31-36-36-37-38-47-57-59-72-76-76-83-87-92-93-94
10-08-2019 14040 86376 11-08-2019 05-08-26-27-28-31-32-34-35-36-38-41-43-50-65-69-72-72-74-75-76-81-84-84-86-87-92
06-06-2019 35740 43073 07-06-2019 06-10-10-14-15-20-20-21-24-36-40-41-45-48-50-53-67-68-69-73-75-80-86-89-93-96-97
12-12-2018 63140 83517 13-12-2018 00-03-05-16-17-24-26-34-39-44-56-57-58-62-67-68-69-71-75-83-83-84-85-86-92-92-94
11-09-2018 50040 81156 12-09-2018 02-04-05-10-11-15-21-25-27-29-34-37-39-46-54-55-56-57-59-67-82-85-90-90-90-97-99
02-09-2018 19640 52049 03-09-2018 01-03-05-07-08-08-10-11-12-16-16-26-27-32-33-38-40-47-47-49-58-65-69-71-86-91-97
15-07-2018 84740 44371 16-07-2018 03-06-07-18-25-26-29-33-34-35-38-40-41-42-57-60-66-70-71-71-71-72-84-86-90-96-97
18-05-2018 38740 15245 19-05-2018 01-10-11-14-19-23-26-32-34-40-45-46-54-55-61-64-66-67-73-78-82-82-84-84-87-88-90
14-09-2017 42140 66956 15-09-2017 00-01-01-02-07-08-13-14-15-33-39-53-54-54-56-58-63-73-74-76-77-77-84-89-90-92-92
14-03-2017 81040 98441 15-03-2017 07-09-11-14-19-23-23-27-27-40-40-41-41-41-56-62-65-66-68-69-72-79-86-86-86-89-97
10-01-2017 42040 07790 11-01-2017 01-01-03-06-08-29-31-36-39-48-58-60-66-66-69-73-76-78-82-87-88-89-90-91-95-98-99
21-07-2016 98540 46412 22-07-2016 00-12-12-13-14-15-17-17-23-24-30-40-40-50-53-70-72-73-84-85-88-89-96-97-97-97-98
04-05-2016 09640 83220 05-05-2016 05-11-13-13-16-17-20-23-34-40-43-58-59-65-65-67-71-72-75-76-77-79-84-86-87-94-94
12-04-2016 10140 09821 13-04-2016 00-05-06-19-21-31-36-39-41-46-46-48-53-57-59-64-64-67-68-70-71-75-80-85-85-87-88
25-12-2015 85140 23185 26-12-2015 04-09-11-12-13-14-14-19-23-26-41-43-46-49-52-52-58-59-60-60-62-71-73-80-85-89-90
02-12-2015 90340 15390 03-12-2015 02-03-10-18-21-22-26-34-40-42-47-50-50-51-65-66-68-69-69-76-83-84-90-90-93-94-95
18-07-2015 25540 94703 19-07-2015 03-06-09-15-19-23-30-32-35-37-37-40-45-46-46-49-52-71-71-73-76-77-85-85-91-92-97
03-06-2015 40740 41878 04-06-2015 03-04-08-15-22-30-37-39-49-50-52-54-60-62-63-66-70-75-78-80-83-87-93-95-97-99-99
28-06-2014 41940 63731 29-06-2014 06-06-18-19-24-31-32-37-38-41-42-43-46-46-47-48-55-61-62-63-72-73-78-90-92-96-97
27-06-2014 60240 41940 28-06-2014 02-08-11-11-14-17-27-38-40-40-42-49-53-62-62-62-63-69-71-72-75-78-78-87-91-96-97
21-04-2014 31340 55155 22-04-2014 01-03-05-06-14-16-17-22-22-22-28-34-35-35-45-55-56-58-58-58-61-63-66-73-81-87-97
03-07-2013 91840 18981 04-07-2013 01-02-02-03-11-14-36-40-41-46-51-52-53-55-60-63-73-74-79-80-81-86-87-88-94-94-95
28-04-2013 46640 69043 29-04-2013 08-08-12-22-23-24-29-29-29-31-35-40-43-46-47-49-50-54-60-66-68-68-73-81-84-92-95
28-03-2013 62540 44334 29-03-2013 08-10-17-18-23-30-33-34-38-41-42-43-44-47-51-59-63-63-69-69-74-74-81-85-88-88-91
25-06-2012 67340 38860 26-06-2012 07-08-09-10-11-12-16-16-18-18-28-34-44-47-56-59-60-62-65-74-77-84-90-90-92-92-97
13-01-2012 01940 91517 14-01-2012 01-09-17-18-22-23-25-26-30-33-34-44-54-58-62-63-64-64-64-65-70-75-78-83-93-95-96
03-10-2010 86340 42326 04-10-2010 01-01-02-05-14-16-19-19-26-27-32-35-41-41-42-45-48-48-59-60-64-66-68-78-79-85-95
27-09-2010 60640 75197 28-09-2010 04-07-07-09-12-17-17-23-30-43-43-47-47-52-59-61-64-70-71-73-79-80-83-84-86-92-97
18-07-2010 02640 02020 19-07-2010 01-02-03-09-10-10-12-16-20-23-25-30-33-35-45-48-57-69-72-78-78-82-86-87-90-90-92
14-10-2009 32040 00411 15-10-2009 00-11-11-14-14-18-24-27-28-29-34-35-37-38-40-40-43-44-45-78-84-85-89-90-92-93-94
25-08-2009 68840 92594 26-08-2009 12-15-18-24-29-30-33-36-45-49-58-61-61-67-69-72-72-73-80-83-84-89-89-94-95-95-97
09-01-2009 67140 42732 10-01-2009 02-02-03-03-05-12-13-13-15-15-25-28-32-36-42-43-49-55-61-61-69-71-76-80-82-89-90
20-04-2008 65540 06128 21-04-2008 02-06-09-13-14-15-21-28-28-32-35-37-38-48-52-54-61-69-70-77-80-84-86-89-89-92-97
28-01-2007 98340 74382 29-01-2007 05-07-14-17-17-18-22-25-30-36-38-39-42-46-53-55-61-66-69-70-71-82-82-84-86-87-97
26-01-2007 18540 50521 27-01-2007 00-02-07-10-14-19-21-35-35-36-37-37-39-46-46-49-50-58-63-64-64-74-80-88-90-95-97
20-01-2007 35640 14478 21-01-2007 00-04-06-13-16-19-20-23-24-29-33-38-44-53-53-56-57-58-59-61-70-78-87-88-96-96-98
22-08-2006 10540 63951 23-08-2006 00-00-03-06-09-13-17-17-30-34-36-40-40-45-45-48-51-51-60-68-74-79-80-81-83-86-88
07-05-2005 38340 56514 08-05-2005 08-09-14-15-15-20-20-21-23-23-25-26-31-33-59-63-65-68-71-74-83-85-86-88-89-94-96

Để biết chắc hôm nay đề về 40 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 40 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 40 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 40 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 40 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 40 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 40 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 40 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 40 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 40 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 40 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 40 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 40 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 3 lần đề về 40 vào tháng 1,3 và tháng 6.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 40 về 3 lần vào các kỳ quay tháng 3,10 và tháng 11.

Năm 2020 đề về số 40 ra tới 1 lần vào tháng 1

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 40 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. 

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 40 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 40. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 40 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 40

Đề về 40 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 40 chuẩn 3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 40 đã ra 5 lần sau đề về số 40 và đề số 40 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 40 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 40 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 40 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 40 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 40 chuẩn 4

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 40 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 40 hôm sau đánh nên ngay con 40 hoặc đánh ngay cặp 92-29 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 40 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 92 và 29 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 40 kèm theo lô 40 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 40 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 40

Đề về 40 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 40 chuẩn 5

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 40, thống kê chạm những hôm đề về 40, và bảng thống kê những ngày đề về 40, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.