Đề về 38 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 38 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 38

Bộ số Bộ số Bộ số
97 - 4 Lần 83 - 3 Lần 32 - 2 Lần
94 - 2 Lần 98 - 2 Lần 47 - 2 Lần
11 - 2 Lần 24 - 2 Lần 79 - 2 Lần
95 - 2 Lần 46 - 2 Lần 19 - 2 Lần
55 - 2 Lần 70 - 2 Lần 40 - 2 Lần
42 - 1 Lần 64 - 1 Lần 14 - 1 Lần
28 - 1 Lần 93 - 1 Lần 23 - 1 Lần
01 - 1 Lần 63 - 1 Lần 52 - 1 Lần
09 - 1 Lần 39 - 1 Lần 05 - 1 Lần
21 - 1 Lần 07 - 1 Lần 12 - 1 Lần
71 - 1 Lần 49 - 1 Lần 45 - 1 Lần
81 - 1 Lần 02 - 1 Lần 37 - 1 Lần
50 - 1 Lần 86 - 1 Lần 33 - 1 Lần
85 - 1 Lần 13 - 1 Lần 36 - 1 Lần
72 - 1 Lần 82 - 1 Lần 48 - 1 Lần
76 - 1 Lần 99 - 1 Lần 53 - 1 Lần
57 - 1 Lần 27 - 1 Lần 61 - 1 Lần
56 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 38

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 43 Lần Tổng 0 về 10 Lần
Đầu 1 về 7 Lần Đuôi 1 về 7 Lần Tổng 1 về 7 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 8 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 6 Lần Đuôi 3 về 9 Lần Tổng 3 về 6 Lần
Đầu 4 về 10 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 4 Lần
Đầu 5 về 7 Lần Đuôi 5 về 7 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 3 Lần Đuôi 6 về 6 Lần Tổng 6 về 7 Lần
Đầu 7 về 7 Lần Đuôi 7 về 10 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 7 Lần Đuôi 8 về 4 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 12 Lần Đuôi 9 về 8 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 38

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
10-04-2024 14138 69356 11-04-2024 09-10-28-28-33-35-36-40-42-42-50-51-52-53-56-61-63-73-78-80-81-86-87-88-93-93-93
14-01-2024 91138 63261 15-01-2024 15-20-21-21-26-34-35-37-37-39-42-44-45-47-55-59-61-64-67-67-73-74-75-93-94-95-97
11-12-2023 38038 62970 12-12-2023 07-11-15-17-18-21-24-28-28-28-28-29-41-45-46-48-51-51-54-58-63-67-70-74-93-97-98
01-02-2023 34838 60755 02-02-2023 00-02-04-06-08-19-19-19-27-30-34-34-38-42-51-54-55-61-69-70-74-79-82-87-89-90-94
22-12-2022 65438 33027 23-12-2022 02-05-06-11-11-17-22-23-27-27-29-34-40-41-46-60-65-73-75-76-80-81-83-89-95-96-97
15-10-2022 79638 35546 16-10-2022 08-11-14-14-18-19-29-31-40-46-46-49-55-56-57-69-72-76-77-79-80-91-92-93-93-98-99
02-09-2022 03138 47153 03-09-2022 02-04-07-17-20-21-22-24-32-34-36-40-40-42-43-46-53-54-63-64-71-84-84-84-88-92-95
06-04-2022 17538 98245 07-04-2022 05-07-08-13-17-18-19-26-33-33-41-42-42-45-45-45-54-55-57-60-63-64-65-69-73-74-90
13-01-2022 46638 87219 14-01-2022 02-04-05-11-16-18-18-19-26-29-29-30-32-34-38-46-53-60-62-67-67-70-78-84-91-92-97
30-11-2021 71738 62712 01-12-2021 05-10-12-17-18-21-21-29-38-38-40-40-41-45-51-76-77-79-83-85-85-88-92-93-95-98-99
08-09-2021 14938 63724 09-09-2021 04-12-17-24-26-27-31-40-41-50-50-55-58-62-62-65-68-71-78-81-84-86-88-89-94-95-95
24-03-2021 66438 44219 25-03-2021 03-04-05-06-07-11-13-18-19-22-24-26-27-34-36-52-57-59-63-69-73-80-88-90-90-91-93
20-03-2021 97438 68140 21-03-2021 02-03-05-14-17-33-34-35-39-40-40-51-56-60-61-62-62-62-65-66-67-67-71-82-82-84-93
14-01-2021 51338 68285 15-01-2021 00-03-03-05-13-14-16-22-26-28-28-29-31-33-42-43-47-48-48-58-60-77-80-85-85-96-97
27-10-2020 45538 07707 28-10-2020 01-02-04-07-09-10-11-13-16-16-34-38-40-42-48-58-59-64-76-80-82-82-83-85-88-94-95
09-08-2020 83138 98628 10-08-2020 01-02-08-12-16-17-22-28-31-37-40-41-44-44-44-45-46-55-59-62-68-70-75-80-84-91-92
21-05-2020 58738 27298 22-05-2020 08-12-18-25-26-36-37-39-40-41-42-50-51-66-67-77-78-81-82-82-84-87-93-97-98-98-98
07-12-2019 60238 70840 08-12-2019 00-12-19-25-29-39-39-40-42-44-48-49-50-54-56-63-64-66-67-69-76-77-78-86-90-92-96
09-06-2019 53338 11797 10-06-2019 06-06-09-10-13-18-20-20-20-24-32-39-39-59-61-66-67-68-77-82-86-86-87-89-89-93-97
25-10-2018 72838 78933 26-10-2018 00-05-06-16-20-21-21-33-34-35-41-42-45-47-49-57-68-75-82-83-85-90-91-92-93-94-98
05-08-2018 92138 84214 06-08-2018 01-14-14-17-18-19-27-27-31-32-33-37-40-44-53-57-58-65-72-75-83-88-91-93-94-98-99
02-08-2018 25638 49786 03-08-2018 01-07-13-14-15-16-20-33-36-44-45-48-49-50-63-64-66-70-72-79-80-83-86-92-92-92-92
08-06-2018 27538 54099 09-06-2018 01-04-07-17-18-19-27-28-30-35-36-45-48-52-62-64-71-72-73-75-82-84-87-88-91-98-99
28-05-2018 44938 26997 29-05-2018 05-05-05-07-12-18-19-19-21-30-38-40-46-50-55-59-60-63-66-74-78-80-85-90-97-97-99
06-05-2018 78238 85664 07-05-2018 00-06-14-14-16-22-25-26-26-47-53-53-55-57-60-61-61-62-63-64-64-68-77-82-88-91-96
18-03-2018 58038 08294 19-03-2018 10-13-15-18-18-19-24-25-27-33-37-40-42-43-47-62-78-79-81-83-84-85-86-92-93-94-96
07-11-2017 71038 03183 08-11-2017 09-20-20-21-24-26-29-32-37-41-44-47-48-58-63-71-73-75-75-80-82-83-86-88-92-98-98
11-03-2017 53838 63995 12-03-2017 05-10-10-11-18-23-24-37-38-42-44-46-46-47-53-55-56-64-66-72-75-85-89-93-95-95-96
17-02-2017 77038 64476 18-02-2017 09-09-10-10-15-18-18-23-25-26-27-32-39-43-44-45-56-61-70-73-76-79-82-87-92-93-99
01-02-2017 71838 09649 02-02-2017 01-02-04-07-07-14-16-19-21-23-25-32-42-48-49-49-50-61-66-67-70-72-82-83-85-91-96
24-12-2016 16938 82057 25-12-2016 06-06-14-16-18-20-23-25-25-31-34-35-43-45-53-55-56-57-65-68-72-76-78-80-81-84-94
05-10-2016 19938 43271 06-10-2016 01-02-05-09-10-11-13-19-19-22-37-38-44-53-54-57-62-63-65-71-72-78-79-84-88-91-93
15-09-2016 11538 13850 16-09-2016 02-11-15-16-21-27-27-37-39-41-42-44-46-47-50-55-59-62-63-69-79-80-81-82-83-87-98
30-05-2016 78638 53097 31-05-2016 02-05-06-06-08-08-08-25-29-30-30-35-44-51-51-54-55-58-63-72-75-82-85-94-97-97-98
22-12-2015 37538 01309 23-12-2015 09-13-19-22-23-28-30-32-35-39-44-48-49-52-57-57-58-63-69-72-76-77-78-86-91-91-91
30-10-2015 37538 08048 31-10-2015 01-02-04-07-10-11-11-12-24-29-43-48-54-54-54-60-61-62-67-70-72-74-76-76-85-90-98
16-02-2015 71638 29111 17-02-2015 01-03-08-10-11-12-14-22-24-31-31-37-49-55-57-59-67-69-72-76-80-88-89-93-94-95-97
15-12-2014 17338 25952 16-12-2014 03-03-05-10-11-18-30-30-31-32-35-43-52-54-58-66-69-77-77-80-80-81-83-85-94-95-95
12-11-2014 13038 15446 13-11-2014 01-05-10-11-18-23-23-25-31-34-41-43-46-49-49-50-55-62-65-67-72-78-79-84-89-94-94
22-06-2014 49038 79142 23-06-2014 06-10-12-13-20-32-36-41-42-43-44-45-47-55-60-62-67-70-70-74-80-81-82-82-90-94-99
16-06-2014 00138 60863 17-06-2014 00-01-02-04-06-07-09-18-21-22-23-27-39-43-45-63-72-74-74-74-76-80-81-83-90-93-98
23-12-2013 64738 88132 24-12-2013 01-04-14-14-14-20-24-30-32-41-41-43-58-59-60-61-62-64-64-69-75-78-81-82-84-86-92
15-10-2013 20538 73595 16-10-2013 02-06-41-43-43-49-50-56-56-59-59-59-60-63-70-76-80-84-92-92-92-93-95-97-97-97-98
11-10-2013 63938 63255 12-10-2013 00-06-18-34-36-38-39-49-49-51-51-51-55-58-58-60-68-70-73-76-79-81-83-84-94-95-99
08-10-2013 81438 63197 09-10-2013 00-06-06-14-15-23-24-27-31-37-44-45-52-64-67-69-71-74-80-82-84-85-87-90-93-94-97
22-04-2013 52138 82447 23-04-2013 03-14-23-23-25-29-32-46-46-47-50-57-65-67-69-70-76-79-82-82-82-85-87-90-91-94-94
09-11-2012 73438 15582 10-11-2012 01-02-08-09-26-28-30-30-35-36-37-44-47-50-64-65-77-78-80-81-82-82-88-89-89-90-98
12-10-2012 75138 17172 13-10-2012 04-15-20-23-30-31-35-44-47-48-53-54-55-56-61-62-67-72-72-72-72-81-84-89-98-98-98
24-06-2011 35738 60579 25-06-2011 02-06-06-07-10-10-21-22-31-33-40-43-47-50-51-52-53-60-61-70-77-77-78-79-90-91-99
07-06-2011 43838 47421 08-06-2011 04-13-14-16-16-20-21-30-32-39-52-57-62-64-67-69-71-74-78-88-91-92-93-93-93-94-94
21-02-2011 61338 54198 22-02-2011 00-03-05-15-17-21-22-23-27-28-30-40-40-41-42-44-45-72-75-79-84-85-94-94-96-98-99
15-02-2011 81838 53305 16-02-2011 05-11-21-22-27-28-32-37-40-44-47-47-54-58-59-63-65-65-69-70-71-74-78-78-84-96-96
14-06-2010 38938 62401 15-06-2010 01-04-05-10-10-12-16-25-29-33-37-37-41-47-47-47-53-61-63-69-71-75-75-76-89-96-99
03-06-2010 60338 63537 04-06-2010 00-00-09-11-12-14-14-19-27-32-33-37-41-46-47-53-54-68-72-76-77-79-79-82-88-88-94
11-05-2010 06238 95739 12-05-2010 03-04-04-12-14-16-29-29-33-35-39-45-55-59-63-65-66-71-72-72-80-81-85-87-91-95-99
05-04-2010 69438 25923 06-04-2010 04-09-14-22-22-23-28-31-31-31-33-33-44-45-46-49-50-51-59-67-69-76-78-84-84-93-96
27-03-2010 54438 16170 28-03-2010 00-01-02-03-08-11-20-21-21-22-31-43-47-48-53-58-59-59-61-61-68-68-70-76-80-83-97
23-02-2010 21038 81579 24-02-2010 09-19-22-27-31-33-37-38-38-40-40-42-43-43-47-53-54-63-66-68-70-79-79-90-93-98-99
31-07-2009 99738 52236 01-08-2009 00-01-06-07-08-10-22-23-26-32-33-33-36-38-39-43-47-48-52-59-61-61-78-78-84-90-94
06-09-2008 24438 25511 07-09-2008 00-03-09-11-18-18-18-32-33-33-42-47-50-52-55-56-56-56-57-66-67-82-82-89-90-93-97
19-08-2008 83438 09609 20-08-2008 02-07-09-19-37-38-43-44-47-49-50-59-63-63-65-70-73-76-79-81-81-82-83-92-94-95-96
01-03-2008 47438 07147 02-03-2008 02-11-13-19-22-27-33-36-38-40-41-47-50-53-54-56-67-69-71-76-79-84-84-92-94-95-99
26-01-2008 44538 85694 27-01-2008 06-06-07-12-20-22-23-28-32-34-39-39-41-49-53-53-59-60-61-71-76-82-88-88-89-89-94
14-05-2007 27438 83693 15-05-2007 00-01-12-17-31-32-34-36-37-38-38-39-43-45-52-57-58-62-63-77-79-82-83-84-84-85-93
26-04-2007 52138 24402 27-04-2007 02-02-11-12-13-14-16-16-18-18-21-22-23-25-29-42-46-48-50-54-56-62-68-75-75-97-98
16-04-2006 55238 92132 17-04-2006 02-06-20-26-30-32-32-36-42-48-55-56-61-62-62-65-67-70-75-78-78-80-84-85-93-98-99
03-02-2006 90538 89913 04-02-2006 02-12-13-14-16-16-21-25-25-28-28-32-34-36-38-42-42-50-52-59-77-77-82-82-85-85-88
13-12-2005 14938 17124 14-12-2005 04-09-13-18-19-22-23-24-24-41-42-43-44-49-51-56-63-65-70-74-75-75-82-85-93-97-98
28-10-2005 54238 27483 29-10-2005 00-03-05-09-16-24-33-37-42-44-45-46-52-56-68-72-74-76-77-78-80-83-83-90-94-96-98
07-09-2005 84338 67483 08-09-2005 09-13-16-22-27-33-34-38-44-44-49-56-57-63-63-68-68-68-74-76-79-80-83-85-89-92-98
24-02-2005 97738 15581 25-02-2005 01-08-10-21-25-26-26-27-28-38-41-42-50-57-58-62-63-63-66-73-75-75-81-89-90-93-95

Để biết chắc hôm nay đề về 38 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 38 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 38 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 38 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 38 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 38 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 38 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 38 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 38 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 38 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 38 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 38 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 38 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 3 lần đề về 38 vào tháng 1,4 và tháng 9.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 38 về 5 lần vào các kỳ quay tháng 1,9,11 và 2 lần tháng 3.

Năm 2020 đề về số 38 ra tới 3 lần vào tháng 5,8 và tháng 10

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 38 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. Mặc dù đã trải qua gần hết năm 2022 nhưng đề về 38 chỉ xuất hiện có 3 lần

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 38 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 38. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 38 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 38

Đề về 38 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 38 chuẩn 3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 38 đã ra 5 lần sau đề về số 38 và đề số 38 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 38 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 38 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 38 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 38 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 38 chuẩn 4

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 38 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 38 hôm sau đánh nên ngay con 38 hoặc đánh ngay cặp 78-87 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 38 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 78 và 87 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 38 kèm theo lô 38 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 38 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 38

Đề về 38 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 38 chuẩn 5

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 38, thống kê chạm những hôm đề về 38, và bảng thống kê những ngày đề về 38, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.