Đề về 37 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 37 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 37

Bộ số Bộ số Bộ số
59 - 4 Lần 88 - 4 Lần 53 - 3 Lần
89 - 3 Lần 76 - 2 Lần 78 - 2 Lần
64 - 2 Lần 92 - 1 Lần 62 - 1 Lần
17 - 1 Lần 41 - 1 Lần 02 - 1 Lần
48 - 1 Lần 45 - 1 Lần 71 - 1 Lần
68 - 1 Lần 49 - 1 Lần 65 - 1 Lần
60 - 1 Lần 56 - 1 Lần 75 - 1 Lần
01 - 1 Lần 32 - 1 Lần 72 - 1 Lần
15 - 1 Lần 36 - 1 Lần 52 - 1 Lần
29 - 1 Lần 13 - 1 Lần 33 - 1 Lần
43 - 1 Lần 34 - 1 Lần 93 - 1 Lần
08 - 1 Lần 83 - 1 Lần 91 - 1 Lần
57 - 1 Lần 99 - 1 Lần 31 - 1 Lần
97 - 1 Lần 14 - 1 Lần 81 - 1 Lần
70 - 1 Lần 39 - 1 Lần 09 - 1 Lần
20 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 37

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 30 Lần Tổng 0 về 3 Lần
Đầu 1 về 4 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 2 Lần Đuôi 2 về 6 Lần Tổng 2 về 6 Lần
Đầu 3 về 6 Lần Đuôi 3 về 8 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 5 Lần Đuôi 4 về 4 Lần Tổng 4 về 6 Lần
Đầu 5 về 10 Lần Đuôi 5 về 4 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 6 Lần Đuôi 6 về 4 Lần Tổng 6 về 6 Lần
Đầu 7 về 8 Lần Đuôi 7 về 3 Lần Tổng 7 về 4 Lần
Đầu 8 về 9 Lần Đuôi 8 về 9 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 5 Lần Đuôi 9 về 12 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 37

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
21-02-2024 99937 82488 22-02-2024 04-11-12-13-20-25-26-26-34-37-38-47-48-48-50-60-66-67-70-72-78-81-88-90-93-95-99
30-09-2023 19237 07289 01-10-2023 03-06-07-08-08-15-23-25-29-32-33-33-33-38-44-52-56-56-59-63-70-71-74-87-88-89-94
02-08-2023 88137 80288 03-08-2023 02-02-08-17-17-22-30-38-51-53-53-57-62-62-64-67-68-69-72-72-73-74-82-87-88-92-96
08-06-2023 13437 84288 09-06-2023 00-00-21-25-26-38-40-43-45-46-49-63-66-68-70-76-81-82-83-84-86-88-88-89-91-98-98
27-05-2023 96237 79459 28-05-2023 13-18-20-24-26-27-28-32-37-39-48-50-56-59-67-71-72-74-76-77-80-81-83-85-87-89-91
09-02-2023 29337 85120 10-02-2023 03-11-16-17-17-20-27-34-40-42-44-47-49-52-53-57-61-64-70-79-82-87-88-90-92-95-99
07-10-2022 13037 94309 08-10-2022 04-09-13-14-16-20-24-33-34-39-42-42-43-55-55-58-65-65-71-74-79-87-92-93-93-93-97
23-08-2022 63437 24832 24-08-2022 00-05-10-10-13-17-23-25-28-32-39-43-45-51-52-53-56-57-62-63-75-79-81-88-95-97-97
06-01-2022 98437 33657 07-01-2022 01-02-03-04-13-14-18-28-30-31-32-33-36-37-47-48-50-52-53-57-58-60-63-64-64-67-91
18-08-2020 72437 95501 19-08-2020 01-01-05-09-11-13-16-22-26-29-29-29-37-39-48-52-56-60-61-67-70-75-76-91-92-95-96
22-10-2019 17237 08753 23-10-2019 00-02-02-10-12-32-32-33-34-35-36-37-45-52-53-54-60-60-60-71-74-79-85-87-95-96-96
21-08-2019 78137 56093 22-08-2019 04-16-17-20-23-28-31-33-34-39-39-40-40-41-44-52-56-58-58-60-64-69-75-81-89-93-98
05-07-2019 81937 82297 06-07-2019 00-00-00-02-05-07-11-19-25-30-43-45-49-51-57-58-59-60-61-65-68-68-80-84-89-90-97
03-10-2018 58237 26134 04-10-2018 01-11-12-13-14-26-26-34-35-35-37-45-47-52-56-65-66-67-68-69-72-74-75-77-79-87-97
13-06-2018 03937 54343 14-06-2018 01-02-04-04-10-13-15-18-24-25-30-34-43-43-44-50-56-57-65-66-71-72-76-80-84-90-95
20-11-2017 33137 19753 21-11-2017 08-13-13-28-32-42-45-48-51-53-55-56-62-62-66-68-69-70-70-70-78-82-82-91-97-98-98
09-10-2017 15437 62571 10-10-2017 09-11-16-23-24-30-40-42-47-54-55-56-57-58-59-66-68-69-71-71-71-77-77-82-84-86-87
24-07-2017 34037 97164 25-07-2017 00-04-04-07-10-16-20-21-23-36-43-52-57-58-61-64-66-70-70-71-79-80-81-82-83-90-97
19-07-2017 66937 11733 20-07-2017 05-11-14-19-21-24-28-33-34-36-37-42-51-51-55-56-64-65-67-67-70-74-74-78-89-91-94
03-08-2016 82837 39113 04-08-2016 03-05-08-13-18-19-21-21-27-33-35-38-44-46-52-53-56-60-71-71-75-78-81-81-84-85-93
22-06-2016 82537 34529 23-06-2016 11-14-21-29-34-35-37-41-46-48-48-49-51-52-54-58-58-62-63-69-71-71-77-81-83-90-91
02-02-2016 72537 84175 03-02-2016 01-07-18-32-33-34-34-34-36-39-44-55-56-60-62-67-68-68-70-74-75-89-93-93-94-95-98
10-11-2015 13137 96056 11-11-2015 02-04-05-09-12-16-17-18-21-22-33-41-45-47-51-56-61-62-62-65-73-77-84-90-94-95-99
30-05-2015 18637 16739 31-05-2015 11-11-13-14-14-21-24-24-25-33-36-37-37-38-39-39-42-55-61-61-67-68-68-68-75-81-98
18-02-2014 91737 31764 19-02-2014 03-05-06-10-12-16-18-30-35-44-45-46-47-54-64-64-66-74-74-75-82-82-83-84-92-97-98
03-08-2013 22537 18089 04-08-2013 05-06-09-09-09-13-15-22-33-37-40-43-45-51-55-66-68-69-74-81-82-84-86-89-93-96-96
29-05-2013 34437 64352 30-05-2013 03-14-22-22-29-36-42-46-47-50-52-53-57-65-69-72-76-76-83-83-84-85-85-92-93-96-97
06-05-2013 84037 57145 07-05-2013 03-07-08-09-13-15-17-19-21-23-25-28-31-33-45-47-48-51-63-66-67-67-68-71-76-83-97
12-03-2013 74237 48660 13-03-2013 07-13-22-27-27-30-41-47-51-53-55-58-58-59-60-65-72-74-77-77-79-81-81-82-83-83-98
23-02-2013 67437 62370 24-02-2013 01-22-23-28-29-32-33-36-40-43-46-47-48-52-58-59-59-64-65-65-70-76-77-80-85-88-88
15-01-2013 90137 76353 16-01-2013 03-04-12-22-22-22-25-25-35-36-38-52-53-57-60-68-76-76-83-85-85-86-90-91-93-96-97
03-12-2012 10237 59048 04-12-2012 01-04-08-11-14-17-32-37-38-45-48-49-56-59-64-65-66-73-75-81-84-86-86-88-91-91-93
28-11-2012 38837 59488 29-11-2012 01-05-07-15-16-18-24-24-25-25-26-37-37-38-42-42-65-68-71-71-80-80-81-81-86-88-92
16-11-2012 02637 77131 17-11-2012 02-09-10-13-13-20-23-24-31-34-37-38-40-45-47-49-49-52-60-70-71-76-79-83-91-92-94
27-10-2012 71037 47181 28-10-2012 02-02-03-07-07-10-12-14-19-21-26-28-41-46-47-64-71-71-74-77-81-87-88-89-93-93-94
17-06-2012 07437 63692 18-06-2012 00-12-17-18-24-26-30-32-37-40-44-45-49-50-51-52-57-58-59-60-64-65-81-86-90-90-92
12-06-2012 10837 97665 13-06-2012 01-06-06-14-14-15-20-25-25-31-32-35-35-45-49-51-57-61-62-62-64-65-66-74-77-91-98
28-04-2011 78237 60991 29-04-2011 01-04-06-07-09-15-19-20-25-27-35-36-39-40-46-59-60-60-64-69-78-81-86-91-94-97-98
23-03-2011 19737 05436 24-03-2011 00-05-10-10-11-18-25-26-31-31-33-36-42-43-44-50-52-62-62-65-71-76-91-92-92-93-99
04-11-2010 81637 97183 05-11-2010 00-00-02-05-09-23-23-24-27-32-38-41-43-45-45-46-50-59-62-63-66-79-83-88-92-93-93
19-10-2010 57037 69149 20-10-2010 00-07-10-13-13-15-16-21-24-25-37-40-40-42-43-49-51-53-54-56-56-57-60-65-66-89-94
07-10-2010 91737 06908 08-10-2010 00-04-06-08-13-14-22-24-25-25-25-31-41-42-43-45-48-49-56-61-61-62-82-82-83-93-93
04-06-2010 63537 74699 05-06-2010 00-08-10-13-14-24-29-33-34-35-42-42-43-54-54-60-61-64-65-67-68-73-74-75-81-85-99
02-12-2009 42737 30415 03-12-2009 00-02-04-07-12-15-17-20-20-21-25-32-33-39-45-46-48-50-66-74-75-76-77-77-93-96-97
08-06-2009 78937 84202 09-06-2009 02-07-08-10-12-12-30-33-40-42-43-49-55-57-59-61-66-68-75-78-80-81-81-87-92-94-97
20-04-2009 83437 98141 21-04-2009 00-01-03-12-13-18-18-23-26-29-41-41-48-52-64-67-68-73-73-75-76-78-78-80-87-97-98
31-12-2008 72837 30872 01-01-2009 01-02-06-07-09-12-25-26-28-41-46-47-48-48-53-60-63-70-70-72-72-76-85-85-88-91-93
08-12-2008 34937 14317 09-12-2008 02-05-07-12-12-16-17-17-20-21-22-22-39-39-41-52-54-63-65-67-68-68-73-79-86-94-96
17-11-2008 86537 53362 18-11-2008 07-09-28-28-33-40-53-54-57-59-62-63-66-67-68-71-71-78-78-80-83-84-90-91-92-92-95
14-11-2008 59837 26289 15-11-2008 01-02-10-11-24-25-25-26-29-30-32-37-39-42-53-53-54-58-65-68-83-87-89-89-90-92-94
09-07-2008 71537 56259 10-07-2008 00-04-10-17-18-25-26-27-27-29-30-35-36-45-46-56-59-61-62-72-74-83-86-93-93-93-95
16-04-2008 83937 84878 17-04-2008 11-11-29-33-40-42-43-44-46-49-51-55-59-60-60-66-68-74-78-81-81-85-86-87-89-93-96
04-01-2008 20337 71559 05-01-2008 01-06-08-08-09-12-38-39-46-47-48-48-49-50-50-51-55-56-59-61-63-63-68-91-91-93-93
28-10-2007 37337 95878 29-10-2007 15-19-19-20-31-36-37-39-39-43-43-46-48-50-52-56-56-57-62-65-65-76-78-78-81-81-86
13-10-2007 05937 62214 14-10-2007 00-02-03-03-09-14-14-16-21-23-26-27-32-34-34-37-39-39-40-54-62-62-79-89-93-93-98
31-12-2006 64837 78376 01-01-2007 00-00-00-15-16-18-22-34-38-42-43-49-52-55-55-60-60-60-63-64-75-76-76-77-80-86-93
25-09-2006 00537 81476 26-09-2006 04-09-13-13-15-27-28-29-35-36-45-55-56-56-64-64-66-70-71-74-75-76-76-78-83-95-96
22-05-2005 46837 96959 23-05-2005 04-05-10-13-24-24-25-25-34-35-36-36-43-44-48-55-56-58-59-59-60-68-73-76-86-89-97
25-01-2005 34437 97368 26-01-2005 04-08-12-14-16-16-18-20-29-32-35-52-53-58-58-60-61-62-65-66-67-68-68-70-72-92-99

Để biết chắc hôm nay đề về 37 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 37 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 37 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 37 chuẩn 1

Birthday cake number 37 golden candles burning by lighter, background gift yellow box tied up with red ribbon. Close-up view

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 37 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 37 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 37 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 37 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 37 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 37 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 37 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 37 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 37 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 2 lần đề về 37 vào tháng 1 và tháng 8.

Năm 2020 đề về số 37 ra tới 1 lần vào tháng 8.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 37 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. Mặc dù đã trải qua gần hết năm 2022 nhưng đề về 37 chỉ xuất hiện có 2 lần

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 37 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 37. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 37 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 37

Đề về 37 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 37 chuẩn 3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 37 đã ra 5 lần sau đề về số 37 và đề số 37 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 37 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 37 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 37 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 37 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 37 chuẩn 4

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 37 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 37 hôm sau đánh nên ngay con 37 hoặc đánh ngay cặp 78-87 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 37 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 78 và 87 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 37 kèm theo lô 37 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 37 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 37

Đề về 37 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 37 chuẩn 5

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 37, thống kê chạm những hôm đề về 37, và bảng thống kê những ngày đề về 37, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.