Đề về 35 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 35 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 35

Bộ số Bộ số Bộ số
73 - 3 Lần 71 - 3 Lần 16 - 2 Lần
17 - 2 Lần 78 - 2 Lần 43 - 2 Lần
86 - 2 Lần 24 - 2 Lần 51 - 2 Lần
08 - 1 Lần 36 - 1 Lần 37 - 1 Lần
04 - 1 Lần 33 - 1 Lần 87 - 1 Lần
81 - 1 Lần 74 - 1 Lần 20 - 1 Lần
40 - 1 Lần 91 - 1 Lần 15 - 1 Lần
49 - 1 Lần 38 - 1 Lần 80 - 1 Lần
07 - 1 Lần 93 - 1 Lần 89 - 1 Lần
83 - 1 Lần 29 - 1 Lần 44 - 1 Lần
94 - 1 Lần 11 - 1 Lần 55 - 1 Lần
13 - 1 Lần 65 - 1 Lần 92 - 1 Lần
59 - 1 Lần 66 - 1 Lần 45 - 1 Lần
34 - 1 Lần 00 - 1 Lần 42 - 1 Lần
68 - 1 Lần 70 - 1 Lần 41 - 1 Lần
22 - 1 Lần 09 - 1 Lần 03 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 35

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 42 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 7 Lần Đuôi 1 về 9 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 5 Lần Đuôi 2 về 3 Lần Tổng 2 về 2 Lần
Đầu 3 về 5 Lần Đuôi 3 về 10 Lần Tổng 3 về 2 Lần
Đầu 4 về 8 Lần Đuôi 4 về 7 Lần Tổng 4 về 4 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 4 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 3 Lần Đuôi 6 về 6 Lần Tổng 6 về 0 Lần
Đầu 7 về 10 Lần Đuôi 7 về 5 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 7 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 4 Lần Đuôi 9 về 5 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 35

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
05-07-2024 49735 30003 06-07-2024 03-07-08-13-20-21-27-28-29-29-37-40-46-48-51-54-56-61-67-77-81-84-88-89-89-92-96
30-03-2024 62135 36909 31-03-2024 02-03-03-09-11-17-26-27-28-28-32-35-46-47-57-59-69-71-74-79-81-81-83-87-88-90-91
04-03-2024 58535 87122 05-03-2024 00-02-02-05-12-12-18-21-22-26-29-45-48-51-51-69-75-78-83-83-84-88-89-89-89-92-99
17-02-2023 18435 44971 18-02-2023 02-04-06-07-09-10-16-16-21-29-33-35-36-39-45-46-58-71-71-72-78-78-79-93-94-96-98
10-09-2022 17535 99951 11-09-2022 09-14-15-17-18-23-33-39-46-47-48-49-49-49-49-51-62-63-67-71-75-77-87-88-93-97-99
02-08-2022 36335 37686 03-08-2022 01-09-14-15-18-19-26-27-34-40-42-46-48-50-51-60-60-71-73-74-75-78-83-86-86-86-93
29-10-2021 67635 24242 30-10-2021 07-11-12-18-27-28-30-41-42-42-44-47-51-53-53-55-55-57-60-60-63-64-73-79-87-88-99
10-12-2020 24835 46551 11-12-2020 02-03-09-21-26-26-40-41-45-47-48-48-48-49-51-53-59-66-70-74-79-83-83-86-88-95-96
22-08-2020 81535 47441 23-08-2020 02-02-09-10-11-13-14-15-15-18-20-38-40-41-48-57-62-67-70-73-73-76-77-79-88-96-99
01-07-2020 44435 61129 02-07-2020 01-04-12-22-24-27-29-31-35-38-48-51-51-53-56-59-60-76-79-80-84-85-86-87-87-90-95
26-03-2020 94135 33555 27-03-2020 04-09-11-23-28-32-38-38-44-45-48-54-55-57-62-67-70-71-76-78-79-79-82-84-93-94-99
01-03-2020 04635 73787 02-03-2020 00-06-12-15-18-20-23-37-42-47-49-56-56-58-60-62-65-66-74-77-78-78-82-85-87-94-96
22-05-2019 31635 98583 23-05-2019 02-03-08-31-36-37-38-43-44-45-46-52-53-55-56-59-65-69-73-74-79-81-83-86-92-94-96
10-05-2019 95735 48500 11-05-2019 00-03-04-10-22-23-26-27-29-31-32-35-47-49-49-51-52-57-62-63-66-80-91-92-92-93-97
25-11-2018 34635 74033 26-11-2018 04-09-20-23-27-33-33-36-37-42-43-43-46-47-55-56-71-75-78-78-80-81-83-83-85-96-99
31-10-2018 59535 51489 01-11-2018 00-04-09-10-10-17-25-28-37-37-43-49-50-51-55-56-62-63-70-78-79-80-81-89-93-96-99
09-10-2018 99135 90043 10-10-2018 03-05-08-10-12-18-19-25-25-39-42-43-44-45-45-53-53-53-53-54-59-62-64-65-73-80-85
23-08-2018 48935 63517 24-08-2018 00-14-16-17-17-20-21-22-29-33-33-36-37-38-40-47-57-57-63-65-66-67-78-79-82-84-90
01-04-2017 03235 31270 02-04-2017 05-08-09-14-19-21-21-27-28-43-46-54-55-62-62-65-70-72-74-76-77-78-78-79-80-86-90
07-03-2017 86735 56949 08-03-2017 01-08-11-21-25-30-38-38-41-43-48-49-52-59-61-66-68-75-79-83-83-84-85-92-94-96-98
09-12-2016 06735 67134 10-12-2016 02-03-14-22-25-29-32-34-34-39-41-45-51-54-55-58-61-62-62-62-70-71-72-73-74-87-96
25-07-2016 29835 95471 26-07-2016 02-02-05-05-07-24-27-27-29-29-31-44-45-52-53-53-61-64-69-69-69-70-71-73-77-84-99
11-04-2016 28435 10140 12-04-2016 04-05-06-13-13-17-18-24-29-29-33-34-37-40-41-47-56-63-70-73-76-78-81-86-91-93-97
18-02-2016 31635 41543 19-02-2016 00-11-23-27-36-38-39-43-43-48-53-56-62-64-64-65-69-70-75-76-80-81-81-84-88-95-98
19-12-2015 97935 58868 20-12-2015 05-09-18-23-25-26-30-30-40-41-43-47-49-52-61-63-64-66-67-68-77-81-81-89-90-91-95
03-11-2015 39435 26978 04-11-2015 00-02-04-17-31-33-38-39-41-43-43-53-61-64-65-66-69-77-78-78-84-84-85-88-92-93-95
11-10-2015 18535 56873 12-10-2015 00-04-05-08-10-10-15-17-19-20-27-31-41-43-59-65-70-73-76-85-86-86-86-87-87-90-92
24-09-2014 75935 49293 25-09-2014 02-06-07-08-10-10-12-15-28-35-37-39-40-42-47-48-58-58-68-73-79-80-81-83-87-93-93
27-03-2014 14235 59111 28-03-2014 02-09-11-18-21-24-28-30-45-47-50-57-58-59-59-61-65-68-69-73-80-80-86-89-89-90-98
13-11-2013 32135 22171 14-11-2013 07-12-12-13-16-32-36-38-38-39-41-42-43-51-52-53-66-69-70-71-74-75-79-84-89-91-96
21-09-2013 59735 63978 22-09-2013 02-03-09-13-16-18-34-35-36-36-42-58-60-64-70-74-75-78-78-79-83-88-91-93-93-93-96
09-06-2013 99535 06373 10-06-2013 03-06-09-12-19-24-32-33-37-39-40-41-41-58-59-61-61-63-71-73-77-83-83-85-92-94-95
31-03-2013 28635 76416 01-04-2013 03-12-12-16-17-20-29-36-42-55-56-58-64-65-67-69-71-74-76-78-80-80-81-86-87-96-99
13-07-2012 75535 41486 14-07-2012 00-03-09-10-11-12-20-25-27-29-38-41-49-51-54-58-64-65-72-78-79-81-82-86-96-97-99
16-05-2012 64435 64207 17-05-2012 06-06-07-07-08-11-23-27-33-33-35-36-37-39-43-44-49-54-66-73-74-78-80-93-95-97-99
04-05-2012 90435 53045 05-05-2012 03-03-05-05-08-14-16-22-22-23-28-34-41-45-46-47-59-59-65-68-69-73-83-83-85-86-91
27-04-2012 44035 21766 28-04-2012 04-10-10-15-33-39-43-44-45-45-47-50-64-66-70-75-82-83-83-85-88-90-90-92-93-94-95
09-09-2011 38335 07959 10-09-2011 00-12-17-19-19-20-23-32-41-46-48-49-51-56-59-67-67-68-70-79-84-86-90-90-95-95-97
24-07-2011 59635 19804 25-07-2011 04-04-07-17-18-21-23-25-26-26-27-27-28-31-42-44-47-56-64-64-68-75-80-84-87-91-97
26-06-2011 00135 05473 27-06-2011 03-12-15-17-18-18-30-30-34-38-49-52-53-56-63-70-71-72-73-78-81-81-83-85-90-97-98
18-01-2011 57235 48117 19-01-2011 02-14-17-19-24-25-29-35-41-47-54-55-59-60-64-66-69-74-77-80-82-85-94-96-96-96-98
05-05-2010 49835 87824 06-05-2010 04-05-10-12-19-24-33-37-39-41-41-50-54-56-56-59-59-62-66-66-67-68-72-73-77-86-87
19-04-2010 49435 82120 20-04-2010 00-02-08-14-20-24-25-26-26-36-40-45-47-50-59-64-68-72-73-77-86-87-90-91-93-96-97
30-03-2010 06735 79815 31-03-2010 10-15-18-20-22-26-30-31-32-36-40-42-43-48-49-61-64-66-72-74-78-78-87-93-94-94-99
06-04-2009 24335 38074 07-04-2009 02-13-17-28-29-29-31-35-36-37-37-38-40-41-46-57-65-67-68-69-74-83-83-87-89-94-96
16-11-2008 37835 86537 17-11-2008 02-02-08-08-10-18-20-22-29-37-42-43-45-47-57-57-61-64-68-77-80-82-86-89-90-95-95
28-05-2008 46635 28916 29-05-2008 01-05-09-09-16-19-28-29-30-34-37-48-53-54-55-58-60-64-65-66-76-76-78-80-80-84-98
30-03-2008 99935 65636 31-03-2008 00-00-04-14-20-25-25-32-32-36-36-36-38-43-50-51-54-57-59-60-61-66-69-74-97-97-98
22-02-2008 34735 93992 23-02-2008 00-00-04-04-07-13-16-23-24-28-31-42-43-53-61-68-78-80-86-91-92-92-93-94-94-97-99
15-06-2007 79335 28865 16-06-2007 03-11-11-11-17-24-26-27-30-30-46-52-55-63-63-65-67-72-77-78-85-86-87-91-91-92-96
17-05-2007 06135 79394 18-05-2007 00-04-11-11-13-20-26-33-54-55-57-63-63-65-67-75-77-79-81-85-87-91-94-94-95-96-97
10-05-2007 77635 04344 11-05-2007 00-00-06-07-10-11-11-19-21-22-31-31-35-35-42-44-46-46-56-56-65-67-68-70-72-82-92
22-11-2006 97735 08080 23-11-2006 08-09-15-23-23-24-33-36-41-42-43-46-50-53-59-69-73-73-80-82-88-89-91-92-96-96-98
01-09-2006 95335 68413 02-09-2006 10-12-13-13-13-28-29-36-39-47-49-49-59-61-68-71-72-73-74-74-78-78-80-90-92-92-95
18-05-2006 51235 12524 19-05-2006 03-04-10-11-17-20-23-24-33-33-40-41-45-47-52-56-57-59-60-70-82-82-83-87-91-95-98
16-10-2005 31335 49408 17-10-2005 08-09-13-19-30-31-36-38-39-39-40-40-42-43-54-64-68-69-73-88-89-89-92-92-92-93-96
04-07-2005 93735 66581 05-07-2005 06-07-08-10-13-13-17-22-23-26-28-37-39-42-42-55-57-59-63-66-71-73-73-74-81-83-87
22-03-2005 06635 52191 23-03-2005 02-05-05-07-08-12-14-15-19-24-25-26-36-41-44-45-49-51-54-56-58-64-80-84-91-92-99
23-02-2005 63235 97738 24-02-2005 12-12-13-13-17-19-20-23-24-27-28-33-36-38-40-44-46-53-65-66-70-79-80-94-94-98-99

Để biết chắc hôm nay đề về 35 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 35 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 35 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 35 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 35 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 35 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 35 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 35 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 35 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 35 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 35 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 35 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 35 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 2 lần đề về 35 vào tháng 8 và tháng 9.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 35 về 1 lần vào các kỳ quay tháng 10

Năm 2020 đề về số 35 ra tới 4 lần vào tháng 7,8 và tháng 2 lần tháng 3.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 35 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. Mặc dù đã trải qua gần hết năm 2022 nhưng đề về 35 chỉ xuất hiện có 2 lần

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 35 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 35. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 35 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 35

Đề về 35 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 35 chuẩn 3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 35 đã ra 5 lần sau đề về số 35 và đề số 35 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 35 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 35 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 35 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 35 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 35 chuẩn 4

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 35 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 35 hôm sau đánh nên ngay con 35 hoặc đánh ngay cặp 73-37 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 35 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 73 và 37 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 35 kèm theo lô 35 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 35 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 35

Đề về 35 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 35 chuẩn 5

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 35, thống kê chạm những hôm đề về 35, và bảng thống kê những ngày đề về 35, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.