Đề về 34 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 34 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 34

Bộ số Bộ số Bộ số
18 - 3 Lần 23 - 3 Lần 27 - 3 Lần
15 - 2 Lần 75 - 2 Lần 80 - 2 Lần
91 - 2 Lần 59 - 2 Lần 22 - 2 Lần
98 - 2 Lần 39 - 2 Lần 16 - 2 Lần
26 - 2 Lần 94 - 1 Lần 55 - 1 Lần
53 - 1 Lần 07 - 1 Lần 29 - 1 Lần
38 - 1 Lần 48 - 1 Lần 74 - 1 Lần
32 - 1 Lần 81 - 1 Lần 20 - 1 Lần
05 - 1 Lần 73 - 1 Lần 50 - 1 Lần
35 - 1 Lần 77 - 1 Lần 11 - 1 Lần
92 - 1 Lần 84 - 1 Lần 62 - 1 Lần
10 - 1 Lần 60 - 1 Lần 14 - 1 Lần
03 - 1 Lần 78 - 1 Lần 28 - 1 Lần
79 - 1 Lần 93 - 1 Lần 85 - 1 Lần
88 - 1 Lần 68 - 1 Lần 09 - 1 Lần
76 - 1 Lần 67 - 1 Lần 42 - 1 Lần
63 - 1 Lần 45 - 1 Lần 06 - 1 Lần
70 - 1 Lần 36 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 34

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 45 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 10 Lần Đuôi 1 về 4 Lần Tổng 1 về 4 Lần
Đầu 2 về 13 Lần Đuôi 2 về 6 Lần Tổng 2 về 7 Lần
Đầu 3 về 6 Lần Đuôi 3 về 8 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 3 Lần Đuôi 4 về 4 Lần Tổng 4 về 4 Lần
Đầu 5 về 5 Lần Đuôi 5 về 9 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 5 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 9 Lần Đuôi 7 về 6 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 11 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 7 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 34

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
24-12-2022 09534 95636 25-12-2022 03-06-11-12-13-16-23-27-35-36-38-42-42-46-48-51-55-58-62-63-70-74-79-81-90-93-96
19-11-2022 66534 80770 20-11-2022 03-03-04-08-09-18-20-20-22-24-26-32-33-36-37-39-44-52-61-64-70-70-72-73-74-74-76
14-11-2022 12834 91006 15-11-2022 02-02-04-04-06-09-10-11-14-14-16-19-41-50-57-58-59-62-70-74-76-78-80-82-94-97-99
11-10-2022 92034 67145 12-10-2022 01-04-10-20-22-26-31-32-35-36-40-45-45-45-46-49-53-57-58-66-68-71-80-81-86-95-99
08-02-2022 96534 35498 09-02-2022 05-08-22-22-22-25-33-37-38-42-47-49-50-51-54-55-56-56-57-60-65-68-77-87-97-97-98
28-09-2021 03234 76477 29-09-2021 03-09-21-21-27-28-32-32-35-38-39-41-50-53-54-54-55-57-63-66-76-77-77-78-80-85-96
23-09-2021 11534 51678 24-09-2021 02-04-06-11-16-18-27-28-37-40-40-42-43-45-45-52-69-72-74-74-78-86-89-90-92-95-96
07-08-2021 49634 38115 08-08-2021 03-07-14-15-16-24-28-29-33-39-41-41-43-51-55-55-63-63-67-80-82-85-85-92-97-98-99
19-07-2020 08834 30629 20-07-2020 05-06-07-12-18-22-27-29-29-32-35-35-36-37-38-41-48-50-51-62-71-72-86-87-89-90-99
11-06-2020 76634 51903 12-06-2020 00-03-03-08-09-22-24-28-33-34-34-39-40-46-46-48-49-54-55-69-70-71-77-80-83-84-97
31-05-2020 83834 62323 01-06-2020 03-08-08-13-13-20-23-27-29-33-43-49-51-52-59-61-61-64-66-68-76-77-78-88-88-91-98
02-02-2020 79434 63107 03-02-2020 00-07-07-09-11-11-11-25-25-30-37-44-49-49-50-57-68-73-78-78-79-85-88-91-97-99-99
29-06-2019 97734 73622 30-06-2019 01-04-14-21-22-23-30-31-34-39-42-42-43-46-48-50-50-67-74-77-77-86-89-94-95-97-99
21-05-2019 04934 31635 22-05-2019 00-00-02-02-02-05-19-35-38-38-39-44-45-47-47-57-64-67-73-77-78-81-85-86-88-94-99
03-04-2019 18934 70084 04-04-2019 00-02-06-09-22-26-27-31-41-45-45-46-60-63-64-69-76-76-79-83-84-85-86-91-96-97-98
18-03-2019 41334 39473 19-03-2019 00-05-06-15-17-23-25-31-32-39-39-47-47-54-58-63-70-71-72-73-80-81-87-89-91-97-97
04-10-2018 26134 04926 05-10-2018 02-08-09-12-26-33-33-34-35-38-41-42-47-47-50-52-57-60-68-69-73-80-81-83-83-87-95
03-11-2017 31134 40627 04-11-2017 02-11-13-13-16-21-27-28-36-43-45-49-50-58-62-71-74-81-81-84-84-89-94-95-95-97-98
24-10-2017 20234 22622 25-10-2017 00-03-05-13-14-14-16-22-23-25-36-37-39-52-53-62-63-68-71-72-80-84-85-85-89-91-93
30-09-2017 99334 52863 01-10-2017 00-01-16-18-19-19-20-22-25-26-31-36-36-38-43-43-44-47-48-63-68-74-83-90-90-94-94
13-01-2017 96334 27739 14-01-2017 00-02-07-07-09-24-29-38-39-40-40-44-47-49-55-56-57-67-73-80-82-83-84-91-93-95-96
10-12-2016 67134 94423 11-12-2016 12-14-20-23-23-28-29-34-36-39-39-39-45-50-56-57-58-62-66-69-71-72-72-72-76-77-96
16-05-2016 09334 32205 17-05-2016 03-05-11-16-17-19-22-22-25-27-29-29-31-32-32-34-36-40-42-43-47-60-68-69-77-89-97
30-04-2016 25434 90242 01-05-2016 04-05-07-10-12-13-20-29-30-34-41-42-49-49-60-62-62-64-68-70-72-72-73-76-77-78-80
07-01-2016 03734 45018 08-01-2016 01-05-10-16-18-19-22-23-30-30-32-36-37-39-43-45-48-53-54-76-77-80-81-85-93-96-96
05-10-2015 75734 89780 06-10-2015 00-00-04-12-15-16-27-32-36-43-49-51-62-66-69-73-78-80-87-88-90-91-94-95-95-96-97
17-09-2015 80834 63514 18-09-2015 07-12-12-14-14-16-17-17-19-26-39-44-49-51-53-63-66-71-73-78-83-85-87-91-94-96-97
22-09-2014 03334 18320 23-09-2014 01-07-20-21-21-29-30-34-36-40-44-48-51-53-56-56-58-71-73-76-79-82-86-89-89-94-99
14-07-2014 65034 70181 15-07-2014 09-11-13-20-20-20-25-34-44-45-48-49-49-54-59-62-62-70-73-73-74-81-86-95-96-97-99
09-07-2014 42534 10716 10-07-2014 00-01-04-10-10-11-13-16-24-35-37-50-52-52-52-54-57-58-59-61-69-69-69-70-76-85-87
12-04-2014 85634 35867 13-04-2014 00-03-07-07-07-12-16-22-23-23-28-29-32-42-43-58-62-67-67-69-72-78-83-85-96-97-97
13-03-2014 47934 18427 14-03-2014 02-08-14-17-18-20-22-25-27-36-38-39-48-48-50-65-68-73-76-77-78-79-80-83-85-92-97
27-11-2013 22634 61492 28-11-2013 01-02-08-14-17-19-27-28-33-35-37-45-48-52-52-58-60-61-62-69-71-81-86-89-92-97-98
02-10-2013 18234 99511 03-10-2013 03-06-09-11-11-11-19-23-24-26-29-35-43-45-45-52-56-58-72-76-76-79-82-86-87-97-98
08-07-2013 43734 84480 09-07-2013 01-02-08-12-13-14-14-15-17-18-27-33-36-43-48-48-50-57-58-76-80-80-82-86-86-87-90
26-06-2013 14734 39316 27-06-2013 00-04-07-09-16-20-20-25-28-32-37-38-40-42-43-44-57-60-62-72-72-74-78-82-84-88-99
07-06-2013 42634 49579 08-06-2013 05-08-23-26-35-38-38-41-42-42-43-43-56-58-61-66-67-69-70-78-79-80-82-83-87-92-93
21-05-2013 61334 18450 22-05-2013 05-06-06-07-10-11-14-18-23-25-28-38-41-42-50-55-63-72-73-79-82-85-91-92-94-96-98
29-03-2013 44334 79398 30-03-2013 02-11-11-12-21-21-27-27-37-43-46-48-49-51-57-59-69-73-76-78-78-81-82-83-86-91-98
07-01-2013 16934 90932 08-01-2013 03-06-07-21-26-26-26-31-32-38-52-52-61-62-65-66-80-80-85-86-87-87-88-88-89-91-95
04-10-2012 50734 09260 05-10-2012 00-05-07-10-16-20-29-44-48-58-60-63-64-65-67-70-70-71-77-83-85-85-92-94-94-96-99
28-07-2012 11934 67776 29-07-2012 05-11-22-30-31-33-34-37-39-45-49-54-54-55-56-63-66-66-73-76-76-82-87-88-91-94-95
01-07-2012 70234 15453 02-07-2012 13-16-21-22-26-26-34-37-41-41-43-49-53-56-60-60-67-71-77-80-81-83-84-89-90-96-98
28-11-2011 11334 93574 29-11-2011 08-12-15-22-27-28-29-30-38-41-50-51-52-62-72-72-73-74-74-78-82-85-86-87-96-98-99
13-10-2011 63834 00175 14-10-2011 00-04-09-10-11-25-31-33-37-40-41-42-43-44-46-48-49-71-74-75-78-79-84-87-92-96-97
22-08-2011 15034 27548 23-08-2011 00-06-13-15-17-27-27-31-36-37-46-48-51-52-53-56-58-59-69-77-82-87-88-95-96-97-99
16-05-2011 07634 21975 17-05-2011 02-20-20-21-24-28-30-31-35-40-41-50-55-58-59-59-60-62-64-67-75-76-80-81-81-95-98
06-06-2010 69934 41555 07-06-2010 05-09-23-24-27-28-34-35-36-53-54-55-55-58-59-59-60-65-66-66-73-74-77-88-89-93-99
10-05-2010 25634 06238 11-05-2010 04-05-06-07-07-14-15-15-26-31-31-32-33-33-38-52-55-55-63-68-68-71-72-78-81-92-98
15-12-2009 73634 59691 16-12-2009 04-05-10-15-18-22-23-31-36-37-45-46-47-49-53-55-56-67-72-77-83-86-88-89-91-93-99
02-05-2009 16234 88409 03-05-2009 02-04-05-09-17-20-24-28-28-42-42-45-48-50-55-56-58-63-71-76-78-81-85-86-88-95-99
18-04-2009 71534 52968 19-04-2009 02-08-21-29-39-40-44-45-49-49-59-68-68-71-72-73-75-77-78-83-85-87-87-87-94-96-99
01-03-2009 83834 40415 02-03-2009 02-06-15-28-42-46-47-50-53-54-55-62-63-65-66-68-74-75-76-79-85-85-87-92-94-98-99
22-11-2008 28434 21688 23-11-2008 00-06-06-16-16-17-18-24-24-31-40-44-58-60-64-66-72-77-79-79-82-84-88-91-92-93-99
23-05-2008 69034 83623 24-05-2008 03-08-11-13-17-23-27-36-37-38-40-40-46-48-52-58-59-63-64-65-70-73-74-77-77-82-95
15-11-2007 89934 24510 16-11-2007 06-09-10-11-13-18-21-25-25-26-30-38-42-42-43-55-56-56-59-62-67-67-68-81-82-84-94
03-10-2007 15934 87939 04-10-2007 03-08-10-12-15-18-29-31-36-39-39-40-49-50-59-63-66-70-73-75-80-81-82-83-85-89-96
22-07-2007 87834 71718 23-07-2007 01-13-17-18-19-20-26-36-37-39-40-41-41-46-48-49-50-52-53-59-72-77-89-89-92-96-97
15-07-2007 80834 79194 16-07-2007 00-03-04-06-06-10-18-20-23-24-24-27-34-41-44-50-57-61-63-64-69-73-82-83-91-93-94
05-05-2007 43134 08485 06-05-2007 00-03-08-08-09-11-14-18-20-27-31-33-34-35-36-37-46-48-49-63-75-75-80-85-85-92-96
31-03-2007 93734 31059 01-04-2007 03-03-04-14-14-17-18-21-25-28-34-37-38-38-41-41-42-46-53-54-59-63-67-73-78-79-79
16-03-2007 75934 21918 17-03-2007 03-06-16-18-18-19-20-21-23-31-34-34-39-39-42-44-45-50-59-61-67-69-70-80-81-82-93
03-02-2007 48134 68493 04-02-2007 00-01-03-05-16-17-21-24-25-36-45-51-53-54-54-59-63-67-70-74-80-89-93-93-95-95-97
18-01-2007 55434 74826 19-01-2007 00-01-03-05-20-26-35-37-39-39-43-46-49-51-62-65-66-68-71-82-83-89-91-96-96-97-98
30-11-2006 22634 79762 01-12-2006 02-02-06-07-12-14-25-25-27-38-42-44-47-50-51-52-53-55-62-66-70-78-78-89-90-91-93
25-08-2006 72934 82328 26-08-2006 01-03-04-05-11-13-13-15-28-35-35-37-47-47-55-58-61-62-67-72-80-80-80-81-82-84-99
09-05-2006 77934 46759 10-05-2006 00-30-41-42-47-50-50-52-59-59-67-69-69-70-70-71-71-73-79-79-81-82-85-89-93-98-99
01-02-2006 70134 12607 02-02-2006 02-07-09-12-17-23-26-29-31-40-47-50-52-53-55-61-63-67-68-77-77-78-80-85-92-96-97
25-10-2005 25734 31791 26-10-2005 13-14-15-18-24-29-30-33-34-34-36-45-46-48-52-63-68-79-82-88-90-91-91-95-96-98-99
28-02-2005 64034 75427 01-03-2005 00-00-09-25-25-27-33-40-46-49-57-63-64-67-68-78-81-83-83-84-87-90-91-92-95-96-98

Để biết chắc hôm nay đề về 34 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 34 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 34 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 34 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 34 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 34 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 34 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 34 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 34 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 34 chuẩn 2

 

Anh em muốn biết đề về số 34 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 34 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 34 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 1 lần đề về 34 vào tháng 2.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 34 về 3 lần vào các kỳ quay tháng 8 và tháng 2 lần tháng 9.

Năm 2020 đề về số 34 ra tới 4 lần vào tháng tháng 2,5,6 và tháng 7.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 34 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. Mặc dù đã trải qua gần hết năm 2022 nhưng đề về 34 chỉ xuất hiện có một lần

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 34 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 34. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 34 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 34

Đề về 34 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 34 chuẩn 3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 34 đã ra 5 lần sau đề về số 34 và đề số 34 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 34 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 34 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 34 thì ngày mai đánh dàn số sau

 

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 34 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 34 hôm sau đánh nên ngay con 34 hoặc đánh ngay cặp 46-64 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 34 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 46 và 64 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 34 kèm theo lô 34 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 34 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 34

Đề về 34 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 34 chuẩn 4

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 34, thống kê chạm những hôm đề về 34, và bảng thống kê những ngày đề về 34, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.