Đề về 33 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 33 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 33

Bộ số Bộ số Bộ số
16 - 3 Lần 92 - 3 Lần 14 - 2 Lần
62 - 2 Lần 13 - 2 Lần 56 - 2 Lần
39 - 2 Lần 60 - 2 Lần 91 - 2 Lần
80 - 2 Lần 64 - 2 Lần 20 - 2 Lần
32 - 2 Lần 45 - 2 Lần 18 - 1 Lần
59 - 1 Lần 01 - 1 Lần 41 - 1 Lần
55 - 1 Lần 78 - 1 Lần 07 - 1 Lần
77 - 1 Lần 89 - 1 Lần 36 - 1 Lần
85 - 1 Lần 27 - 1 Lần 17 - 1 Lần
44 - 1 Lần 24 - 1 Lần 47 - 1 Lần
87 - 1 Lần 33 - 1 Lần 70 - 1 Lần
22 - 1 Lần 34 - 1 Lần 06 - 1 Lần
05 - 1 Lần 94 - 1 Lần 52 - 1 Lần
50 - 1 Lần 63 - 1 Lần 08 - 1 Lần
21 - 1 Lần 12 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 33

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 45 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 10 Lần Đuôi 1 về 5 Lần Tổng 1 về 7 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 10 Lần Tổng 2 về 3 Lần
Đầu 3 về 7 Lần Đuôi 3 về 4 Lần Tổng 3 về 3 Lần
Đầu 4 về 5 Lần Đuôi 4 về 8 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 6 Lần Đuôi 5 về 5 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 3 Lần Đuôi 7 về 6 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 5 Lần Đuôi 8 về 3 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 6 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 33

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
11-03-2024 68333 00212 12-03-2024 01-02-02-10-12-19-25-34-44-49-51-56-62-64-64-68-75-76-78-89-91-92-92-93-94-95-97
02-03-2024 77433 17632 03-03-2024 00-03-05-08-11-14-16-17-32-37-40-44-47-63-63-64-72-74-77-83-86-88-93-95-95-99-99
24-02-2024 57333 15545 25-02-2024 04-06-06-07-10-10-10-16-19-41-45-46-47-47-51-61-62-67-70-80-80-87-87-89-89-92-98
05-10-2023 88733 73121 06-10-2023 02-07-08-09-16-17-20-21-24-27-30-32-41-43-50-51-56-60-60-64-66-68-70-83-93-94-95
22-07-2023 27433 58062 23-07-2023 08-13-14-18-21-29-30-37-42-42-42-44-46-47-47-60-61-62-64-69-69-71-87-89-93-94-95
03-04-2023 52333 75345 04-04-2023 01-04-15-21-24-24-24-33-34-38-44-45-45-50-50-59-59-76-80-82-83-84-88-88-90-93-96
30-12-2021 62033 24147 31-12-2021 00-00-07-11-25-26-30-37-43-47-47-48-64-65-66-69-69-74-75-80-88-90-91-92-92-97-98
19-07-2021 47133 23036 20-07-2021 00-02-17-18-22-22-36-37-38-42-45-50-52-55-56-62-68-71-72-73-78-80-81-81-81-82-99
27-04-2021 49333 91213 28-04-2021 00-04-05-08-13-15-17-19-23-30-43-45-49-50-59-60-60-64-67-71-71-78-82-83-86-96-98
18-03-2021 37733 55324 19-03-2021 00-05-05-06-08-08-08-14-18-20-24-24-26-30-32-43-45-48-50-51-78-78-85-89-93-93-99
07-03-2021 38433 20859 08-03-2021 09-09-12-14-15-17-17-31-36-38-43-44-44-46-47-50-59-59-65-67-75-75-80-84-88-89-92
10-12-2019 99233 45585 11-12-2019 00-01-07-10-15-18-20-22-24-38-42-44-47-50-53-54-57-59-61-76-78-78-85-87-97-99-99
03-08-2019 25333 63132 04-08-2019 05-06-10-12-25-29-31-32-32-37-39-41-44-52-52-53-54-64-70-73-75-78-78-81-87-89-94
25-05-2019 45433 90064 26-05-2019 02-07-08-09-09-12-14-14-22-23-25-38-47-54-55-64-68-69-75-77-82-88-88-90-92-92-97
12-02-2019 11333 67091 13-02-2019 02-03-09-09-15-15-19-25-28-35-36-36-41-59-60-61-67-73-76-77-80-83-86-89-91-93-97
26-11-2018 74033 44616 27-11-2018 01-11-15-16-26-39-39-40-42-43-47-53-57-57-58-63-65-66-68-68-71-75-81-86-92-98-99
26-10-2018 78933 13194 27-10-2018 02-13-15-20-25-25-32-43-44-44-49-54-54-55-62-64-64-65-66-66-75-81-81-86-88-93-94
28-07-2018 20833 69492 29-07-2018 01-02-05-17-20-31-33-39-39-41-47-48-57-59-59-61-66-80-82-84-86-88-92-92-92-93-95
18-06-2018 86133 15489 19-06-2018 03-04-05-07-09-27-36-37-39-41-44-47-51-54-55-58-65-66-68-71-80-89-90-90-95-96-99
04-12-2017 60833 82177 05-12-2017 02-04-10-13-17-21-21-26-27-33-49-55-56-61-63-65-68-71-77-77-83-85-87-91-94-96-98
08-08-2017 46433 89716 09-08-2017 00-02-15-16-19-22-36-36-47-50-57-57-59-64-67-68-74-75-76-84-86-89-90-95-98-98-98
27-07-2017 77333 85139 28-07-2017 11-12-14-22-24-35-39-42-45-47-54-54-55-58-58-59-61-66-68-70-73-73-75-77-79-80-93
20-07-2017 11733 20464 21-07-2017 01-12-16-19-28-32-41-44-47-53-53-54-55-56-59-63-64-66-75-76-76-77-88-91-92-95-99
28-03-2017 92233 18516 29-03-2017 04-05-08-09-15-16-27-28-28-39-40-41-42-45-48-53-54-67-68-73-75-77-81-82-82-89-99
20-01-2017 43033 64105 21-01-2017 00-01-05-16-19-20-22-23-27-35-35-40-43-46-51-53-53-58-67-70-72-78-80-81-84-89-90
23-09-2016 21533 29506 24-09-2016 01-04-06-07-13-14-16-16-17-23-30-35-41-41-49-55-59-60-68-71-71-76-77-77-77-85-88
29-02-2016 36733 47739 01-03-2016 01-01-04-04-05-08-11-11-16-26-27-32-38-38-38-39-70-76-76-77-80-80-83-91-91-93-95
06-02-2016 90033 07-02-2016
26-11-2015 60233 61591 27-11-2015 03-08-08-08-22-22-23-23-24-31-36-41-45-49-51-55-59-60-63-64-66-80-84-89-91-95-97
23-09-2015 20433 52117 24-09-2015 10-12-14-17-25-34-35-38-41-46-48-48-50-52-64-64-67-71-71-75-77-80-87-91-91-96-99
18-03-2015 96033 83756 19-03-2015 05-09-12-13-13-16-25-31-31-39-43-50-56-56-60-63-66-73-73-76-76-84-90-92-93-95-95
19-01-2015 78933 64256 20-01-2015 05-10-11-15-19-23-27-31-31-34-38-44-45-49-51-51-55-56-57-67-74-78-90-91-91-94-95
01-07-2014 18133 29160 02-07-2014 02-02-07-11-11-11-15-24-33-34-41-43-43-50-53-59-60-68-68-69-69-75-78-79-81-88-99
01-06-2014 51233 70418 02-06-2014 07-08-09-10-18-20-21-28-30-32-38-41-45-56-56-57-64-67-70-73-74-79-79-81-90-94-95
11-04-2014 95633 85634 12-04-2014 10-12-25-27-27-31-34-35-35-38-42-43-44-47-53-53-56-63-68-68-70-73-78-80-80-88-90
06-02-2014 66933 52114 07-02-2014 07-09-14-15-17-18-23-27-33-34-34-35-47-48-52-56-65-65-66-68-72-73-81-84-87-96-97
07-11-2013 29933 75180 08-11-2013 07-09-18-26-29-32-35-41-46-46-51-61-74-75-76-79-80-81-82-86-87-89-91-92-92-95-99
04-10-2013 43333 25522 05-10-2013 09-11-12-13-14-15-19-22-24-32-34-39-40-49-50-51-53-63-66-69-70-74-82-83-83-87-97
22-07-2013 63833 34713 23-07-2013 01-03-03-03-13-14-16-23-24-24-26-28-36-52-57-65-69-69-70-71-76-77-81-82-84-85-94
10-03-2013 33433 83014 11-03-2013 02-03-03-07-12-14-14-16-17-26-29-30-36-39-40-47-49-51-54-54-56-61-62-81-82-87-88
22-12-2012 00633 49780 23-12-2012 01-01-05-06-07-08-11-14-23-25-27-39-43-50-50-51-53-53-59-63-64-77-80-81-83-92-98
18-08-2012 42933 40708 19-08-2012 04-08-12-15-18-22-27-28-33-44-45-50-57-57-58-58-58-62-63-67-69-70-74-85-89-93-94
16-07-2012 88533 51007 17-07-2012 01-05-07-07-10-17-23-25-28-29-37-39-48-54-54-55-62-62-66-67-78-85-86-90-91-94-96
31-08-2011 20433 94392 01-09-2011 11-11-14-21-24-27-31-32-33-34-37-39-43-48-49-52-52-60-68-70-73-82-83-88-90-92-94
08-04-2011 82033 18970 09-04-2011 00-06-12-17-18-24-28-29-32-36-40-46-47-47-48-48-50-50-65-70-73-81-85-89-95-98-98
05-04-2011 24633 76460 06-04-2011 00-09-11-12-13-13-17-19-32-34-34-39-59-59-60-61-62-73-74-77-80-81-88-91-95-98-99
11-10-2010 32933 99178 12-10-2010 01-07-08-13-17-21-22-26-39-42-46-51-55-72-75-78-78-80-81-81-82-82-83-88-96-97-98
29-05-2010 45333 90063 30-05-2010 08-10-11-11-13-16-16-16-28-32-33-48-52-56-56-63-65-65-72-72-76-84-91-92-92-94-95
01-05-2010 06233 54420 02-05-2010 00-02-03-06-10-17-20-23-24-30-43-46-48-66-67-69-70-70-71-74-77-83-86-88-95-96-96
30-04-2010 58533 06233 01-05-2010 03-04-25-26-26-29-30-33-36-44-47-48-49-51-53-53-59-61-61-64-72-73-77-85-87-90-95
06-06-2009 64633 27150 07-06-2009 00-01-06-06-07-07-14-21-28-32-39-43-44-48-49-49-50-51-65-66-70-71-73-79-79-87-96
03-12-2008 38533 33092 04-12-2008 10-13-23-27-31-34-35-36-45-46-46-49-50-52-53-53-53-55-57-65-76-76-78-83-90-92-93
22-08-2008 72033 09820 23-08-2008 05-08-08-10-16-20-22-24-25-26-27-28-29-29-30-30-52-60-64-70-72-72-73-86-90-90-91
28-04-2008 53633 06562 29-04-2008 00-02-04-06-11-13-13-14-15-18-19-28-30-46-58-61-62-65-74-75-79-80-86-93-96-97-98
24-04-2008 97133 48444 25-04-2008 03-06-10-16-20-29-31-36-43-43-44-52-56-68-68-70-74-76-76-76-80-84-86-88-91-95-98
05-03-2007 32033 92355 06-03-2007 05-08-14-17-20-25-26-31-46-46-46-53-55-55-60-60-62-63-65-69-73-78-89-89-89-90-98
22-05-2006 82533 01641 23-05-2006 03-07-08-14-15-17-21-23-24-31-34-36-41-41-46-50-53-54-55-60-66-67-70-79-93-93-99
11-01-2006 46333 65327 12-01-2006 03-10-19-19-24-27-29-30-41-47-49-59-60-62-65-78-78-81-85-86-87-89-91-92-94-95-99
11-11-2005 77533 85287 12-11-2005 01-04-07-12-15-21-24-39-44-44-49-56-61-66-71-72-75-76-77-78-86-87-88-91-96-99-99
23-04-2005 34133 36852 24-04-2005 02-02-04-13-23-24-25-29-35-36-37-38-42-51-52-57-72-75-85-85-89-89-89-91-93-98-98
04-04-2005 17333 62501 05-04-2005 00-01-01-14-18-22-23-23-29-30-44-49-50-55-56-58-61-63-65-69-74-78-78-82-85-92-97

Để biết chắc hôm nay đề về 33 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bantinlode.com tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 33 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 33 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 33 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 33 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 33 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 33 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 33 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 33 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 33 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về 33 hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 33 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 33 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay chưa có lần nào đề về 33.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 33 về 5 lần vào các kỳ quay tháng 4,7 và 2 lần tháng 3.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 33 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. Mặc dù đã trải qua gần hết năm 2022 nhưng đề về 33 chưa xuất hiện có một lần nào

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 33 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 33. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 33 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 33

Đề về 33 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 33 chuẩn 3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 34 đã ra 5 lần sau đề về số 33 và đề số 33 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 33 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 33 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 33 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 33 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 33 chuẩn 4

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 33 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 33 hôm sau đánh nên ngay con 33 hoặc đánh ngay cặp 67-76 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 33 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 67 và 76 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 33 kèm theo lô 33 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 33 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 33

Đề về 33 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 33 chuẩn 5

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 33, thống kê chạm những hôm đề về 33, và bảng thống kê những ngày đề về 33, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.