Đề về 31 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 31 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 31

Bộ số Bộ số Bộ số
48 - 3 Lần 15 - 3 Lần 66 - 3 Lần
75 - 2 Lần 35 - 2 Lần 67 - 2 Lần
78 - 2 Lần 17 - 2 Lần 31 - 2 Lần
32 - 2 Lần 64 - 2 Lần 06 - 1 Lần
27 - 1 Lần 44 - 1 Lần 04 - 1 Lần
45 - 1 Lần 41 - 1 Lần 00 - 1 Lần
81 - 1 Lần 19 - 1 Lần 28 - 1 Lần
22 - 1 Lần 82 - 1 Lần 23 - 1 Lần
91 - 1 Lần 16 - 1 Lần 85 - 1 Lần
57 - 1 Lần 90 - 1 Lần 39 - 1 Lần
80 - 1 Lần 73 - 1 Lần 01 - 1 Lần
38 - 1 Lần 47 - 1 Lần 09 - 1 Lần
34 - 1 Lần 33 - 1 Lần 53 - 1 Lần
36 - 1 Lần 77 - 1 Lần 71 - 1 Lần
68 - 1 Lần 49 - 1 Lần 20 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 31

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 40 Lần Tổng 0 về 8 Lần
Đầu 1 về 7 Lần Đuôi 1 về 7 Lần Tổng 1 về 3 Lần
Đầu 2 về 5 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 11 Lần
Đầu 3 về 11 Lần Đuôi 3 về 4 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 8 Lần Đuôi 4 về 5 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 2 Lần Đuôi 5 về 9 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 8 Lần Đuôi 6 về 6 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 7 Lần Đuôi 7 về 8 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 4 Lần Đuôi 8 về 8 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 2 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 31

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
29-05-2024 60031 98932 30-05-2024 08-12-12-16-25-26-28-29-30-31-32-32-38-43-44-48-52-52-61-62-68-68-71-84-89-92-96
01-05-2024 72031 27567 02-05-2024 01-18-20-21-23-24-25-29-32-34-36-37-39-40-49-63-63-65-65-67-72-74-90-91-94-99-99
15-02-2024 48331 34864 16-02-2024 05-20-20-29-31-31-34-35-35-41-50-54-58-61-64-66-67-76-76-83-84-93-95-95-98-98-99
28-12-2023 15131 36120 29-12-2023 01-07-08-16-20-21-21-24-38-40-43-43-45-47-50-56-59-60-74-84-85-86-86-87-93-94-95
11-07-2023 45631 67115 12-07-2023 04-10-12-15-16-23-24-24-32-44-47-55-57-61-61-64-64-64-65-69-71-73-85-86-95-95-97
16-05-2023 19031 67949 17-05-2023 00-00-12-13-13-18-24-26-28-28-30-36-38-39-41-41-42-44-49-49-52-53-54-72-76-79-93
26-02-2022 07631 70968 27-02-2022 04-14-15-17-17-17-19-48-50-53-54-59-61-68-68-68-69-72-75-75-79-83-84-84-87-93-96
16-01-2022 55431 88041 17-01-2022 05-08-09-17-21-22-30-31-38-39-39-41-44-52-57-64-64-65-70-75-77-79-89-96-98-98-99
07-12-2021 63631 29115 08-12-2021 00-03-12-15-17-19-23-27-44-48-49-52-53-58-62-62-64-67-80-81-85-87-92-95-96-96-99
21-01-2021 21331 09264 22-01-2021 02-15-23-26-38-40-49-49-50-51-57-61-63-64-66-66-67-71-74-75-79-81-81-82-86-95-99
28-09-2020 96331 59323 29-09-2020 00-10-11-12-19-21-23-28-33-36-39-42-42-48-60-68-72-80-81-83-89-91-93-94-97-97-98
27-07-2020 38931 91382 28-07-2020 05-07-07-11-16-23-28-31-32-33-34-45-51-51-52-53-57-57-59-70-78-82-82-92-92-98-99
26-11-2019 16031 34257 27-11-2019 06-06-07-07-07-16-19-22-22-23-24-25-25-26-26-40-42-46-49-57-58-59-63-73-79-79-89
13-01-2019 38231 51545 14-01-2019 02-03-04-04-16-20-21-25-28-34-39-43-45-49-51-56-59-64-67-73-74-81-84-92-93-95-99
27-07-2018 69031 20833 28-07-2018 02-05-11-17-23-24-33-41-47-57-57-59-62-64-64-66-67-67-71-72-73-78-78-81-84-86-94
02-01-2018 84631 11717 03-01-2018 04-05-08-17-18-22-23-28-29-50-56-56-57-60-60-62-64-72-74-74-78-81-88-89-89-96-99
16-12-2017 71531 35048 17-12-2017 01-07-11-15-31-34-36-37-40-42-45-48-48-48-50-54-62-62-69-76-80-90-94-94-95-96-97
19-10-2017 59331 65732 20-10-2017 10-12-13-15-18-19-25-27-31-32-37-38-49-51-58-59-59-64-65-66-67-67-69-71-74-89-91
02-09-2017 05731 95371 03-09-2017 00-03-10-10-11-14-16-19-22-22-25-28-31-31-39-40-44-46-47-58-65-71-76-98-98-99-99
15-08-2017 07631 28985 16-08-2017 01-09-10-14-25-27-27-38-42-43-49-52-56-57-59-61-67-73-73-74-76-79-85-86-86-92-95
13-07-2017 07831 79866 14-07-2017 03-12-16-28-29-33-35-35-36-40-43-54-60-65-66-67-70-72-72-75-79-83-87-90-91-97-99
30-05-2017 59431 32266 31-05-2017 01-05-06-08-18-29-29-32-38-42-42-48-49-50-54-54-62-66-66-79-82-82-84-87-90-92-93
20-05-2017 43031 99377 21-05-2017 02-05-06-15-22-24-27-31-34-38-39-44-48-58-63-63-66-66-69-75-77-77-81-84-84-89-99
27-10-2016 89231 33073 28-10-2016 02-03-13-13-14-26-33-37-38-41-42-43-44-56-57-61-65-68-72-73-73-77-78-80-89-91-91
06-09-2016 47831 19416 07-09-2016 03-04-06-09-12-12-16-18-20-21-23-27-28-40-42-42-57-70-72-73-76-83-85-95-95-96-98
29-04-2016 65431 25434 30-04-2016 01-15-21-27-29-32-32-33-34-34-35-36-42-43-49-55-71-76-77-80-85-85-93-93-97-98-98
20-11-2015 63131 12809 21-11-2015 03-05-06-09-15-16-26-32-36-38-42-56-57-60-62-65-68-74-78-78-79-81-88-89-90-93-96
19-11-2015 62931 63131 20-11-2015 04-05-10-11-11-12-13-13-20-25-28-29-31-33-38-45-50-51-58-63-67-69-75-89-93-96-99
15-11-2015 62831 58915 16-11-2015 06-12-15-16-17-22-24-26-30-33-40-53-55-60-68-70-71-82-83-83-89-89-94-95-95-95-97
20-09-2015 40031 08304 21-09-2015 04-04-05-15-17-17-21-22-24-26-26-27-47-48-50-53-55-55-55-63-70-72-74-81-89-89-98
17-08-2015 68631 65322 18-08-2015 00-01-01-03-05-06-09-16-21-22-22-30-35-41-42-46-46-48-49-50-55-65-66-77-84-85-86
08-08-2015 21531 57536 09-08-2015 00-04-05-07-08-10-14-15-23-24-25-26-26-33-35-36-38-52-70-78-79-82-86-86-89-93-96
14-06-2015 25731 86948 15-06-2015 04-14-16-25-26-26-29-30-33-34-41-47-48-50-50-51-57-66-67-71-80-86-87-90-93-94-95
01-05-2015 46431 92947 02-05-2015 00-04-10-10-11-27-32-41-41-43-45-45-47-49-50-51-54-59-65-67-71-76-77-78-78-85-89
21-01-2015 54831 24290 22-01-2015 14-16-17-17-17-24-32-38-42-59-60-60-65-69-71-74-75-75-86-86-89-89-90-91-91-94-99
29-06-2014 63731 86444 30-06-2014 01-02-03-13-17-24-26-27-28-31-32-32-32-35-37-42-44-51-64-69-72-73-73-74-86-89-99
17-11-2012 77131 60548 18-11-2012 00-07-08-27-27-28-29-32-32-39-39-45-48-58-67-68-69-70-70-70-72-73-83-86-94-96-96
03-04-2012 27131 59317 04-04-2012 04-04-05-16-17-17-17-25-34-36-38-41-55-56-58-60-68-70-74-80-80-82-83-84-85-92-93
17-02-2012 61931 18175 18-02-2012 01-09-10-18-19-21-25-27-29-31-33-38-52-54-58-66-67-68-70-71-74-75-77-80-88-88-91
17-01-2012 96231 34978 18-01-2012 05-06-08-09-09-10-12-13-16-23-25-44-49-52-54-62-62-62-63-64-78-80-81-81-88-96-99
02-10-2011 25831 05527 03-10-2011 01-03-06-09-09-13-17-25-26-27-30-31-37-42-43-51-51-55-59-63-65-65-66-79-81-97-98
12-08-2011 73231 51066 13-08-2011 01-04-05-06-18-27-29-31-37-47-51-52-52-59-62-65-65-65-66-68-71-71-75-80-86-88-91
28-06-2011 51231 05378 29-06-2011 00-02-05-11-16-16-18-24-30-34-38-45-46-47-51-58-58-58-60-63-68-70-78-85-90-90-99
19-04-2011 58731 05691 20-04-2011 01-04-05-07-12-14-24-25-26-29-38-40-42-42-44-53-55-61-61-68-71-72-80-88-91-95-98
18-11-2010 36931 38480 19-11-2010 12-29-33-34-36-38-39-40-43-46-48-52-54-64-67-70-72-78-78-78-80-80-82-84-87-89-99
17-11-2010 68531 36931 18-11-2010 00-05-05-06-10-19-21-27-30-31-32-42-52-57-61-65-71-72-73-74-75-78-80-86-92-93-96
28-10-2010 35931 45739 29-10-2010 03-04-05-08-09-10-20-30-39-40-41-44-44-45-62-71-79-85-85-87-88-92-93-95-97-97-98
04-05-2010 27931 49835 05-05-2010 02-09-09-13-15-15-16-22-23-24-25-28-34-35-37-38-40-43-50-62-65-68-74-87-95-96-99
18-08-2009 61131 83467 19-08-2009 00-05-06-06-10-11-15-17-19-21-22-29-29-33-34-43-43-48-48-50-65-67-71-74-83-87-90
01-06-2009 58731 87228 02-06-2009 09-16-17-25-26-28-31-32-48-48-50-54-64-67-68-70-71-76-77-80-82-87-88-92-93-95-98
24-11-2008 57531 04019 25-11-2008 03-05-09-12-16-19-20-26-45-53-54-55-57-57-60-66-66-78-79-79-82-83-85-87-91-91-92
03-11-2008 54231 79381 04-11-2008 09-11-17-18-24-26-35-40-40-46-46-50-50-56-58-60-62-66-73-79-81-84-86-87-92-96-98
24-02-2008 92131 75406 25-02-2008 01-04-06-07-11-16-20-24-27-28-30-35-52-54-58-58-59-62-70-73-75-75-80-80-87-88-99
25-01-2008 20031 44538 26-01-2008 04-07-08-13-22-27-38-49-58-59-62-63-64-64-65-66-66-69-74-74-76-80-91-94-94-96-96
05-02-2007 40131 44875 06-02-2007 06-08-10-12-15-24-25-29-30-39-46-46-47-57-57-60-65-68-72-75-76-83-84-85-86-91-93
21-11-2006 36231 97735 22-11-2006 02-07-13-22-27-34-35-37-38-42-43-43-43-44-51-54-57-58-59-62-63-67-86-87-93-96-99
16-10-2006 13131 57300 17-10-2006 00-02-03-10-16-29-30-31-33-37-37-39-39-40-44-44-45-46-58-71-73-76-79-83-87-89-99
29-07-2006 32031 77153 30-07-2006 02-05-05-07-10-12-19-19-20-20-29-41-43-46-51-53-57-58-59-60-65-67-70-81-87-93-98
18-03-2005 29231 80701 19-03-2005 01-03-04-05-07-09-11-15-18-27-28-39-39-49-52-56-59-64-65-71-77-77-86-96-98-98-99

Để biết chắc hôm nay đề về 31 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 31 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 31 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 31 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 31 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 31 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 31 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 31 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 31 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 31 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 31 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 31 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 31 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 2 lần đề về 31 vào tháng 1 và tháng 2.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 31 về 2 lần vào các kỳ quay tháng 1 và tháng 12.

Năm 2020 đề về số 31 ra tới 2 lần vào tháng tháng 7 và tháng 9.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 31 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. Mặc dù đã trải qua gần hết năm 3131 nhưng đề về 31 chỉ xuất hiện có một lần

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 31 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 31. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 31 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 31

Đề về 31 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 31 chuẩn 3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 34 đã ra 5 lần sau đề về số 31 và đề số 31 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 31 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 31 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 31 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 31 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 31 chuẩn 4

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 31 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 31 hôm sau đánh nên ngay con 31 hoặc đánh ngay cặp 42-24 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 31 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 42 và 24 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 31 kèm theo lô 31 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 31 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 31

Đề về 31 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 31 chuẩn 5

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 31, thống kê chạm những hôm đề về 31, và bảng thống kê những ngày đề về 31, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.