Đề về 30 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 30 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 30

Bộ số Bộ số Bộ số
71 - 4 Lần 73 - 3 Lần 15 - 2 Lần
19 - 2 Lần 93 - 2 Lần 95 - 2 Lần
28 - 2 Lần 82 - 2 Lần 17 - 2 Lần
69 - 2 Lần 29 - 2 Lần 34 - 2 Lần
65 - 2 Lần 08 - 1 Lần 00 - 1 Lần
50 - 1 Lần 58 - 1 Lần 09 - 1 Lần
24 - 1 Lần 44 - 1 Lần 41 - 1 Lần
25 - 1 Lần 26 - 1 Lần 96 - 1 Lần
59 - 1 Lần 85 - 1 Lần 92 - 1 Lần
88 - 1 Lần 01 - 1 Lần 77 - 1 Lần
87 - 1 Lần 36 - 1 Lần 68 - 1 Lần
98 - 1 Lần 52 - 1 Lần 86 - 1 Lần
38 - 1 Lần 63 - 1 Lần 03 - 1 Lần
54 - 1 Lần 43 - 1 Lần 70 - 1 Lần
55 - 1 Lần 07 - 1 Lần 40 - 1 Lần
48 - 1 Lần 61 - 1 Lần 37 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 30

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 42 Lần Tổng 0 về 12 Lần
Đầu 1 về 6 Lần Đuôi 1 về 7 Lần Tổng 1 về 7 Lần
Đầu 2 về 7 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 5 Lần Đuôi 3 về 8 Lần Tổng 3 về 3 Lần
Đầu 4 về 5 Lần Đuôi 4 về 5 Lần Tổng 4 về 7 Lần
Đầu 5 về 6 Lần Đuôi 5 về 9 Lần Tổng 5 về 5 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 4 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 9 Lần Đuôi 7 về 6 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 9 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 7 Lần Đuôi 9 về 8 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 30

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
19-08-2023 41830 92009 20-08-2023 00-09-12-14-15-20-30-30-32-33-45-46-49-57-58-61-71-75-79-80-85-90-93-95-96-98-99
01-08-2023 04430 88137 02-08-2023 02-05-05-05-08-08-10-12-18-18-19-37-43-46-52-55-59-70-80-80-80-80-86-90-94-98-99
16-06-2023 76830 96361 17-06-2023 01-03-06-16-16-18-19-25-42-45-45-49-52-61-61-64-68-70-74-77-79-85-87-88-95-98-98
27-03-2023 83230 66228 28-03-2023 01-02-04-17-20-22-26-28-30-32-37-38-43-44-52-66-67-68-74-78-81-81-82-91-92-99-99
19-12-2022 90230 40448 20-12-2022 00-03-05-07-12-13-15-21-28-29-34-36-38-45-48-52-56-60-60-73-73-74-78-83-86-91-99
08-11-2022 66130 57765 09-11-2022 05-07-09-17-21-21-23-23-30-34-42-42-45-51-56-59-60-65-65-66-70-78-78-85-88-90-90
19-01-2022 76930 71085 20-01-2022 00-02-08-16-25-25-27-28-38-41-41-41-43-48-49-54-56-64-67-71-73-82-84-85-87-90-97
04-01-2022 46330 10619 05-01-2022 05-19-25-28-30-37-39-41-41-50-56-59-60-61-65-68-69-70-71-75-84-87-87-88-88-92-92
18-12-2021 70830 07173 19-12-2021 04-07-09-14-19-20-23-25-25-29-35-42-45-45-49-63-66-69-69-70-70-73-78-87-89-89-93
13-11-2021 55230 53940 14-11-2021 00-01-01-03-12-13-14-16-16-20-23-27-28-31-34-35-37-40-40-41-50-57-69-76-90-92-99
17-09-2021 35330 93901 18-09-2021 01-02-03-06-10-14-17-36-39-43-44-45-47-47-49-51-52-59-65-65-67-71-74-78-83-83-89
04-06-2021 60930 10263 05-06-2021 01-02-04-07-11-12-12-13-30-33-36-37-38-41-44-44-45-55-60-63-64-65-77-82-89-89-92
20-02-2021 70030 57607 21-02-2021 05-07-08-08-10-13-16-19-20-20-24-27-40-40-49-49-50-69-69-72-77-78-82-88-94-95-98
18-11-2020 88630 17017 19-11-2020 04-05-05-07-16-17-20-34-35-37-41-58-58-62-63-64-67-73-76-86-88-91-92-95-96-97-98
16-11-2020 41130 82093 17-11-2020 05-10-18-22-25-26-26-26-27-29-29-32-35-46-50-54-62-64-69-75-77-78-85-86-86-93-99
15-09-2020 23030 89582 16-09-2020 11-12-19-20-21-29-32-33-33-40-40-43-51-52-54-59-61-74-82-83-86-87-88-92-93-94-97
19-06-2020 04630 18969 20-06-2020 13-17-18-28-31-37-42-45-54-58-58-59-60-64-69-72-76-78-79-80-80-84-84-89-90-98-99
10-06-2020 63530 76634 11-06-2020 00-04-07-07-10-18-19-30-31-32-34-34-35-35-37-40-41-43-45-59-59-66-68-83-90-91-97
01-02-2020 72130 79434 02-02-2020 05-10-10-11-16-18-18-21-30-34-38-38-40-40-50-53-58-63-66-72-73-81-89-92-92-92-96
06-12-2019 82830 60238 07-12-2019 04-06-09-16-16-21-21-28-28-29-36-38-40-41-46-56-56-61-68-68-72-73-78-82-92-99-99
15-10-2019 45930 83641 16-10-2019 02-05-05-06-07-08-12-15-16-16-25-29-29-41-41-45-54-55-61-63-65-73-76-81-90-94-97
07-05-2019 74530 36128 08-05-2019 03-10-11-13-15-16-24-25-28-30-36-38-52-59-59-64-67-68-68-73-81-81-87-88-89-90-98
26-12-2018 73330 24529 27-12-2018 05-14-15-15-19-21-26-27-27-29-32-33-34-37-42-46-48-49-56-58-68-79-83-83-86-90-93
29-09-2018 08030 68455 30-09-2018 02-07-08-13-14-19-25-29-29-30-35-36-42-47-53-55-56-60-67-67-70-72-72-75-80-97-99
03-07-2018 09530 31995 04-07-2018 02-06-06-14-16-16-19-20-20-35-39-46-47-53-55-55-59-62-62-63-71-77-82-82-92-95-98
22-05-2018 81330 37544 23-05-2018 03-16-17-22-24-24-33-40-42-44-49-51-61-66-67-71-72-72-73-76-77-82-83-87-91-94-99
27-04-2018 10230 39786 28-04-2018 00-10-13-27-29-31-33-34-36-36-47-49-51-54-60-61-63-66-71-75-77-80-86-86-87-93-98
10-03-2018 03830 35229 11-03-2018 00-04-10-16-22-23-29-30-32-36-42-43-47-49-49-58-70-73-73-86-88-95-95-96-97-99-99
08-09-2017 00730 41715 09-09-2017 06-09-15-19-22-22-24-27-31-32-33-37-41-43-53-53-62-63-63-67-68-72-74-83-87-89-97
29-07-2017 66230 55570 30-07-2017 03-15-16-17-20-21-25-26-28-28-40-43-56-56-56-66-67-68-70-70-81-82-88-94-96-98-98
01-06-2017 98130 81736 02-06-2017 00-01-08-14-15-21-36-37-37-39-40-41-46-50-53-53-58-66-70-75-77-87-87-88-89-93-94
11-11-2016 72030 92452 12-11-2016 02-04-05-14-17-17-19-23-25-30-32-34-35-39-40-41-42-45-47-48-48-52-54-83-84-92-97
30-06-2016 08930 48487 01-07-2016 00-02-03-04-11-12-17-22-23-23-23-30-31-33-43-46-49-52-54-59-71-73-78-80-87-90-90
21-03-2016 59430 66350 22-03-2016 05-08-10-11-27-31-32-35-37-38-40-44-45-50-52-59-62-74-76-80-81-81-82-86-94-97-98
21-10-2015 93930 61669 22-10-2015 04-05-10-12-12-17-18-22-22-25-29-36-38-38-48-50-53-61-63-64-67-69-72-75-80-85-96
05-08-2015 54930 68373 06-08-2015 00-01-11-12-12-17-22-24-26-31-42-43-56-57-64-66-67-67-72-73-73-78-87-88-89-93-97
08-10-2014 92630 66759 09-10-2014 08-18-20-22-24-31-32-47-50-50-59-59-60-64-66-71-72-76-77-81-81-84-85-85-91-95-99
19-05-2014 44730 65500 20-05-2014 00-00-00-09-10-15-16-19-20-21-34-41-41-50-51-52-52-54-57-57-62-74-78-81-81-88-99
11-03-2014 23630 67195 12-03-2014 03-04-07-08-08-10-18-18-23-25-27-30-34-52-54-58-58-59-64-71-73-78-79-88-92-94-95
12-12-2013 22230 65877 13-12-2013 03-11-18-20-20-23-24-31-32-34-40-40-44-45-45-45-52-56-59-59-63-66-77-81-81-94-99
25-04-2013 47030 30101 26-04-2013 00-01-07-19-22-25-27-28-34-36-38-42-43-44-47-61-61-64-68-73-75-76-77-79-95-97-98
31-07-2012 57830 60324 01-08-2012 02-05-06-09-13-15-18-20-24-24-32-34-38-39-39-41-46-49-49-60-69-73-75-86-88-92-99
13-07-2011 05730 14996 14-07-2011 06-13-15-17-17-18-22-30-37-39-43-47-52-57-58-59-63-70-70-89-91-96-97-97-98-98-99
07-05-2011 08030 08493 08-05-2011 02-11-14-15-16-19-27-34-44-45-50-51-56-57-62-67-67-68-72-72-74-77-77-80-93-93-96
02-05-2011 76630 43819 03-05-2011 03-03-08-11-13-14-19-25-27-28-28-50-53-56-62-66-67-71-73-73-84-85-89-92-95-96-98
15-01-2011 77030 01543 16-01-2011 01-04-12-15-22-34-34-42-43-44-45-47-49-50-55-57-60-67-73-73-78-78-85-92-94-94-95
06-12-2010 31030 26215 07-12-2010 00-03-04-05-05-08-10-15-19-22-30-31-35-36-37-37-39-39-54-63-65-65-67-67-70-91-94
27-05-2010 44930 14388 28-05-2010 06-06-08-10-15-17-19-23-24-25-28-30-30-31-35-36-38-42-52-54-59-76-79-79-87-88-91
21-04-2010 31530 49117 22-04-2010 04-10-11-12-13-17-19-22-22-26-27-27-34-43-53-57-58-59-61-62-69-70-73-84-89-91-92
05-02-2010 75330 46065 06-02-2010 03-07-09-12-22-29-33-33-34-34-38-43-48-51-53-55-58-61-63-65-69-76-82-95-97-97-98
30-01-2010 98330 79354 31-01-2010 08-10-11-11-14-15-16-24-35-37-38-44-49-51-54-56-60-62-63-69-70-70-73-75-78-89-99
11-11-2009 40830 42871 12-11-2009 09-14-15-27-28-29-31-34-38-39-40-54-56-59-64-66-71-74-74-75-75-79-79-81-89-97-99
22-12-2008 95330 29871 23-12-2008 02-03-05-09-09-10-12-20-23-25-29-36-49-50-50-50-54-54-56-70-71-73-82-84-86-94-95
13-12-2008 66130 85903 14-12-2008 03-03-04-07-13-14-15-15-17-20-20-21-23-35-40-42-43-53-55-55-63-72-74-79-84-88-98
26-06-2008 12630 82682 27-06-2008 00-07-08-13-23-25-38-39-41-44-46-47-47-54-54-59-61-62-64-65-67-73-75-82-90-91-98
18-01-2008 47630 39798 19-01-2008 02-06-07-08-09-19-30-36-42-48-52-54-61-63-66-67-70-71-74-74-76-76-79-80-91-96-98
27-11-2007 45130 42509 28-11-2007 01-05-09-15-15-17-19-20-21-28-30-34-39-47-48-61-64-65-73-74-81-83-85-85-94-96-97
23-04-2007 54330 47271 24-04-2007 01-08-26-32-32-33-39-41-45-49-50-53-55-65-66-71-72-74-75-82-82-84-92-93-96-97-98
19-09-2006 64130 00173 20-09-2006 00-04-04-09-13-39-40-45-46-47-49-49-50-51-51-63-63-67-71-73-73-73-76-84-85-87-93
30-03-2006 87530 77592 31-03-2006 02-14-17-22-31-32-38-45-45-48-51-51-52-52-53-58-62-68-72-72-76-82-91-91-92-93-97
20-03-2006 84630 04008 21-03-2006 03-06-08-10-28-33-36-38-39-58-63-64-66-67-69-73-75-78-79-84-89-89-91-94-94-95-99
15-02-2006 58730 00426 16-02-2006 08-17-22-22-26-26-32-42-51-53-54-58-59-60-64-65-72-73-77-79-80-81-82-85-96-96-98
19-11-2005 10230 22003 20-11-2005 03-03-03-07-15-16-18-29-30-32-34-41-49-51-56-58-59-60-61-61-62-64-72-75-80-85-86
14-06-2005 07230 72458 15-06-2005 02-05-15-16-18-22-24-25-25-43-44-46-47-47-53-58-63-69-80-83-89-92-92-95-96-97-98
01-04-2005 64930 42868 02-04-2005 03-21-22-23-24-28-31-37-41-41-50-54-58-59-59-64-68-71-72-75-75-75-75-81-93-93-93
16-03-2005 65930 32625 17-03-2005 00-03-04-06-10-16-19-20-25-29-39-41-43-47-49-51-54-58-65-66-66-77-90-91-92-98-98
10-01-2005 65730 05771 11-01-2005 04-10-20-22-29-32-33-38-42-46-49-50-52-54-56-57-70-71-72-74-74-79-80-89-91-96-97

Để biết chắc hôm nay đề về 30 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 30 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 30 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 30 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 30 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 30 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 30 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 30 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 30 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 30 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 30 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 30 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 30 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 2 lần đề về 30 vào tháng 1.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 30 về 5 lần vào các kỳ quay tháng 2,6,9,11 và tháng 12.

Năm 2020 đề về số 30 ra tới 6 lần vào tháng tháng 2,9 và 2 lần vào tháng 6,11.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 30 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. Mặc dù đã trải qua gần hết năm 2022 nhưng đề về 30 chỉ xuất hiện có 2 lần

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 30 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 30. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 30 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 30

Đề về 30 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 30 chuẩn 3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 34 đã ra 5 lần sau đề về số 30 và đề số 30 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 30 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 30 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 30 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 30 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 30 chuẩn 4

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 30 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 30 hôm sau đánh nên ngay con 30 hoặc đánh ngay cặp 30-03 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 30 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 30 và 03 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 30 kèm theo lô 30 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 30 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 30

Đề về 30 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 30 chuẩn 5

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 30, thống kê chạm những hôm đề về 30, và bảng thống kê những ngày đề về 30, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.