Warning: Undefined array key "2021-02-11" in /www/wwwroot/bantinlode.com/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 75
Đề về 29 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 29 chuẩn

Đề về 29 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 29 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 29

Bộ số Bộ số Bộ số
95 - 4 Lần 10 - 3 Lần 71 - 3 Lần
88 - 3 Lần 65 - 2 Lần 85 - 2 Lần
32 - 2 Lần 49 - 2 Lần 96 - 2 Lần
41 - 2 Lần 68 - 1 Lần 77 - 1 Lần
84 - 1 Lần 55 - 1 Lần 22 - 1 Lần
31 - 1 Lần 44 - 1 Lần 61 - 1 Lần
01 - 1 Lần 24 - 1 Lần 20 - 1 Lần
06 - 1 Lần 48 - 1 Lần 35 - 1 Lần
70 - 1 Lần 15 - 1 Lần 17 - 1 Lần
23 - 1 Lần 07 - 1 Lần 21 - 1 Lần
27 - 1 Lần 47 - 1 Lần 87 - 1 Lần
11 - 1 Lần 82 - 1 Lần 80 - 1 Lần
54 - 1 Lần 03 - 1 Lần 64 - 1 Lần
83 - 1 Lần 93 - 1 Lần 81 - 1 Lần
67 - 1 Lần 16 - 1 Lần 98 - 1 Lần
56 - 1 Lần 19 - 1 Lần 51 - 1 Lần
79 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 29

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 37 Lần Tổng 0 về 4 Lần
Đầu 1 về 8 Lần Đuôi 1 về 12 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 4 Lần Đuôi 3 về 4 Lần Tổng 3 về 6 Lần
Đầu 4 về 7 Lần Đuôi 4 về 5 Lần Tổng 4 về 7 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 11 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 6 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 5 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 7 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 11 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 8 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 29

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
19-11-2023 38429 49071 20-11-2023 01-05-18-21-25-28-32-34-36-49-50-60-60-67-69-71-72-81-82-82-86-88-89-91-92-93-99
26-07-2023 87929 21171 27-07-2023 03-08-08-10-14-21-22-22-22-25-26-28-29-34-39-40-42-43-47-47-57-66-68-71-79-88-90
22-11-2022 30529 47779 23-11-2022 03-06-13-14-15-24-29-31-32-34-35-41-48-51-55-63-64-68-68-73-73-75-78-79-84-91-94
29-09-2022 92129 89651 30-09-2022 00-02-04-04-06-09-12-24-26-26-28-36-51-62-64-65-67-71-71-82-82-82-84-88-91-92-92-96
10-03-2022 72929 61349 11-03-2022 01-01-10-12-16-19-22-23-26-29-33-36-39-41-42-47-49-60-64-71-72-73-77-88-95-95-97
05-12-2021 04329 71784 06-12-2021 00-04-06-06-08-10-12-13-15-18-22-26-34-36-37-42-47-59-61-63-67-68-72-76-79-83-84
10-09-2021 04529 26654 11-09-2021 09-11-13-19-19-25-38-39-42-45-47-47-51-53-54-58-63-70-73-77-80-84-85-92-94-95-96
23-05-2021 13529 19685 24-05-2021 00-02-09-12-15-29-31-40-41-41-51-59-59-62-69-69-75-76-79-83-85-85-88-89-90-92-93
10-02-2021 04629
Warning: Attempt to read property "gdb" on null in /www/wwwroot/bantinlode.com/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 675
11-02-2021
Warning: Attempt to read property "giai_khac" on null in /www/wwwroot/bantinlode.com/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 679
07-12-2020 09929 06320 08-12-2020 02-07-07-12-16-17-19-20-26-27-28-31-36-37-39-39-40-42-43-50-68-73-76-79-85-92-98
11-09-2020 16129 51880 12-09-2020 03-04-05-14-18-19-21-24-29-32-50-51-52-53-57-57-61-61-61-71-73-78-80-80-84-87-97
20-07-2020 30629 51088 21-07-2020 01-10-19-21-23-24-33-36-36-42-42-43-44-44-45-46-49-63-66-73-74-86-87-88-92-92-97
02-07-2020 61129 58827 03-07-2020 02-06-11-16-17-19-27-27-28-28-29-32-39-42-46-47-49-52-52-57-58-70-78-82-84-89-98
30-06-2020 67229 44435 01-07-2020 00-02-04-21-26-28-35-37-43-43-49-53-55-55-61-65-68-71-74-85-86-87-88-91-95-96-97
23-09-2019 92329 33024 24-09-2019 01-02-02-02-05-08-11-16-23-24-25-26-33-35-36-40-56-68-72-73-80-82-83-86-87-92-92
27-04-2019 66029 61019 28-04-2019 02-03-13-18-19-21-34-35-35-36-50-51-54-56-61-68-68-70-71-72-74-74-80-81-83-94-99
24-04-2019 61229 44188 25-04-2019 18-21-27-28-32-34-36-42-44-46-52-59-62-64-74-74-76-79-80-84-84-86-88-91-92-96-97
14-02-2019 28929 65132 15-02-2019 00-02-09-09-09-11-15-19-24-28-31-32-36-38-39-50-53-54-59-68-68-70-78-80-96-97-99
22-01-2019 40829 17810 23-01-2019 03-03-10-11-14-19-19-22-23-25-26-27-36-36-37-40-40-44-50-52-59-65-65-70-80-91-98
27-12-2018 24529 66241 28-12-2018 00-00-07-11-15-15-18-20-22-28-33-40-41-43-44-44-47-51-55-64-68-74-77-84-86-86-92
01-12-2018 72729 71456 02-12-2018 00-03-07-11-27-30-37-38-38-47-56-58-59-60-66-66-68-71-74-76-84-85-85-89-93-95-97
29-11-2018 98929 88321 30-11-2018 02-03-06-15-19-21-24-25-26-31-31-34-44-46-48-49-53-64-68-72-73-75-76-92-95-97-97
08-08-2018 90929 47717 09-08-2018 01-12-12-16-17-18-25-25-29-31-37-44-52-56-57-63-68-69-69-76-77-82-83-85-86-88-95
11-03-2018 35229 17577 12-03-2018 14-17-18-26-30-34-36-39-41-44-47-50-52-56-61-67-67-75-76-77-81-83-87-88-89-90-91
05-02-2018 36829 68495 06-02-2018 02-04-11-13-17-18-26-33-36-37-48-51-54-58-58-60-66-71-73-80-85-86-88-93-95-98-99
30-01-2018 93729 74348 31-01-2018 03-09-10-15-21-22-23-27-43-46-47-47-48-50-51-53-54-60-70-73-74-75-82-84-86-88-89
05-05-2017 95129 61795 06-05-2017 05-08-10-27-38-43-45-45-48-49-55-56-59-60-65-65-71-74-77-83-84-85-86-91-92-95-98
20-04-2017 64829 56407 21-04-2017 00-07-11-30-30-36-47-48-59-60-60-60-63-67-71-71-75-81-82-83-86-86-87-89-91-98-98
04-02-2017 74529 22998 05-02-2017 00-06-07-10-11-15-15-18-21-21-24-34-34-39-40-48-51-62-65-65-68-68-75-77-95-98-99
03-09-2016 04829 14716 04-09-2016 01-05-12-16-16-20-26-42-43-49-52-54-55-57-57-63-63-73-77-79-79-80-82-88-93-94-99
23-06-2016 34529 76741 24-06-2016 04-07-14-18-20-22-24-26-26-27-28-34-40-41-42-47-52-55-57-58-66-70-75-78-80-81-97
24-11-2015 56329 92396 25-11-2015 01-02-08-08-25-26-27-30-35-36-38-38-43-52-56-57-61-64-65-70-73-77-79-86-87-96-97
12-06-2015 83329 24282 13-06-2015 00-01-04-12-14-20-24-28-37-43-44-58-59-60-60-62-72-77-79-79-80-82-83-84-89-90-98
27-04-2015 53429 48571 28-04-2015 03-06-07-21-23-24-32-38-42-43-48-68-70-70-71-73-75-77-80-87-93-94-96-97-98-99-99
13-03-2015 72429 88301 14-03-2015 01-04-05-10-11-13-15-17-23-35-37-44-45-48-49-70-70-76-76-79-83-84-87-90-91-93-98
21-08-2014 96929 91788 22-08-2014 00-05-06-09-11-18-19-23-26-31-33-34-37-38-43-51-55-60-60-67-67-68-72-73-88-89-94
22-05-2014 06529 65996 23-05-2014 01-01-02-03-05-05-14-21-23-26-26-33-39-42-43-46-49-54-55-61-61-65-80-81-85-96-97
10-02-2014 63229 72501 11-02-2014 00-01-05-09-09-13-15-16-17-21-23-24-26-32-32-32-37-39-47-54-57-58-59-60-70-90-99
04-01-2014 53329 87267 05-01-2014 11-12-32-40-44-44-45-48-54-54-57-62-66-67-68-72-73-73-74-74-79-79-87-87-89-90-91
25-11-2013 97429 24761 26-11-2013 00-02-06-08-09-10-18-21-22-24-28-42-42-43-44-52-61-66-67-73-74-75-79-82-84-91-93
02-06-2013 74829 51795 03-06-2013 02-04-04-10-10-25-27-29-32-32-35-37-40-45-47-53-53-56-62-66-70-71-75-92-94-95-95
24-05-2013 19229 60011 25-05-2013 07-11-14-17-18-19-25-28-30-32-37-38-38-44-49-54-55-57-58-64-68-69-72-75-82-88-99
08-03-2013 33629 97887 09-03-2013 07-13-14-14-15-16-20-23-30-35-39-41-44-44-46-46-47-53-53-58-65-66-67-72-75-87-98
24-12-2012 27429 72349 25-12-2012 14-15-16-22-25-27-30-36-37-41-47-49-51-54-58-60-60-63-68-70-71-75-78-79-81-86-97
24-11-2012 05629 57581 25-11-2012 01-02-02-03-14-20-24-24-26-28-31-41-42-43-53-59-68-80-80-81-81-85-88-89-93-95-99
20-10-2012 36829 35693 21-10-2012 00-00-01-03-04-06-13-15-21-24-26-35-45-47-49-50-51-52-62-68-84-90-93-93-93-96-99
12-08-2012 24729 54610 13-08-2012 10-13-16-17-18-20-20-27-29-31-33-43-50-51-56-63-64-66-66-73-74-76-84-86-88-97-97
07-05-2012 91229 45644 08-05-2012 01-04-06-16-17-25-33-36-37-43-44-49-49-55-65-68-69-75-75-79-81-85-87-89-92-93-95
17-07-2011 73429 09265 18-07-2011 03-06-07-07-11-19-20-20-34-35-40-46-46-47-49-57-58-61-61-62-62-65-67-68-80-89-89
18-04-2011 13729 58731 19-04-2011 03-03-05-11-19-22-23-27-31-38-38-49-50-53-55-59-68-68-77-77-80-83-87-92-93-94-97
14-10-2010 00429 23365 15-10-2010 00-04-04-08-15-19-30-41-52-52-53-53-54-56-62-64-65-68-70-74-75-77-79-84-86-94-94
31-08-2010 30029 91206 01-09-2010 04-06-17-25-32-34-37-38-39-46-51-51-55-56-63-68-70-76-76-78-79-79-80-80-85-88-98
10-12-2009 14429 34023 11-12-2009 03-10-15-23-26-27-30-31-32-36-39-43-43-48-54-62-64-64-73-80-81-81-82-84-90-96-99
08-07-2009 73429 67315 09-07-2009 04-10-11-12-15-20-21-22-31-34-37-39-42-44-45-49-50-53-53-54-64-75-84-86-92-96-99
25-05-2009 91529 62222 26-05-2009 08-08-09-10-12-22-23-25-27-32-33-36-39-47-48-54-59-62-66-69-78-82-85-91-93-95-96
30-08-2008 17629 50483 31-08-2008 03-03-05-07-11-13-16-22-24-30-32-43-45-46-47-48-56-59-62-73-77-83-84-86-93-98-98
26-07-2008 77529 22585 27-07-2008 01-03-04-06-12-15-15-18-20-27-32-38-39-39-55-56-58-62-64-73-73-76-82-83-85-91-92
14-05-2008 30329 38970 15-05-2008 01-01-03-08-12-14-16-18-19-22-26-32-34-55-56-57-60-60-67-68-70-75-79-87-92-94-97
19-05-2007 63029 85164 20-05-2007 00-04-06-09-15-16-18-21-39-43-44-51-51-59-61-64-64-66-68-74-76-80-86-93-94-94-98
20-04-2007 10329 17647 21-04-2007 05-07-16-23-25-26-30-32-36-36-44-47-47-53-54-57-58-61-61-71-74-77-90-93-94-96-98
10-07-2006 18829 55332 11-07-2006 04-05-08-18-31-32-32-35-39-42-44-53-54-56-61-62-66-68-68-70-73-73-74-75-76-84-98
28-06-2006 25029 84695 29-06-2006 00-01-01-02-08-12-13-15-24-30-35-45-52-57-57-59-63-65-68-69-74-80-86-87-90-95-97
23-06-2006 85429 83410 24-06-2006 10-14-21-21-24-27-29-30-34-35-41-44-48-49-51-52-53-56-67-70-71-76-83-85-88-91-97
11-03-2006 68629 06903 12-03-2006 02-03-06-10-10-13-14-18-19-20-22-25-25-29-30-35-36-48-53-55-65-69-69-76-82-92-97
09-05-2005 24829 25355 10-05-2005 05-08-12-14-19-24-28-30-32-36-38-49-50-55-59-66-68-70-72-73-78-86-89-90-93-99-99
02-01-2005 65629 36268 03-01-2005 02-02-06-10-11-13-15-17-25-32-38-39-41-42-44-58-62-63-66-67-68-69-78-88-88-92-97

Để biết chắc hôm nay đề về 29 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 29 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 29 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 29 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 29 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 29 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 29 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 29 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 29 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 29 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 29 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 29 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 29 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 1 lần đề về 29 vào tháng 3.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 29 về 4 lần vào các kỳ quay tháng 2,5,9 và tháng 12.

Năm 2020 đề về số 29 ra tới 5 lần vào tháng tháng 6,9,12 và 2 lần vào tháng 7.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 29 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. Mặc dù đã trải qua gần hết năm 2929 nhưng đề về 29 chỉ xuất hiện có một lần

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 29 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 29. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 29 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 29

Đề về 29 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 29 chuẩn 3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 34 đã ra 5 lần sau đề về số 29 và đề số 29 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 29 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 29 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 29 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 29 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 29 chuẩn 4

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 29 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 29 hôm sau đánh nên ngay con 29 hoặc đánh ngay cặp 25-52 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 29 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 25 và 52 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 29 kèm theo lô 29 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 29 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 29

Đề về 29 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 29 chuẩn 5

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 29, thống kê chạm những hôm đề về 29, và bảng thống kê những ngày đề về 29, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.