Đề về 28 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 28 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 28

Bộ số Bộ số Bộ số
19 - 2 Lần 68 - 2 Lần 27 - 2 Lần
64 - 2 Lần 52 - 2 Lần 90 - 2 Lần
36 - 2 Lần 23 - 2 Lần 00 - 1 Lần
76 - 1 Lần 03 - 1 Lần 66 - 1 Lần
96 - 1 Lần 28 - 1 Lần 65 - 1 Lần
16 - 1 Lần 92 - 1 Lần 71 - 1 Lần
70 - 1 Lần 46 - 1 Lần 59 - 1 Lần
38 - 1 Lần 86 - 1 Lần 48 - 1 Lần
02 - 1 Lần 37 - 1 Lần 14 - 1 Lần
80 - 1 Lần 08 - 1 Lần 95 - 1 Lần
42 - 1 Lần 26 - 1 Lần 15 - 1 Lần
72 - 1 Lần 25 - 1 Lần 32 - 1 Lần
54 - 1 Lần 67 - 1 Lần 93 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 28

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 34 Lần Tổng 0 về 8 Lần
Đầu 1 về 5 Lần Đuôi 1 về 1 Lần Tổng 1 về 3 Lần
Đầu 2 về 7 Lần Đuôi 2 về 7 Lần Tổng 2 về 3 Lần
Đầu 3 về 5 Lần Đuôi 3 về 4 Lần Tổng 3 về 2 Lần
Đầu 4 về 3 Lần Đuôi 4 về 4 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 4 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 9 Lần Tổng 6 về 0 Lần
Đầu 7 về 4 Lần Đuôi 7 về 4 Lần Tổng 7 về 0 Lần
Đầu 8 về 2 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 6 Lần Đuôi 9 về 3 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 28

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
13-08-2023 84528 16893 14-08-2023 01-02-03-05-08-11-13-16-18-19-20-22-25-29-32-38-49-54-60-63-68-73-78-80-89-93-95
28-03-2023 66228 86367 29-03-2023 03-10-13-16-16-16-17-32-33-39-41-44-56-56-60-61-66-67-68-71-73-74-80-85-91-95-98
04-12-2022 05028 13454 05-12-2022 00-03-12-18-20-28-34-36-38-40-41-42-42-54-54-56-59-60-63-64-70-71-82-83-85-91-92
22-10-2021 56628 73125 23-10-2021 06-08-11-19-23-25-27-28-31-35-36-44-46-50-51-58-61-62-68-69-76-81-85-90-93-94-98
06-09-2021 87728 10765 07-09-2021 01-04-05-08-15-19-22-25-27-35-36-37-40-41-45-56-65-65-67-68-68-69-70-75-76-84-92
13-12-2020 08528 45776 14-12-2020 14-19-21-22-31-33-36-37-39-47-54-59-60-61-62-66-71-74-76-76-77-88-89-89-96-98-98
24-10-2020 43128 32436 25-10-2020 05-06-07-12-30-34-36-36-38-39-39-42-48-51-51-51-55-56-69-71-77-82-83-86-94-94-98
15-10-2020 62428 14408 16-10-2020 00-01-04-04-08-08-10-14-16-17-21-21-31-40-41-43-50-57-61-62-64-85-87-88-95-97-98
11-08-2020 40128 36852 12-08-2020 06-11-12-17-21-23-25-31-31-32-40-41-44-48-50-52-56-60-62-65-71-74-75-83-89-91-97
10-08-2020 98628 40128 11-08-2020 02-03-08-12-23-25-26-28-28-30-36-38-39-43-45-52-52-52-59-59-67-73-75-77-83-95-99
08-05-2019 36128 73052 09-05-2019 00-01-04-11-27-35-39-39-43-44-45-47-51-52-54-59-66-67-68-68-68-72-74-76-79-81-93
20-10-2018 72328 15132 21-10-2018 02-05-14-18-24-32-32-36-42-42-43-45-45-56-60-61-64-68-70-78-82-84-86-90-91-94-97
14-10-2018 35128 47019 15-10-2018 11-12-14-18-19-22-25-35-37-37-45-54-55-59-64-64-65-70-73-75-77-80-81-88-90-95-96
01-08-2018 41128 25638 02-08-2018 02-08-20-22-34-34-38-40-44-44-56-63-67-67-68-69-73-86-86-86-88-88-89-90-96-97-99
01-03-2018 94228 05180 02-03-2018 04-09-19-21-26-26-30-35-37-39-46-49-51-51-65-68-69-76-79-80-80-81-85-85-88-89-99
20-02-2018 38528 29059 21-02-2018 05-06-10-17-23-27-30-37-38-41-42-43-48-51-54-57-59-61-61-75-77-77-85-94-97-97-97
13-10-2017 47028 69172 14-10-2017 02-08-09-16-19-22-35-35-36-41-48-51-54-56-64-67-71-72-72-73-77-77-79-84-90-93-97
30-03-2017 98628 57214 31-03-2017 08-09-12-14-19-23-31-36-36-37-39-41-46-50-56-58-62-66-69-73-75-76-77-81-83-98-99
09-10-2016 81128 73100 10-10-2016 00-02-02-04-10-12-17-17-18-21-38-47-48-52-53-55-56-57-66-74-76-80-82-84-87-93-95
28-12-2015 46328 48196 29-12-2015 04-08-13-16-16-26-29-29-36-46-47-48-51-59-63-65-65-66-69-73-74-75-79-85-96-96-99
06-11-2015 30628 77915 07-11-2015 07-12-12-12-14-15-15-23-28-32-35-39-41-43-51-54-57-63-70-76-77-80-80-82-88-90-98
27-10-2015 72228 76946 28-10-2015 00-05-06-07-08-10-16-18-20-26-35-46-55-67-67-68-68-71-75-75-76-81-81-84-88-90-93
29-07-2014 02228 86970 30-07-2014 00-02-02-03-04-10-12-15-16-16-22-22-32-43-53-53-55-61-70-72-78-81-85-91-93-96-96
01-11-2013 59628 89390 02-11-2013 01-03-08-15-17-22-29-29-30-31-32-38-39-40-47-54-65-69-71-72-82-82-83-90-90-98-99
29-10-2013 28828 00571 30-10-2013 05-05-10-15-15-19-19-24-28-31-33-35-35-60-61-61-65-66-71-77-79-80-85-86-94-95-98
24-10-2013 28128 87864 25-10-2013 01-14-22-23-25-27-28-28-34-38-40-44-45-48-48-49-50-50-64-72-73-78-80-90-91-93-97
18-09-2013 90428 63090 19-09-2013 04-06-10-11-18-19-20-29-39-42-43-49-52-54-57-58-60-62-65-75-79-82-84-90-96-97-98
28-06-2013 73028 26526 29-06-2013 05-07-07-11-12-12-14-22-26-30-34-39-47-50-51-57-65-66-67-69-72-74-74-77-79-93-96
15-11-2012 68228 02637 16-11-2012 07-11-12-15-19-26-28-29-31-33-36-37-38-48-49-55-62-63-67-71-76-84-87-91-95-99-99
09-10-2012 68128 61164 10-10-2012 00-01-02-03-04-04-07-11-16-21-25-28-38-39-43-43-48-55-56-56-60-62-64-74-81-83-98
03-08-2012 76528 70700 04-08-2012 00-01-02-04-19-26-29-29-30-37-37-39-43-44-46-54-56-58-62-71-78-85-87-88-98-98-99
06-10-2011 56528 48236 07-10-2011 02-05-05-07-07-09-10-12-14-17-18-25-33-36-40-51-55-56-64-64-72-75-81-84-87-88-96
01-07-2011 38728 41742 02-07-2011 05-08-08-17-21-23-26-30-32-40-42-47-49-52-54-63-63-64-66-67-69-69-88-91-92-93-96
01-01-2011 24028 41927 02-01-2011 00-00-02-05-08-13-23-27-30-33-33-43-51-55-55-57-67-70-71-72-73-74-79-83-87-96-97
22-06-2010 92628 54492 23-06-2010 00-05-06-09-11-11-14-19-20-22-24-24-31-32-38-46-46-49-57-60-66-67-69-86-87-89-92
19-10-2009 51328 29066 20-10-2009 00-01-04-06-06-17-21-30-36-49-49-51-52-58-60-61-63-66-69-72-73-73-78-80-87-90-96
03-09-2009 95428 53302 04-09-2009 02-07-08-13-18-18-22-27-37-38-41-46-48-50-51-52-53-58-58-62-63-71-76-84-91-91-92
02-06-2009 87228 61516 03-06-2009 01-04-04-12-15-16-21-24-30-30-51-53-53-53-62-63-64-66-69-70-75-84-91-93-97-97-98
29-01-2009 78528 54268 30-01-2009 16-18-18-19-25-27-39-39-40-46-46-46-52-56-63-65-65-65-68-69-70-77-77-80-93-94-99
17-07-2008 87328 49648 18-07-2008 07-08-15-16-18-35-39-40-44-44-46-48-52-52-52-53-53-58-68-68-71-72-76-90-92-93-94
21-04-2008 06128 09503 22-04-2008 03-06-08-09-15-19-20-22-24-32-40-43-47-49-53-53-54-58-59-63-63-67-68-68-76-93-94
26-07-2007 18728 92003 27-07-2007 01-01-02-03-18-19-19-23-24-27-29-34-34-35-42-45-51-56-68-70-77-79-79-88-92-94-97
18-12-2006 38828 87027 19-12-2006 03-05-09-17-23-26-27-32-33-34-39-40-40-44-44-46-51-52-61-70-78-83-86-92-95-96-96
08-09-2006 55728 88323 09-09-2006 00-08-09-13-19-19-20-23-23-24-28-39-49-52-56-56-57-57-68-70-74-75-76-80-90-98-99
26-08-2006 82328 59623 27-08-2006 08-11-11-12-13-14-18-21-23-24-25-26-26-37-38-39-39-58-58-70-72-74-82-84-89-95-98
15-03-2006 73428 42919 16-03-2006 00-08-10-11-13-17-19-20-21-23-24-30-32-35-40-43-44-46-47-54-64-65-65-80-84-94-96
30-01-2006 13128 94868 31-01-2006 00-04-06-06-07-17-22-25-30-32-39-41-48-53-58-68-72-73-80-83-85-87-90-91-91-94-94
03-02-2005 03928 12586 04-02-2005 04-04-17-22-22-25-29-31-39-46-53-55-56-61-64-65-69-70-76-80-86-90-90-91-92-94-95
21-01-2005 95528 58495 22-01-2005 00-05-06-12-14-15-18-27-33-38-43-46-62-63-67-67-69-70-73-79-83-87-91-92-93-95-97

Để biết chắc hôm nay đề về 28 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 28 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 28 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 28 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 28 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 28 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 28 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 28 bao nhiêu lần trong một năm?

Anh em muốn biết đề về số 28 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 28 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 28 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 28 về 2 lần vào các kỳ quay tháng 9 và tháng 11.

Năm 2020 đề về số 28 ra tới 5 lần vào tháng tháng 2 và 2 lần tháng 8 và tháng 10.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 28 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. Mặc dù đã trải qua gần hết năm 2828 nhưng đề về 28 chỉ xuất hiện có một lần

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 28 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 28. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 28 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 28

Đề về 28 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 28 chuẩn 2

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 34 đã ra 5 lần sau đề về số 28 và đề số 28 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 28 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 28 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 28 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 28 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 28 chuẩn 3

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 28 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 28 hôm sau đánh nên ngay con 28 hoặc đánh ngay cặp 19-91 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 28 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 19 và 91 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 28 kèm theo lô 28 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 28 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 28

Đề về 28 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 28 chuẩn 4

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 28, thống kê chạm những hôm đề về 28, và bảng thống kê những ngày đề về 28, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.