Đề về 27 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 27 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 27

Bộ số Bộ số Bộ số
23 - 3 Lần 79 - 2 Lần 99 - 2 Lần
24 - 2 Lần 33 - 2 Lần 13 - 2 Lần
82 - 2 Lần 65 - 2 Lần 89 - 2 Lần
56 - 2 Lần 34 - 2 Lần 88 - 2 Lần
92 - 2 Lần 26 - 1 Lần 10 - 1 Lần
74 - 1 Lần 49 - 1 Lần 17 - 1 Lần
81 - 1 Lần 03 - 1 Lần 62 - 1 Lần
08 - 1 Lần 18 - 1 Lần 12 - 1 Lần
00 - 1 Lần 02 - 1 Lần 87 - 1 Lần
36 - 1 Lần 59 - 1 Lần 39 - 1 Lần
15 - 1 Lần 85 - 1 Lần 98 - 1 Lần
64 - 1 Lần 45 - 1 Lần 86 - 1 Lần
28 - 1 Lần 31 - 1 Lần 51 - 1 Lần
93 - 1 Lần 16 - 1 Lần 70 - 1 Lần
37 - 1 Lần 77 - 1 Lần 75 - 1 Lần
57 - 1 Lần 63 - 1 Lần 60 - 1 Lần
19 - 1 Lần 61 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 27

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 39 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 9 Lần Đuôi 1 về 4 Lần Tổng 1 về 7 Lần
Đầu 2 về 7 Lần Đuôi 2 về 7 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 8 Lần Đuôi 3 về 10 Lần Tổng 3 về 2 Lần
Đầu 4 về 2 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 5 Lần Đuôi 5 về 6 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 6 Lần Tổng 6 về 4 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 5 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 10 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 6 Lần Đuôi 9 về 10 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 27

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
07-12-2023 35627 38223 08-12-2023 05-05-06-06-06-06-07-15-23-27-39-62-63-71-73-75-81-84-85-86-86-86-93-94-97-97-99
02-11-2023 93127 65761 03-11-2023 08-10-24-25-30-31-32-35-36-36-39-43-44-50-52-53-55-56-61-61-62-69-79-87-88-92-93
28-02-2023 55827 76102 01-03-2023 02-03-12-18-34-38-42-46-49-50-52-55-59-59-64-65-70-75-77-91-91-92-92-93-93-96-97
23-12-2022 33027 09534 24-12-2022 05-11-12-17-17-25-25-27-33-34-35-38-39-39-40-46-53-64-82-85-88-88-89-90-93-96-98
17-07-2022 66327 36713 18-07-2022 01-05-06-10-13-14-19-27-29-32-33-48-49-49-50-50-50-56-56-62-66-72-81-94-94-95-98
13-06-2022 89927 52762 14-06-2022 00-08-10-17-24-29-30-37-38-39-40-40-44-53-57-59-61-62-71-73-74-78-78-80-92-93-95
11-01-2022 55427 88903 12-01-2022 03-07-13-16-18-19-19-20-34-41-49-51-53-55-56-60-61-69-73-77-85-91-92-92-93-93-94
01-09-2021 74627 77764 02-09-2021 02-09-19-27-31-31-33-34-38-39-40-41-41-43-48-51-53-55-64-70-75-77-86-87-88-90-93
06-02-2021 37427 25119 07-02-2021 07-10-13-14-19-25-29-34-35-42-44-52-53-54-55-57-64-65-70-71-71-74-77-77-78-80-93
03-07-2020 58827 77775 04-07-2020 06-07-07-08-08-11-17-17-19-32-33-40-40-51-54-55-70-75-75-79-80-85-87-89-95-99-99
21-06-2020 25127 67617 22-06-2020 05-05-06-07-09-09-17-17-19-21-22-25-26-30-33-33-38-43-43-49-49-52-56-62-83-88-93
03-10-2019 17227 78051 04-10-2019 19-21-22-24-29-40-41-46-50-50-50-51-52-56-62-67-70-74-76-88-90-91-92-93-98-99-99
28-08-2018 33327 19187 29-08-2018 00-05-08-10-12-17-19-28-34-36-43-49-53-54-54-62-62-67-70-72-73-73-78-87-88-92-93
17-08-2018 92527 00177 18-08-2018 09-14-19-23-27-30-33-35-36-39-40-44-46-54-55-60-65-66-71-71-76-77-79-88-89-90-92
09-11-2017 04327 70523 10-11-2017 00-10-11-11-14-15-16-23-28-29-30-47-51-60-60-60-63-63-65-69-74-79-80-82-85-90-93
04-11-2017 40627 90260 05-11-2017 01-02-07-10-16-19-23-25-25-28-32-40-43-44-45-52-53-55-59-60-62-64-66-79-85-88-94
27-10-2017 51627 88324 28-10-2017 00-00-02-17-20-23-24-24-28-40-43-52-53-53-54-55-57-62-63-71-72-73-74-80-88-91-91
26-06-2017 70727 40303 27-06-2017 03-06-16-22-23-28-29-45-45-49-55-57-58-60-64-64-66-66-68-70-71-76-76-79-81-92-94
13-08-2016 81827 50182 14-08-2016 00-03-05-09-12-23-27-28-28-29-31-32-35-44-50-55-72-74-76-76-76-77-79-79-82-86-98
13-07-2016 11427 42398 14-07-2016 00-08-13-15-22-28-29-33-37-37-46-54-55-62-64-70-74-75-76-77-91-92-94-94-98-98-99
18-06-2016 27927 58056 19-06-2016 03-04-09-13-14-15-28-30-30-34-36-43-48-55-56-60-61-67-70-71-73-78-79-82-84-92-96
28-04-2016 95627 65431 29-04-2016 01-04-07-08-09-13-17-28-31-31-39-39-44-49-54-58-60-62-66-71-76-77-81-88-89-91-94
16-04-2016 50227 03388 17-04-2016 01-02-04-07-13-16-21-26-27-32-39-41-45-58-59-64-69-71-75-78-82-88-89-95-95-96-98
06-01-2016 08627 03734 07-01-2016 00-03-03-03-03-07-08-10-12-15-26-27-28-34-41-44-59-60-61-64-65-66-68-71-79-88-88
09-06-2015 62027 80802 10-06-2015 02-06-08-13-17-17-18-18-19-20-26-35-41-43-46-47-52-52-54-55-56-58-60-62-70-79-87
23-03-2015 93027 56781 24-03-2015 00-02-04-05-06-18-30-31-32-33-33-38-46-47-47-58-65-68-72-73-81-81-82-84-89-92-93
08-03-2015 55427 80299 09-03-2015 03-03-05-08-09-13-13-14-16-16-20-29-35-36-44-46-47-50-55-66-77-85-86-89-90-93-99
08-08-2014 19927 85689 09-08-2014 03-05-10-14-17-17-18-21-22-23-27-30-33-38-43-46-48-54-55-58-71-74-76-80-84-88-89
07-05-2014 96027 62885 08-05-2014 08-14-17-17-24-27-31-32-43-44-50-50-52-52-55-58-58-60-68-69-74-83-85-85-88-92-96
14-03-2014 18427 90065 15-03-2014 04-04-06-09-11-25-26-37-40-41-45-48-48-54-54-56-56-57-65-67-73-74-76-85-87-98-98
21-07-2013 59127 63833 22-07-2013 06-09-13-15-17-21-22-24-33-38-38-45-49-50-52-56-63-64-64-73-74-77-78-90-90-93-98
30-04-2013 13627 43000 01-05-2013 00-14-14-17-18-18-21-23-32-34-34-37-41-42-45-51-51-53-56-62-63-65-65-78-80-91-92
26-10-2012 19327 71037 27-10-2012 00-00-10-12-14-18-28-32-37-39-40-41-47-48-48-49-54-55-58-61-71-74-84-86-87-91-95
02-10-2012 70927 64412 03-10-2012 03-09-12-15-16-17-19-24-30-37-42-45-51-58-59-60-63-73-73-76-85-87-88-89-89-94-95
01-02-2012 06427 72315 02-02-2012 00-02-06-12-14-15-16-19-21-24-27-35-37-38-39-46-52-57-57-59-60-74-78-87-91-91-92
24-12-2011 18527 63513 25-12-2011 01-07-07-13-17-22-32-34-35-40-40-41-47-49-52-61-63-68-75-78-83-84-85-86-88-97-97
16-12-2011 83127 51370 17-12-2011 04-05-17-17-24-24-26-27-29-31-31-35-36-54-55-61-63-68-69-70-72-78-82-86-87-91-91
03-10-2011 05527 01365 04-10-2011 01-02-05-08-09-10-13-15-17-17-21-32-33-35-47-47-47-49-51-52-65-79-85-86-91-94-96
30-06-2011 55127 38728 01-07-2011 00-00-04-11-14-14-15-21-25-26-28-35-36-40-41-41-46-46-48-61-75-79-80-90-90-95-98
13-03-2011 67827 23749 14-03-2011 05-11-14-20-21-27-33-37-37-40-40-41-44-49-50-61-67-71-79-86-87-88-88-89-90-93-97
03-03-2011 61827 69186 04-03-2011 00-07-10-19-19-21-28-33-34-42-55-59-63-63-65-70-71-72-80-81-82-82-82-84-86-95-97
02-01-2011 41927 05424 03-01-2011 00-02-11-19-24-30-43-46-46-47-53-54-55-61-63-67-68-69-72-78-78-79-82-82-91-93-96
31-10-2010 53127 98499 01-11-2010 00-01-02-05-06-09-15-21-23-27-29-38-39-40-50-52-56-61-66-66-69-72-76-82-87-89-99
11-08-2010 56527 19639 12-08-2010 08-11-15-20-22-24-28-37-39-46-47-47-49-52-55-62-63-65-66-70-75-77-78-83-86-87-99
13-07-2010 00127 63218 14-07-2010 09-15-15-16-18-22-24-34-34-37-37-39-42-58-59-62-63-69-70-71-76-79-83-85-86-94-95
27-06-2010 14627 60474 28-06-2010 06-21-26-37-45-48-49-50-52-54-55-61-63-65-65-65-71-72-74-77-78-81-82-83-91-92-96
19-07-2009 47027 54179 20-07-2009 02-03-04-06-08-11-11-13-14-16-20-36-39-41-43-46-47-53-65-74-76-76-79-81-81-83-93
26-12-2008 32027 00616 27-12-2008 11-12-16-20-24-27-29-29-33-33-35-37-38-42-52-61-67-69-77-78-78-79-80-83-83-84-87
04-10-2008 77527 26263 05-10-2008 08-13-15-17-18-24-27-29-32-35-35-41-43-46-55-61-61-63-65-69-75-79-81-85-91-97-98
21-09-2008 63727 08610 22-09-2008 00-06-07-10-26-29-33-34-34-35-38-44-44-46-56-65-66-67-68-79-79-88-89-91-92-95-99
27-08-2008 46027 24956 28-08-2008 00-08-09-13-14-14-21-22-29-32-39-43-46-51-56-56-64-65-74-77-81-87-88-95-96-98-98
21-08-2008 23027 72033 22-08-2008 02-03-09-16-17-18-19-22-23-28-30-33-35-44-61-72-73-79-80-87-88-89-90-90-93-96-97
20-02-2008 39127 63259 21-02-2008 02-02-09-14-16-19-25-28-39-44-44-45-47-54-57-57-59-59-59-63-64-69-74-80-83-86-92
11-01-2008 41827 41093 12-01-2008 02-04-25-28-36-40-40-44-48-48-51-53-56-61-62-66-69-74-79-82-85-86-87-93-93-97-99
22-12-2007 19627 76092 23-12-2007 03-04-08-09-11-12-17-18-18-21-27-27-29-35-39-46-51-55-57-58-66-75-82-86-90-92-96
14-09-2007 18727 38423 15-09-2007 04-21-22-23-25-26-32-34-35-38-45-50-52-66-70-72-78-83-86-86-86-91-94-96-97-98-99
08-08-2007 95227 94836 09-08-2007 03-08-09-11-11-12-15-17-20-33-33-36-37-39-44-60-62-65-73-74-75-76-76-78-78-98-98
25-05-2007 48727 39292 26-05-2007 01-03-04-06-07-08-09-12-13-21-25-34-37-46-47-54-55-64-65-66-67-68-72-73-82-86-92
19-12-2006 87027 27908 20-12-2006 05-08-08-13-16-18-21-21-22-26-28-33-50-51-53-55-60-61-62-68-68-69-70-75-83-83-97
02-10-2006 67627 65679 03-10-2006 00-04-09-12-15-16-19-27-33-34-35-35-40-44-48-51-51-52-56-66-74-78-79-85-86-98-98
22-07-2006 61227 49657 23-07-2006 11-16-18-20-23-23-32-39-41-41-43-46-50-57-58-60-61-66-69-71-75-79-82-92-95-98-99
12-01-2006 65327 03188 13-01-2006 03-04-07-10-16-19-22-32-33-34-37-44-44-52-53-63-66-72-72-73-80-83-87-88-88-94-95
22-12-2005 76127 21345 23-12-2005 07-07-08-10-13-19-20-22-29-33-35-39-45-50-51-52-64-67-75-77-78-78-84-86-87-91-94
29-08-2005 13927 85382 30-08-2005 00-03-09-10-10-15-16-21-23-25-35-37-47-49-52-52-68-69-71-76-82-83-84-89-91-92-97
07-08-2005 22927 99926 08-08-2005 01-01-07-07-10-19-23-23-23-26-33-36-42-47-55-57-59-65-71-71-72-72-80-85-91-97-99
01-03-2005 75427 86389 02-03-2005 00-01-02-12-18-25-30-34-35-36-44-44-45-46-50-54-61-64-74-74-77-79-81-87-88-89-89

Để biết chắc hôm nay đề về 27 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 27 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 27 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 27 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 27 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 27 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 27 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 27 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 27 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 27 chuẩn 2

 

Anh em muốn biết đề về số 27 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 27 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 27 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 3 lần đề về 27 vào tháng 1,6 và tháng 7.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 27 về 2 lần vào các kỳ quay tháng 2 và tháng 9.

Năm 2020 đề về số 27 ra tới 2 lần vào tháng tháng 6 và tháng 7.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 27 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. Mặc dù đã trải qua gần hết năm 2727 nhưng đề về 27 chỉ xuất hiện có một lần

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 27 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 27. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 27 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 27

Đề về 27 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 27 chuẩn 3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 34 đã ra 5 lần sau đề về số 27 và đề số 27 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 27 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 27 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 27 thì ngày mai đánh dàn số sau

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 27 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 27 hôm sau đánh nên ngay con 27 hoặc đánh ngay cặp 16-61 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 27 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 16 và 61 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 27 kèm theo lô 27 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 27 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 27

Đề về 27 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 27 chuẩn 4

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 27, thống kê chạm những hôm đề về 27, và bảng thống kê những ngày đề về 27, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.