Đề về 26 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 26 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 26

Bộ số Bộ số Bộ số
62 - 3 Lần 73 - 2 Lần 81 - 2 Lần
11 - 2 Lần 47 - 2 Lần 69 - 2 Lần
39 - 2 Lần 15 - 2 Lần 84 - 2 Lần
64 - 2 Lần 34 - 2 Lần 44 - 1 Lần
58 - 1 Lần 23 - 1 Lần 78 - 1 Lần
51 - 1 Lần 43 - 1 Lần 08 - 1 Lần
52 - 1 Lần 82 - 1 Lần 02 - 1 Lần
48 - 1 Lần 05 - 1 Lần 13 - 1 Lần
61 - 1 Lần 59 - 1 Lần 49 - 1 Lần
96 - 1 Lần 32 - 1 Lần 24 - 1 Lần
45 - 1 Lần 22 - 1 Lần 46 - 1 Lần
41 - 1 Lần 40 - 1 Lần 95 - 1 Lần
20 - 1 Lần 99 - 1 Lần 93 - 1 Lần
55 - 1 Lần 25 - 1 Lần 42 - 1 Lần
94 - 1 Lần 66 - 1 Lần 88 - 1 Lần
63 - 1 Lần 01 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 26

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 39 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 5 Lần Đuôi 1 về 8 Lần Tổng 1 về 3 Lần
Đầu 2 về 5 Lần Đuôi 2 về 9 Lần Tổng 2 về 8 Lần
Đầu 3 về 5 Lần Đuôi 3 về 7 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 11 Lần Đuôi 4 về 9 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 5 Lần Đuôi 5 về 7 Lần Tổng 5 về 5 Lần
Đầu 6 về 10 Lần Đuôi 6 về 3 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 3 Lần Đuôi 7 về 2 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 5 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 26

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
15-05-2024 06926 61034 16-05-2024 00-06-06-09-24-25-25-30-34-38-42-44-44-48-51-52-65-68-68-72-74-82-90-92-92-93-95
30-11-2023 07426 12301 01-12-2023 00-01-01-10-17-18-18-20-25-28-30-32-41-42-42-43-49-62-64-74-74-79-82-84-87-87-94
08-11-2023 98526 34562 09-11-2023 08-09-09-09-15-15-22-37-40-43-44-44-45-47-49-49-50-54-57-61-61-62-62-92-96-97-97
09-04-2023 10026 06363 10-04-2023 00-03-04-05-13-19-21-32-34-39-43-46-52-52-54-55-56-58-59-61-63-72-80-84-87-95-96
05-04-2023 96226 89911 06-04-2023 05-05-06-10-11-12-12-21-25-31-33-34-36-42-44-49-51-58-60-63-65-68-71-89-91-93-93
28-01-2022 83926 11699 29-01-2022 01-01-06-16-16-18-18-22-24-33-33-39-40-40-41-43-45-51-53-53-61-69-78-81-89-96-99
15-11-2021 77626 41405 16-11-2021 00-05-05-06-12-16-21-29-30-30-32-33-37-46-46-56-59-60-68-68-74-77-82-83-90-95-95
29-07-2021 10326 94715 30-07-2021 07-15-15-18-21-27-28-29-35-35-36-43-50-50-53-54-55-59-63-65-66-68-72-72-79-82-86
17-05-2021 67626 10448 18-05-2021 05-09-09-20-20-28-29-33-39-47-48-51-53-57-63-67-68-82-86-88-89-90-90-92-93-97-98
11-03-2021 47526 85439 12-03-2021 01-03-03-09-15-22-29-36-38-39-39-40-41-63-66-70-75-77-83-84-84-88-89-89-93-97-98
08-01-2021 00726 82064 09-01-2021 00-02-11-15-15-16-17-23-29-30-38-40-51-54-56-64-65-73-74-77-84-87-88-88-90-90-95
27-11-2020 23126 10764 28-11-2020 06-08-08-09-11-16-23-25-30-33-42-44-47-55-57-59-64-64-67-70-77-84-90-92-96-96-99
08-10-2020 09726 60541 09-10-2020 01-01-02-04-09-13-14-21-22-25-33-38-38-40-41-42-47-47-47-53-63-66-71-87-88-96-99
24-12-2019 75726 15181 25-12-2019 02-04-07-13-18-24-26-28-30-30-33-38-42-43-49-51-58-59-59-59-61-72-76-81-86-92-94
07-08-2019 28326 09562 08-08-2019 00-05-08-08-18-19-20-23-26-28-32-37-39-53-61-62-64-67-75-75-75-91-92-92-92-95-98
09-02-2019 65826 83208 10-02-2019 01-08-13-25-27-29-33-40-42-44-45-45-55-56-62-64-65-67-71-74-85-87-87-89-89-92-96
05-10-2018 04926 68515 06-10-2018 02-11-15-29-37-41-43-43-49-50-50-52-57-61-63-67-72-72-73-80-83-84-85-86-90-93-95
30-10-2016 35526 45373 31-10-2016 05-09-13-17-22-22-23-28-29-31-33-46-53-59-59-60-63-67-69-73-86-88-91-93-96-97-97
19-08-2016 98526 56320 20-08-2016 09-15-16-17-17-18-20-20-23-25-31-32-35-38-39-41-50-56-56-59-79-80-81-87-91-94-96
22-05-2015 23026 41469 23-05-2015 03-05-12-14-16-17-19-25-26-28-31-40-43-44-47-48-49-51-54-60-60-62-69-69-75-80-94
30-01-2015 71426 11084 31-01-2015 03-04-14-15-18-24-25-26-36-41-50-51-53-53-57-61-65-70-72-74-77-80-83-84-88-88-98
20-07-2014 31926 27778 21-07-2014 02-06-12-16-33-35-42-45-47-50-50-52-56-59-61-62-62-63-65-76-77-77-78-86-88-88-92
16-01-2014 90626 55839 17-01-2014 07-17-19-21-25-26-28-28-32-39-42-44-51-54-55-55-57-60-61-63-69-82-85-87-88-90-97
29-06-2013 26526 20888 30-06-2013 00-15-15-16-18-24-27-27-35-36-37-39-43-43-47-53-56-57-63-64-75-75-76-76-87-88-99
11-04-2013 27626 58046 12-04-2013 02-04-05-09-15-16-17-18-25-30-30-37-46-46-55-59-71-72-74-76-77-77-78-80-81-85-87
05-01-2013 84326 62866 06-01-2013 02-06-06-19-19-23-27-53-55-56-58-58-59-62-63-65-66-67-68-71-74-76-78-90-91-92-97
24-10-2012 25426 91649 25-10-2012 05-10-11-25-28-28-29-30-37-37-39-49-51-52-53-56-59-61-63-74-76-78-78-79-84-86-98
11-07-2012 67926 16447 12-07-2012 02-03-07-08-28-31-31-31-32-32-36-47-58-61-63-73-75-76-79-82-83-83-87-91-94-94-96
24-04-2012 63726 58547 25-04-2012 05-15-19-22-25-25-26-28-31-37-45-45-47-47-48-50-58-58-60-62-63-65-72-76-78-80-97
30-01-2012 13526 91802 31-01-2012 02-03-05-08-10-14-16-17-25-26-35-36-39-47-48-57-59-61-66-69-70-81-82-82-84-96-98
03-09-2011 62326 16584 04-09-2011 00-03-04-05-12-15-18-35-39-39-40-42-45-48-57-57-59-61-68-69-83-84-84-87-92-95-96
13-02-2011 98026 78923 14-02-2011 02-05-10-18-22-23-23-24-32-37-41-43-52-55-59-60-63-64-65-65-68-71-74-76-78-80-92
06-02-2011 15526 43758 07-02-2011 06-08-12-17-23-24-28-31-33-34-36-39-41-41-49-50-58-64-64-65-72-75-77-86-87-88-98
04-10-2010 42326 17711 05-10-2010 00-06-08-10-11-12-13-14-16-16-19-24-25-27-33-41-55-60-66-70-73-78-79-87-89-89-96
13-03-2010 71826 53494 14-03-2010 03-04-05-07-17-21-27-27-28-36-37-43-51-52-52-53-55-59-61-62-65-67-81-87-90-94-95
01-02-2010 47426 38762 02-02-2010 02-10-12-16-23-35-36-39-41-42-43-50-52-53-54-56-56-61-61-62-65-68-83-85-95-97-99
08-01-2010 85726 86595 09-01-2010 00-08-11-13-16-20-21-28-28-38-40-41-46-59-64-65-69-70-76-77-82-88-92-92-93-95-97
04-01-2010 79226 65882 05-01-2010 12-16-16-17-20-23-27-30-37-39-39-41-42-43-45-50-67-68-72-74-75-80-82-84-87-89-92
28-02-2009 41626 83834 01-03-2009 08-13-14-16-23-26-26-29-34-35-37-44-54-56-59-67-73-77-79-80-83-84-85-86-87-87-93
28-12-2008 09926 98173 29-12-2008 02-04-05-08-12-18-20-21-28-32-39-42-43-44-44-59-63-65-65-69-71-73-73-83-86-88-98
08-09-2008 17326 71052 09-09-2008 02-23-24-27-27-30-31-37-43-52-59-59-60-64-67-68-69-73-75-82-82-86-88-93-94-96-98
02-07-2008 37726 61759 03-07-2008 03-09-19-19-28-36-36-36-37-38-38-41-43-44-45-49-50-52-53-55-59-62-66-67-83-88-92
05-06-2008 23226 48469 06-06-2008 00-06-17-18-21-30-34-36-48-55-56-57-60-60-62-63-67-68-69-80-81-83-86-89-89-91-95
01-12-2007 09926 60442 02-12-2007 01-02-03-04-04-08-11-14-24-33-42-43-48-49-49-56-56-57-60-69-70-73-86-90-91-93-95
29-11-2007 80126 34722 30-11-2007 01-10-13-21-22-23-24-28-30-33-34-35-36-40-41-42-42-43-46-57-60-64-81-86-88-92-97
22-09-2007 85726 54225 23-09-2007 07-07-12-14-14-20-21-21-23-23-25-26-26-27-49-52-52-52-53-57-60-73-85-86-89-92-96
05-07-2007 83226 91345 06-07-2007 06-11-11-12-28-30-32-33-34-36-37-40-45-45-46-55-59-60-75-78-78-79-80-83-83-84-93
27-06-2007 12426 83561 28-06-2007 07-13-14-16-21-31-32-40-40-42-43-60-61-62-71-74-75-77-82-83-88-89-90-90-91-98-99
12-02-2007 10326 00681 13-02-2007 02-09-16-23-30-38-41-44-44-47-50-52-59-59-62-70-72-74-74-79-81-85-85-89-92-93-95
19-01-2007 74826 35640 20-01-2007 00-10-11-12-14-32-40-45-47-55-57-65-66-66-66-67-72-76-78-80-83-84-91-91-91-95-98
15-01-2007 83926 56308 16-01-2007 00-06-07-07-08-12-15-19-22-23-31-32-33-42-45-46-53-54-57-58-64-69-74-77-88-93-94
05-09-2006 59626 14413 06-09-2006 03-13-13-15-19-28-30-33-35-40-41-45-48-54-56-59-61-75-76-77-77-79-89-94-97-97-97
01-07-2006 80526 59455 02-07-2006 02-14-15-18-20-23-24-28-33-37-37-47-49-52-53-55-56-58-60-62-64-74-78-83-85-90-98
25-06-2006 49126 97844 26-06-2006 00-13-22-26-28-32-32-37-37-37-38-44-48-66-71-72-74-76-82-86-86-88-91-96-97-98-99
02-03-2006 26526 24024 03-03-2006 04-07-10-14-16-16-24-25-28-30-37-38-38-45-47-48-51-54-55-56-56-59-62-65-69-78-83
16-02-2006 00426 18932 17-02-2006 20-20-27-27-31-32-33-40-40-40-41-44-49-52-63-71-72-74-75-76-77-79-88-89-91-92-93
05-12-2005 75026 75343 06-12-2005 01-03-05-10-10-11-12-19-21-27-29-34-41-43-45-50-51-59-63-63-69-77-86-87-89-92-93
13-10-2005 38426 78896 14-10-2005 00-05-06-10-14-17-21-23-26-31-34-40-40-42-44-53-60-65-65-66-77-81-82-88-88-91-96
08-10-2005 45626 12393 09-10-2005 11-11-14-15-15-17-17-19-21-22-23-28-35-38-41-43-45-50-58-61-70-77-77-82-90-93-93
08-08-2005 99926 00651 09-08-2005 06-13-15-30-32-35-36-40-41-41-43-43-45-51-58-58-60-73-75-79-80-83-85-86-89-91-92

Đề về 26 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 26 chuẩn

.Để biết chắc hôm nay đề về 26 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 26 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 26 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 26 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 26 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 26 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 26 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 26 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 26 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 26 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 26 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 26 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 26 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 1 lần đề về 26 vào tháng 1.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 26 về 5 lần vào các kỳ quay tháng 1,3,5,7 và tháng 10.

Năm 2020 đề về số 26 ra tới 2 lần vào tháng tháng 10 và tháng 11.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 26 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. Mặc dù đã trải qua gần hết năm 2626 nhưng đề về 26 chỉ xuất hiện có một lần

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 26 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 26. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 26 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 26

Đề về 26 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 26 chuẩn 4

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 34 đã ra 5 lần sau đề về số 26 và đề số 26 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 26 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 26 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 26 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 26 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 26 chuẩn 4

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 26 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 26 hôm sau đánh nên ngay con 26 hoặc đánh ngay cặp 14-41 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 26 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 14 và 41 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 26 kèm theo lô 26 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 26 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 26

Đề về 26 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 26 chuẩn 5

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 26, thống kê chạm những hôm đề về 26, và bảng thống kê những ngày đề về 26, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.