Đề về 25 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 25 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 25

Bộ số Bộ số Bộ số
57 - 3 Lần 10 - 3 Lần 64 - 3 Lần
75 - 3 Lần 36 - 2 Lần 77 - 2 Lần
31 - 2 Lần 53 - 2 Lần 73 - 2 Lần
18 - 2 Lần 17 - 2 Lần 29 - 2 Lần
94 - 1 Lần 02 - 1 Lần 19 - 1 Lần
04 - 1 Lần 63 - 1 Lần 66 - 1 Lần
91 - 1 Lần 54 - 1 Lần 80 - 1 Lần
23 - 1 Lần 00 - 1 Lần 58 - 1 Lần
79 - 1 Lần 51 - 1 Lần 70 - 1 Lần
22 - 1 Lần 74 - 1 Lần 06 - 1 Lần
27 - 1 Lần 48 - 1 Lần 60 - 1 Lần
92 - 1 Lần 45 - 1 Lần 05 - 1 Lần
71 - 1 Lần 12 - 1 Lần 81 - 1 Lần
28 - 1 Lần 46 - 1 Lần 08 - 1 Lần
67 - 1 Lần 65 - 1 Lần 55 - 1 Lần
03 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 25

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 7 Lần Đuôi 0 về 44 Lần Tổng 0 về 11 Lần
Đầu 1 về 9 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 5 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 8 Lần
Đầu 3 về 4 Lần Đuôi 3 về 7 Lần Tổng 3 về 3 Lần
Đầu 4 về 3 Lần Đuôi 4 về 7 Lần Tổng 4 về 2 Lần
Đầu 5 về 9 Lần Đuôi 5 về 7 Lần Tổng 5 về 0 Lần
Đầu 6 về 8 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 11 Lần Đuôi 7 về 9 Lần Tổng 7 về 0 Lần
Đầu 8 về 2 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 3 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 25

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
25-12-2023 08225 94636 26-12-2023 03-16-16-17-17-20-24-25-26-29-29-30-31-36-41-42-44-49-52-56-72-73-75-81-85-96-98
16-12-2023 74825 03257 17-12-2023 04-20-24-30-32-32-43-47-49-55-57-57-58-59-61-62-63-65-66-66-68-70-88-90-92-98-99
19-09-2023 50925 40303 20-09-2023 01-03-07-07-08-10-11-13-14-15-18-22-23-29-30-31-33-34-34-36-39-64-67-75-86-91-93
07-06-2022 87525 28977 08-06-2022 09-10-12-19-20-25-31-32-34-37-41-42-43-55-59-60-60-66-68-74-76-77-79-82-84-84-95
31-05-2022 39725 31918 01-06-2022 01-04-10-13-15-15-18-23-25-26-29-29-36-37-38-48-51-52-54-63-81-87-88-90-92-96-99
11-12-2021 34925 09055 12-12-2021 05-12-13-18-21-21-22-22-40-43-53-54-55-55-60-70-71-72-73-74-76-76-80-81-88-93-97
23-10-2021 73125 44417 24-10-2021 02-07-13-17-20-21-24-24-26-28-42-45-46-52-53-58-58-60-62-63-65-70-74-91-92-94-97
22-05-2021 94325 13529 23-05-2021 07-10-10-13-22-27-29-32-35-35-36-41-45-49-49-53-57-57-58-60-64-65-66-69-74-87-97
15-05-2021 59925 32965 16-05-2021 07-07-14-17-17-20-28-31-31-32-44-51-51-58-63-65-66-69-71-84-85-89-93-94-95-98-98
03-05-2021 51925 09580 04-05-2021 02-08-10-16-21-22-24-26-32-33-37-45-49-54-57-68-70-78-78-80-80-80-81-85-93-96-98
05-11-2020 96225 44571 06-11-2020 01-04-07-10-26-26-27-30-32-43-44-46-59-64-65-68-68-71-71-72-72-72-85-86-93-94-99
23-10-2020 06125 43128 24-10-2020 06-09-24-26-28-37-47-48-55-57-59-61-61-61-63-68-71-79-80-80-82-84-84-85-87-90-92
19-10-2020 18225 90157 20-10-2020 00-01-10-10-17-18-23-25-25-26-30-36-37-37-39-53-57-64-64-70-72-76-81-85-92-94-97
25-04-2020 46625 90667 26-04-2020 03-06-06-08-10-17-19-22-33-37-40-40-42-55-59-64-67-67-68-75-78-80-84-85-93-95-98
02-09-2019 40725 91254 03-09-2019 03-04-06-06-13-18-20-23-26-29-43-54-55-60-61-65-69-74-77-78-82-83-87-92-94-95-96
30-05-2019 47625 79905 31-05-2019 05-06-06-09-12-14-22-23-27-35-36-37-39-42-43-45-57-67-73-75-76-77-79-83-84-84-98
09-02-2018 18625 93481 10-02-2018 02-04-05-05-06-15-16-22-30-30-32-38-40-42-47-50-54-62-64-66-73-80-81-83-88-89-99
07-02-2018 74825 68975 08-02-2018 11-13-15-15-21-25-26-27-29-38-41-44-48-52-53-55-60-61-62-70-75-76-77-79-83-85-98
14-08-2017 90225 07631 15-08-2017 00-12-28-29-31-34-43-64-65-66-66-70-75-79-79-81-81-82-83-87-90-91-91-93-94-95-96
26-12-2016 42325 97291 27-12-2016 05-12-15-16-26-31-34-38-41-42-43-45-49-54-57-57-62-67-69-71-72-75-80-83-88-89-91
29-11-2016 89525 97475 30-11-2016 01-07-09-11-23-23-25-29-32-42-44-45-46-50-57-57-59-66-67-70-72-73-75-81-91-92-93
26-04-2016 83725 90964 27-04-2016 02-02-04-08-13-16-16-18-19-30-34-43-46-46-54-55-64-68-69-72-80-81-83-83-86-89-99
18-03-2016 54125 14610 19-03-2016 02-04-10-12-16-20-23-25-34-35-36-36-39-39-44-57-57-60-64-64-78-82-82-83-87-96-99
11-12-2015 32825 09312 12-12-2015 00-04-06-07-08-09-12-12-22-24-26-27-34-37-45-52-60-63-64-65-68-70-84-85-90-92-99
07-12-2015 85725 49977 08-12-2015 03-06-12-15-21-23-26-30-31-31-40-40-50-55-57-57-58-74-77-80-86-89-90-94-94-99-99
08-04-2015 93325 49175 09-04-2015 04-04-06-06-11-18-20-21-30-33-39-40-48-49-53-54-56-57-59-74-75-78-79-83-85-86-86
25-01-2015 83725 25419 26-01-2015 00-02-07-19-19-26-27-32-34-37-37-39-52-53-55-65-66-69-72-72-81-84-91-94-95-96-98
02-01-2015 84125 41864 03-01-2015 01-06-08-10-14-31-33-37-44-44-46-46-55-56-59-63-64-72-73-75-77-80-90-93-95-96-98
06-11-2014 04225 55145 07-11-2014 14-17-19-21-25-36-45-46-50-55-56-57-59-60-63-64-68-73-78-81-82-84-84-88-93-93-97
09-03-2014 78825 66657 10-03-2014 02-03-04-11-19-19-43-43-43-51-57-57-59-59-61-64-64-65-65-70-74-76-79-86-88-93-94
27-09-2013 08025 86810 28-09-2013 02-07-08-10-17-24-26-27-34-35-36-36-48-48-50-51-57-60-65-73-75-81-81-86-91-91-94
06-07-2013 69625 84108 07-07-2013 00-08-12-18-18-24-25-29-29-42-43-43-43-44-49-49-50-64-65-68-75-82-83-84-85-88-99
01-06-2013 48425 74829 02-06-2013 04-05-18-19-24-24-29-32-37-47-53-54-55-63-64-66-70-75-78-79-80-81-82-82-85-95-97
14-03-2013 71225 90692 15-03-2013 02-15-16-18-19-24-29-34-41-42-43-49-54-56-61-63-64-69-73-76-78-83-88-90-90-91-92
09-01-2013 48625 43764 10-01-2013 10-11-17-23-25-25-27-33-37-38-43-50-63-64-68-71-72-73-73-74-77-82-93-95-96-97-98
19-11-2012 25825 24966 20-11-2012 00-04-09-10-14-15-16-20-25-34-36-42-50-53-53-57-58-59-63-66-67-70-71-72-75-78-91
29-10-2012 49425 61010 30-10-2012 00-03-03-05-10-10-13-18-25-29-34-41-45-56-57-58-60-60-63-63-73-74-75-81-82-89-98
07-08-2012 91225 53851 08-08-2012 01-03-05-13-15-16-19-20-27-29-35-37-41-44-51-55-56-57-63-64-66-75-77-81-83-84-94
19-06-2012 80625 85173 20-06-2012 01-01-12-12-18-19-20-20-29-33-43-53-57-57-62-62-72-73-73-77-79-81-83-84-87-96-97
06-06-2012 85725 06606 07-06-2012 02-04-06-10-14-22-23-28-31-34-35-38-44-48-53-57-68-70-70-70-75-76-77-81-82-82-90
28-12-2011 74125 34404 29-12-2011 03-04-12-13-15-31-36-39-41-41-43-43-53-60-60-62-63-64-65-68-75-78-80-84-87-90-97
22-11-2011 27625 12753 23-11-2011 02-04-05-14-14-26-28-28-29-31-32-46-52-53-53-58-63-65-66-67-74-87-95-95-95-96-99
29-09-2011 17425 93960 30-09-2011 01-05-15-18-21-36-36-39-40-40-42-46-55-55-58-60-62-64-75-79-83-86-89-94-95-96-99
24-08-2011 59425 56074 25-08-2011 00-06-07-19-26-28-29-29-33-42-45-51-54-57-57-57-62-63-66-70-73-74-75-86-86-95-96
12-01-2011 09925 16322 13-01-2011 00-06-06-17-18-22-24-33-33-35-36-38-38-40-44-53-63-70-74-76-76-78-79-80-80-93-94
16-05-2010 56325 07002 17-05-2010 02-05-12-12-23-24-26-31-34-38-46-47-51-52-62-64-66-67-76-79-83-83-84-88-89-98-99
17-02-2010 54925 25970 18-02-2010 00-04-12-12-19-20-31-36-37-38-50-54-56-57-64-64-65-67-70-70-79-90-90-91-91-95-96
13-01-2010 34725 80204 14-01-2010 04-08-15-20-34-35-40-44-46-51-54-54-58-60-63-68-69-77-78-78-80-86-87-88-90-97-99
06-10-2009 26725 90579 07-10-2009 02-10-12-16-20-20-30-36-39-44-44-45-56-61-64-64-67-67-74-77-79-80-88-91-92-94-97
12-09-2009 04525 93546 13-09-2009 01-04-04-06-13-19-28-30-33-46-48-49-50-57-60-61-62-64-67-72-72-73-76-78-80-89-99
20-06-2009 14325 55953 21-06-2009 00-01-06-16-17-19-23-29-32-36-39-49-52-53-62-66-70-74-76-76-79-80-85-86-89-93-93
02-09-2008 35425 13258 03-09-2008 04-10-23-31-34-36-36-37-42-45-47-55-57-58-65-68-73-76-80-84-85-90-92-95-96-97-98
05-02-2008 28425 Tết 06-02-2008 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-�t
30-12-2007 11025 22894 31-12-2007 06-06-09-09-10-16-20-27-31-39-40-47-50-57-58-60-69-69-74-76-79-79-85-93-94-94-95
27-09-2007 41025 04548 28-09-2007 03-04-05-14-23-24-26-27-28-28-29-46-46-48-48-54-57-59-63-65-74-77-83-83-87-88-96
23-09-2007 54225 86136 24-09-2007 06-09-10-17-23-23-25-35-36-39-43-47-49-50-54-62-64-70-71-75-81-84-84-87-87-87-99
10-07-2007 72925 48123 11-07-2007 00-02-03-13-17-21-22-23-29-32-35-38-39-43-48-52-57-59-63-65-66-66-70-89-89-97-97
24-05-2007 46025 48727 25-05-2007 00-01-02-10-13-27-28-28-34-38-43-47-53-55-59-60-61-62-64-66-71-72-81-81-84-86-99
26-03-2007 89725 79663 27-03-2007 01-08-09-14-14-15-18-18-24-26-31-41-45-51-52-52-63-63-66-68-69-71-72-84-89-92-99
24-11-2006 14425 21173 25-11-2006 02-06-08-12-16-20-35-44-47-48-50-52-52-53-59-65-68-73-76-78-78-80-83-85-89-90-96
03-07-2006 47925 99704 04-07-2006 00-00-00-00-03-04-04-04-05-08-08-09-12-14-28-31-36-39-45-47-49-51-60-71-73-75-80
08-12-2005 72225 61217 09-12-2005 03-03-05-09-12-16-17-17-18-25-26-29-29-33-43-45-46-51-56-58-74-77-79-79-90-95-97
25-08-2005 15025 33518 26-08-2005 00-04-05-10-11-17-18-19-19-20-23-29-29-29-31-32-36-45-52-65-69-81-82-83-84-92-92
17-03-2005 32625 29231 18-03-2005 03-04-06-06-07-13-15-25-28-31-31-34-38-49-51-56-56-59-79-80-82-84-85-85-88-91-96

.Để biết chắc hôm nay đề về 25 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 25 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 25 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 25 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 25 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 25 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 25 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 25 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 25 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 25 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 25 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 25 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 25 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 2 lần đề về 25 vào tháng 5 và tháng 6.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 25 về 4 lần vào các kỳ quay tháng 4,112 và 2 lần tháng 10.

Năm 2020 đề về số 25 ra tới 2 lần vào tháng tháng 3.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 25 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. Mặc dù đã trải qua gần hết năm 2525 nhưng đề về 25 chỉ xuất hiện có một lần

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 25 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 25. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 25 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 25

Đề về 25 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 25 chuẩn 3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 34 đã ra 5 lần sau đề về số 25 và đề số 25 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 25 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 25 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 25 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 25 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 25 chuẩn 4

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 25 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 25 hôm sau đánh nên ngay con 25 hoặc đánh ngay cặp 12-21 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 25 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 12 và 21 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 25 kèm theo lô 25 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 25 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 25

Đề về 25 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 25 chuẩn 5

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 25, thống kê chạm những hôm đề về 25, và bảng thống kê những ngày đề về 25, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.