Đề về 23 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 23 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 23

Bộ số Bộ số Bộ số
36 - 4 Lần 99 - 2 Lần 94 - 2 Lần
23 - 2 Lần 63 - 2 Lần 67 - 2 Lần
87 - 2 Lần 29 - 2 Lần 57 - 2 Lần
45 - 2 Lần 69 - 2 Lần 55 - 2 Lần
77 - 2 Lần 40 - 2 Lần 92 - 2 Lần
72 - 2 Lần 86 - 1 Lần 79 - 1 Lần
38 - 1 Lần 98 - 1 Lần 33 - 1 Lần
88 - 1 Lần 78 - 1 Lần 22 - 1 Lần
65 - 1 Lần 07 - 1 Lần 18 - 1 Lần
02 - 1 Lần 68 - 1 Lần 91 - 1 Lần
70 - 1 Lần 85 - 1 Lần 89 - 1 Lần
05 - 1 Lần 52 - 1 Lần 61 - 1 Lần
93 - 1 Lần 30 - 1 Lần 25 - 1 Lần
24 - 1 Lần 84 - 1 Lần 01 - 1 Lần
11 - 1 Lần 64 - 1 Lần 46 - 1 Lần
76 - 1 Lần 14 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 23

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 34 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 3 Lần Đuôi 1 về 4 Lần Tổng 1 về 7 Lần
Đầu 2 về 7 Lần Đuôi 2 về 7 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 7 Lần Đuôi 3 về 6 Lần Tổng 3 về 7 Lần
Đầu 4 về 5 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 5 Lần Đuôi 5 về 8 Lần Tổng 5 về 6 Lần
Đầu 6 về 10 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 8 Lần Đuôi 7 về 9 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 7 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 3 Lần
Đầu 9 về 9 Lần Đuôi 9 về 8 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 23

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
18-03-2024 78723 15636 19-03-2024 00-02-16-22-30-32-33-36-44-44-48-51-55-56-59-65-72-73-73-81-83-86-87-95-96-98-99
08-12-2023 38223 57057 09-12-2023 00-01-04-12-13-21-22-24-25-33-34-41-47-51-52-53-57-79-85-87-89-92-94-96-96-98-99
06-08-2023 74923 08672 07-08-2023 04-07-14-15-16-18-22-26-27-30-34-37-41-41-42-46-59-63-67-67-72-74-77-79-86-87-96
02-07-2023 57123 96894 03-07-2023 01-02-05-05-05-06-08-10-24-24-34-36-38-49-51-51-54-60-62-64-67-70-82-83-83-94-96
20-04-2023 24623 47914 21-04-2023 01-05-07-07-14-16-17-19-19-21-29-36-36-39-46-48-53-53-60-62-65-75-89-91-94-97-97
02-12-2022 24523 10576 03-12-2022 01-03-09-18-28-33-37-44-45-46-49-53-54-55-55-57-61-62-63-72-76-80-80-88-90-93-94
21-09-2022 44823 76777 22-09-2022 01-10-17-19-19-27-27-31-35-37-39-43-51-55-60-65-66-66-75-77-78-83-85-89-92-95-96
24-12-2021 37223 31424 25-12-2021 06-10-11-17-24-29-30-31-32-32-38-38-43-63-67-67-68-68-76-76-78-78-80-88-88-89-92
12-07-2021 48323 41507 13-07-2021 01-06-07-13-18-25-30-35-36-45-48-54-56-61-63-64-75-75-89-89-90-93-93-94-94-95-97
21-05-2021 75723 94325 22-05-2021 00-05-06-10-25-27-28-30-37-38-40-46-49-51-55-56-59-62-64-69-73-74-76-82-87-90-97
05-10-2020 20823 34965 06-10-2020 06-27-29-31-35-38-40-48-50-51-53-53-54-57-57-65-67-71-76-81-83-85-86-89-92-93-99
29-09-2020 59323 64268 30-09-2020 02-05-08-11-12-19-21-21-23-23-40-43-45-47-48-49-53-54-58-68-68-71-75-76-88-92-97
01-06-2020 62323 79222 02-06-2020 03-05-09-10-12-16-17-22-23-25-25-26-27-29-35-39-46-50-51-53-56-59-67-81-83-87-90
23-03-2020 36123 31578 24-03-2020 05-12-16-20-21-22-29-31-37-42-43-48-59-59-63-65-74-77-78-85-85-87-88-93-95-98-99
04-03-2020 51223 52991 05-03-2020 04-05-05-07-26-33-38-39-51-53-53-59-63-66-66-76-77-79-80-81-83-84-90-91-93-97-98
03-03-2020 38823 51223 04-03-2020 04-08-13-14-23-24-31-38-41-46-49-50-53-54-58-59-61-65-77-77-79-83-85-93-97-98-98
07-08-2018 12723 90929 08-08-2018 00-04-04-06-16-18-25-28-29-35-36-36-36-46-52-56-58-59-61-63-65-74-74-79-87-89-99
17-07-2018 88323 09669 18-07-2018 01-03-03-17-20-22-27-29-30-36-37-45-45-49-53-53-56-65-65-69-76-77-80-83-95-97-97
14-07-2018 78023 84740 15-07-2018 09-14-17-18-20-21-21-23-36-38-40-41-44-49-54-55-57-58-70-73-81-84-88-90-95-97-98
17-05-2018 87623 38740 18-05-2018 04-11-12-16-18-22-23-23-26-27-34-37-40-43-46-50-56-61-64-69-78-84-84-86-89-92-99
09-04-2018 97323 79188 10-04-2018 07-08-19-21-22-23-23-26-26-29-39-43-51-52-52-60-62-67-72-73-78-82-85-88-88-90-96
26-03-2018 07223 18467 27-03-2018 03-07-12-18-22-22-24-29-31-44-45-50-50-56-58-59-61-67-67-68-70-75-78-80-82-89-98
09-03-2018 21423 03830 10-03-2018 06-09-09-13-22-27-28-30-30-31-35-36-37-39-45-48-51-64-66-69-72-74-77-85-90-91-94
10-11-2017 70523 02893 11-11-2017 08-10-15-18-20-30-31-39-55-59-66-66-71-72-72-74-74-77-78-80-80-84-87-93-93-94-98
07-08-2017 07823 46433 08-08-2017 05-07-11-19-20-30-33-39-46-49-50-52-53-54-57-63-65-74-76-77-78-87-87-90-93-93-99
23-06-2017 86523 03261 24-06-2017 01-02-06-12-20-21-21-23-25-26-27-44-44-45-48-48-50-50-61-64-70-73-84-89-90-90-94
14-04-2017 78123 88945 15-04-2017 00-02-06-08-08-20-22-26-33-34-36-39-44-44-45-56-60-62-67-69-74-78-78-81-84-87-89
27-02-2017 09823 83098 28-02-2017 01-06-23-23-26-29-32-33-37-37-38-38-40-44-51-54-65-68-77-77-85-88-89-90-92-97-98
26-02-2017 34623 09823 27-02-2017 05-10-11-23-24-26-29-33-37-38-38-39-40-40-44-48-51-52-52-57-61-75-85-85-88-91-95
17-01-2017 81223 37845 18-01-2017 00-06-06-07-15-15-17-25-25-29-31-33-34-38-45-52-56-59-61-62-66-71-73-81-85-99-99
11-12-2016 94423 94479 12-12-2016 02-13-22-23-27-27-30-34-38-46-48-49-55-62-68-71-73-79-79-80-86-87-88-90-92-99-99
09-04-2016 45423 18636 10-04-2016 01-02-10-11-11-14-17-32-36-37-42-44-45-46-51-54-56-68-68-71-73-75-79-79-94-96-97
12-12-2014 64123 81952 13-12-2014 02-04-09-16-17-20-24-25-32-35-43-47-47-49-52-55-55-60-62-62-73-73-80-85-86-90-94
11-01-2014 14523 66472 12-01-2014 02-03-13-14-16-17-18-19-24-25-30-31-32-40-45-46-56-58-59-60-61-64-72-78-82-88-94
21-06-2013 61123 26305 22-06-2013 05-05-06-11-16-18-24-24-29-31-39-40-45-52-58-58-65-71-71-75-78-81-83-84-85-86-94
01-09-2012 17223 36146 02-09-2012 06-10-18-21-21-32-40-43-46-50-53-53-54-60-62-67-70-70-72-75-75-82-83-88-88-89-90
27-06-2012 45023 14169 28-06-2012 06-06-10-11-13-15-25-26-26-29-32-32-35-36-38-38-40-43-49-61-65-65-65-69-86-92-95
07-04-2012 53823 45564 08-04-2012 00-04-06-06-07-08-08-11-18-20-23-32-33-37-44-44-45-56-58-59-64-67-76-85-85-95-96
22-12-2011 74123 29377 23-12-2011 04-08-08-16-16-21-24-35-38-44-45-47-52-54-54-58-60-63-70-71-73-77-77-88-89-94-96
13-12-2011 02023 88602 14-12-2011 01-02-07-08-10-15-20-25-28-29-29-29-30-30-32-34-42-42-44-48-61-62-68-83-89-95-97
18-11-2011 02023 83255 19-11-2011 03-03-06-08-20-34-36-38-40-45-52-55-56-56-58-61-62-66-66-73-73-74-76-79-85-87-97
26-05-2011 76823 49870 27-05-2011 10-15-18-19-20-22-27-30-32-36-37-43-43-45-59-62-63-65-70-70-71-73-74-78-92-97-99
23-02-2011 54923 26002 24-02-2011 00-01-02-04-10-12-13-28-31-35-36-40-44-44-52-57-58-63-71-73-78-84-84-87-89-90-97
14-02-2011 78923 81838 15-02-2011 04-05-08-09-12-21-24-27-30-36-38-50-52-52-58-60-60-63-64-70-70-74-76-83-87-90-90
08-02-2011 67723 79899 09-02-2011 07-07-14-16-17-18-18-21-26-26-31-36-41-44-48-49-62-64-64-76-79-82-86-86-89-90-99
01-10-2010 44023 88289 02-10-2010 00-04-05-10-11-17-19-19-22-33-37-37-44-46-50-51-53-63-74-75-78-82-83-85-89-95-99
03-07-2010 20823 40036 04-07-2010 01-10-12-12-18-25-26-26-26-31-31-32-36-38-53-58-61-62-63-67-71-73-73-88-89-92-95
06-04-2010 25923 93957 07-04-2010 05-11-12-13-13-15-31-34-38-44-46-50-50-54-56-57-65-67-72-72-79-86-88-89-90-91-92
11-12-2009 34023 82436 12-12-2009 01-02-07-12-18-22-23-27-27-30-33-33-33-36-37-46-48-48-49-55-64-80-80-87-90-90-97
04-11-2009 51323 07855 05-11-2009 01-03-09-12-19-19-22-24-30-38-39-44-51-53-54-55-55-58-62-64-66-67-75-81-83-87-87
07-07-2009 24923 73429 08-07-2009 02-08-15-21-22-26-29-46-47-50-50-52-52-53-55-55-62-62-65-66-69-71-75-78-94-97-99
15-06-2009 06223 22167 16-06-2009 02-05-06-07-14-19-22-23-24-25-26-30-31-34-34-35-36-42-56-58-61-63-67-73-73-88-96
27-01-2009 07523 42218 28-01-2009 04-07-08-09-11-11-13-18-21-21-21-24-25-28-39-43-46-49-57-58-60-69-72-75-80-96-99
13-01-2009 32223 30287 14-01-2009 01-06-07-09-12-17-17-27-29-30-36-40-41-44-56-58-61-64-68-75-75-75-80-87-88-95-98
24-05-2008 83623 68587 25-05-2008 01-05-05-06-09-10-10-18-19-26-27-27-28-35-39-42-50-58-64-66-67-70-71-76-87-89-93
17-02-2008 87223 41494 18-02-2008 03-08-11-16-18-22-23-28-28-36-44-46-49-55-60-69-71-75-75-75-78-81-81-81-89-91-94
15-09-2007 38423 22292 16-09-2007 13-16-21-25-26-26-28-31-33-34-39-45-50-51-53-55-59-62-62-74-75-79-80-86-88-92-94
11-07-2007 48123 84363 12-07-2007 00-00-01-05-06-10-12-23-24-26-32-32-39-40-43-44-49-54-58-58-63-64-65-67-88-91-93
25-06-2007 97323 74863 26-06-2007 00-01-08-11-13-18-21-26-33-37-39-41-56-61-61-63-75-75-75-78-83-87-91-91-93-97-98
02-06-2007 65323 96111 03-06-2007 02-03-04-05-11-16-16-18-20-25-35-38-43-60-62-62-63-69-77-78-79-82-85-86-86-90-92
09-03-2007 24623 95392 10-03-2007 03-05-06-07-13-14-18-22-27-37-42-46-50-51-54-59-62-63-70-72-72-77-86-88-89-92-99
22-09-2006 20723 80385 23-09-2006 04-05-13-13-17-19-20-32-42-44-47-48-53-56-58-60-67-67-70-71-76-82-85-87-88-89-97
09-09-2006 88323 54601 10-09-2006 01-01-07-09-14-22-24-24-29-33-39-40-44-53-57-60-62-66-69-72-77-85-85-88-91-92-92
27-08-2006 59623 21999 28-08-2006 01-03-05-05-06-06-08-08-15-19-23-28-31-32-36-47-55-57-71-75-78-79-82-83-85-96-99
08-07-2006 83823 61902 09-07-2006 00-02-03-04-04-07-15-15-16-23-24-27-30-33-35-38-41-49-54-63-64-70-79-86-92-92-98
18-12-2005 95323 93886 19-12-2005 02-05-07-11-21-23-31-33-40-40-46-50-52-54-59-59-62-65-66-68-69-69-70-83-86-88-92
05-02-2005 80123 07684 06-02-2005 00-04-05-12-13-13-17-25-32-35-47-48-54-56-56-58-61-61-62-63-66-67-77-79-84-84-89

Để biết chắc hôm nay đề về 23 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 23 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 23 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 23 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 23 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 23 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 23 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 23 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 23 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 23 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 23 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 23 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 23 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 1 lần đề về 23 vào tháng 9.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 23 về 3 lần vào các kỳ quay tháng 5,7 và tháng 12 

Năm 2020 đề về số 23 ra tới 6 lần vào tháng 6,9,10 và 3 lần tháng 3.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 23 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. Mặc dù đã trải qua gần hết năm 2323 nhưng đề về 23 chỉ xuất hiện có một lần

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 24 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 24. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 23 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 23

Đề về 23 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 23 chuẩn 3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 34 đã ra 5 lần sau đề về số 23 và đề số 23 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 23 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 23 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 23 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 23 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 23 chuẩn 4

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 23 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 23 hôm sau đánh nên ngay con 23 hoặc đánh ngay cặp 28-82 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 23 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 28 và 82 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 23 kèm theo lô 23 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 23 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 23

Đề về 23 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 23 chuẩn 5

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 23, thống kê chạm những hôm đề về 23, và bảng thống kê những ngày đề về 23, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.