Đề về 22 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 22 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 22

Bộ số Bộ số Bộ số
70 - 3 Lần 67 - 3 Lần 32 - 3 Lần
56 - 2 Lần 84 - 2 Lần 91 - 2 Lần
13 - 2 Lần 49 - 2 Lần 15 - 2 Lần
26 - 2 Lần 21 - 2 Lần 19 - 2 Lần
82 - 2 Lần 28 - 1 Lần 68 - 1 Lần
73 - 1 Lần 16 - 1 Lần 20 - 1 Lần
14 - 1 Lần 93 - 1 Lần 06 - 1 Lần
89 - 1 Lần 37 - 1 Lần 66 - 1 Lần
47 - 1 Lần 62 - 1 Lần 57 - 1 Lần
18 - 1 Lần 00 - 1 Lần 59 - 1 Lần
63 - 1 Lần 12 - 1 Lần 80 - 1 Lần
78 - 1 Lần 08 - 1 Lần 09 - 1 Lần
04 - 1 Lần 88 - 1 Lần 11 - 1 Lần
22 - 1 Lần 48 - 1 Lần 40 - 1 Lần
46 - 1 Lần 97 - 1 Lần 39 - 1 Lần
72 - 1 Lần 87 - 1 Lần 74 - 1 Lần
61 - 1 Lần 31 - 1 Lần 71 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 22

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 45 Lần Tổng 0 về 11 Lần
Đầu 1 về 11 Lần Đuôi 1 về 8 Lần Tổng 1 về 4 Lần
Đầu 2 về 7 Lần Đuôi 2 về 9 Lần Tổng 2 về 7 Lần
Đầu 3 về 6 Lần Đuôi 3 về 5 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 6 Lần Đuôi 4 về 5 Lần Tổng 4 về 2 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 2 Lần Tổng 5 về 2 Lần
Đầu 6 về 8 Lần Đuôi 6 về 8 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 8 Lần Đuôi 7 về 8 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 8 Lần Đuôi 8 về 7 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 4 Lần Đuôi 9 về 8 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 22

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
08-12-2022 38522 93971 09-12-2022 07-08-09-18-24-25-32-32-33-34-36-37-38-43-51-52-53-56-68-71-79-79-82-85-97-97-99
15-01-2022 20222 55431 16-01-2022 01-02-03-13-14-15-18-18-22-29-31-33-36-39-39-48-48-49-52-55-56-63-64-67-82-88-99
11-11-2021 33422 04211 12-11-2021 00-05-05-07-09-11-12-19-21-23-30-37-44-44-46-49-57-61-63-66-66-71-72-88-88-93-95
13-10-2021 49522 04019 14-10-2021 09-11-14-18-19-22-25-28-33-38-39-44-44-48-51-54-55-62-67-68-71-73-75-77-87-94-97
16-06-2021 34622 44367 17-06-2021 02-03-07-07-10-10-14-14-17-17-21-23-26-35-39-41-43-45-54-62-63-66-67-68-81-92-97
07-06-2021 26422 82266 08-06-2021 01-04-05-08-19-23-24-25-26-39-41-43-44-55-59-61-64-66-66-67-74-90-91-93-95-98-98
08-09-2020 22022 88000 09-09-2020 00-02-10-11-14-16-19-20-20-23-24-24-27-33-33-36-37-40-68-79-88-89-90-90-93-93-97
02-06-2020 79222 62500 03-06-2020 00-01-03-09-11-27-30-32-33-33-35-36-44-44-48-50-62-75-77-77-79-80-84-90-93-93-95
16-03-2020 28322 52267 17-03-2020 03-11-11-12-15-24-25-27-30-35-38-43-46-49-51-65-66-67-69-72-74-82-84-88-90-93-97
27-02-2020 26422 45982 28-02-2020 04-07-09-15-23-24-27-34-39-41-46-55-55-57-59-65-70-71-80-82-82-82-88-89-96-96-98
17-12-2019 83022 26849 18-12-2019 10-12-13-14-15-25-28-33-40-40-49-49-58-67-68-69-70-75-76-80-82-84-87-88-89-92-95
30-06-2019 73622 31284 01-07-2019 03-05-09-12-15-24-34-39-40-41-52-64-64-70-71-72-74-75-76-77-78-84-85-86-92-93-93
16-04-2019 11022 61619 17-04-2019 01-06-08-12-16-16-19-23-24-32-33-44-48-49-50-51-56-62-67-73-77-79-79-82-88-94-98
31-01-2019 77622 08988 01-02-2019 06-08-16-17-22-23-24-27-28-35-36-38-39-42-43-44-49-50-50-52-57-57-59-60-65-70-88
05-01-2019 90522 64391 06-01-2019 03-13-14-15-18-27-32-40-40-47-47-48-49-53-54-56-61-64-68-72-76-79-79-79-89-91-93
24-12-2018 50522 09956 25-12-2018 01-04-13-13-16-18-18-41-41-42-54-56-63-67-71-71-72-73-74-81-87-87-88-90-91-96-99
20-11-2018 02322 79721 21-11-2018 02-12-13-21-27-27-29-31-33-35-41-45-50-56-57-59-59-68-71-72-77-79-82-89-95-95-96
26-09-2018 49222 14915 27-09-2018 08-10-10-12-13-14-15-16-24-26-27-33-37-37-40-42-47-53-62-65-66-66-70-77-80-84-90
18-04-2018 73822 34580 19-04-2018 12-13-13-23-31-33-34-35-40-41-44-45-54-58-62-63-65-70-76-79-80-83-85-87-90-92-96
18-11-2017 01622 85761 19-11-2017 00-02-03-05-08-09-13-14-15-20-21-23-26-27-32-37-39-41-43-57-61-67-69-89-91-95-97
25-10-2017 22622 42282 26-10-2017 00-09-20-34-38-44-51-51-53-55-58-62-62-67-70-77-77-79-81-82-85-85-85-92-96-97-99
17-04-2017 45622 03215 18-04-2017 00-01-10-15-19-24-36-37-38-41-47-48-50-59-63-63-67-71-87-88-89-90-94-96-97-98-99
17-12-2016 76822 34908 18-12-2016 08-11-12-13-14-17-17-37-40-40-42-44-48-49-50-59-60-61-61-61-62-66-67-76-79-86-90
08-05-2016 78522 43873 09-05-2016 01-04-05-06-07-08-21-23-28-32-40-46-50-57-61-63-66-67-71-73-77-77-81-83-83-92-94
09-11-2015 11322 13137 10-11-2015 06-10-23-25-26-31-35-37-45-45-51-51-51-53-54-56-69-69-71-81-83-84-86-87-95-98-98
31-08-2015 92122 10689 01-09-2015 16-22-24-24-24-28-28-29-37-38-44-45-47-47-48-57-62-65-67-75-75-78-79-79-84-89-94
18-08-2015 65322 16718 19-08-2015 06-08-10-14-18-19-20-20-27-31-32-35-40-45-54-54-55-60-70-71-72-75-76-80-82-84-94
17-07-2015 46722 25540 18-07-2015 03-07-09-19-19-20-21-27-39-40-40-43-48-49-53-54-55-58-59-59-60-71-73-73-82-89-98
16-06-2015 15122 49267 17-06-2015 01-07-09-11-27-30-34-35-38-40-44-48-49-53-54-56-59-61-67-76-82-82-89-93-94-95-98
18-09-2014 39122 60804 19-09-2014 04-06-10-10-10-16-16-20-26-29-38-39-40-45-48-50-63-64-64-66-70-75-79-81-87-90-93
30-05-2014 79122 19070 31-05-2014 00-08-09-09-20-21-22-24-27-27-32-35-41-42-45-55-63-70-71-74-77-77-80-80-88-99-99
29-03-2014 93922 50174 30-03-2014 09-23-28-29-31-40-41-41-46-48-50-51-55-55-61-65-74-74-79-81-81-82-85-89-93-94-95
31-12-2013 12422 49932 01-01-2014 06-14-17-19-23-23-29-30-32-35-37-41-46-48-49-51-55-58-59-62-63-72-80-80-94-97-98
28-12-2013 18822 87887 29-12-2013 15-21-25-29-30-31-33-34-34-36-37-38-39-47-54-56-62-66-67-74-74-86-87-87-92-98-99
25-12-2013 94322 42212 26-12-2013 04-08-12-14-15-16-17-18-23-27-33-35-36-38-54-57-59-66-74-75-75-88-90-92-92-93-97
05-10-2013 25522 64372 06-10-2013 00-07-09-09-14-19-20-22-26-29-38-41-42-42-47-54-55-61-62-69-72-80-84-85-95-95-96
17-07-2013 69822 95963 18-07-2013 05-07-10-11-13-14-19-21-27-40-41-42-46-59-61-63-63-64-66-66-76-79-81-82-92-93-99
04-04-2013 51222 26909 05-04-2013 00-03-04-09-16-21-24-32-37-43-48-55-56-56-58-60-70-73-74-74-77-89-94-94-94-95-97
04-02-2012 34522 31384 05-02-2012 08-08-09-11-12-25-31-33-33-34-38-45-45-46-50-50-54-59-62-76-77-78-81-83-84-94-98
16-10-2011 93522 02856 17-10-2011 01-04-04-06-08-21-25-34-38-39-41-45-48-48-50-54-55-56-59-67-69-77-77-79-83-92-98
14-09-2011 48722 18659 15-09-2011 01-04-13-26-26-29-37-40-45-46-48-54-54-56-57-59-62-68-70-71-73-83-83-84-91-92-96
28-08-2011 09822 41470 29-08-2011 10-11-15-20-24-28-28-31-32-34-39-48-55-55-56-57-68-70-72-77-78-79-81-83-89-93-94
15-08-2011 94022 26949 16-08-2011 02-05-06-06-08-13-22-34-34-34-35-36-44-49-49-50-52-54-62-62-68-76-84-85-88-91-93
21-03-2011 11722 70406 22-03-2011 00-03-06-07-14-15-31-35-38-39-41-42-44-44-54-55-56-56-64-66-72-74-75-87-89-90-98
19-03-2011 71822 82939 20-03-2011 01-05-07-13-14-15-18-25-25-28-30-39-45-46-49-52-54-56-59-69-81-88-90-90-93-97-99
01-03-2011 57722 65257 02-03-2011 00-02-02-03-04-05-14-25-26-32-38-38-45-52-54-56-57-60-67-80-80-88-89-94-94-97-98
13-01-2011 16322 63970 14-01-2011 03-12-15-21-24-24-24-26-38-38-40-50-50-61-61-66-67-70-71-74-75-77-78-83-83-87-93
18-06-2010 79622 77048 19-06-2010 01-07-14-16-16-20-24-28-28-39-40-47-48-52-65-67-67-72-73-75-85-85-85-86-93-94-96
26-02-2010 72122 25632 27-02-2010 01-01-03-05-10-11-18-25-30-32-32-42-45-49-51-53-60-64-65-65-67-69-72-78-88-89-92
19-11-2009 82422 01608 20-11-2009 00-00-01-04-07-07-08-13-14-15-15-19-20-30-33-33-50-55-58-67-72-74-74-75-86-95-97
17-10-2009 86822 66421 18-10-2009 03-07-09-12-14-15-16-18-21-29-37-38-38-40-47-47-50-64-67-73-76-83-86-86-87-87-91
26-05-2009 62222 06713 27-05-2009 09-13-15-16-18-22-23-24-26-30-31-34-39-41-44-45-51-63-66-71-73-83-89-91-96-99-99
23-03-2009 85422 11713 24-03-2009 05-13-14-23-26-31-32-35-41-42-45-45-47-47-50-51-58-64-67-74-83-83-86-94-96-98-98
21-02-2009 59322 66997 22-02-2009 00-00-02-13-14-20-24-30-40-41-44-46-50-60-60-64-67-70-72-74-75-78-79-93-95-96-97
03-02-2009 93822 06762 04-02-2009 02-03-04-08-17-18-21-21-25-26-27-30-31-48-58-58-59-62-62-64-71-71-80-91-97-98-99
04-09-2008 43122 32978 05-09-2008 02-05-08-08-08-11-12-22-24-30-33-37-44-50-53-54-57-59-63-66-69-78-80-85-87-98-99
01-07-2008 64122 37726 02-07-2008 00-01-04-07-08-15-20-22-23-24-26-40-43-48-48-50-53-58-62-64-73-73-76-78-79-86-96
18-05-2008 59522 99368 19-05-2008 00-02-07-10-21-22-24-26-34-36-36-39-41-44-48-49-54-59-60-68-70-74-77-86-87-90-93
21-01-2008 69922 21893 22-01-2008 01-05-05-05-09-15-16-35-38-56-57-57-58-60-61-66-68-71-84-85-85-86-88-89-93-94-96
30-11-2007 34722 09926 01-12-2007 15-17-18-19-19-26-36-37-39-39-52-53-54-62-62-63-73-80-83-83-85-86-88-89-91-97-99
28-02-2007 44722 17232 01-03-2007 03-13-15-19-28-31-32-32-33-45-47-51-52-52-62-63-67-68-73-74-78-84-85-88-91-91-92
17-12-2006 08122 38828 18-12-2006 01-03-05-12-12-13-15-28-34-38-39-40-44-45-46-61-64-69-69-75-76-80-87-88-91-96-98
10-10-2006 67322 39447 11-10-2006 02-24-25-26-28-33-37-46-47-47-47-54-58-59-60-63-67-72-73-74-74-79-80-80-82-85-88
09-01-2006 25322 26491 10-01-2006 01-05-06-18-20-22-26-31-33-38-38-41-42-46-46-48-54-57-63-70-73-74-77-79-81-88-91
01-08-2005 33422 83214 02-08-2005 01-01-08-11-14-18-20-24-26-26-34-34-36-37-40-43-44-45-46-51-67-73-77-78-85-88-99
02-07-2005 14922 20546 03-07-2005 01-03-04-08-13-19-20-23-24-24-25-28-35-36-46-47-60-66-74-79-84-86-86-93-98-98-98
01-07-2005 24722 14922 02-07-2005 05-06-07-11-15-22-24-32-32-33-35-45-50-58-62-62-66-70-73-77-81-84-85-88-97-98-99
25-04-2005 44922 02020 26-04-2005 04-07-09-11-17-20-25-26-26-26-27-30-33-40-44-47-49-50-53-54-65-67-68-69-75-77-89
28-03-2005 38722 37916 29-03-2005 01-06-14-16-18-20-24-24-25-25-31-35-54-56-57-66-77-77-79-80-82-83-86-90-91-91-92

.Để biết chắc hôm nay đề về 22 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 22 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 22 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 22 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 22 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 22 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 22 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 22 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 22 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 22 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 22 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 22 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 22 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 1 lần đề về 22 vào tháng 1.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 22 về 4 lần vào các kỳ quay tháng 10,11 và tháng 2 lần tháng 6.

Năm 2020 đề về số 22 ra tới 4 lần vào tháng 2,3,6 và tháng 9.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 22 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. Mặc dù đã trải qua gần hết năm 2222 nhưng đề về 22 chỉ xuất hiện có một lần

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 24 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 24. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 22 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 22

Đề về 22 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 22 chuẩn 3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 34 đã ra 5 lần sau đề về số 22 và đề số 22 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 22 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 22 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 22 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 22 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 22 chuẩn 4

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 22 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 22 hôm sau đánh nên ngay con 22 hoặc đánh ngay cặp 36-63 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 22 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 36 và 63 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 22 kèm theo lô 22 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 22 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 22

Đề về 15 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 15 chuẩn 5

 

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 22, thống kê chạm những hôm đề về 22, và bảng thống kê những ngày đề về 22, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.