Đề về 21 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 21 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 21

Bộ số Bộ số Bộ số
55 - 3 Lần 60 - 3 Lần 78 - 3 Lần
18 - 2 Lần 53 - 2 Lần 29 - 2 Lần
73 - 2 Lần 47 - 2 Lần 63 - 2 Lần
40 - 2 Lần 83 - 1 Lần 34 - 1 Lần
04 - 1 Lần 13 - 1 Lần 28 - 1 Lần
33 - 1 Lần 98 - 1 Lần 12 - 1 Lần
50 - 1 Lần 31 - 1 Lần 43 - 1 Lần
62 - 1 Lần 77 - 1 Lần 08 - 1 Lần
80 - 1 Lần 75 - 1 Lần 02 - 1 Lần
82 - 1 Lần 39 - 1 Lần 23 - 1 Lần
68 - 1 Lần 66 - 1 Lần 65 - 1 Lần
25 - 1 Lần 10 - 1 Lần 27 - 1 Lần
35 - 1 Lần 30 - 1 Lần 15 - 1 Lần
69 - 1 Lần 58 - 1 Lần 36 - 1 Lần
76 - 1 Lần 49 - 1 Lần 24 - 1 Lần
86 - 1 Lần 79 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 21

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 3 Lần Đuôi 0 về 39 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 6 Lần Đuôi 1 về 1 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 7 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 3 Lần
Đầu 3 về 7 Lần Đuôi 3 về 11 Lần Tổng 3 về 3 Lần
Đầu 4 về 6 Lần Đuôi 4 về 3 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 7 Lần Đuôi 5 về 8 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 10 Lần Đuôi 6 về 4 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 9 Lần Đuôi 7 về 4 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 4 Lần Đuôi 8 về 10 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 1 Lần Đuôi 9 về 6 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 21

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
05-12-2023 47521 93178 06-12-2023 00-08-08-11-11-12-13-17-19-27-27-27-34-37-44-45-58-60-61-61-62-78-80-88-89-89-92
10-10-2023 84521 49140 11-10-2023 01-01-06-11-19-19-20-22-29-37-37-38-40-44-49-59-60-65-65-73-77-78-82-88-89-93-96
06-10-2023 73121 26547 07-10-2023 06-10-11-12-13-18-20-26-29-30-35-38-38-44-47-49-52-52-56-68-70-70-73-79-82-83-87
21-08-2023 27221 60279 22-08-2023 06-13-15-15-26-29-31-32-32-37-40-43-55-55-61-62-68-72-73-79-82-83-86-88-89-97-99
01-06-2023 95921 71963 02-06-2023 05-05-07-08-16-19-19-20-23-25-29-34-34-42-51-53-54-55-58-62-63-63-73-76-84-85-97
15-01-2023 44221 48260 16-01-2023 05-07-18-21-23-23-24-32-38-53-55-56-56-60-66-67-68-71-74-79-85-87-87-93-95-98-99
20-09-2022 50221 44823 21-09-2022 01-03-04-05-14-16-18-21-23-26-36-39-39-40-42-43-43-51-55-66-67-80-85-85-85-94-94
08-08-2022 76821 00180 09-08-2022 01-14-15-17-18-25-26-29-29-30-31-33-33-37-37-53-56-58-70-71-78-80-87-89-90-91-96
06-11-2021 19821 91386 07-11-2021 05-10-11-11-13-28-31-41-43-49-51-53-55-61-65-72-72-75-76-76-78-79-79-80-86-86-92
03-06-2021 62721 60930 04-06-2021 02-10-10-16-16-17-19-20-21-22-23-24-25-30-41-41-42-54-60-64-68-71-73-78-94-94-98
04-11-2020 16921 96225 05-11-2020 05-10-11-16-16-17-25-30-32-34-40-44-45-48-48-67-67-69-80-84-87-89-95-95-98-98-99
21-03-2020 55521 46024 22-03-2020 00-04-08-09-10-13-13-17-19-22-22-24-27-33-34-35-48-52-53-58-60-69-72-76-87-91-95
19-01-2020 70921 12850 20-01-2020 08-09-11-13-19-19-20-24-32-33-37-39-41-44-48-50-51-59-63-65-72-72-76-85-96-97-97
05-01-2020 45721 14012 06-01-2020 06-10-12-14-16-16-23-23-25-27-34-35-38-43-44-45-46-47-59-69-70-72-77-84-84-89-94
30-11-2018 88321 72729 01-12-2018 00-00-06-11-15-21-24-25-26-27-29-29-30-36-39-39-48-50-54-60-67-70-84-87-88-89-92
21-11-2018 79721 95565 22-11-2018 06-19-19-26-27-27-27-35-39-41-46-49-51-56-58-58-60-65-72-75-77-83-84-90-92-93-94
21-09-2018 31221 29578 22-09-2018 06-07-10-12-17-18-27-36-48-50-54-56-57-65-69-70-71-75-77-78-83-87-90-97-97-97-99
19-01-2018 67721 69463 20-01-2018 00-03-05-18-28-28-32-36-37-38-44-51-51-53-55-62-63-63-70-76-77-85-85-86-91-95-95
14-01-2018 45021 85298 15-01-2018 01-05-12-15-21-21-23-26-28-28-41-42-45-46-49-53-61-71-75-80-82-84-94-94-95-97-98
22-12-2017 59521 53369 23-12-2017 11-12-14-14-15-18-22-23-23-26-28-33-35-36-41-43-57-59-59-61-67-69-72-84-87-91-96
01-07-2017 82721 53349 02-07-2017 04-04-08-10-19-25-32-35-37-38-41-42-43-49-55-55-57-60-71-75-76-77-79-85-92-93-98
11-06-2017 18721 83555 12-06-2017 01-21-23-23-31-32-32-41-45-45-46-48-52-55-62-73-74-75-76-82-83-84-86-87-89-91-96
26-05-2017 56321 15355 27-05-2017 05-10-10-11-14-17-18-27-31-32-45-47-54-55-56-61-62-63-63-66-67-71-80-82-83-86-94
29-04-2017 54621 13176 30-04-2017 12-13-14-20-25-27-29-32-34-46-47-50-50-50-58-60-61-66-76-79-83-85-87-90-92-92-95
08-12-2016 83121 06735 09-12-2016 01-02-05-07-12-16-18-18-20-24-25-26-32-35-37-42-46-46-55-55-66-76-82-86-89-90-98
20-10-2016 39821 49878 21-10-2016 02-08-11-17-23-24-28-30-34-35-35-37-52-53-55-65-68-73-73-75-78-80-82-82-94-98-99
03-10-2016 02821 54308 04-10-2016 02-07-08-08-08-09-10-13-16-16-23-26-27-29-44-46-52-52-52-54-55-55-62-71-74-88-98
13-04-2016 09821 09866 14-04-2016 06-06-09-10-12-20-28-28-36-42-43-44-46-52-52-55-58-66-66-68-75-79-83-86-90-90-91
15-08-2015 58421 26736 16-08-2015 01-13-14-17-21-28-30-34-36-37-39-45-47-48-48-49-55-56-57-58-65-81-82-86-90-94-95
17-10-2014 96621 84860 18-10-2014 00-07-13-16-16-20-25-32-32-35-49-49-49-50-53-55-58-60-64-64-64-66-68-68-81-84-97
08-09-2014 70121 24077 09-09-2014 05-06-08-09-14-20-26-29-30-31-38-39-39-43-47-54-54-61-62-62-69-70-77-77-92-94-95
04-07-2014 77521 50815 05-07-2014 09-13-15-20-21-24-28-31-34-34-35-38-38-40-41-42-52-63-65-72-74-79-80-85-88-93-95
21-12-2013 59421 21155 22-12-2013 02-04-05-09-13-17-19-22-22-25-31-35-37-55-55-57-60-61-63-64-74-80-88-92-94-94-94
16-12-2013 03721 07673 17-12-2013 00-11-13-16-16-19-26-28-28-40-42-44-44-47-49-55-59-66-67-73-74-80-80-85-87-88-99
06-10-2012 66321 68818 07-10-2012 00-01-02-10-11-18-20-22-25-26-48-48-50-50-51-59-60-60-69-69-69-70-74-75-78-94-97
22-09-2012 47921 23673 23-09-2012 06-07-10-12-16-17-18-18-23-32-38-39-45-46-48-50-54-62-70-71-73-73-76-78-88-96-97
29-05-2012 34221 69939 30-05-2012 04-05-06-10-10-11-22-23-32-36-39-45-47-48-53-53-54-56-64-65-66-70-73-81-88-92-96
06-05-2012 71421 91229 07-05-2012 00-03-21-24-24-29-31-33-35-40-43-44-45-48-49-55-64-67-73-77-84-88-89-92-95-97-98
10-04-2012 50321 77582 11-04-2012 05-12-16-17-17-19-29-29-30-38-39-42-43-51-53-61-70-75-77-82-83-85-88-91-97-98-99
12-09-2011 35221 56462 13-09-2011 00-03-08-10-13-17-19-20-24-28-40-48-49-57-58-59-62-62-64-65-66-72-75-76-80-95-98
08-06-2011 47421 24268 09-06-2011 03-05-09-12-18-19-21-21-23-31-31-44-56-61-65-66-67-68-70-75-82-82-86-87-89-89-95
18-05-2011 29621 14560 19-05-2011 00-08-09-22-22-30-30-30-31-33-36-37-38-40-40-46-48-58-60-67-68-79-85-86-87-89-91
10-10-2010 50321 32933 11-10-2010 01-01-06-08-10-10-14-27-29-29-31-33-33-33-45-48-49-54-61-64-69-70-78-90-92-95-99
18-10-2009 66421 51328 19-10-2009 00-06-09-11-12-16-21-25-28-43-43-44-45-48-49-54-55-65-65-66-68-78-78-86-88-94-97
15-09-2009 53621 40002 16-09-2009 02-02-03-08-09-13-14-17-21-21-23-26-31-33-38-38-53-57-65-68-73-74-77-81-83-86-93
16-03-2009 01621 28743 17-03-2009 00-01-03-14-17-19-24-30-31-37-39-39-41-43-44-47-59-59-61-70-71-83-87-91-92-92-98
17-08-2008 20221 39613 18-08-2008 03-07-12-13-17-28-31-33-33-35-40-44-47-48-50-52-52-59-61-67-72-78-80-88-91-92-96
10-01-2008 59221 41827 11-01-2008 00-12-12-19-24-27-40-40-40-44-44-51-52-56-57-58-59-63-71-75-77-81-84-87-90-95-98
13-12-2007 55421 85247 14-12-2007 04-07-07-10-11-16-17-19-22-23-28-29-34-40-43-46-47-57-57-73-73-75-84-84-85-90-98
25-10-2007 84921 53010 26-10-2007 00-04-10-15-16-22-23-25-27-28-39-44-45-48-50-59-61-66-68-69-70-76-78-84-86-99-99
29-05-2007 47321 21753 30-05-2007 04-08-20-20-24-28-31-32-36-39-42-43-50-53-56-57-62-67-69-70-73-75-82-84-87-96-99
27-01-2007 50521 98340 28-01-2007 00-04-08-08-09-14-21-25-29-30-32-35-40-40-42-44-46-47-58-61-67-67-70-74-81-98-98
20-11-2006 35221 36231 21-11-2006 04-11-13-16-17-20-23-31-36-41-44-45-48-48-54-59-60-62-64-74-79-82-87-89-91-94-94
14-11-2006 16421 34175 15-11-2006 00-07-08-09-10-13-16-19-19-26-34-34-37-59-59-70-71-74-75-75-75-76-77-79-84-88-91
22-10-2006 78021 36004 23-10-2006 04-06-07-10-11-12-15-16-18-20-21-22-37-41-42-49-54-69-72-77-79-82-83-91-94-97-98
08-10-2006 89221 62953 09-10-2006 04-05-06-06-07-12-16-18-22-31-32-36-53-57-58-63-64-68-69-71-74-80-85-93-95-96-97
14-01-2006 98421 48258 15-01-2006 02-05-15-27-33-34-34-38-38-46-48-53-57-58-59-62-67-72-73-76-77-78-82-84-94-97-98
18-09-2005 07621 42218 19-09-2005 08-09-09-18-19-20-20-24-24-26-31-35-36-40-46-48-63-64-69-71-80-82-83-92-93-95-97
27-02-2005 22221 64034 28-02-2005 04-12-12-13-14-14-19-22-23-26-29-34-37-39-39-44-50-56-60-60-68-69-77-79-89-90-95
23-01-2005 94121 61083 24-01-2005 01-02-08-08-09-12-18-24-26-28-41-44-47-55-56-56-58-62-65-67-71-73-77-80-83-83-88

Để biết chắc hôm nay đề về 21 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 21 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 21 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 21 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 21 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 21 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 21 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 21 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 21 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 21 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 21 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 21 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 21 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi 

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 21 về 5 lần vào các kỳ quay tháng 1,2,10 và tháng 2 lần tháng 8.

Năm 2020 đề về số 21 ra tới 3 lần vào tháng 6,9 và tháng 12.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 21 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. Mặc dù đã trải qua gần hết năm 2122 nhưng đề về 21 chỉ xuất hiện có một lần

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 24 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 24. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 21 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 21

Đề về 21 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 21 chuẩn 3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 34 đã ra 5 lần sau đề về số 21 và đề số 21 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 21 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 21 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 21 thì ngày mai đánh dàn số sau

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 21 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 21 hôm sau đánh nên ngay con 21 hoặc đánh ngay cặp 59-95 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 21 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 59 và 95 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 21 kèm theo lô 21 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 21 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 21

Đề về 21 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 21 chuẩn 4

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 21, thống kê chạm những hôm đề về 21, và bảng thống kê những ngày đề về 21, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.