Warning: Undefined array key "2020-04-01" in /www/wwwroot/bantinlode.com/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 75

Warning: Undefined array key "2017-01-27" in /www/wwwroot/bantinlode.com/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 75
Đề về 19 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 19 chuẩn

Đề về 19 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 19 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 19

Bộ số Bộ số Bộ số
37 - 3 Lần 71 - 3 Lần 91 - 3 Lần
70 - 3 Lần 40 - 2 Lần 36 - 2 Lần
82 - 2 Lần 67 - 2 Lần 17 - 2 Lần
24 - 2 Lần 99 - 2 Lần 34 - 2 Lần
92 - 1 Lần 32 - 1 Lần 93 - 1 Lần
09 - 1 Lần 57 - 1 Lần 25 - 1 Lần
06 - 1 Lần 63 - 1 Lần 84 - 1 Lần
88 - 1 Lần 95 - 1 Lần 41 - 1 Lần
83 - 1 Lần 03 - 1 Lần 30 - 1 Lần
76 - 1 Lần 01 - 1 Lần 07 - 1 Lần
56 - 1 Lần 43 - 1 Lần 28 - 1 Lần
12 - 1 Lần 00 - 1 Lần 42 - 1 Lần
18 - 1 Lần 23 - 1 Lần 59 - 1 Lần
22 - 1 Lần 39 - 1 Lần 49 - 1 Lần
68 - 1 Lần 96 - 1 Lần 79 - 1 Lần
77 - 1 Lần 20 - 1 Lần 86 - 1 Lần
10 - 1 Lần 45 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 19

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 46 Lần Tổng 0 về 10 Lần
Đầu 1 về 5 Lần Đuôi 1 về 8 Lần Tổng 1 về 4 Lần
Đầu 2 về 7 Lần Đuôi 2 về 7 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 10 Lần Đuôi 3 về 6 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 7 Lần Đuôi 4 về 5 Lần Tổng 4 về 6 Lần
Đầu 5 về 3 Lần Đuôi 5 về 3 Lần Tổng 5 về 2 Lần
Đầu 6 về 4 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 9 Lần Đuôi 7 về 10 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 4 Lần Tổng 8 về 3 Lần
Đầu 9 về 9 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 19

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
26-03-2024 59619 20645 27-03-2024 02-07-11-14-16-18-18-25-28-29-38-45-55-56-59-69-74-74-75-79-79-84-86-86-87-87-97
21-01-2024 45819 36910 22-01-2024 10-13-14-17-18-20-23-29-33-34-35-36-44-47-52-56-60-63-63-65-74-79-81-82-86-88-91
16-08-2023 82019 79186 17-08-2023 09-12-15-15-20-27-30-30-35-43-47-48-53-53-57-67-70-73-77-80-83-84-84-86-91-98-98
25-05-2023 20319 36191 26-05-2023 03-03-08-10-10-11-13-16-20-25-31-36-39-39-42-47-48-51-53-55-56-63-72-86-88-91-95
30-04-2023 90819 61820 01-05-2023 00-01-06-12-14-16-18-20-22-47-48-48-52-58-58-65-71-74-80-80-84-88-89-89-91-94-98
06-03-2023 39919 75877 07-03-2023 00-00-04-10-14-23-30-38-39-40-41-41-43-44-45-48-55-55-61-65-66-73-77-78-84-85-92
28-01-2023 87219 76479 29-01-2023 03-06-11-15-20-23-26-27-34-34-34-35-38-42-48-48-54-56-66-71-79-84-88-89-93-94-98
25-11-2022 36819 67896 26-11-2022 03-08-21-23-24-24-31-37-44-46-47-54-61-66-72-75-76-76-82-82-83-83-83-91-92-96-97
03-11-2022 66819 75371 04-11-2022 02-04-05-07-09-11-14-23-28-30-41-42-42-43-46-48-48-50-65-71-72-76-77-83-90-92-96
01-10-2022 35019 64668 02-10-2022 03-07-12-19-22-27-34-39-41-51-51-52-62-62-63-64-66-66-68-69-77-78-80-82-83-91-98-99
10-08-2022 42119 44082 11-08-2022 01-08-18-21-21-22-23-24-26-37-38-40-44-50-51-52-54-57-63-64-73-74-78-82-94-97-97
14-01-2022 87219 20222 15-01-2022 04-04-07-09-17-19-22-23-26-27-27-38-40-44-44-46-52-61-62-72-77-80-80-87-87-91-93
05-01-2022 10619 98437 06-01-2022 00-00-06-21-30-32-35-36-37-38-40-43-44-46-51-56-59-68-71-72-75-77-78-79-83-95-98
14-10-2021 04019 64218 15-10-2021 01-12-13-17-18-20-25-27-32-34-35-42-42-47-48-48-49-49-51-54-54-64-66-71-74-88-90
20-09-2021 74019 16083 21-09-2021 01-08-12-13-18-19-24-25-28-29-30-36-42-45-55-61-62-67-72-72-77-83-83-83-84-91-94
25-03-2021 44219 72042 26-03-2021 06-09-09-11-18-22-26-29-38-41-42-49-55-57-59-63-63-68-71-71-75-76-79-83-86-88-89
07-02-2021 25119 42991 08-02-2021 05-12-14-14-15-18-25-25-28-33-38-46-56-58-75-76-79-80-82-88-89-91-91-92-93-98-99
18-10-2020 62319 18225 19-10-2020 04-07-08-09-18-18-19-20-23-25-28-34-35-44-46-47-64-67-67-76-77-81-83-88-90-91-95
11-05-2020 02419 35009 12-05-2020 00-09-12-18-22-24-25-27-29-33-33-35-42-42-44-46-52-61-61-62-68-76-80-85-88-93-97
31-03-2020 98819
Warning: Attempt to read property "gdb" on null in /www/wwwroot/bantinlode.com/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 675
01-04-2020
Warning: Attempt to read property "giai_khac" on null in /www/wwwroot/bantinlode.com/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 679
04-12-2019 79119 22867 05-12-2019 06-09-21-25-30-35-37-38-40-42-42-42-43-61-67-74-75-75-78-80-84-87-90-92-93-94-94
15-05-2019 22819 23736 16-05-2019 06-07-12-15-21-23-26-27-28-31-32-36-36-40-42-42-53-60-67-72-75-75-85-89-89-90-96
28-04-2019 61019 00417 29-04-2019 00-06-10-12-17-18-24-28-29-30-33-37-42-45-49-54-59-68-75-78-78-85-86-88-89-97-99
22-04-2019 78819 95541 23-04-2019 02-09-09-10-14-17-27-28-34-38-39-41-47-48-48-52-57-58-62-64-71-73-87-89-89-96-98
17-04-2019 61619 54399 18-04-2019 00-03-06-06-11-12-13-19-20-23-27-36-37-49-51-53-61-63-85-86-86-86-90-92-96-96-99
25-03-2019 25019 94499 26-03-2019 07-09-10-16-23-28-33-35-38-40-43-43-46-48-52-61-65-65-69-82-84-87-91-92-95-99-99
15-10-2018 47019 82524 16-10-2018 01-09-11-19-21-23-24-32-33-35-44-48-49-49-57-60-61-64-67-70-71-73-75-76-85-90-96
01-09-2018 48319 19640 02-09-2018 05-17-20-22-23-36-40-41-43-48-52-56-64-65-69-72-74-76-81-86-87-88-94-98-99-99-99
19-08-2018 11219 93757 20-08-2018 03-04-51-53-54-57-58-58-59-59-59-64-65-69-76-78-79-81-83-85-87-87-90-92-95-96-96
11-09-2017 08819 76795 12-09-2017 00-10-13-16-16-22-23-37-40-46-48-48-54-60-68-73-82-84-87-90-90-90-95-96-96-97-98
04-04-2017 69919 66007 05-04-2017 00-07-08-09-10-14-15-19-20-22-30-39-41-44-45-50-51-61-65-72-78-79-79-87-89-95-98
15-02-2017 48219 85543 16-02-2017 00-05-13-17-27-27-27-28-31-37-43-45-49-54-58-61-69-73-73-77-78-91-92-94-95-97-99
26-01-2017 40519
Warning: Attempt to read property "gdb" on null in /www/wwwroot/bantinlode.com/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 675
27-01-2017
Warning: Attempt to read property "giai_khac" on null in /www/wwwroot/bantinlode.com/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 679
11-06-2016 95619 92524 12-06-2016 00-03-04-06-15-24-27-33-40-41-42-43-45-47-53-56-59-60-61-64-75-82-89-90-90-91-98
01-02-2016 47619 72537 02-02-2016 00-04-07-13-13-13-14-14-18-20-28-31-33-36-37-39-42-43-50-55-57-59-71-72-77-83-88
25-08-2015 50519 83301 26-08-2015 01-03-05-07-07-09-20-22-22-40-42-45-46-49-53-62-62-62-64-71-71-74-78-82-83-84-87
25-06-2015 83019 39900 26-06-2015 00-03-04-08-11-12-16-23-27-28-29-29-31-41-42-46-48-54-59-70-75-79-82-84-89-90-91
29-03-2015 20019 49471 30-03-2015 05-07-13-21-22-25-29-32-32-35-39-39-42-46-47-48-56-60-66-71-79-82-87-93-95-96-99
26-01-2015 25419 89188 27-01-2015 03-07-10-13-24-29-29-31-46-46-52-54-55-58-59-62-63-66-72-79-81-85-88-91-91-91-95
18-12-2014 05919 98712 19-12-2014 01-02-06-12-16-18-19-23-28-34-34-34-42-51-59-70-72-76-77-78-79-90-90-93-95-95-97
28-11-2014 36219 21759 29-11-2014 00-01-03-05-10-12-14-15-15-23-23-27-31-38-45-45-54-54-57-59-74-77-79-80-82-90-99
16-11-2014 83219 77267 17-11-2014 00-00-03-04-05-08-08-08-42-47-55-57-61-65-65-67-69-72-76-77-82-82-84-88-93-93-93
28-07-2013 32219 08309 29-07-2013 01-04-09-13-16-17-18-18-21-23-26-34-35-43-43-44-47-49-64-69-70-74-77-81-84-88-94
02-04-2013 23619 87670 03-04-2013 01-04-06-06-07-07-11-12-22-26-27-28-28-31-37-43-47-62-62-63-70-70-76-89-91-92-98
03-03-2013 13019 33982 04-03-2013 03-04-04-05-06-19-22-32-34-34-36-37-37-37-37-44-58-63-68-74-79-82-84-89-89-92-92
17-02-2013 02319 75593 18-02-2013 01-03-04-05-11-12-23-27-29-29-32-35-39-47-48-63-66-66-67-73-74-80-85-88-91-93-94
25-09-2012 93919 83176 26-09-2012 03-07-09-16-20-22-31-35-40-40-41-42-43-45-47-58-76-80-84-86-87-88-95-96-98-99-99
27-07-2012 51819 11934 28-07-2012 01-10-14-17-20-23-26-27-28-34-46-51-52-53-55-65-66-73-73-74-82-82-88-90-92-95-97
18-03-2012 66019 54436 19-03-2012 02-03-03-03-08-15-17-26-28-28-34-36-37-43-44-48-49-58-61-67-69-71-73-76-77-84-91
13-02-2012 67819 41384 14-02-2012 08-15-23-24-26-28-30-33-39-40-42-44-48-55-59-61-61-70-71-71-74-77-79-84-84-97-98
09-12-2011 21119 82470 10-12-2011 02-02-08-09-13-15-28-30-31-38-38-38-38-43-45-47-50-53-57-58-70-75-78-82-86-92-95
19-09-2011 95219 71463 20-09-2011 01-03-06-09-12-12-15-15-23-26-26-27-32-33-39-43-54-55-59-63-67-73-81-83-88-89-99
12-07-2011 09719 05730 13-07-2011 04-05-07-21-25-26-30-33-35-36-36-42-46-51-52-55-58-60-69-69-71-73-76-81-82-88-92
03-05-2011 43819 55471 04-05-2011 04-04-07-09-12-15-16-17-22-36-36-38-39-41-46-47-55-61-66-68-71-75-81-85-89-92-95
26-03-2011 13319 46549 27-03-2011 01-02-10-11-19-20-22-24-37-42-43-47-48-49-51-58-60-69-70-74-76-76-78-83-85-94-97
26-09-2010 41119 60640 27-09-2010 06-12-14-14-20-21-28-29-30-31-33-40-43-50-61-62-65-66-66-71-71-73-86-89-94-98-98
02-07-2010 12519 20823 03-07-2010 06-09-10-11-12-14-18-18-23-25-27-28-41-44-45-54-55-66-73-74-76-81-82-86-87-88-93
12-06-2010 87219 45939 13-06-2010 06-14-15-17-22-31-32-39-39-49-50-50-53-56-57-59-62-68-72-76-79-79-84-85-86-92-95
02-08-2009 35119 87332 03-08-2009 09-16-19-21-22-27-31-32-36-49-51-56-59-64-65-69-69-70-70-71-72-72-73-74-78-87-98
07-12-2008 66419 34937 08-12-2008 04-14-16-26-26-37-38-39-39-40-46-47-49-54-60-62-65-70-76-77-79-80-84-86-90-95-96
25-11-2008 04019 35991 26-11-2008 03-09-12-13-13-24-28-33-34-34-40-44-44-48-50-52-53-67-68-75-76-76-76-84-91-96-97
06-08-2008 01219 35256 07-08-2008 03-04-15-20-30-41-42-52-56-58-61-66-70-72-73-74-75-77-77-82-82-85-86-87-89-95-95
02-02-2007 83419 48134 03-02-2007 05-06-13-18-18-20-28-33-34-39-39-45-47-52-56-61-64-64-68-72-75-75-76-84-87-89-92
16-03-2006 42919 37670 17-03-2006 00-03-10-25-27-29-31-35-37-37-39-45-47-56-57-64-65-68-70-70-72-82-86-87-93-94-94
24-01-2006 46319 10303 25-01-2006 03-05-07-12-17-25-26-29-29-33-48-49-50-50-50-51-54-59-63-70-70-71-75-81-83-97-99
14-11-2005 83519 57506 15-11-2005 06-06-08-10-11-15-18-20-27-34-37-41-44-54-55-62-63-67-69-71-72-74-76-81-81-94-99
14-08-2005 92519 99092 15-08-2005 07-17-17-20-28-31-32-41-42-44-45-49-50-52-54-58-60-65-75-80-83-90-92-93-93-93-96
02-05-2005 67119 00717 03-05-2005 01-03-10-13-17-26-31-34-34-34-35-41-41-42-46-46-46-54-54-58-60-75-82-82-83-84-99
20-01-2005 88619 95528 21-01-2005 01-08-08-09-11-21-21-22-25-28-28-32-36-37-41-43-49-55-61-62-74-75-78-85-89-91-92

Để biết chắc hôm nay đề về 19 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 19 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 19 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 19 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 19 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 19 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 19 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 19 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 19 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 19 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 19 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 19 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 19 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 3 lần đề về 19 vào tháng 8 và 2 lần tháng 1.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 19 về 4 lần vào các kỳ quay tháng 2,3,9 và tháng 10.

Năm 2020 đề về số 19 ra tới 3 lần vào tháng 3,5 và tháng 10.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 19 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. Mặc dù đã trải qua gần hết năm 2022 nhưng đề về 19 chỉ xuất hiện có một lần

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 24 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 24. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 19 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 19

Đề về 19 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 19 chuẩn 3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 34 đã ra 5 lần sau đề về số 19 và đề số 19 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 19 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 19 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 19 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 19 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 19 chuẩn 4

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 19 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 19 hôm sau đánh nên ngay con 19 hoặc đánh ngay cặp 25-52 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 19 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 25 và 52 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 19 kèm theo lô 19 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 19 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 19

Đề về 19 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 19 chuẩn 5

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 19, thống kê chạm những hôm đề về 19, và bảng thống kê những ngày đề về 19, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.