Đề về 18 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 18 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 18

Bộ số Bộ số Bộ số
91 - 3 Lần 65 - 2 Lần 74 - 2 Lần
67 - 2 Lần 85 - 2 Lần 48 - 2 Lần
68 - 2 Lần 34 - 2 Lần 15 - 2 Lần
45 - 2 Lần 33 - 2 Lần 17 - 2 Lần
06 - 1 Lần 10 - 1 Lần 29 - 1 Lần
92 - 1 Lần 30 - 1 Lần 27 - 1 Lần
39 - 1 Lần 98 - 1 Lần 38 - 1 Lần
62 - 1 Lần 72 - 1 Lần 97 - 1 Lần
03 - 1 Lần 57 - 1 Lần 66 - 1 Lần
77 - 1 Lần 35 - 1 Lần 21 - 1 Lần
22 - 1 Lần 09 - 1 Lần 51 - 1 Lần
28 - 1 Lần 73 - 1 Lần 08 - 1 Lần
13 - 1 Lần 58 - 1 Lần 23 - 1 Lần
25 - 1 Lần 01 - 1 Lần 00 - 1 Lần
20 - 1 Lần 88 - 1 Lần 70 - 1 Lần
37 - 1 Lần 84 - 1 Lần 69 - 1 Lần
80 - 1 Lần 86 - 1 Lần 95 - 1 Lần
87 - 1 Lần 49 - 1 Lần 54 - 1 Lần
19 - 1 Lần 47 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 18

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 40 Lần Tổng 0 về 8 Lần
Đầu 1 về 7 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 9 Lần
Đầu 2 về 8 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 7 Lần
Đầu 3 về 9 Lần Đuôi 3 về 6 Lần Tổng 3 về 7 Lần
Đầu 4 về 6 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 6 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 11 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 9 Lần Đuôi 6 về 3 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 11 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 7 Lần Đuôi 8 về 10 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 7 Lần Đuôi 9 về 6 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 18

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
04-05-2023 81918 82647 05-05-2023 11-14-16-24-26-27-32-34-36-39-42-42-45-46-47-54-55-55-58-59-60-61-72-78-87-92-94
05-03-2023 58118 39919 06-03-2023 08-16-16-17-19-23-25-26-34-44-46-47-52-55-57-58-65-71-71-73-74-79-83-85-87-94-97
10-10-2022 71218 92034 11-10-2022 02-04-12-16-23-31-34-36-43-44-44-46-50-50-51-53-61-65-67-69-71-77-78-85-88-90-92
12-06-2022 17818 89927 13-06-2022 01-13-19-25-27-29-29-30-31-33-35-37-39-40-46-48-49-49-57-60-66-70-72-74-77-85-88
01-06-2022 31918 51768 02-06-2022 02-08-13-25-29-32-34-40-44-49-55-61-63-68-70-70-73-82-83-84-85-90-94-96-96-99-99
28-05-2022 57318 87354 29-05-2022 01-05-07-09-11-11-31-33-38-38-41-42-43-47-48-49-52-54-61-63-65-79-92-97-98-98-99
24-05-2022 97218 87109 25-05-2022 01-04-09-13-14-23-24-38-39-43-45-47-48-48-56-59-59-64-66-69-75-77-77-79-91-97-99
23-04-2022 77318 97285 24-04-2022 01-02-05-08-10-11-12-20-41-41-43-45-46-47-47-49-50-50-52-52-62-62-63-71-71-77-85
22-03-2022 43218 38074 23-03-2022 12-13-17-25-28-32-36-39-43-48-48-48-52-55-60-63-64-65-68-70-70-71-74-74-85-88-99
19-03-2022 39218 04348 20-03-2022 02-02-08-09-10-10-12-20-23-25-31-34-40-40-47-48-48-57-63-66-72-83-87-90-91-97-98
15-10-2021 64218 66067 16-10-2021 07-07-08-10-14-20-22-23-23-27-29-37-38-43-56-62-63-67-70-81-84-85-86-86-93-94-97
12-10-2021 05618 49522 13-10-2021 05-09-11-11-13-13-14-18-20-21-22-23-23-23-26-31-32-35-38-39-47-49-65-76-76-90-97
06-03-2021 61918 38433 07-03-2021 00-03-14-15-25-32-33-34-39-40-40-43-45-47-49-55-55-57-59-61-64-66-67-67-68-75-93
04-02-2021 48218 48520 05-02-2021 07-14-15-17-17-18-20-20-21-23-25-27-28-32-32-39-44-64-68-68-70-73-78-81-88-92-98
15-11-2020 76818 41130 16-11-2020 02-10-20-21-23-24-25-27-28-30-35-40-43-44-46-54-55-59-60-61-79-86-87-88-94-96-99
03-11-2020 53818 16921 04-11-2020 01-11-17-18-21-25-35-36-38-50-51-53-53-53-56-57-60-70-72-74-81-83-86-88-91-97-98
12-10-2020 25618 46266 13-10-2020 02-04-14-16-20-22-23-24-30-35-38-38-49-51-56-60-61-63-66-75-78-81-84-87-89-94-95
01-10-2020 03418 99600 02-10-2020 00-01-02-02-07-21-21-21-28-30-31-37-38-49-49-54-57-62-79-79-80-83-86-90-90-91-93
25-09-2020 98018 17069 26-09-2020 05-13-15-15-22-24-28-29-34-35-50-51-53-64-68-69-74-76-79-83-83-84-85-86-88-91-97
13-03-2020 73118 18915 14-03-2020 02-05-09-10-13-14-15-15-15-16-21-22-24-28-35-50-60-61-70-71-72-74-81-87-90-98-99
13-11-2019 29618 86358 14-11-2019 01-02-04-09-10-11-13-13-19-25-26-32-32-54-58-61-65-66-75-77-80-86-87-90-91-91-95
29-07-2019 79918 51357 30-07-2019 05-18-18-19-21-25-26-28-30-30-32-39-42-47-47-57-57-63-67-68-69-74-75-81-90-94-95
30-10-2018 42318 59535 31-10-2018 12-15-19-23-23-24-29-33-34-35-37-42-45-54-55-56-59-67-69-73-82-83-86-94-96-96-99
12-10-2018 68218 48145 13-10-2018 00-01-03-04-05-07-14-23-24-29-37-39-42-45-51-66-66-69-75-78-81-82-88-88-88-90-97
12-04-2018 70118 42501 13-04-2018 00-01-01-07-12-15-15-16-24-25-29-31-31-38-41-47-53-61-62-66-66-69-78-85-87-91-98
19-12-2017 25818 94568 20-12-2017 02-05-21-22-29-31-34-41-42-42-44-47-47-53-60-62-67-67-68-71-76-79-80-82-85-88-97
20-12-2016 66718 32777 21-12-2016 00-02-06-08-15-18-22-22-22-35-38-44-45-52-52-54-64-69-73-76-76-77-78-79-82-91-93
03-12-2016 16718 86749 04-12-2016 02-02-08-10-11-20-22-23-25-27-27-30-31-32-46-47-49-66-78-82-87-88-92-97-97-97-97
15-10-2016 42118 87787 16-10-2016 12-17-17-28-29-38-40-47-48-49-50-53-57-67-68-69-71-76-81-82-85-85-86-87-90-90-96
19-07-2016 61718 74248 20-07-2016 03-04-05-16-17-20-25-28-29-35-40-44-48-48-49-50-59-71-74-79-80-80-81-82-84-85-99
17-03-2016 98518 54125 18-03-2016 00-04-05-06-15-18-23-23-25-29-31-35-37-38-54-68-76-77-77-81-82-91-91-91-92-93-95
09-03-2016 26818 31091 10-03-2016 00-04-11-11-12-17-24-33-35-37-37-38-42-46-51-56-58-70-72-81-81-81-88-91-93-93-94
08-01-2016 45018 57584 09-01-2016 04-16-18-22-24-36-37-38-42-47-50-52-56-61-62-64-67-71-74-78-83-84-88-89-90-94-95
19-08-2015 16718 83013 20-08-2015 10-13-16-17-20-23-24-24-35-44-54-54-54-58-58-62-63-66-72-78-79-83-90-92-96-96-97
29-05-2015 45518 18637 30-05-2015 05-06-07-14-14-17-20-20-31-32-37-38-41-48-54-57-63-66-66-68-70-72-78-83-87-88-97
11-02-2015 27518 22545 12-02-2015 09-13-13-15-20-30-33-43-45-46-46-46-49-51-58-60-60-63-64-65-66-67-72-78-78-80-87
03-02-2015 84018 24285 04-02-2015 00-02-06-06-08-10-14-17-18-27-27-29-31-35-38-42-45-45-46-62-63-70-78-85-88-95-97
02-06-2014 70418 14006 03-06-2014 06-09-12-14-17-25-27-31-38-39-42-44-47-49-55-57-63-66-72-72-75-78-86-86-93-98-99
07-10-2012 68818 91692 08-10-2012 00-00-04-11-21-26-32-36-38-57-58-66-67-67-69-71-75-76-80-80-81-84-84-86-92-98-99
29-09-2012 81518 93665 30-09-2012 02-03-08-11-21-25-25-29-33-40-40-42-44-49-50-50-50-58-60-64-65-66-74-74-76-77-85
25-07-2012 37818 69615 26-07-2012 00-04-08-11-15-15-16-29-30-30-37-39-40-47-52-54-55-56-56-62-69-69-71-73-82-89-90
29-02-2012 93318 40908 01-03-2012 04-06-08-09-11-12-13-13-16-20-24-24-26-33-46-49-59-67-70-70-71-77-78-81-84-85-95
14-11-2011 79218 61503 15-11-2011 02-03-04-08-15-17-21-28-32-34-37-43-44-47-52-54-55-57-58-61-63-65-86-86-90-93-97
26-07-2011 60018 53567 27-07-2011 01-09-11-12-15-23-24-31-32-56-60-66-67-69-71-74-75-76-77-80-81-82-85-89-90-91-96
22-07-2011 93618 35070 23-07-2011 02-10-15-15-20-20-23-23-24-27-33-38-46-46-57-57-59-60-66-70-75-79-80-80-87-89-99
28-03-2011 41718 96797 29-03-2011 04-05-10-11-22-25-26-27-28-29-31-33-35-36-40-41-58-64-68-75-81-83-89-95-95-97-97
08-11-2010 11718 76972 09-11-2010 04-07-12-13-15-19-19-29-30-40-41-41-43-45-64-66-69-72-72-75-76-87-88-89-90-93-94
14-07-2010 63218 70673 15-07-2010 04-07-10-13-15-24-25-28-29-35-35-41-51-59-65-69-71-73-73-73-75-76-83-85-87-93-94
12-02-2010 91818 13-02-2010 -------�t
07-08-2009 92218 04617 08-08-2009 00-03-06-17-18-24-26-29-29-31-31-34-36-43-46-50-58-70-79-81-86-89-93-95-96-97-97
13-07-2009 17518 22474 14-07-2009 00-01-07-07-08-10-20-21-22-40-43-54-65-66-74-74-75-75-75-75-76-81-82-88-90-94-97
27-06-2009 88118 93395 28-06-2009 02-06-09-12-29-30-30-42-45-45-47-47-52-53-63-63-65-66-72-73-74-85-88-89-95-97-99
24-05-2009 57618 91529 25-05-2009 01-02-03-15-17-26-27-29-32-33-43-44-47-48-58-64-72-74-76-76-77-82-83-85-90-94-99
10-05-2009 10218 38110 11-05-2009 03-07-10-10-12-24-27-32-34-41-45-54-54-55-57-59-63-64-65-69-73-73-80-84-84-91-98
28-01-2009 42218 78528 29-01-2009 04-05-08-12-15-18-18-20-28-30-30-32-39-39-43-49-52-53-56-62-72-81-86-89-90-92-98
02-08-2008 69618 53186 03-08-2008 06-14-15-16-19-21-24-25-29-36-43-47-60-62-64-64-65-68-72-75-81-83-86-87-93-94-99
20-07-2008 79218 29365 21-07-2008 02-02-12-14-14-15-16-18-19-23-24-28-43-46-56-58-62-63-65-65-66-78-82-85-91-92-95
18-06-2008 28318 71951 19-06-2008 05-06-10-17-19-22-29-39-44-46-49-51-51-51-51-56-60-71-71-72-82-82-90-91-91-92-95
01-06-2008 42718 90906 02-06-2008 05-06-07-09-10-10-13-14-23-24-26-28-39-43-45-53-55-56-59-66-73-75-75-80-86-91-99
15-03-2008 61118 95017 16-03-2008 00-03-05-07-13-17-19-30-33-33-34-35-39-41-41-43-44-50-54-56-61-67-74-84-93-95-99
23-07-2007 71718 10062 24-07-2007 02-06-08-12-14-18-26-30-30-31-41-42-52-53-56-57-58-62-67-70-75-84-84-94-95-98-98
17-03-2007 21918 76180 18-03-2007 00-00-02-03-18-22-25-30-32-33-37-37-38-40-41-43-45-55-56-56-58-64-64-76-79-80-82
08-03-2007 31918 24623 09-03-2007 09-11-17-23-30-39-45-51-52-52-54-59-61-62-65-69-71-77-84-86-89-89-90-93-94-95-95
17-01-2007 62218 55434 18-01-2007 04-11-15-16-25-34-37-38-41-43-44-47-48-52-55-62-63-65-68-69-73-75-80-84-86-93-99
20-01-2006 10418 99791 21-01-2006 07-07-10-11-27-32-32-36-41-44-45-53-57-58-59-65-71-71-72-78-81-84-86-87-89-90-91
12-12-2005 55418 14938 13-12-2005 02-14-18-25-25-25-34-35-38-41-45-48-49-49-53-57-57-59-61-65-69-78-79-85-91-91-96
10-11-2005 72718 77533 11-11-2005 04-12-14-14-16-17-24-25-25-29-30-33-37-39-40-40-50-52-57-62-66-70-76-86-90-94-98
19-09-2005 42218 27098 20-09-2005 01-07-08-15-16-16-20-22-22-28-29-29-30-30-41-41-43-44-51-63-80-81-84-86-91-92-98
26-08-2005 33518 07288 27-08-2005 00-02-03-04-04-11-21-23-28-28-29-31-34-39-46-53-63-66-74-76-78-79-83-85-86-88-94
06-07-2005 07718 93591 07-07-2005 05-05-08-10-11-21-32-34-36-42-42-44-44-49-55-57-68-70-71-71-73-74-91-92-94-95-99
06-06-2005 05718 18539 07-06-2005 04-04-05-10-23-32-33-35-39-41-44-47-54-55-56-60-60-65-72-76-78-81-87-90-91-97-97

Để biết chắc hôm nay đề về 18 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 18 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 18 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 18 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 18 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 18 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 18 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 18 bao nhiêu lần trong một năm?

Anh em muốn biết đề về số 18 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 18 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 18 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 7 lần đề về 18 vào tháng 6 và 2 lần tháng 3,5,6.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 18 về 4 lần vào các kỳ quay tháng 2,3 và 2 lần tháng 10.

Năm 2020 đề về số 18 ra tới 6 lần vào tháng 3,9 và 2 lần tháng 10 và tháng 11.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 18 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. Mặc dù đã trải qua gần hết năm 2022 nhưng đề về 18 chỉ xuất hiện có một lần

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 24 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 24. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 18 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 18

Đề về 18 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 18 chuẩn 2

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 34 đã ra 5 lần sau đề về số 18 và đề số 18 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 18 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 18 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 18 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 18 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 18 chuẩn 3

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 18 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 18 hôm sau đánh nên ngay con 18 hoặc đánh ngay cặp 48-84 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 18 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 48 và 84 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 18 kèm theo lô 18 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 18 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 18

Đề về 18 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 18 chuẩn 4

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 18, thống kê chạm những hôm đề về 18, và bảng thống kê những ngày đề về 18, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.