Warning: Undefined array key "2007-02-16" in /www/wwwroot/bantinlode.com/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 75
Đề về 14 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 14 chuẩn

Đề về 14 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 14 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 14

Bộ số Bộ số Bộ số
22 - 3 Lần 80 - 2 Lần 54 - 2 Lần
63 - 2 Lần 58 - 2 Lần 37 - 2 Lần
56 - 2 Lần 23 - 2 Lần 86 - 2 Lần
90 - 2 Lần 98 - 2 Lần 60 - 2 Lần
81 - 2 Lần 28 - 2 Lần 97 - 2 Lần
29 - 1 Lần 70 - 1 Lần 94 - 1 Lần
47 - 1 Lần 02 - 1 Lần 88 - 1 Lần
34 - 1 Lần 30 - 1 Lần 14 - 1 Lần
99 - 1 Lần 12 - 1 Lần 08 - 1 Lần
62 - 1 Lần 72 - 1 Lần 93 - 1 Lần
89 - 1 Lần 41 - 1 Lần 21 - 1 Lần
39 - 1 Lần 76 - 1 Lần 46 - 1 Lần
11 - 1 Lần 10 - 1 Lần 16 - 1 Lần
83 - 1 Lần 74 - 1 Lần 15 - 1 Lần
45 - 1 Lần 35 - 1 Lần 67 - 1 Lần
64 - 1 Lần 07 - 1 Lần 91 - 1 Lần
48 - 1 Lần 52 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 14

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 3 Lần Đuôi 0 về 43 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 6 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 9 Lần Đuôi 2 về 8 Lần Tổng 2 về 3 Lần
Đầu 3 về 6 Lần Đuôi 3 về 6 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 5 Lần Đuôi 4 về 7 Lần Tổng 4 về 2 Lần
Đầu 5 về 7 Lần Đuôi 5 về 3 Lần Tổng 5 về 0 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 4 Lần Đuôi 7 về 7 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 9 Lần Đuôi 8 về 9 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 10 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 14

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
22-09-2023 22714 76922 23-09-2023 10-14-22-24-27-29-31-32-34-40-41-42-50-53-53-71-75-75-78-80-88-88-88-92-92-96-97
21-04-2023 47914 64652 22-04-2023 01-03-08-22-23-24-24-31-32-34-39-41-42-43-51-52-52-52-53-61-61-63-69-71-77-97-97
15-04-2023 27414 41248 16-04-2023 00-03-03-10-12-20-21-22-24-26-27-28-35-35-37-41-43-44-48-56-69-69-70-72-77-80-86
09-01-2023 78014 81191 10-01-2023 00-09-13-18-29-40-42-43-44-45-46-46-51-51-53-57-61-64-66-75-80-86-88-88-91-96-99
15-07-2022 38114 77064 16-07-2022 06-14-18-37-40-41-46-46-46-47-48-57-59-60-64-64-66-69-69-71-72-87-92-94-97-98-99
30-03-2022 89914 12239 31-03-2022 01-03-15-18-19-23-30-30-30-38-38-39-41-54-59-61-63-74-79-80-84-88-89-89-95-96-98
31-07-2021 62914 88081 01-08-2021 02-02-02-05-10-15-15-20-21-22-25-26-31-33-48-50-59-62-63-63-70-81-85-86-90-98-99
02-06-2021 51714 62721 03-06-2021 02-09-15-18-21-31-40-50-50-53-56-57-59-63-65-70-75-78-79-81-82-84-84-90-93-96-98
14-08-2020 59514 57980 15-08-2020 04-05-08-11-13-23-29-29-34-36-41-42-45-45-53-57-58-61-65-77-80-83-88-89-91-97-98
07-08-2020 43614 12958 08-08-2020 04-07-17-19-20-26-38-40-41-43-43-47-48-52-55-58-58-59-72-75-76-77-84-86-87-88-95
17-07-2020 60814 06586 18-07-2020 00-03-08-15-16-19-21-23-23-25-33-43-44-57-62-63-70-70-71-73-79-82-83-86-87-88-92
29-03-2020 28914 42902 30-03-2020 02-05-06-09-12-14-21-39-40-43-49-49-55-55-58-59-59-63-67-76-79-80-82-93-94-95-95
11-06-2019 92614 34298 12-06-2019 05-07-20-23-28-28-38-40-49-52-54-56-56-58-58-65-67-75-78-81-87-91-94-95-96-98-99
28-02-2019 61214 71310 01-03-2019 01-08-10-11-24-27-31-31-32-32-42-47-53-59-64-67-68-72-73-76-76-82-83-86-91-92-97
23-11-2018 06414 90956 24-11-2018 01-06-12-15-18-23-24-24-30-35-36-45-56-56-57-59-61-65-72-73-73-78-83-84-89-90-96
19-10-2018 91214 72328 20-10-2018 00-01-04-13-22-25-27-28-31-31-32-34-34-45-49-49-49-56-58-63-66-71-79-80-83-90-93
06-08-2018 84214 12723 07-08-2018 02-16-23-25-28-33-33-43-46-49-49-58-63-65-65-67-69-77-79-81-84-86-89-90-92-93-97
06-07-2018 93514 41967 07-07-2018 02-09-16-23-27-30-31-46-55-56-56-57-57-59-60-61-67-69-69-72-73-82-87-87-88-90-97
30-04-2018 45514 55556 01-05-2018 00-05-14-17-17-23-24-31-39-39-39-40-42-43-49-52-53-53-56-62-66-66-78-78-84-89-93
31-03-2017 57214 03235 01-04-2017 03-05-10-11-11-12-16-17-21-22-27-32-35-39-43-52-54-60-64-68-75-79-80-81-88-91-97
08-02-2017 62814 66681 09-02-2017 11-13-14-20-22-24-25-27-36-40-47-51-55-56-57-58-66-68-73-76-80-81-82-87-91-93-98
12-01-2016 70514 71502 13-01-2016 02-09-10-13-18-23-31-35-37-40-41-48-52-56-58-58-59-66-73-77-81-83-88-89-89-90-98
14-12-2015 48114 49712 15-12-2015 00-01-04-05-06-07-12-14-16-19-26-28-35-49-51-62-67-73-82-87-90-90-91-95-97-97-99
29-11-2015 07314 20754 30-11-2015 01-01-06-10-11-14-22-23-24-25-30-34-34-36-47-48-54-64-66-70-70-72-79-87-89-90-91
18-09-2015 63514 26997 19-09-2015 05-08-14-19-21-23-24-31-35-40-43-43-45-57-58-61-68-69-75-75-77-78-79-79-92-92-97
21-07-2015 52414 17590 22-07-2015 03-05-07-15-23-29-46-49-52-55-59-62-67-74-76-79-80-81-82-83-83-84-87-88-90-93-96
16-07-2015 95814 46722 17-07-2015 03-05-07-09-11-20-21-22-22-24-25-31-38-39-49-52-57-60-66-67-79-81-87-89-94-95-98
29-05-2014 01714 79122 30-05-2014 01-04-04-06-09-11-21-22-23-28-30-32-40-42-47-50-59-61-63-64-71-79-82-84-88-91-94
23-02-2014 05214 47447 24-02-2014 03-07-16-21-26-29-29-30-37-44-44-47-47-48-52-57-60-62-62-62-63-67-80-87-92-93-98
07-02-2014 52114 66145 08-02-2014 01-01-02-06-12-12-15-19-25-25-26-32-33-42-45-45-45-52-53-56-61-65-67-72-74-94-97
10-01-2014 18714 14523 11-01-2014 16-23-23-24-25-27-27-37-38-39-42-43-44-44-45-45-46-48-49-50-55-68-69-75-90-90-94
07-12-2013 64314 50863 08-12-2013 00-09-12-13-15-18-23-24-33-40-47-48-49-51-53-54-60-61-63-65-70-85-85-86-89-89-94
25-09-2013 68014 78741 26-09-2013 09-13-18-21-22-25-26-29-41-42-43-51-53-55-57-76-79-82-83-88-89-89-90-92-95-95-97
14-06-2013 76614 87415 15-06-2013 07-08-15-22-23-24-25-29-30-33-35-44-47-54-55-58-62-63-63-67-68-76-86-89-91-95-97
11-03-2013 83014 74237 12-03-2013 01-02-02-04-09-18-18-36-37-39-49-58-59-65-68-68-73-75-76-78-79-79-81-84-97-99-99
18-01-2013 57514 85374 19-01-2013 01-04-06-12-13-20-20-31-36-40-42-54-57-58-59-61-62-69-70-74-74-75-83-87-88-92-98
12-09-2012 61114 00460 13-09-2012 04-08-10-13-16-17-20-21-22-28-31-41-43-47-50-58-60-64-69-78-81-83-88-89-91-98-99
05-03-2012 99914 73599 06-03-2012 09-17-22-22-23-26-28-33-37-39-40-48-50-50-58-62-68-72-78-87-87-90-94-94-95-99-99
30-07-2011 72414 41960 31-07-2011 01-09-23-25-27-27-31-33-37-41-41-42-46-47-55-56-60-61-63-76-78-82-86-88-89-95-98
29-05-2011 54914 04594 30-05-2011 00-02-08-13-20-21-21-22-29-31-40-41-44-52-61-63-63-66-68-70-78-82-88-89-92-94-96
25-04-2010 46414 65170 26-04-2010 01-06-15-27-34-35-36-36-42-46-49-50-51-51-51-51-55-58-62-64-65-70-75-77-79-99-99
02-03-2010 55514 68272 03-03-2010 08-09-11-13-17-18-20-20-22-29-31-37-47-64-64-69-72-78-80-85-86-87-91-94-94-95-99
01-03-2010 62514 55514 02-03-2010 05-10-14-14-20-23-26-32-33-34-43-44-44-45-51-53-54-59-64-79-80-81-83-85-92-98-99
08-02-2010 15214 58358 09-02-2010 03-06-08-13-13-16-16-17-26-30-48-58-58-60-61-61-62-62-65-71-72-74-79-82-92-93-97
14-08-2009 91914 72483 15-08-2009 00-03-24-24-24-25-27-31-31-35-38-45-45-46-57-57-58-60-61-63-69-74-76-83-84-89-92
12-08-2009 80814 33989 13-08-2009 01-04-04-05-11-13-15-16-28-31-35-35-35-36-51-53-56-56-68-70-82-84-89-90-92-92-97
07-05-2009 82514 77297 08-05-2009 11-17-18-20-21-22-24-25-27-31-33-38-41-43-45-48-54-54-55-62-62-66-70-91-97-97-99
05-03-2009 38414 40590 06-03-2009 02-02-06-09-10-11-21-25-28-33-37-39-40-45-48-48-57-74-75-80-80-82-85-85-90-90-95
30-12-2008 31214 72837 31-12-2008 10-11-17-20-20-26-27-28-34-37-38-41-43-46-47-50-52-55-60-62-65-66-67-69-72-84-98
10-09-2008 85414 40698 11-09-2008 00-01-09-12-22-25-25-32-36-46-48-52-53-54-61-63-64-67-73-81-94-96-97-97-97-98-99
26-11-2007 22314 45130 27-11-2007 02-02-03-05-08-12-21-27-29-29-30-30-40-42-44-48-50-60-65-71-72-78-82-84-87-88-89
14-10-2007 62214 27454 15-10-2007 02-02-06-07-11-16-16-16-21-22-22-30-43-49-50-54-58-58-60-70-72-74-85-87-93-96-99
05-10-2007 09314 14516 06-10-2007 01-04-06-10-12-16-18-21-29-34-36-42-46-46-47-48-53-57-58-59-59-61-85-86-87-89-99
16-08-2007 82714 25511 17-08-2007 05-09-11-13-17-18-22-23-27-27-28-33-56-57-57-59-62-65-68-70-75-89-90-93-95-95-95
05-06-2007 46714 30362 06-06-2007 03-08-13-15-17-19-19-21-22-24-40-51-54-56-57-61-62-64-69-70-70-79-88-93-93-98-98
15-02-2007 09714
Warning: Attempt to read property "gdb" on null in /www/wwwroot/bantinlode.com/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 675
16-02-2007
Warning: Attempt to read property "giai_khac" on null in /www/wwwroot/bantinlode.com/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 679
07-09-2006 47814 55728 08-09-2006 07-16-21-28-39-44-44-45-48-48-49-57-63-65-67-71-72-72-73-76-79-81-87-88-91-91-94
20-06-2006 74514 21386 21-06-2006 07-10-12-14-16-17-18-19-32-33-44-48-49-51-53-55-55-66-74-76-77-80-86-87-91-97-99
20-04-2006 01114 14746 21-04-2006 05-08-11-17-18-19-31-37-46-46-49-51-54-55-59-59-63-65-79-79-81-81-89-90-91-94-98
16-11-2005 13114 74793 17-11-2005 07-09-15-15-20-20-26-30-32-32-37-51-53-64-66-66-68-69-69-70-81-83-84-90-93-94-98
24-10-2005 07114 25734 25-10-2005 01-02-03-04-06-11-12-18-21-32-34-36-54-55-60-67-68-71-72-80-85-86-88-88-89-93-95
03-10-2005 46814 32563 04-10-2005 01-02-06-11-15-20-24-32-32-35-39-42-43-54-61-63-66-70-71-73-73-75-77-78-84-88-97
24-09-2005 86514 65907 25-09-2005 02-06-06-07-12-12-27-30-31-32-33-39-43-44-51-58-63-65-68-71-73-73-76-86-87-93-99
22-08-2005 69114 22888 23-08-2005 01-01-05-08-16-23-25-25-26-26-28-39-55-56-58-65-68-68-75-75-78-79-83-88-88-89-98
02-08-2005 83214 96208 03-08-2005 07-08-14-14-16-25-27-36-39-48-48-55-57-59-61-61-69-71-84-86-91-94-94-98-99-99-99
08-05-2005 56514 24829 09-05-2005 01-20-20-20-22-29-33-33-36-39-41-42-46-48-52-56-59-64-65-66-72-73-82-95-95-96-97
10-04-2005 73014 98780 11-04-2005 03-04-07-09-18-24-26-27-33-33-33-40-41-51-56-61-72-72-74-76-79-80-86-87-91-95-97
10-02-2005 17014 53776 11-02-2005 00-01-08-12-15-17-24-38-42-44-46-47-53-54-57-61-67-76-84-86-92-92-95-96-98-99-99

Để biết chắc hôm nay đề về 14 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 14 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 14 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 14 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 14 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 14 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 14 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 14 bao nhiêu lần trong một năm?

Anh em muốn biết đề về số 14 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 14 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 14 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 2 lần đề về 14 vào tháng 3 và tháng 7.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 14 về 2 lần vào các kỳ quay tháng 6 và tháng 7.

Năm 2020 đề về số 14 ra tới 4 lần vào tháng 3, 7 và 2 lần tháng 8.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 14 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. Mặc dù đã trải qua gần hết năm 2022 nhưng đề về 14 chỉ xuất hiện có một lần

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 24 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 24. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 14 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 14

Đề về 14 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 14 chuẩn 2

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 34 đã ra 5 lần sau đề về số 14 và đề số 14 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 14 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 14 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 14 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 14 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 14 chuẩn 3

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 14 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 14 hôm sau đánh nên ngay con 14 hoặc đánh ngay cặp 84-48 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 14 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 84 và 48 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 14 kèm theo lô 14 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 14 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 14

Đề về 14 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 14 chuẩn 4

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 14, thống kê chạm những hôm đề về 14, và bảng thống kê những ngày đề về 14, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.