Đề về 13 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 13 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 13

Bộ số Bộ số Bộ số
53 - 4 Lần 41 - 3 Lần 88 - 2 Lần
79 - 2 Lần 39 - 2 Lần 10 - 2 Lần
16 - 2 Lần 40 - 2 Lần 73 - 2 Lần
54 - 2 Lần 66 - 2 Lần 25 - 2 Lần
22 - 1 Lần 52 - 1 Lần 76 - 1 Lần
01 - 1 Lần 17 - 1 Lần 59 - 1 Lần
38 - 1 Lần 90 - 1 Lần 64 - 1 Lần
18 - 1 Lần 93 - 1 Lần 67 - 1 Lần
65 - 1 Lần 19 - 1 Lần 14 - 1 Lần
26 - 1 Lần 48 - 1 Lần 31 - 1 Lần
85 - 1 Lần 46 - 1 Lần 08 - 1 Lần
99 - 1 Lần 62 - 1 Lần 24 - 1 Lần
29 - 1 Lần 45 - 1 Lần 32 - 1 Lần
89 - 1 Lần 84 - 1 Lần 98 - 1 Lần
13 - 1 Lần 86 - 1 Lần 35 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 13

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 2 Lần Đuôi 0 về 38 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 9 Lần Đuôi 1 về 5 Lần Tổng 1 về 4 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 8 Lần
Đầu 3 về 6 Lần Đuôi 3 về 8 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 8 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 8 Lần Đuôi 5 về 6 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 6 Lần Đuôi 6 về 8 Lần Tổng 6 về 5 Lần
Đầu 7 về 5 Lần Đuôi 7 về 2 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 7 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 4 Lần Đuôi 9 về 9 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 13

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
04-07-2024 35313 49735 05-07-2024 00-01-09-18-24-25-26-29-31-31-35-36-39-41-46-49-50-57-60-65-68-72-76-85-90-96-99
12-01-2024 13113 68586 13-01-2024 04-13-15-15-15-17-17-29-31-32-43-44-58-63-69-72-75-85-86-86-87-90-90-91-95-97-99
28-11-2023 11913 03141 29-11-2023 05-08-10-17-18-33-38-39-41-42-42-45-50-53-59-65-65-70-73-78-80-83-83-87-88-89-90
15-10-2023 15013 94540 16-10-2023 00-06-13-15-16-16-19-22-29-29-29-31-32-39-40-44-47-50-55-59-65-74-76-77-80-85-96
11-02-2023 98713 09841 12-02-2023 03-04-09-10-11-13-16-17-35-41-42-43-44-54-63-67-68-68-72-72-74-79-79-80-83-86-90
14-08-2022 90213 19117 15-08-2022 02-07-07-12-13-16-17-17-17-24-25-28-31-33-34-35-43-47-57-67-71-74-83-86-91-93-93
05-08-2022 49513 74873 06-08-2022 04-07-09-10-11-20-21-25-25-27-34-36-37-43-44-46-58-59-62-69-71-72-73-79-82-85-94
18-07-2022 36713 53393 19-07-2022 03-03-06-10-18-19-22-24-26-29-29-32-36-41-46-46-55-59-64-66-67-67-80-81-87-90-93
23-05-2022 29213 97218 24-05-2022 01-01-15-15-18-19-19-19-26-30-37-38-41-49-55-56-57-58-68-76-77-84-85-85-87-93-94
16-05-2022 17713 58553 17-05-2022 02-02-06-11-15-19-21-32-32-34-41-46-48-48-49-53-56-58-60-60-66-68-76-90-95-96-98
16-03-2022 18513 04440 17-03-2022 01-03-05-05-12-12-13-18-22-25-31-38-40-46-46-47-48-51-53-54-59-67-68-68-73-74-90
03-03-2022 42113 42399 04-03-2022 01-07-08-12-12-18-18-21-24-31-33-33-37-38-42-43-45-54-54-69-85-85-86-90-94-94-99
25-11-2021 64313 81610 26-11-2021 08-10-21-27-29-30-32-41-42-45-45-46-56-60-61-63-64-64-67-72-72-74-76-79-93-95-98
28-04-2021 91213 21916 29-04-2021 11-16-17-21-23-26-27-29-35-36-42-51-53-53-54-57-58-60-71-72-76-84-86-89-90-92-95
11-04-2021 29013 86039 12-04-2021 15-16-16-16-16-19-20-32-36-39-42-45-45-46-49-52-62-67-70-72-82-84-88-97-98-99-99
10-04-2021 85313 29013 11-04-2021 00-05-13-19-21-21-22-23-25-29-30-30-34-38-48-49-56-66-67-71-80-80-83-87-88-96-97
27-02-2021 26313 30398 28-02-2021 04-09-10-10-18-32-35-37-40-42-43-43-43-44-45-47-52-55-60-75-75-76-77-77-82-94-98
22-12-2020 81613 80188 23-12-2020 07-11-12-13-15-17-19-22-23-27-28-32-44-48-48-76-80-81-85-86-88-92-95-97-98-98-98
05-06-2020 79913 18932 06-06-2020 03-08-13-14-19-22-23-28-28-32-32-33-34-36-37-40-41-45-52-63-64-67-72-77-81-92-95
28-05-2020 09913 97954 29-05-2020 00-11-17-18-18-19-19-25-31-36-38-39-54-54-56-57-58-62-63-66-73-76-78-80-83-97-98
23-03-2018 14613 05545 24-03-2018 09-11-13-13-15-15-17-19-28-37-44-45-49-49-51-63-65-67-67-67-82-85-86-89-89-97-97
03-08-2017 54613 31308 04-08-2017 00-02-07-08-08-10-12-16-18-24-27-31-31-34-39-42-53-60-68-76-81-81-82-83-84-89-96
14-02-2017 45613 48219 15-02-2017 02-04-06-07-08-13-17-19-19-25-32-34-35-36-38-41-45-47-48-61-69-85-86-87-90-91-98
03-02-2017 22913 74529 04-02-2017 04-09-10-12-14-18-20-23-28-29-32-32-34-36-45-56-58-60-62-64-65-70-71-78-91-92-93
04-08-2016 39113 20146 05-08-2016 03-04-09-10-12-14-14-19-23-27-29-38-43-46-47-55-65-76-76-76-76-80-82-86-89-91-98
16-10-2015 19413 78016 17-10-2015 05-10-13-14-16-16-17-18-47-49-50-52-53-55-55-58-59-59-64-70-72-75-79-82-93-94-95
20-08-2015 83013 20073 21-08-2015 06-09-15-15-18-20-29-31-34-38-41-42-43-56-59-60-61-71-73-74-79-82-84-86-89-90-92
13-04-2015 49813 11164 14-04-2015 00-00-01-01-08-12-13-14-15-33-51-53-56-58-62-64-68-75-79-80-81-81-84-85-91-91-94
24-02-2015 67313 15853 25-02-2015 07-08-12-12-17-22-24-24-26-28-32-32-47-53-57-62-63-67-69-72-76-77-77-79-79-84-85
04-01-2015 91713 65001 05-01-2015 00-01-02-17-20-24-24-29-29-31-35-39-45-47-50-55-61-68-68-69-73-74-74-77-80-88-96
12-10-2014 38713 03839 13-10-2014 00-08-09-16-19-20-26-27-31-33-39-52-56-57-57-58-63-65-71-73-74-75-81-82-84-89-89
10-08-2014 42313 12979 11-08-2014 02-08-11-16-22-32-35-41-41-44-54-54-55-56-58-59-60-61-69-70-70-71-74-75-79-79-87
15-05-2014 79513 35053 16-05-2014 01-02-03-06-09-18-30-34-36-37-37-38-41-53-53-55-67-68-68-75-76-77-79-81-82-86-93
01-08-2013 92413 91085 02-08-2013 09-09-09-11-11-13-15-20-26-29-33-38-40-46-51-67-68-69-69-70-71-78-84-85-88-96-96
23-07-2013 34713 22865 24-07-2013 03-05-09-11-18-34-35-37-37-42-42-43-50-50-57-57-61-61-65-69-72-83-85-88-90-95-97
31-05-2013 93713 48425 01-06-2013 11-14-16-22-23-25-34-38-47-48-50-54-60-60-65-77-78-83-86-86-86-87-87-87-88-92-98
25-12-2011 63513 56788 26-12-2011 03-04-10-11-12-13-14-15-15-32-35-41-45-52-62-65-66-68-74-79-80-80-82-88-92-92-98
11-08-2011 11013 73231 12-08-2011 01-01-01-05-06-13-16-19-21-22-22-28-29-31-32-36-38-40-51-55-78-84-85-85-91-94-99
01-06-2011 61113 41841 02-06-2011 00-07-08-10-21-24-34-39-41-43-56-59-64-65-69-72-76-76-78-79-83-85-85-91-94-96-97
13-05-2011 95713 47224 14-05-2011 04-11-15-18-20-21-24-30-36-37-40-46-49-50-54-58-59-61-61-66-71-74-76-80-80-94-99
24-01-2011 69613 33590 25-01-2011 00-03-06-06-12-15-16-22-22-24-32-35-35-41-42-43-47-47-51-59-72-75-88-90-92-94-95
03-12-2010 96313 95653 04-12-2010 02-05-11-11-11-13-22-25-31-34-41-43-43-52-53-69-69-71-71-72-74-79-84-87-90-92-96
12-11-2010 15813 47262 13-11-2010 02-03-09-11-14-15-15-18-18-27-35-36-36-42-45-45-50-56-60-61-62-66-71-72-80-81-84
15-05-2010 73913 56325 16-05-2010 00-07-14-18-23-25-30-30-32-34-41-41-48-55-63-66-70-72-74-75-79-80-80-86-87-88-89
09-08-2009 23913 25076 10-08-2009 03-17-25-26-30-31-32-33-43-43-46-47-48-49-53-55-58-59-72-73-75-76-83-83-86-96-98
27-05-2009 06713 47348 28-05-2009 00-08-12-33-35-42-48-51-57-58-59-61-63-64-65-67-78-78-80-84-84-87-89-89-92-93-96
24-03-2009 11713 09810 25-03-2009 02-10-10-12-12-18-20-23-30-37-37-38-41-43-44-47-49-51-59-59-60-62-67-67-69-76-98
08-03-2009 20013 39052 09-03-2009 05-06-20-20-20-23-27-28-29-36-36-40-41-52-58-60-74-76-77-78-79-79-80-85-94-95-99
18-08-2008 39613 83438 19-08-2008 00-01-14-18-18-21-29-31-32-33-38-49-51-53-55-56-61-66-66-66-68-79-85-89-90-90-98
11-07-2008 65113 94266 12-07-2008 00-01-02-08-10-14-16-20-22-30-34-39-42-50-53-53-53-66-72-76-82-87-87-88-95-97-97
04-06-2008 40113 23226 05-06-2008 00-03-07-11-13-16-16-22-25-26-29-34-40-42-43-46-48-58-63-72-79-81-82-84-84-84-94
22-03-2008 00913 04384 23-03-2008 03-03-03-10-12-14-19-25-29-32-33-35-40-41-53-60-63-65-66-66-68-69-74-84-94-96-98
20-01-2008 81713 69922 21-01-2008 01-03-08-11-17-22-28-28-30-34-38-41-42-43-43-44-54-57-63-63-65-70-81-85-86-97-98
08-12-2007 48613 30766 09-12-2007 01-04-06-09-11-11-22-27-28-30-31-33-38-40-41-42-54-62-66-67-67-69-89-91-96-98-98
26-02-2007 72713 73059 27-02-2007 03-07-11-16-17-19-20-24-26-33-38-38-40-47-54-55-56-59-59-60-67-68-71-84-84-93-96
27-10-2006 57013 79554 28-10-2006 01-01-09-21-27-29-35-39-43-44-45-54-63-67-67-71-74-74-77-79-81-88-91-95-95-97-98
06-09-2006 14413 47814 07-09-2006 02-02-05-09-10-11-13-14-16-21-22-30-41-43-43-48-49-50-51-59-64-66-68-70-81-86-88
02-09-2006 68413 48979 03-09-2006 01-04-08-14-21-22-23-23-26-28-32-35-36-40-42-42-46-47-53-55-58-66-79-82-94-96-97
08-08-2006 06813 67967 09-08-2006 02-02-04-07-07-15-22-22-23-24-30-30-30-32-39-39-48-65-67-68-75-77-78-81-98-99-99
04-02-2006 89913 58189 05-02-2006 01-02-07-08-09-10-12-22-25-30-42-42-51-52-58-61-62-63-73-79-82-83-83-85-85-88-89

Để biết chắc hôm nay đề về 13 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 13 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 13 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 13 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 13 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 13 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 13 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 13 bao nhiêu lần trong một năm?

Đề về 13 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 13 chuẩn 2

Anh em muốn biết đề về số 13 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 13 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 13 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 7 lần đề về 13 vào tháng 2 lần tháng 3, 5, 8 và 1 lần tháng 7

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 13 về 5 lần vào các kỳ quay tháng 2, 11 và 3 lần tháng 4.

Năm 2020 đề về số 13 ra tới 3 lần vào tháng 5, 6 và 12.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 13 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. Mặc dù đã trải qua gần hết năm 2022 nhưng đề về 13 chỉ xuất hiện có một lần

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 24 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 24. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 13 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 13

Đề về 13 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 13 chuẩn 3

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 34 đã ra 5 lần sau đề về số 13 và đề số 13 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 13 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 13 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 13 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 13 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 13 chuẩn 4

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 13 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 13 hôm sau đánh nên ngay con 13 hoặc đánh ngay cặp 75-57 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 13 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 75 và 57 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 13 kèm theo lô 13 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 13 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 13

Đề về 13 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 13 chuẩn 5

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 13, thống kê chạm những hôm đề về 13, và bảng thống kê những ngày đề về 13, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.