Warning: Undefined array key "2015-02-18" in /www/wwwroot/bantinlode.com/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 75
Đề về 11 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 11 chuẩn

Đề về 11 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 11 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 11

Bộ số Bộ số Bộ số
30 - 4 Lần 54 - 3 Lần 36 - 3 Lần
16 - 3 Lần 60 - 2 Lần 82 - 2 Lần
79 - 2 Lần 58 - 2 Lần 31 - 2 Lần
86 - 2 Lần 92 - 1 Lần 26 - 1 Lần
56 - 1 Lần 11 - 1 Lần 61 - 1 Lần
35 - 1 Lần 72 - 1 Lần 43 - 1 Lần
47 - 1 Lần 91 - 1 Lần 48 - 1 Lần
06 - 1 Lần 88 - 1 Lần 05 - 1 Lần
34 - 1 Lần 75 - 1 Lần 95 - 1 Lần
44 - 1 Lần 50 - 1 Lần 27 - 1 Lần
41 - 1 Lần 17 - 1 Lần 13 - 1 Lần
98 - 1 Lần 12 - 1 Lần 09 - 1 Lần
33 - 1 Lần 38 - 1 Lần 23 - 1 Lần
14 - 1 Lần 49 - 1 Lần 20 - 1 Lần
68 - 1 Lần 22 - 1 Lần 04 - 1 Lần
25 - 1 Lần 96 - 1 Lần 32 - 1 Lần
65 - 1 Lần 67 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 11

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 45 Lần Tổng 0 về 3 Lần
Đầu 1 về 8 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 5 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 7 Lần Tổng 2 về 2 Lần
Đầu 3 về 14 Lần Đuôi 3 về 4 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 6 Lần Đuôi 4 về 7 Lần Tổng 4 về 4 Lần
Đầu 5 về 7 Lần Đuôi 5 về 6 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 6 Lần Đuôi 6 về 12 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 4 Lần Đuôi 7 về 4 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 5 Lần Đuôi 8 về 7 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 5 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 11

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
22-12-2023 76711 51416 23-12-2023 06-08-10-16-20-27-32-32-32-33-34-36-41-44-44-47-49-62-63-64-72-75-80-87-89-95-95
04-09-2023 08811 06367 05-09-2023 06-09-12-14-22-24-38-42-43-44-46-49-49-50-51-55-67-72-72-76-86-92-93-96-96-97-97
06-04-2023 89911 49736 07-04-2023 00-04-06-08-10-12-22-24-29-30-36-38-39-44-47-47-49-50-56-58-63-64-65-69-71-72-86
12-11-2022 78611 96305 13-11-2022 01-02-05-05-05-10-12-13-20-21-21-22-28-30-31-36-38-42-46-51-53-59-66-71-81-96-98
04-09-2022 62111 01548 05-09-2022 00-00-03-05-06-11-17-21-22-23-23-39-45-48-53-56-59-64-66-71-71-72-73-85-86-88-95
20-08-2022 10211 17965 21-08-2022 03-03-06-13-14-16-20-22-22-26-28-30-32-36-40-49-49-56-56-57-58-65-66-82-85-90-94
12-11-2021 04211 55230 13-11-2021 02-12-15-20-27-29-30-33-44-45-47-48-58-60-62-63-65-70-70-71-71-83-84-88-88-91-99
30-09-2021 45811 31220 01-10-2021 01-03-03-13-14-14-18-20-33-38-38-39-46-48-49-50-56-62-68-75-78-85-86-87-87-89-95
27-09-2021 73011 03234 28-09-2021 01-07-11-15-16-21-22-23-25-26-34-47-53-59-61-63-63-65-68-72-73-74-79-80-83-84-93
22-08-2021 98711 58391 23-08-2021 02-11-28-29-31-32-36-38-44-45-45-47-50-58-63-66-66-68-70-70-74-76-80-82-85-91-96
29-12-2020 63111 57905 30-12-2020 00-03-05-12-22-25-27-30-30-33-34-35-41-48-58-59-64-68-76-77-79-82-86-86-91-92-97
03-12-2020 29911 95549 04-12-2020 03-04-07-08-09-09-11-15-18-19-26-35-40-47-49-55-67-70-75-75-76-82-83-87-89-90-93
08-11-2020 46411 20047 09-11-2020 03-08-21-24-24-31-37-40-41-45-47-48-58-59-60-62-69-70-72-73-78-82-86-89-93-98-99
23-09-2020 97711 87082 24-09-2020 03-05-05-30-42-43-48-50-56-61-66-67-67-69-69-74-79-80-82-84-86-91-91-92-92-93-99
02-08-2020 57611 02836 03-08-2020 05-10-15-19-22-24-28-32-35-36-36-39-49-54-55-56-59-64-65-83-84-88-89-90-92-95-99
16-07-2020 24511 60814 17-07-2020 01-02-05-07-13-13-14-15-16-22-28-35-38-41-50-50-59-68-78-79-85-89-91-95-96-96-98
25-05-2020 67211 29154 26-05-2020 00-01-09-10-15-24-31-44-48-50-51-51-54-55-61-61-64-65-69-71-74-79-82-88-89-94-97
03-11-2019 40911 56043 04-11-2019 00-07-15-21-23-24-39-40-43-48-52-59-67-71-74-75-75-76-77-78-80-80-87-87-90-94-99
14-10-2019 64511 45930 15-10-2019 06-16-20-23-25-29-29-30-37-43-45-47-47-47-49-54-58-58-64-69-71-76-78-81-84-91-94
10-09-2019 82811 53841 11-09-2019 04-05-07-12-12-12-18-20-36-37-41-41-48-49-53-61-63-63-64-64-67-67-69-69-74-77-99
18-08-2019 07111 91082 19-08-2019 04-06-07-17-30-35-35-38-41-42-52-57-58-62-66-67-68-70-72-82-84-91-93-94-97-97-99
23-02-2019 63311 55232 24-02-2019 04-06-07-15-17-18-21-27-32-34-34-36-49-51-53-53-56-64-67-69-69-74-79-81-84-88-92
07-11-2018 89911 33079 08-11-2018 01-09-19-20-22-26-26-30-32-32-39-41-43-46-47-53-60-68-69-69-78-79-80-85-87-87-94
21-05-2018 06511 81330 22-05-2018 08-09-11-11-14-16-24-24-30-30-34-36-52-60-60-64-65-71-72-72-72-73-76-79-85-91-93
27-11-2017 19011 36205 28-11-2017 04-05-07-09-12-27-35-40-40-46-52-59-68-74-74-75-76-80-82-83-84-86-91-94-97-99-99
13-04-2017 37311 78123 14-04-2017 00-04-06-12-23-23-24-34-40-41-41-42-52-61-70-70-71-73-76-77-79-81-82-84-96-97-98
22-01-2017 52911 00872 23-01-2017 00-00-03-05-11-12-13-26-30-39-40-46-51-52-55-56-61-63-64-68-72-73-84-86-87-91-95
24-07-2016 69111 29835 25-07-2016 04-04-08-12-16-22-28-28-29-34-35-35-41-42-42-53-57-57-59-61-68-71-79-81-87-90-96
12-07-2016 90511 11427 13-07-2016 00-05-07-10-23-24-26-26-27-29-30-30-31-36-40-41-44-45-46-49-51-52-79-87-88-90-90
05-03-2016 61911 23296 06-03-2016 00-06-07-10-17-22-27-40-50-50-52-53-56-58-60-62-70-73-74-74-76-80-92-93-96-99-99
29-01-2016 76011 68158 30-01-2016 02-05-07-07-07-08-16-20-23-28-31-39-47-52-52-55-56-57-58-59-59-64-66-68-73-77-85
03-01-2016 97311 25261 04-01-2016 00-03-08-10-11-12-21-23-31-32-36-36-41-44-51-51-61-61-65-66-67-76-82-84-85-90-95
17-02-2015 29111
Warning: Attempt to read property "gdb" on null in /www/wwwroot/bantinlode.com/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 675
18-02-2015
Warning: Attempt to read property "giai_khac" on null in /www/wwwroot/bantinlode.com/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 679
02-11-2014 23411 42354 03-11-2014 00-02-10-12-21-25-30-33-34-37-39-40-41-41-47-48-52-54-57-57-65-70-73-82-91-96-96
26-09-2014 08111 92386 27-09-2014 04-07-09-11-12-14-18-20-25-26-27-29-34-43-47-49-51-52-54-65-76-86-90-93-94-97-99
04-06-2014 61311 98598 05-06-2014 01-08-09-11-18-20-24-28-29-37-37-44-44-45-46-48-49-53-69-75-76-76-77-78-79-87-98
14-05-2014 61511 79513 15-05-2014 01-03-09-13-22-22-28-31-31-32-41-43-43-54-57-58-59-60-62-71-71-78-86-87-88-97-99
28-03-2014 59111 93922 29-03-2014 00-03-04-08-10-11-13-20-22-28-37-40-41-46-52-58-60-65-70-72-75-76-76-78-81-88-88
18-03-2014 38111 89858 19-03-2014 00-05-06-12-17-20-22-29-31-32-33-38-44-51-51-54-58-63-68-70-72-76-86-88-97-98-98
08-03-2014 48911 78825 09-03-2014 08-10-12-13-17-17-19-21-23-25-25-27-37-40-45-46-49-61-63-64-65-69-70-81-82-83-95
10-10-2013 08711 63938 11-10-2013 05-11-18-24-34-35-35-38-38-41-41-43-43-50-50-52-53-57-65-74-82-83-87-88-90-94-95
03-10-2013 99511 43333 04-10-2013 01-01-03-06-08-09-15-21-33-36-44-46-50-51-51-54-54-56-58-64-68-71-73-77-83-84-86
25-05-2013 60011 29086 26-05-2013 01-01-03-10-20-22-25-26-34-39-44-46-52-53-57-60-61-77-77-80-82-83-85-86-90-95-98
20-04-2013 13411 35616 21-04-2013 01-05-06-09-13-16-23-33-36-41-48-49-55-58-59-68-72-74-76-77-78-81-85-91-91-95-95
09-04-2013 89411 00350 10-04-2013 09-17-18-19-23-25-26-27-32-35-35-35-36-37-39-46-50-51-58-58-60-61-77-87-88-89-97
21-01-2013 36311 07088 22-01-2013 04-14-16-18-20-21-32-33-36-37-40-41-42-43-44-48-50-50-58-64-66-68-82-88-92-93-94
20-01-2013 00611 36311 21-01-2013 11-11-15-18-22-23-30-31-32-33-42-42-51-52-54-55-56-57-59-62-64-72-73-83-87-88-95
16-10-2012 33911 37944 17-10-2012 01-08-13-19-26-27-29-31-31-44-44-46-51-52-62-67-78-79-80-81-89-91-92-94-95-98-99
27-10-2011 33511 35536 28-10-2011 01-02-17-23-28-29-34-35-36-44-45-55-58-59-62-65-65-76-86-87-88-89-92-92-96-96-98
01-10-2011 51611 25831 02-10-2011 00-00-01-05-20-22-22-26-27-31-37-42-42-49-67-70-71-71-73-75-78-88-88-90-91-92-92
16-12-2010 03711 16509 17-12-2010 04-05-07-09-09-18-19-21-21-25-26-28-31-32-32-36-41-50-53-61-63-65-81-81-83-92-94
27-10-2010 61211 35931 28-10-2010 08-14-15-15-24-24-24-25-31-34-36-47-51-53-55-56-56-57-58-63-69-79-82-83-94-94-95
05-10-2010 17711 82779 06-10-2010 04-05-08-15-25-29-32-33-39-45-52-52-55-61-62-64-68-72-79-81-84-88-90-93-94-97-98
13-04-2010 09811 87595 14-04-2010 01-08-09-12-12-23-28-32-33-41-44-44-47-48-55-56-65-73-77-77-80-81-84-91-92-95-97
21-03-2010 43311 43156 22-03-2010 09-12-12-14-24-27-31-32-35-37-43-43-44-46-49-51-55-56-63-71-75-77-77-78-86-88-98
15-01-2010 24011 71916 16-01-2010 01-13-16-21-22-27-27-32-34-37-50-52-54-58-59-71-71-73-77-80-82-85-89-94-94-95-95
15-10-2009 00411 02112 16-10-2009 01-10-12-13-18-23-26-27-29-29-33-37-37-43-44-44-45-58-62-72-73-76-79-84-86-90-95
30-10-2008 88111 01405 31-10-2008 02-05-08-11-15-18-19-21-32-35-37-38-45-48-48-50-50-52-53-55-65-66-73-74-91-91-92
07-09-2008 25511 17326 08-09-2008 00-01-07-22-26-27-34-37-38-43-50-54-56-58-60-60-63-65-67-68-73-74-81-82-87-89-99
14-07-2008 41511 67106 15-07-2008 03-04-06-09-11-11-24-29-40-40-41-41-44-57-58-59-66-67-71-73-77-81-85-88-93-96-99
05-12-2007 90611 31917 06-12-2007 00-00-03-07-08-13-17-18-20-22-25-25-25-30-39-41-48-54-57-64-64-67-71-74-85-87-95
17-08-2007 25511 55605 18-08-2007 01-05-06-13-14-17-20-28-33-36-38-38-42-52-54-61-62-62-63-72-79-92-93-94-97-98-99
03-06-2007 96111 92554 04-06-2007 02-03-07-22-23-26-38-38-39-46-53-53-54-62-64-65-65-69-70-71-76-77-90-92-94-95-99
08-05-2007 29911 97775 09-05-2007 01-01-04-04-05-11-11-14-16-18-19-21-25-31-32-39-47-53-57-62-68-75-81-82-83-88-90
08-04-2007 49311 09692 09-04-2007 06-10-18-26-30-35-37-40-41-43-48-48-52-56-60-62-68-69-72-75-76-82-87-92-95-96-98
09-06-2006 39211 05160 10-06-2006 04-07-11-13-16-19-19-20-32-34-44-45-53-57-59-60-71-71-73-75-76-77-85-86-89-96-97
29-03-2006 17011 87530 30-03-2006 03-23-23-24-24-28-29-30-30-34-37-42-42-50-54-69-72-75-76-76-81-83-85-90-94-95-97
03-12-2005 29411 80004 04-12-2005 03-04-13-15-17-18-25-29-30-31-31-32-34-35-36-38-38-39-47-55-73-78-85-86-93-95-97
24-07-2005 80411 90260 25-07-2005 02-04-08-11-12-19-21-22-26-29-34-35-37-50-51-52-60-63-65-65-67-78-79-81-86-87-93
20-05-2005 66311 28168 21-05-2005 00-03-15-24-26-26-29-30-33-41-51-65-68-68-69-73-74-76-80-84-84-85-86-92-95-96-99

Để biết chắc hôm nay đề về 11 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 11 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 11 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 11 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 11 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 11 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 11 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 11 bao nhiêu lần trong một năm?

Anh em muốn biết đề về số 11 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 11 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 11 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 2 lần đề về 11 vào tháng 8 và tháng 9

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 11 về 4 lần vào các kỳ quay tháng 8, 9 và tháng 11.

Năm 2020 đề về số 11 ra tới 7 lần vào tháng 5, 7, 8, 9, 11 và tháng 12.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 11 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. Mặc dù đã trải qua gần hết năm 2022 nhưng đề về 11 chỉ xuất hiện có một lần

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 24 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 24. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 11 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 11

Đề về 11 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 11 chuẩn 2

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 34 đã ra 5 lần sau đề về số 11 và đề số 11 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 11 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 11 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 11 thì ngày mai đánh dàn số sau

Đề về 11 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 11 chuẩn 3

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 11 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 11 hôm sau đánh nên ngay con 11 hoặc đánh ngay cặp 02 – 20 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 11 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 02 và 20 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 11 kèm theo lô 11 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 11 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 11

Đề về 11 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 11 chuẩn 4

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 11, thống kê chạm những hôm đề về 11, và bảng thống kê những ngày đề về 11, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.