Đề về 07 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 07 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 07

Bộ số Bộ số Bộ số
41 - 3 Lần 32 - 3 Lần 55 - 3 Lần
14 - 3 Lần 70 - 2 Lần 25 - 2 Lần
65 - 2 Lần 10 - 2 Lần 96 - 2 Lần
79 - 2 Lần 59 - 2 Lần 36 - 2 Lần
46 - 1 Lần 73 - 1 Lần 09 - 1 Lần
06 - 1 Lần 24 - 1 Lần 08 - 1 Lần
11 - 1 Lần 48 - 1 Lần 92 - 1 Lần
13 - 1 Lần 85 - 1 Lần 99 - 1 Lần
54 - 1 Lần 17 - 1 Lần 53 - 1 Lần
74 - 1 Lần 64 - 1 Lần 04 - 1 Lần
72 - 1 Lần 38 - 1 Lần 75 - 1 Lần
16 - 1 Lần 29 - 1 Lần 01 - 1 Lần
02 - 1 Lần 20 - 1 Lần 78 - 1 Lần
39 - 1 Lần 27 - 1 Lần 47 - 1 Lần
62 - 1 Lần 37 - 1 Lần 68 - 1 Lần
80 - 1 Lần 30 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 07

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 43 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 9 Lần Đuôi 1 về 5 Lần Tổng 1 về 8 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 7 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 9 Lần Đuôi 3 về 3 Lần Tổng 3 về 2 Lần
Đầu 4 về 6 Lần Đuôi 4 về 8 Lần Tổng 4 về 4 Lần
Đầu 5 về 7 Lần Đuôi 5 về 9 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 5 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 9 Lần Đuôi 7 về 4 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 2 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 4 Lần Đuôi 9 về 8 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 07

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
14-07-2024 81707 43030 15-07-2024 00-18-24-28-30-30-34-35-39-40-41-41-46-49-52-53-63-63-66-67-80-81-81-84-94-97-99
08-03-2024 71307 97041 09-03-2024 10-10-10-10-13-19-19-20-20-28-29-34-39-41-53-54-66-68-69-77-78-78-82-84-85-86-97
14-12-2022 48507 92059 15-12-2022 04-10-10-14-14-15-16-19-22-26-26-27-32-33-40-42-47-59-59-62-71-71-76-89-91-93-95
06-12-2022 84807 85979 07-12-2022 04-06-17-18-25-26-30-31-31-54-56-58-65-65-67-67-73-73-78-79-79-81-84-87-91-93-96
28-11-2022 65507 25380 29-11-2022 03-04-12-19-21-33-33-38-43-55-55-55-61-64-64-67-69-69-70-71-71-73-77-80-81-82-95
01-04-2022 76007 61762 02-04-2022 02-06-07-14-19-23-25-25-29-33-48-55-60-61-62-63-70-72-72-72-75-77-85-88-88-91-91
03-12-2021 85507 69447 04-12-2021 09-15-26-28-31-33-35-45-47-53-57-59-60-62-63-64-69-73-76-77-84-85-86-86-97-97-97
13-07-2021 41507 98653 14-07-2021 07-10-22-24-29-31-31-31-34-39-40-41-43-46-47-50-53-55-64-64-65-81-90-91-91-96-97
21-02-2021 57607 77708 22-02-2021 05-08-16-16-18-18-24-25-25-26-29-32-32-33-42-43-43-62-63-67-68-71-75-83-87-93-98
11-01-2021 05507 16592 12-01-2021 01-01-01-05-06-11-16-20-36-48-51-53-53-55-56-63-71-72-72-77-79-79-82-82-91-92-92
01-12-2020 74507 52117 02-12-2020 04-10-12-13-14-17-19-20-20-23-24-32-33-38-47-57-58-63-65-71-74-78-78-82-87-87-96
28-10-2020 07707 33136 29-10-2020 06-07-12-13-15-27-30-36-39-39-42-45-46-48-54-55-58-60-63-76-80-81-82-84-85-89-90
03-02-2020 63107 44410 04-02-2020 03-07-10-10-10-11-13-28-32-33-36-41-41-54-59-61-61-64-65-67-73-73-79-92-95-98-99
18-07-2019 85507 15102 19-07-2019 02-06-07-10-12-13-21-22-25-28-36-39-45-51-63-67-71-76-79-82-84-87-90-92-94-97-98
15-07-2019 77107 68355 16-07-2019 00-15-21-22-26-29-33-35-37-41-43-45-46-49-53-55-56-58-80-81-90-93-96-98-98-98-99
06-03-2019 87807 72672 07-03-2019 07-15-16-20-24-26-30-30-30-33-36-39-56-63-64-65-69-70-72-74-79-80-81-85-89-91-92
13-03-2018 58507 90354 14-03-2018 06-07-11-23-25-27-29-35-39-40-40-43-49-51-54-54-59-62-71-75-77-80-88-90-91-92-93
02-10-2017 53707 75648 03-10-2017 02-02-04-13-16-19-24-25-26-30-31-34-37-43-46-48-50-52-53-54-55-61-61-67-70-72-93
13-08-2017 95407 90225 14-08-2017 02-04-04-13-14-22-23-25-25-31-34-37-40-46-48-52-53-54-54-55-56-56-68-76-83-94-99
23-05-2017 62307 31099 24-05-2017 01-02-09-13-16-18-23-24-33-34-38-41-44-50-59-64-67-70-70-71-71-77-80-83-91-99-99
21-04-2017 56407 59036 22-04-2017 00-10-11-12-20-20-27-30-34-35-36-36-40-42-53-60-61-62-64-65-72-73-74-75-85-95-97
05-04-2017 66007 55708 06-04-2017 03-04-08-12-12-18-25-26-30-36-39-39-40-43-48-50-51-52-52-67-67-73-74-77-84-96-97
09-03-2017 00207 08701 10-03-2017 01-01-01-05-12-15-23-24-25-25-30-35-36-38-44-47-47-50-68-69-69-76-77-81-93-94-95
15-11-2016 29707 20979 16-11-2016 05-07-22-22-33-33-39-44-44-47-51-54-55-63-67-67-69-78-79-87-89-89-90-90-93-94-97
11-09-2016 04507 68724 12-09-2016 03-08-09-09-12-14-19-20-24-26-38-51-52-57-58-61-64-64-66-66-69-72-90-91-92-93-94
17-06-2016 98107 27927 18-06-2016 07-11-11-13-14-19-22-25-26-27-31-35-39-40-45-46-58-59-62-66-70-82-83-84-86-87-96
13-10-2015 73607 50685 14-10-2015 05-05-06-09-16-17-23-25-28-30-30-33-40-41-41-43-43-46-49-69-75-81-83-85-85-91-98
09-05-2015 32907 58268 10-05-2015 08-08-12-16-19-21-33-33-39-41-49-68-69-74-75-80-81-87-89-90-94-96-98-98-98-99-99
12-03-2015 93207 72429 13-03-2015 04-09-11-14-19-24-29-29-32-34-39-42-45-47-63-65-65-71-75-76-79-82-82-88-90-91-94
08-02-2015 03607 69006 09-02-2015 03-04-06-07-11-16-22-29-31-33-35-37-40-42-48-59-59-64-64-66-71-71-75-83-83-88-93
31-08-2014 98507 61809 01-09-2014 04-06-09-15-15-17-18-26-29-31-38-41-42-45-50-52-53-55-70-71-81-83-89-96-96-97-98
06-12-2013 25507 64314 07-12-2013 00-01-05-05-14-22-23-24-25-34-36-37-40-41-50-59-60-62-67-68-73-76-81-82-95-96-98
11-07-2013 62407 40316 12-07-2013 00-02-02-03-09-16-18-27-29-34-36-37-40-44-49-59-59-62-64-77-85-86-87-90-91-97-99
07-04-2013 14307 49432 08-04-2013 01-04-14-15-15-24-25-26-28-32-33-34-36-38-39-45-64-69-70-72-74-78-81-84-87-95-96
17-01-2013 88407 57514 18-01-2013 01-09-10-14-14-16-20-23-25-26-29-38-43-51-52-53-58-61-68-70-73-80-82-84-86-88-91
30-11-2012 13907 57839 01-12-2012 01-03-05-09-12-14-14-19-21-26-29-33-39-40-43-57-58-63-65-70-75-79-79-83-87-89-99
10-08-2012 22907 07332 11-08-2012 00-01-08-10-11-12-13-18-22-27-28-31-32-41-46-52-68-72-72-76-87-89-90-94-96-96-97
17-07-2012 51007 60909 18-07-2012 07-07-09-09-28-33-33-38-42-44-48-49-50-53-54-54-59-63-66-69-70-80-86-88-90-93-96
17-05-2012 64207 64770 18-05-2012 06-10-11-20-25-26-29-32-38-44-45-58-60-60-62-63-70-72-72-77-78-78-81-81-85-87-87
14-03-2012 87007 68441 15-03-2012 01-01-02-07-10-21-22-24-24-32-35-35-41-44-44-48-52-59-64-68-71-78-81-86-89-96-99
30-12-2011 38407 94078 31-12-2011 04-08-10-16-16-18-23-27-27-28-33-34-36-39-46-48-54-54-56-68-69-73-78-85-86-89-98
27-12-2011 34207 74125 28-12-2011 02-03-05-06-09-09-10-17-19-22-22-22-22-23-25-32-44-55-64-64-68-74-84-87-88-94-95
07-01-2011 99307 00865 08-01-2011 04-04-10-19-27-28-35-38-39-39-42-42-51-56-57-61-65-67-71-72-73-83-90-92-93-97-98
02-11-2010 38907 57496 03-11-2010 01-07-20-22-25-29-29-32-34-47-49-51-57-62-65-66-68-70-78-79-80-81-82-83-88-90-96
10-09-2010 38807 30920 11-09-2010 05-08-11-13-14-17-19-19-20-25-26-32-35-40-47-51-51-52-54-55-56-59-64-66-67-79-93
07-08-2010 31507 10532 08-08-2010 02-04-14-15-15-16-19-20-22-24-26-28-31-32-35-46-48-57-72-77-82-83-90-94-95-96-99
12-04-2010 88407 09811 13-04-2010 03-04-11-12-17-19-21-27-27-33-38-38-38-42-42-42-45-48-52-55-58-61-63-69-76-82-89
23-12-2009 33807 50804 24-12-2009 02-02-03-04-09-23-24-26-27-32-36-36-43-47-47-48-57-66-69-76-78-84-88-91-91-91-92
26-02-2009 90207 28575 27-02-2009 12-14-16-19-21-22-26-28-32-38-38-39-41-43-46-47-50-68-71-72-75-76-78-83-83-86-94
28-10-2008 76007 71155 29-10-2008 01-09-13-13-14-15-17-26-28-28-38-39-41-42-53-55-55-56-59-62-65-68-70-71-73-76-88
12-10-2008 31507 52970 13-10-2008 00-03-04-08-08-10-12-13-14-14-16-34-37-42-44-48-48-49-52-63-70-75-77-89-93-93-98
13-08-2008 09107 52559 14-08-2008 06-08-11-14-15-17-21-21-27-36-38-50-51-55-55-57-59-60-61-63-65-65-79-79-92-96-98
03-06-2008 69107 40113 04-06-2008 01-02-02-04-05-07-08-09-10-13-19-22-28-42-45-45-53-55-57-61-70-71-76-76-85-90-99
07-10-2007 22207 43773 08-10-2007 03-13-13-17-20-21-22-23-24-25-25-26-35-39-42-46-46-61-62-65-73-78-90-91-92-92-96
30-12-2006 02207 64837 31-12-2006 05-06-08-11-17-18-19-24-30-34-37-38-41-48-49-51-58-67-69-70-73-77-80-81-83-87-98
23-12-2006 30807 50396 24-12-2006 05-15-17-19-19-23-24-25-27-44-56-56-61-65-67-71-73-77-79-79-79-86-86-88-91-94-96
13-08-2006 80707 84546 14-08-2006 01-02-04-16-17-18-23-28-32-37-44-46-60-60-62-62-64-66-67-70-74-78-83-85-87-87-97
19-04-2006 57407 01114 20-04-2006 02-05-14-14-14-14-18-21-21-22-27-29-34-38-39-54-55-61-63-65-75-76-78-82-90-90-91
02-02-2006 12607 90538 03-02-2006 02-09-11-27-29-29-33-38-39-42-46-48-49-59-62-62-63-65-69-71-72-82-88-89-91-94-96
16-01-2006 19007 58265 17-01-2006 06-08-08-10-14-19-27-31-34-38-45-49-49-53-55-62-65-65-71-76-76-80-81-83-87-94-98
28-09-2005 71607 95964 29-09-2005 10-19-20-28-29-33-34-35-39-46-46-55-56-64-64-64-65-65-71-72-74-81-83-85-86-87-92
25-09-2005 65907 89241 26-09-2005 02-04-04-23-29-29-34-34-41-48-51-52-64-65-66-67-71-71-72-78-81-82-86-90-91-93-95
20-07-2005 54407 94274 21-07-2005 04-04-07-13-14-16-20-23-26-30-31-33-38-43-48-53-58-64-68-74-74-83-84-87-92-95-97
12-03-2005 75307 85755 13-03-2005 03-06-07-12-25-27-27-32-32-39-40-41-44-47-49-52-55-56-56-57-65-70-83-84-91-92-96
03-03-2005 40507 27910 04-03-2005 09-09-10-13-24-27-28-32-33-34-39-44-45-47-51-65-65-73-74-74-75-82-84-86-87-94-98

Để biết chắc hôm nay đề về 07 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 07 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 07 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 07 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 07 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 07 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 07 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 07 bao nhiêu lần trong một năm?

Anh em muốn biết đề về số 07 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 07 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 07 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay chỉ có 1 lần đề về 07 vào tháng 4

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 07 về 4 lần vào các kỳ quay tháng 1, 2, 7 và tháng 12

Năm 2020 đề về số 07 cũng chỉ ra có 3 lần vào tháng 2, 10 và tháng 12.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 07 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. Mặc dù đã trải qua gần hết năm 2022 nhưng đề về 07 chỉ xuất hiện có một lần

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 24 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 24. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 10 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 07

Đề về 07 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 07 chuẩn 2

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 34 đã ra 5 lần sau đề về số 07 và đề số 08 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 07 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 07 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 07 thì ngày mai đánh dàn số sau

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 07 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 07 hôm sau đánh nên ngay con 08 hoặc đánh ngay cặp 35 – 53 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 07 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 35 và 53 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 07 kèm theo lô 07 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 07 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 07

Đề về 07 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 07 chuẩn 3

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 07, thống kê chạm những hôm đề về 07, và bảng thống kê những ngày đề về 07, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.