Đề về 06 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 06 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 06

Bộ số Bộ số Bộ số
99 - 3 Lần 83 - 3 Lần 98 - 2 Lần
45 - 2 Lần 37 - 2 Lần 38 - 2 Lần
78 - 2 Lần 62 - 2 Lần 10 - 2 Lần
56 - 2 Lần 13 - 2 Lần 69 - 2 Lần
18 - 2 Lần 67 - 1 Lần 44 - 1 Lần
51 - 1 Lần 68 - 1 Lần 89 - 1 Lần
82 - 1 Lần 07 - 1 Lần 59 - 1 Lần
16 - 1 Lần 19 - 1 Lần 22 - 1 Lần
06 - 1 Lần 20 - 1 Lần 85 - 1 Lần
52 - 1 Lần 14 - 1 Lần 11 - 1 Lần
42 - 1 Lần 75 - 1 Lần 41 - 1 Lần
24 - 1 Lần 80 - 1 Lần 72 - 1 Lần
81 - 1 Lần 87 - 1 Lần 57 - 1 Lần
77 - 1 Lần 53 - 1 Lần 03 - 1 Lần
09 - 1 Lần 91 - 1 Lần 50 - 1 Lần
02 - 1 Lần 25 - 1 Lần 32 - 1 Lần
43 - 1 Lần 27 - 1 Lần 39 - 1 Lần
90 - 1 Lần 21 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 06

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 42 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 10 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 7 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 9 Lần Tổng 2 về 3 Lần
Đầu 3 về 6 Lần Đuôi 3 về 8 Lần Tổng 3 về 2 Lần
Đầu 4 về 6 Lần Đuôi 4 về 3 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 8 Lần Đuôi 5 về 5 Lần Tổng 5 về 5 Lần
Đầu 6 về 6 Lần Đuôi 6 về 4 Lần Tổng 6 về 0 Lần
Đầu 7 về 5 Lần Đuôi 7 về 8 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 9 Lần Đuôi 8 về 9 Lần Tổng 8 về 3 Lần
Đầu 9 về 7 Lần Đuôi 9 về 10 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 06

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
15-11-2022 91006 50578 16-11-2022 00-03-25-25-31-31-33-39-45-51-52-53-55-55-57-58-70-71-73-78-80-82-82-83-86-89-94
13-08-2022 40306 90213 14-08-2022 03-04-06-07-13-21-22-24-26-31-34-44-53-53-56-63-63-68-74-74-75-89-89-91-95-95-99
10-05-2022 35106 27724 11-05-2022 01-04-06-08-13-15-15-16-21-24-24-25-31-36-36-37-38-38-51-71-74-80-87-90-92-93-95
10-12-2021 25206 34925 11-12-2021 01-02-03-03-05-07-10-17-20-25-29-35-44-51-57-57-58-59-65-67-70-70-73-87-94-96-98
14-11-2020 28106 76818 15-11-2020 02-08-12-18-19-22-23-26-30-36-40-40-42-49-53-54-57-62-68-70-83-86-87-91-93-94-95
18-01-2020 34706 70921 19-01-2020 05-11-11-16-21-21-21-23-24-24-28-34-34-36-37-39-39-46-50-51-62-71-72-74-76-92-95
15-12-2019 20806 28068 16-12-2019 01-10-13-19-22-23-30-38-39-40-41-48-49-53-54-55-59-60-61-63-68-73-74-79-90-96-97
30-04-2019 93006 34641 01-05-2019 05-07-18-20-23-31-32-41-41-43-52-52-53-54-59-63-72-74-81-83-85-85-88-93-94-96-98
18-10-2016 65206 42683 19-10-2016 04-05-05-20-39-39-40-44-46-46-49-49-53-53-58-59-59-65-70-75-81-83-83-90-91-94-97
24-09-2016 29506 47190 25-09-2016 00-02-08-10-10-11-13-16-30-31-33-37-41-44-46-51-53-54-64-66-67-71-79-88-90-94-99
06-06-2016 34206 62752 07-06-2016 00-00-03-13-15-22-24-28-31-38-39-41-45-47-52-55-58-66-67-69-76-79-81-85-86-93-96
19-04-2016 10506 20075 20-04-2016 03-05-06-09-09-10-12-20-22-23-26-27-29-31-41-45-50-55-61-62-65-68-75-75-82-88-90
27-03-2016 00806 81751 28-03-2016 06-07-08-13-15-18-23-32-38-40-40-41-45-46-48-51-64-67-69-69-78-82-88-92-93-97-98
18-01-2016 78706 82885 19-01-2016 01-03-04-07-09-10-17-18-21-28-28-34-38-44-54-67-68-70-72-76-85-89-91-91-92-94-94
03-10-2015 23506 80339 04-10-2015 01-01-08-10-20-22-22-25-26-28-33-34-36-39-40-42-45-55-83-87-88-90-90-92-92-92-95
18-05-2015 20906 44920 19-05-2015 00-10-13-15-17-18-18-20-22-22-25-40-42-47-50-63-64-67-69-75-75-78-82-85-87-93-94
09-02-2015 69006 71083 10-02-2015 02-09-13-14-15-18-19-21-34-34-35-37-38-43-50-52-59-62-71-71-74-74-76-79-83-89-96
15-01-2015 29806 72662 16-01-2015 00-03-04-08-09-13-18-23-26-27-27-29-30-39-44-49-49-56-60-62-63-78-79-88-93-94-95
11-11-2014 98606 13038 12-11-2014 05-06-09-10-18-25-27-30-34-38-42-47-47-49-51-57-65-75-85-86-87-88-92-94-98-98-99
10-11-2014 77706 98606 11-11-2014 04-06-14-21-21-26-31-32-34-41-43-44-48-50-60-63-64-68-69-74-75-80-84-84-87-89-99
21-10-2014 64906 86342 22-10-2014 02-02-05-12-16-19-24-26-28-30-33-33-35-42-43-45-55-67-68-69-75-81-86-87-89-93-97
03-06-2014 14006 61311 04-06-2014 00-00-02-03-07-11-16-17-23-26-29-31-40-44-56-57-62-67-71-77-78-80-83-89-92-93-93
16-04-2014 23906 09110 17-04-2014 04-10-12-13-16-17-19-25-33-35-35-35-39-42-50-54-56-59-59-60-64-66-69-75-82-91-93
30-12-2013 09706 12422 31-12-2013 08-09-14-19-22-22-26-31-33-35-38-39-42-47-53-61-63-68-72-73-75-78-81-87-94-98-99
09-12-2013 09006 44099 10-12-2013 03-16-17-19-21-25-28-29-29-38-40-42-46-50-55-60-62-75-90-92-94-97-98-98-98-99-99
16-11-2013 54106 22598 17-11-2013 02-04-04-05-09-13-23-47-48-50-50-57-60-61-63-63-68-73-77-78-84-85-85-86-87-89-98
18-10-2013 74506 35399 19-10-2013 03-05-12-21-22-22-23-23-29-38-41-45-47-51-52-64-64-70-71-74-80-83-87-92-92-96-99
16-08-2013 45906 16802 17-08-2013 00-01-01-02-16-17-22-23-41-45-48-49-53-55-59-60-62-63-64-70-79-84-85-90-91-97-97
07-08-2013 38906 84972 08-08-2013 02-04-18-19-20-22-22-25-27-31-31-32-39-39-40-44-50-56-62-70-72-74-79-81-90-92-93
03-05-2013 73306 54550 04-05-2013 03-11-12-14-14-15-16-17-29-32-40-45-50-51-52-70-72-74-76-76-80-80-83-90-90-93-96
23-01-2013 89406 55380 24-01-2013 04-04-05-11-12-16-16-27-29-33-36-38-40-41-44-47-60-62-70-73-76-76-80-84-89-94-97
14-10-2012 80606 26044 15-10-2012 00-03-04-09-15-16-23-31-31-33-36-39-40-44-44-48-48-49-52-53-56-63-63-67-68-95-96
30-08-2012 60106 39999 31-08-2012 00-03-04-07-09-11-14-25-27-31-35-36-36-45-45-48-60-66-78-83-83-86-86-86-88-95-99
16-06-2012 21606 07437 17-06-2012 00-02-08-10-20-22-24-25-28-33-33-37-37-38-45-53-55-58-68-81-85-87-90-95-95-97-99
08-06-2012 86206 76691 09-06-2012 10-14-21-25-31-34-37-38-38-39-43-45-46-50-54-58-66-66-72-73-78-78-80-91-92-98-98
07-06-2012 06606 86206 08-06-2012 01-01-06-06-12-13-17-22-35-38-39-43-43-50-50-56-56-58-67-70-75-79-80-81-86-89-96
28-03-2012 45306 20456 29-03-2012 02-02-03-06-08-14-14-15-20-22-23-24-26-27-29-36-48-53-54-56-58-58-61-73-74-83-98
07-03-2012 99806 51110 08-03-2012 05-10-10-14-17-33-51-52-55-56-58-65-66-67-74-75-79-80-85-88-88-93-93-96-96-98-98
08-01-2012 12506 02367 09-01-2012 11-15-22-23-25-26-29-32-34-34-35-43-45-48-50-63-66-67-67-68-77-79-79-86-90-93-98
11-07-2011 64206 09719 12-07-2011 00-01-02-05-06-08-19-19-19-24-26-32-34-37-43-46-57-58-69-72-77-77-78-79-82-84-86
22-03-2011 70406 19737 23-03-2011 01-09-12-14-20-29-29-30-37-37-41-51-55-57-61-65-69-75-78-78-83-90-93-94-94-94-99
30-01-2011 14506 05598 31-01-2011 04-08-08-17-19-19-21-39-40-43-47-48-49-55-56-57-60-66-70-71-77-80-83-87-96-96-98
02-12-2010 94106 96313 03-12-2010 00-01-03-04-04-06-09-13-20-22-23-27-27-28-31-32-34-38-39-48-53-60-72-73-75-75-75
01-09-2010 91206 66462 02-09-2010 00-03-05-06-07-09-09-19-19-25-31-37-52-53-57-62-64-66-66-68-71-72-78-80-85-85-87
26-06-2010 06306 14627 27-06-2010 01-10-12-23-27-27-31-34-36-36-42-46-50-52-57-64-67-67-73-73-80-83-84-86-87-94-95
15-03-2010 35806 43816 16-03-2010 05-07-09-10-11-16-17-19-19-21-23-24-33-36-39-40-47-49-50-51-55-58-62-64-68-80-91
19-02-2010 57806 52009 20-02-2010 00-02-08-09-14-15-17-32-33-47-51-53-55-56-59-60-62-63-64-67-74-79-86-87-88-91-94
28-08-2009 88306 03069 29-08-2009 03-03-05-08-14-19-20-29-29-35-41-42-48-51-53-56-56-60-62-62-68-69-74-77-79-87-99
27-03-2009 81606 20456 28-03-2009 00-03-05-09-11-13-33-35-37-37-41-44-54-54-56-61-65-66-69-69-70-79-90-90-94-97-99
21-03-2009 91406 67043 22-03-2009 07-12-14-19-19-23-25-29-30-39-40-43-44-46-46-47-56-56-59-61-64-66-86-87-94-97-97
05-12-2008 61506 69203 06-12-2008 03-06-08-13-18-21-21-25-26-27-33-35-37-42-45-55-62-65-69-80-81-81-82-86-90-90-94
17-09-2008 99506 34978 18-09-2008 01-02-08-12-13-16-17-18-20-25-29-35-41-45-46-52-54-56-64-70-73-75-75-78-79-80-84
28-07-2008 96206 72459 29-07-2008 00-13-18-18-21-22-28-30-39-40-43-44-45-48-59-62-66-70-71-74-78-79-81-82-83-85-89
15-07-2008 67106 04583 16-07-2008 00-01-06-07-18-25-32-36-37-39-40-50-54-57-58-63-70-74-76-79-83-84-85-86-91-91-95
02-06-2008 90906 69107 03-06-2008 07-07-07-10-10-11-14-19-19-19-23-33-50-54-55-60-68-71-74-75-75-81-92-94-96-96-99
31-05-2008 08906 42718 01-06-2008 00-02-02-04-18-30-36-39-41-43-47-51-55-56-61-61-62-66-72-72-74-75-77-81-87-88-94
25-02-2008 75406 43982 26-02-2008 00-08-13-14-15-25-32-35-40-40-47-48-54-54-61-71-72-73-76-79-82-82-84-85-91-92-95
13-02-2008 35506 51945 14-02-2008 05-10-14-15-19-21-23-24-25-27-30-33-35-40-43-45-47-50-59-61-63-64-69-73-76-77-79
05-11-2007 33106 22289 06-11-2007 02-02-04-07-08-11-14-22-23-23-28-31-37-45-50-56-59-59-61-68-74-80-83-86-87-89-95
09-10-2007 72306 17445 10-10-2007 05-05-08-09-11-14-19-28-29-37-40-45-49-53-53-53-56-57-62-62-65-72-75-76-77-92-98
13-07-2007 84906 53853 14-07-2007 07-16-17-24-32-40-41-47-50-53-53-55-57-58-62-64-67-69-74-74-78-79-79-80-82-92-97
05-04-2007 37206 28557 06-04-2007 01-02-03-04-06-06-06-07-16-21-24-25-27-27-34-37-41-47-57-57-62-63-65-79-90-90-98
22-02-2007 92106 50487 23-02-2007 01-06-13-13-15-16-21-21-28-36-37-43-47-47-50-59-60-61-62-64-66-67-76-76-81-87-96
08-04-2006 82006 13369 09-04-2006 01-02-03-04-09-19-21-30-38-42-47-53-63-67-69-73-73-75-78-79-84-89-93-93-95-95-99
15-11-2005 57506 13114 16-11-2005 04-06-07-09-14-19-27-28-28-29-32-36-36-43-51-54-55-66-74-81-83-86-89-89-89-93-98
27-10-2005 79406 54238 28-10-2005 08-10-15-18-19-23-26-36-37-38-56-57-61-63-72-82-83-83-87-90-91-92-94-94-95-95-96
16-09-2005 33106 12477 17-09-2005 03-05-06-08-16-17-19-28-28-30-34-35-35-39-40-48-54-56-62-71-72-75-77-82-86-96-96
30-04-2005 56306 00032 01-05-2005 00-01-03-03-04-08-15-21-29-31-32-38-39-49-52-56-62-65-68-69-70-75-81-83-86-93-99
17-02-2005 23506 70481 18-02-2005 02-02-06-08-10-12-13-23-33-33-34-35-38-38-40-57-59-61-69-70-76-77-81-81-84-91-96

Để biết chắc hôm nay đề về 06 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 06 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 06 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 06 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 06 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 06 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 06 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 06 bao nhiêu lần trong một năm?

Anh em muốn biết đề về số 06 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 06 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 06 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 2 đề về 06 vào tháng 5 và tháng 8.

Trước đó, vào năm 2021, chỉ có 1 lần đề về 06 vào tháng 12.

Năm 2020 đề về 06 cũng chỉ ra 2 lần vào tháng 1 và tháng 11.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 06 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. Mặc dù đã trải qua gần hết năm 2022 nhưng đề về 06 chỉ xuất hiện có một lần

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 24 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 24. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 10 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 06

Đề về 06 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 06 chuẩn 2

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 34 đã ra 5 lần sau đề về số 06 và đề số 08 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 06 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 06 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 06 thì ngày mai đánh dàn số sau

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 06 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 06 hôm sau đánh nên ngay con 08 hoặc đánh ngay cặp 45 – 54 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 06 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 45 và 54 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 06 kèm theo lô 06 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 06 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 06

Đề về 06 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 06 chuẩn 3

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 06, thống kê chạm những hôm đề về 06, và bảng thống kê những ngày đề về 06, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.