Đề về 04 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 04 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 04

Bộ số Bộ số Bộ số
21 - 3 Lần 24 - 3 Lần 41 - 3 Lần
81 - 3 Lần 30 - 2 Lần 23 - 2 Lần
67 - 2 Lần 48 - 2 Lần 74 - 2 Lần
11 - 2 Lần 93 - 2 Lần 43 - 2 Lần
25 - 2 Lần 27 - 1 Lần 26 - 1 Lần
83 - 1 Lần 69 - 1 Lần 97 - 1 Lần
03 - 1 Lần 18 - 1 Lần 45 - 1 Lần
05 - 1 Lần 13 - 1 Lần 20 - 1 Lần
07 - 1 Lần 47 - 1 Lần 98 - 1 Lần
00 - 1 Lần 16 - 1 Lần 96 - 1 Lần
82 - 1 Lần 53 - 1 Lần 54 - 1 Lần
75 - 1 Lần 22 - 1 Lần 09 - 1 Lần
28 - 1 Lần 89 - 1 Lần 70 - 1 Lần
15 - 1 Lần 72 - 1 Lần 71 - 1 Lần
95 - 1 Lần 42 - 1 Lần 39 - 1 Lần
60 - 1 Lần 92 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 04

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 46 Lần Tổng 0 về 3 Lần
Đầu 1 về 6 Lần Đuôi 1 về 12 Lần Tổng 1 về 5 Lần
Đầu 2 về 15 Lần Đuôi 2 về 5 Lần Tổng 2 về 6 Lần
Đầu 3 về 3 Lần Đuôi 3 về 10 Lần Tổng 3 về 2 Lần
Đầu 4 về 10 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 1 Lần
Đầu 5 về 2 Lần Đuôi 5 về 7 Lần Tổng 5 về 2 Lần
Đầu 6 về 4 Lần Đuôi 6 về 3 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 6 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 7 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 04

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
18-04-2024 62904 26592 19-04-2024 06-10-14-16-19-19-22-23-24-26-32-38-43-45-49-56-57-57-58-59-70-71-71-74-85-92-92
15-12-2023 36904 74825 16-12-2023 05-06-09-14-16-25-25-33-34-42-56-62-67-69-71-71-78-79-81-86-88-89-89-90-94-94-96
18-09-2023 43104 50925 19-09-2023 12-12-15-18-25-28-30-38-40-41-42-42-52-55-56-62-65-66-71-72-78-80-81-85-94-95-98
15-06-2023 46904 76830 16-06-2023 01-02-02-07-07-08-09-19-20-22-30-32-35-39-49-53-55-66-67-72-74-84-88-88-93-96-97
06-05-2023 02904 88060 07-05-2023 03-10-13-16-21-24-31-35-36-36-37-40-40-42-43-60-60-64-65-67-68-84-86-87-95-98-99
30-03-2023 11504 59381 31-03-2023 03-08-16-22-25-28-34-41-42-47-47-47-48-48-51-53-62-67-68-81-81-83-86-87-89-92-95
27-10-2022 89604 32041 28-10-2022 03-03-05-11-12-22-25-30-31-38-41-45-46-49-49-49-50-53-58-62-66-70-83-86-93-96-96
25-10-2022 50604 19739 26-10-2022 00-00-01-09-11-11-13-22-29-36-39-40-48-50-55-62-63-68-69-69-70-71-72-77-91-95-98
16-08-2022 05904 54182 17-08-2022 01-03-04-14-26-32-33-34-34-40-45-48-54-61-70-76-78-78-80-82-84-85-88-89-90-91-95
21-07-2022 27404 04093 22-07-2022 00-06-07-10-13-14-22-26-26-32-40-52-57-61-74-82-83-84-85-86-89-90-93-95-95-97-99
05-07-2022 68404 76796 06-07-2022 05-09-11-17-27-29-29-32-32-44-44-50-51-53-60-62-63-70-71-75-76-79-91-93-94-96-97
11-02-2022 49104 85672 12-02-2022 01-08-15-20-26-27-27-27-28-34-47-49-53-54-65-68-71-72-72-74-76-77-80-85-87-92-97
26-12-2021 57404 56903 27-12-2021 03-06-14-16-22-36-37-42-42-49-49-57-60-61-63-64-66-68-68-76-81-82-85-89-90-98-99
03-08-2021 10004 46441 04-08-2021 02-12-13-13-14-15-19-19-21-29-32-40-41-45-47-48-50-51-53-66-73-74-79-83-84-85-89
26-05-2021 64904 33003 27-05-2021 02-03-05-09-18-20-29-31-34-40-43-47-47-59-72-72-74-77-78-78-79-79-81-92-93-95-99
08-04-2021 63904 52070 09-04-2021 03-04-15-18-31-33-39-41-46-49-51-52-53-54-62-69-70-71-75-81-83-84-91-92-93-95-97
30-11-2020 05104 74507 01-12-2020 00-07-08-09-11-12-13-19-27-32-36-36-43-49-49-50-50-58-58-62-65-68-71-80-84-93-99
19-09-2020 54004 05042 20-09-2020 00-05-06-06-21-22-27-31-32-35-42-49-52-54-57-57-61-70-74-79-81-82-87-93-97-97-97
20-02-2020 22204 36089 21-02-2020 01-01-05-05-18-19-29-32-33-40-40-41-57-61-61-62-65-66-66-67-74-74-78-84-85-89-95
08-01-2020 78804 91574 09-01-2020 00-03-05-07-08-14-18-27-27-30-36-47-47-47-58-61-62-70-74-74-75-75-80-81-90-90-94
02-01-2020 73604 19143 03-01-2020 01-02-06-07-23-30-33-36-37-37-38-39-43-50-58-60-63-73-75-79-82-82-84-86-86-87-89
22-06-2019 13304 84095 23-06-2019 00-05-07-07-08-12-15-16-17-19-19-21-26-33-33-39-52-53-57-57-60-79-84-91-92-95-96
11-05-2018 37704 98581 12-05-2018 04-08-10-11-23-27-28-29-30-31-40-45-46-48-51-62-69-71-75-79-79-81-87-92-93-95-98
26-12-2017 12404 84416 27-12-2017 01-01-02-07-08-08-11-14-14-16-20-25-28-30-32-36-49-52-52-65-74-80-80-81-97-98-98
12-10-2017 49604 47028 13-10-2017 03-04-11-11-13-15-17-23-24-26-28-28-33-35-52-54-57-67-70-70-76-82-83-85-94-95-99
25-02-2017 87204 34623 26-02-2017 09-10-12-22-23-24-26-29-31-32-33-37-44-47-55-60-62-64-65-65-73-77-88-91-97-99-99
02-10-2016 78904 02821 03-10-2016 00-01-01-02-04-05-06-11-17-19-21-22-27-37-38-41-47-49-49-49-53-54-62-77-80-85-89
27-07-2016 45804 03248 28-07-2016 01-04-06-10-13-17-21-22-26-28-37-41-44-45-46-48-49-68-69-71-76-87-87-88-93-99-99
25-05-2016 49604 23854 26-05-2016 04-05-06-06-08-10-20-25-25-29-31-39-39-40-54-57-57-67-74-76-77-80-83-85-89-90-93
04-03-2016 74704 61911 05-03-2016 05-11-13-17-17-19-22-25-26-29-30-37-43-47-47-49-51-55-58-60-60-64-65-74-77-86-93
25-01-2016 11704 76605 26-01-2016 03-04-05-07-16-24-29-32-32-35-35-38-49-52-66-67-75-79-81-84-85-88-93-95-97-98-99
21-09-2015 08304 84120 22-09-2015 00-02-02-05-10-12-19-20-28-32-35-36-38-44-45-51-55-55-57-59-61-63-77-87-93-99-99
31-03-2015 04704 35200 01-04-2015 00-00-00-05-09-12-16-18-23-23-25-25-37-39-45-45-56-58-66-77-78-85-88-91-96-98-99
23-02-2015 01204 67313 24-02-2015 02-06-13-18-19-21-22-33-35-38-44-47-49-55-61-71-81-82-86-87-87-92-92-94-96-96-99
19-09-2014 60804 23315 20-09-2014 03-09-10-14-15-22-22-23-23-26-42-43-43-47-49-52-56-56-65-68-70-74-75-76-77-78-99
07-09-2014 95004 70121 08-09-2014 11-13-19-20-21-21-32-33-36-46-46-48-51-55-61-61-61-61-64-72-75-76-76-88-89-90-99
06-08-2014 26004 98053 07-08-2014 00-01-01-03-04-05-07-23-24-26-30-31-32-46-52-53-53-59-64-73-80-80-83-85-92-94-96
04-08-2014 53604 24005 05-08-2014 04-05-08-09-09-12-17-21-21-21-23-26-33-35-37-42-42-50-62-66-74-79-80-86-89-93-98
12-09-2013 87404 97705 13-09-2013 00-05-10-18-22-33-35-42-44-46-49-51-55-56-57-58-60-62-69-73-75-82-83-83-87-93-99
25-07-2013 08904 82009 26-07-2013 07-09-09-15-16-24-29-38-39-41-45-48-49-52-54-62-69-69-73-78-82-84-87-90-90-92-99
05-03-2013 91904 16998 06-03-2013 09-10-11-29-33-34-40-42-43-43-45-51-52-59-62-63-67-67-67-71-72-77-78-83-84-98-99
25-02-2013 65404 36545 26-02-2013 00-03-06-16-21-22-26-26-27-27-34-35-45-50-56-57-60-61-71-73-76-77-78-78-82-94-97
02-02-2013 39204 48124 03-02-2013 04-04-04-06-19-19-22-23-24-25-33-41-43-55-58-61-62-62-63-68-68-76-82-82-82-91-92
02-01-2013 10604 20781 03-01-2013 00-03-06-07-08-12-15-22-29-29-32-43-44-50-56-64-65-66-67-71-72-78-81-87-87-93-98
02-06-2012 09704 98641 03-06-2012 06-16-16-17-28-29-30-31-34-37-40-40-41-44-50-54-59-63-63-74-75-80-89-91-92-96-99
29-12-2011 34404 38407 30-12-2011 01-01-05-07-13-15-17-22-30-33-34-38-43-44-46-46-48-59-62-63-70-74-88-94-94-96-97
12-12-2011 95304 02023 13-12-2011 06-08-09-14-23-27-28-28-30-42-44-45-53-60-64-69-75-77-78-78-79-80-86-87-93-95-99
20-11-2011 22704 92397 21-11-2011 01-03-07-07-09-10-11-12-16-20-21-21-22-49-52-58-68-70-73-77-78-78-80-80-82-83-97
12-11-2011 83004 69843 13-11-2011 01-04-05-10-10-21-28-28-30-30-33-43-55-59-60-67-75-76-81-87-87-88-92-94-97-97-98
06-11-2011 32504 63169 07-11-2011 01-09-09-19-21-22-34-41-42-44-50-53-58-59-59-61-62-65-69-69-77-78-87-88-96-97-98
25-07-2011 19804 60018 26-07-2011 01-02-07-10-16-18-18-20-20-23-23-25-26-28-33-45-46-49-55-57-58-62-69-79-84-88-89
10-06-2010 61804 60593 11-06-2010 02-03-05-08-09-12-14-20-22-29-32-35-44-51-55-55-58-65-70-74-79-82-87-92-93-98-99
11-03-2010 02904 60467 12-03-2010 05-06-08-08-09-18-25-25-28-29-30-32-32-34-36-44-52-56-64-67-80-84-91-93-94-94-99
25-02-2010 43504 72122 26-02-2010 18-21-22-24-27-27-33-35-35-38-39-42-50-50-56-60-60-63-64-67-70-71-72-74-77-91-96
26-01-2010 16904 83647 27-01-2010 02-11-15-20-21-26-27-33-33-37-44-45-45-46-47-49-51-64-66-69-69-84-86-86-93-95-96
14-01-2010 80204 24011 15-01-2010 00-01-05-11-13-15-18-22-24-31-33-38-47-49-53-53-55-68-68-70-73-77-83-91-94-97-98
24-12-2009 50804 36074 25-12-2009 03-05-06-10-12-22-31-41-44-45-46-55-56-60-61-64-65-66-74-76-78-78-86-86-87-89-94
01-10-2009 75304 80975 02-10-2009 04-05-17-20-20-27-32-33-39-39-40-51-55-58-63-65-72-74-75-76-79-82-83-83-88-88-99
21-12-2008 97904 95330 22-12-2008 00-08-08-11-15-17-22-22-26-27-30-31-32-47-50-52-62-65-66-72-78-84-85-88-92-98-99
16-08-2008 07304 20221 17-08-2008 06-09-13-13-18-19-21-22-23-26-28-32-54-54-57-59-69-70-70-80-81-83-86-90-91-91-93
06-04-2008 54804 18983 07-04-2008 02-10-11-11-16-21-21-23-24-31-31-37-40-45-47-48-58-59-68-69-73-75-78-82-83-85-87
09-12-2006 84204 90771 10-12-2006 03-04-12-18-21-22-25-25-26-30-34-59-60-63-64-70-71-72-72-77-78-90-95-95-97-98-99
23-10-2006 36004 31624 24-10-2006 01-04-08-17-18-24-24-31-32-33-34-38-40-43-45-45-45-54-54-57-66-69-76-79-81-95-98
15-07-2006 16504 25048 16-07-2006 00-06-06-06-09-16-21-29-29-34-37-38-44-47-48-50-50-51-52-55-58-59-61-65-66-71-83
04-07-2006 99704 92067 05-07-2006 02-25-28-29-32-43-44-56-56-57-59-67-67-69-69-73-79-79-79-80-81-86-90-91-93-94-99
04-12-2005 80004 75026 05-12-2005 02-08-10-10-12-22-26-27-29-33-34-35-45-47-53-59-65-67-70-73-73-74-84-85-86-92-93
28-08-2005 83404 13927 29-08-2005 01-01-04-16-16-17-24-27-27-35-37-43-47-59-60-60-61-62-62-69-78-79-87-91-95-96-99
14-01-2005 74604 99024 15-01-2005 02-03-04-06-07-11-13-15-16-24-27-40-42-45-51-59-76-77-79-79-80-80-82-89-93-93-95

Để biết chắc hôm nay đề về 04 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 04 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 04 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 04 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 04 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 04 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 04 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 04 bao nhiêu lần trong một năm?

Anh em muốn biết đề về số 04 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 04 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 04 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 4 lần đề về 04 vào tháng 2, tháng 7 và tháng 8.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 04 cũng về 4 lần vào các kỳ quay tháng 4, 5, 8 và tháng 12

Năm 2020 đề về số 04 ra 5 lần vào tháng 1, 2, 9 và tháng 11.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 04 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. Mặc dù đã trải qua gần hết năm 2022 nhưng đề về 04 chỉ xuất hiện có bốn lần

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 24 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 24. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 10 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 04

Đề về 04 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 04 chuẩn 2

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 23 đã ra 5 lần sau đề về số 04 và đề số 08 xuất hiện 4 lần sau ngày đề về 04 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 04 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 04 thì ngày mai đánh dàn số sau

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 04 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 04 hôm sau đánh nên ngay con 08 hoặc đánh ngay cặp 17 – 71 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 04 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 17 và 71 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 04 kèm theo lô 04 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 04 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 04

Đề về 04 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 04 chuẩn 3

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 04, thống kê chạm những hôm đề về 04, và bảng thống kê những ngày đề về 04, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.