Đề về 03 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 03 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 03

Bộ số Bộ số Bộ số
54 - 5 Lần 50 - 3 Lần 38 - 3 Lần
18 - 2 Lần 81 - 2 Lần 46 - 2 Lần
52 - 2 Lần 80 - 2 Lần 19 - 2 Lần
30 - 2 Lần 85 - 2 Lần 61 - 2 Lần
77 - 2 Lần 16 - 2 Lần 69 - 2 Lần
09 - 1 Lần 39 - 1 Lần 36 - 1 Lần
74 - 1 Lần 88 - 1 Lần 21 - 1 Lần
27 - 1 Lần 20 - 1 Lần 70 - 1 Lần
97 - 1 Lần 43 - 1 Lần 41 - 1 Lần
87 - 1 Lần 03 - 1 Lần 59 - 1 Lần
65 - 1 Lần 94 - 1 Lần 14 - 1 Lần
55 - 1 Lần 05 - 1 Lần 33 - 1 Lần
07 - 1 Lần 76 - 1 Lần 10 - 1 Lần
60 - 1 Lần 72 - 1 Lần 17 - 1 Lần
96 - 1 Lần 11 - 1 Lần 22 - 1 Lần
71 - 1 Lần 25 - 1 Lần 86 - 1 Lần
92 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 03

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 48 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 10 Lần Đuôi 1 về 8 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 5 Lần Đuôi 2 về 5 Lần Tổng 2 về 1 Lần
Đầu 3 về 8 Lần Đuôi 3 về 3 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 4 Lần Đuôi 4 về 8 Lần Tổng 4 về 4 Lần
Đầu 5 về 12 Lần Đuôi 5 về 6 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 6 Lần Đuôi 6 về 8 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 7 Lần Đuôi 7 về 7 Lần Tổng 7 về 0 Lần
Đầu 8 về 9 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 4 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 03

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
19-03-2023 86903 24192 20-03-2023 04-05-09-10-10-12-17-22-29-29-32-38-41-42-42-48-52-54-60-63-77-79-82-83-90-92-99
19-08-2022 75303 10211 20-08-2022 03-05-07-11-17-19-20-22-22-24-26-31-34-35-44-46-48-49-50-50-57-61-64-72-74-75-76
29-07-2022 92303 96409 30-07-2022 09-10-32-46-46-48-49-52-54-54-55-55-60-65-77-81-81-82-87-88-89-96-97-98-98-98-99
29-03-2022 59903 89914 30-03-2022 08-13-13-14-14-14-15-15-19-19-24-25-26-29-30-35-50-65-70-74-75-78-89-91-92-93-98
12-01-2022 88903 46638 13-01-2022 01-04-08-12-12-12-18-20-21-28-28-36-37-38-39-51-56-58-65-74-81-82-84-88-90-95-95
28-12-2021 04703 13977 29-12-2021 02-05-07-09-12-12-14-16-16-23-41-41-43-45-46-52-53-57-68-69-69-77-83-88-90-94-95
27-12-2021 56903 04703 28-12-2021 03-05-05-13-16-17-22-26-31-32-32-34-35-42-56-61-64-68-68-71-74-76-88-89-90-93-95
27-05-2021 33003 07076 28-05-2021 03-07-08-11-14-15-16-19-28-28-29-33-44-48-49-50-67-74-75-76-76-80-82-95-95-96-96
19-02-2021 11103 70030 20-02-2021 06-09-09-14-15-30-33-37-37-39-43-44-47-47-49-58-67-69-71-78-82-82-84-86-88-89-90
16-02-2021 11503 05177 17-02-2021 08-08-16-27-29-32-32-33-38-54-57-58-64-64-65-65-68-69-72-77-82-85-87-90-90-90-99
12-06-2020 51903 93761 13-06-2020 04-06-06-08-19-21-30-32-37-38-39-39-48-50-51-53-59-61-61-62-64-67-67-73-75-79-95
23-04-2020 54503 69550 24-04-2020 02-03-07-10-12-18-18-27-37-45-46-49-50-50-58-61-61-63-69-71-71-71-79-81-81-93-99
29-11-2019 40803 36896 30-11-2019 00-03-18-19-20-43-47-48-50-51-52-54-62-63-68-68-75-76-81-84-85-86-90-92-93-94-96
15-09-2019 42303 03797 16-09-2019 00-01-02-09-09-10-15-16-24-27-29-30-32-45-47-54-62-62-66-67-78-80-93-93-96-97-99
21-04-2019 66103 78819 22-04-2019 00-03-09-09-12-18-19-19-20-34-35-37-39-41-46-58-59-62-69-69-72-73-73-74-78-78-78
24-10-2018 23203 72838 25-10-2018 00-02-06-10-10-12-13-14-22-24-26-38-39-44-45-50-52-53-54-55-57-65-72-86-90-90-91
10-06-2018 01603 35854 11-06-2018 18-21-23-25-28-31-34-36-47-49-51-52-54-56-58-60-65-67-72-79-83-89-91-94-97-98-99
30-08-2017 69303 30454 31-08-2017 01-10-13-14-24-26-29-31-33-36-43-54-59-62-66-67-67-70-73-76-83-83-84-87-88-90-95
26-08-2017 76103 85886 27-08-2017 02-06-12-31-35-35-37-39-43-49-49-50-52-58-60-64-66-75-82-83-85-86-86-88-90-95-96
27-06-2017 40303 82194 28-06-2017 00-06-07-07-08-10-21-26-27-28-34-39-40-43-54-55-61-62-68-69-73-78-82-89-93-94-96
31-01-2017 31203 71838 01-02-2017 00-02-02-05-14-24-29-29-33-38-39-40-42-44-49-51-53-55-56-67-69-84-86-88-93-93-94
02-01-2017 53103 73385 03-01-2017 01-06-12-12-12-23-32-32-35-36-36-39-47-51-52-66-67-67-70-73-75-76-85-90-90-94-96
08-08-2016 40203 08587 09-08-2016 02-03-05-07-12-15-20-20-23-25-30-31-35-41-52-55-58-62-65-71-73-80-83-83-87-88-94
17-07-2016 91503 88570 18-07-2016 00-03-06-13-14-16-18-19-20-23-31-32-33-35-43-55-56-65-70-70-85-89-96-96-97-98-99
06-09-2015 34803 20180 07-09-2015 00-04-08-12-14-17-25-30-31-35-36-38-38-40-41-46-50-50-64-72-72-73-80-88-90-93-96
19-07-2015 94703 63820 20-07-2015 00-05-17-20-21-26-30-43-45-47-47-49-49-53-53-53-54-56-62-66-74-88-89-94-97-97-99
30-06-2015 11703 70165 01-07-2015 01-03-05-09-10-10-15-20-22-24-32-32-36-55-56-57-60-62-62-65-66-72-72-73-79-85-86
22-03-2015 68603 93027 23-03-2015 01-04-04-13-21-21-27-30-30-30-34-34-41-44-44-45-46-53-53-62-74-80-82-84-89-95-97
24-01-2015 59303 83725 25-01-2015 02-04-17-18-23-23-25-25-26-27-32-33-45-52-56-64-67-74-78-80-81-82-84-88-90-93-99
12-05-2014 84703 88185 13-05-2014 01-10-11-18-23-30-36-36-42-43-45-45-47-56-57-60-61-71-71-73-73-82-84-85-89-93-95
15-12-2013 14903 03721 16-12-2013 06-14-17-19-21-27-29-31-32-37-42-47-49-52-57-58-62-65-71-74-74-77-79-87-87-90-99
06-11-2013 56703 29933 07-11-2013 02-02-03-05-10-10-11-14-15-16-18-27-28-32-33-33-34-35-43-47-48-55-57-74-93-96-96
25-08-2013 62303 87388 26-08-2013 01-03-07-13-14-19-20-26-28-32-35-38-40-48-48-60-71-72-74-81-85-88-88-88-89-94-96
11-05-2013 52003 82671 12-05-2013 00-02-05-11-12-17-19-23-27-27-32-46-55-56-56-58-64-64-65-67-71-77-81-89-90-93-96
30-07-2012 03203 57830 31-07-2012 16-16-26-29-30-31-31-35-37-38-45-48-53-56-58-62-64-72-74-76-78-81-88-90-90-97-97
21-07-2012 67703 40669 22-07-2012 03-08-14-19-19-21-21-31-31-31-38-44-46-51-55-57-58-64-69-69-70-71-72-74-85-94-96
13-04-2012 32203 86517 14-04-2012 00-02-06-09-12-16-16-17-18-24-31-35-39-42-43-46-49-60-63-73-75-76-77-81-82-84-91
15-11-2011 61503 62554 16-11-2011 06-07-14-16-34-36-38-46-47-48-51-52-52-54-54-58-59-61-66-69-75-80-85-90-91-95-98
21-10-2011 18903 37172 22-10-2011 03-06-07-07-10-18-20-28-32-37-40-43-44-49-56-59-61-67-68-68-72-81-87-88-90-92-95
15-10-2011 88803 93522 16-10-2011 11-11-20-20-21-22-22-26-32-34-39-48-56-65-66-72-78-80-81-81-86-88-95-96-96-98-98
25-09-2011 30803 76474 26-09-2011 03-05-05-06-16-26-31-46-52-52-52-59-68-69-71-71-73-74-74-81-82-82-91-92-93-95-97
09-08-2011 72803 38959 10-08-2011 02-11-17-17-22-24-24-31-35-35-44-45-47-57-59-61-67-71-73-78-78-85-86-88-90-92-95
21-07-2011 10103 93618 22-07-2011 03-04-04-04-15-15-18-22-23-24-27-34-34-40-49-50-54-57-58-79-79-82-84-85-90-92-98
08-07-2011 16303 29252 09-07-2011 08-14-22-24-33-38-39-41-44-48-52-58-61-61-61-63-68-69-70-75-78-79-82-86-88-91-95
06-01-2011 35003 99307 07-01-2011 00-07-07-08-12-13-17-20-22-22-26-29-38-39-44-50-57-58-59-62-67-78-79-79-93-96-99
20-12-2010 84203 41741 21-12-2010 02-09-13-18-23-26-28-30-33-35-41-41-45-52-57-59-69-69-73-73-82-85-87-88-90-91-96
29-08-2010 98103 16336 30-08-2010 08-16-18-21-22-27-28-36-39-40-41-41-48-51-59-60-63-65-65-66-69-70-73-77-81-96-99
27-08-2010 39603 83754 28-08-2010 00-03-04-08-10-12-17-18-24-25-27-28-29-31-44-45-49-52-54-54-56-58-62-67-68-70-76
30-06-2010 51503 29605 01-07-2010 01-01-05-08-09-11-15-21-25-26-28-42-43-43-46-47-48-52-60-61-63-69-72-80-88-92-92
08-10-2009 66803 39750 09-10-2009 02-05-06-08-17-24-32-32-36-41-41-44-50-52-57-63-65-66-70-71-73-79-81-94-94-95-98
06-09-2009 99703 15152 07-09-2009 00-00-09-10-10-19-21-28-28-33-37-45-46-49-52-56-56-63-70-71-75-76-83-84-88-92-98
14-03-2009 42403 99069 15-03-2009 08-11-15-16-24-32-34-35-38-47-50-53-55-57-60-62-62-64-69-73-74-84-88-88-89-95-99
15-02-2009 38303 76639 16-02-2009 02-12-16-16-19-23-28-29-32-33-35-39-49-50-55-56-58-58-59-61-62-68-77-86-91-95-98
05-02-2009 65503 98716 06-02-2009 02-04-07-14-16-18-26-27-30-33-34-38-44-52-56-57-57-61-66-68-84-85-89-91-92-96-99
14-12-2008 85903 75746 15-12-2008 03-05-09-16-20-22-24-28-34-41-46-51-51-52-55-58-67-69-70-79-85-87-92-93-97-98-99
06-12-2008 69203 66419 07-12-2008 04-08-08-10-12-16-19-20-30-30-30-38-38-42-51-52-53-56-57-59-64-69-70-73-74-84-99
14-06-2008 40303 30454 15-06-2008 00-05-15-16-17-18-22-22-27-28-33-41-45-48-49-54-57-59-60-64-68-77-78-90-91-94-99
22-04-2008 09503 88061 23-04-2008 02-05-05-09-15-20-21-24-24-25-26-29-38-40-42-55-61-61-70-70-76-78-80-80-87-90-99
07-03-2008 92503 66280 08-03-2008 01-05-06-06-11-13-16-22-23-29-30-33-35-43-44-45-46-49-59-60-74-77-80-94-95-95-95
27-07-2007 92003 91681 28-07-2007 01-01-03-04-07-07-14-20-21-28-32-36-39-50-57-57-59-61-65-70-76-81-81-82-90-94-97
30-01-2007 83203 76850 31-01-2007 04-04-05-14-19-32-33-37-39-39-46-50-51-51-56-58-66-66-74-76-79-80-82-91-91-94-96
12-03-2006 06903 70509 13-03-2006 01-04-06-09-10-12-16-27-31-36-45-47-49-50-50-50-57-64-65-67-71-74-75-85-88-89-93
13-02-2006 13103 04643 14-02-2006 00-01-02-08-13-18-19-24-36-39-40-43-43-47-54-59-62-70-70-70-73-81-86-94-96-96-98
10-02-2006 61803 30760 11-02-2006 13-14-15-16-17-21-30-38-41-41-48-49-54-60-67-75-77-85-86-89-93-94-96-96-97-98-99
25-01-2006 10303 37516 26-01-2006 01-07-13-15-16-19-20-20-23-33-38-39-42-45-45-61-65-68-68-75-77-78-83-84-85-85-89
20-11-2005 22003 74081 21-11-2005 06-11-12-13-22-23-25-27-32-37-47-52-53-54-54-61-61-63-66-73-74-75-75-77-81-88-92
21-10-2005 59403 08310 22-10-2005 00-04-08-08-09-10-19-28-29-32-34-36-44-46-47-50-52-55-59-60-62-63-70-79-88-88-89
05-06-2005 02303 05718 06-06-2005 12-15-18-19-24-24-25-25-25-26-26-31-34-37-39-42-57-59-63-70-72-73-76-80-81-85-98
06-04-2005 93103 99046 07-04-2005 01-02-05-10-14-17-18-20-20-24-26-28-37-41-45-45-46-52-59-63-68-77-86-87-88-94-99
05-01-2005 28803 92955 06-01-2005 00-02-08-18-20-23-23-28-37-39-41-42-43-49-50-53-55-58-60-61-64-66-70-75-78-81-98

Để biết chắc hôm nay đề về 03 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 03 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 03 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 03 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 03 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 03 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 03 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 03 bao nhiêu lần trong một năm?

Anh em muốn biết đề về số 03 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 03 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 03 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 4 lần đề về 03 vào tháng 1, tháng 3, tháng 7 và tháng 8.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 03 về tới 5 lần vào các kỳ quay tháng 2, tháng 5 và tháng 12.

Năm 2020 đề về số 03 chỉ ra có 2 lần vào tháng 4 và tháng 6

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 03 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. Mặc dù đã trải qua gần hết năm 2032 nhưng đề về 03 chỉ xuất hiện có bốn lần

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 24 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 24. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 10 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 03

Đề về 03 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 03 chuẩn 2

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 71 đã ra 4 lần sau đề về số 03 và đề số 19 xuất hiện 5 lần sau ngày đề về 03 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 03 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 03 thì ngày mai đánh dàn số sau

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 03 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 03 hôm sau đánh nên ngay con 18 hoặc đánh ngay cặp 29 – 92 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 03 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 29 và 92 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 03 kèm theo lô 03 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 03 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 03

Đề về 03 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 03 chuẩn 3

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 03, thống kê chạm những hôm đề về 03, và bảng thống kê những ngày đề về 03, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.