Đề về 02 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 02 chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 02

Bộ số Bộ số Bộ số
77 - 4 Lần 29 - 2 Lần 57 - 2 Lần
70 - 2 Lần 52 - 2 Lần 98 - 2 Lần
51 - 2 Lần 65 - 2 Lần 54 - 2 Lần
25 - 2 Lần 66 - 2 Lần 47 - 2 Lần
18 - 2 Lần 68 - 2 Lần 33 - 1 Lần
03 - 1 Lần 07 - 1 Lần 17 - 1 Lần
95 - 1 Lần 53 - 1 Lần 06 - 1 Lần
19 - 1 Lần 58 - 1 Lần 94 - 1 Lần
37 - 1 Lần 27 - 1 Lần 78 - 1 Lần
72 - 1 Lần 55 - 1 Lần 08 - 1 Lần
88 - 1 Lần 11 - 1 Lần 01 - 1 Lần
20 - 1 Lần 67 - 1 Lần 39 - 1 Lần
76 - 1 Lần 96 - 1 Lần 87 - 1 Lần
15 - 1 Lần 00 - 1 Lần 05 - 1 Lần
40 - 1 Lần 60 - 1 Lần 43 - 1 Lần
44 - 1 Lần 10 - 1 Lần 49 - 1 Lần
99 - 1 Lần 12 - 1 Lần 90 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 02

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 7 Lần Đuôi 0 về 38 Lần Tổng 0 về 4 Lần
Đầu 1 về 8 Lần Đuôi 1 về 4 Lần Tổng 1 về 7 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 6 Lần
Đầu 3 về 3 Lần Đuôi 3 về 4 Lần Tổng 3 về 6 Lần
Đầu 4 về 6 Lần Đuôi 4 về 4 Lần Tổng 4 về 8 Lần
Đầu 5 về 11 Lần Đuôi 5 về 8 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 8 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 9 Lần Đuôi 7 về 14 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 2 Lần Đuôi 8 về 10 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 7 Lần Đuôi 9 về 6 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 02

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
17-06-2024 00002 74990 18-06-2024 02-06-10-26-32-40-46-49-52-53-56-61-61-64-66-68-70-74-74-74-84-85-86-90-95-98-99
31-05-2024 06102 12612 01-06-2024 00-01-01-12-13-19-19-29-30-39-40-41-45-49-55-59-59-68-70-70-77-80-80-82-83-86-89
10-09-2023 35902 63768 11-09-2023 00-02-04-09-09-12-23-23-35-36-40-41-52-56-58-62-68-68-69-74-75-79-81-87-93-94-98
10-08-2023 25102 90299 11-08-2023 04-08-15-17-27-29-31-31-35-36-41-43-45-46-51-56-61-62-62-67-77-78-80-83-84-95-99
13-07-2023 26902 78668 14-07-2023 00-03-04-12-13-18-19-28-28-28-33-38-43-45-46-49-56-58-58-64-68-68-70-71-92-97-99
12-05-2023 84102 19949 13-05-2023 03-05-08-09-10-12-15-15-21-22-33-36-43-44-47-49-68-68-68-74-75-81-90-91-93-96-97
01-03-2023 76102 47577 02-03-2023 02-09-15-20-23-26-27-33-34-35-40-46-53-54-57-69-71-75-77-81-82-83-89-91-96-96-98
25-07-2022 69502 00558 26-07-2022 02-13-13-16-17-26-30-35-37-39-44-53-55-55-58-67-76-77-79-81-82-83-85-91-96-98-99
28-04-2022 47202 58339 29-04-2022 02-06-07-08-12-14-15-15-16-22-34-35-39-41-47-48-48-55-56-58-60-71-72-78-80-84-86
18-03-2022 90202 39218 19-03-2022 04-12-18-20-20-23-29-36-36-37-44-48-52-54-63-65-65-65-66-66-73-81-90-92-92-97-99
06-01-2021 90402 09854 07-01-2021 09-14-14-15-18-34-40-41-44-45-46-49-54-57-62-62-66-70-71-81-84-84-87-88-89-93-98
15-07-2020 70102 24511 16-07-2020 01-08-08-08-11-12-22-24-25-27-35-39-44-46-57-59-65-67-75-82-84-86-88-90-90-97-98
30-04-2020 06702 29166 01-05-2020 02-20-25-34-38-41-43-46-51-56-64-66-68-69-69-71-72-82-84-85-88-94-95-98-98-99-99
30-03-2020 42902 98819 31-03-2020 08-10-12-15-17-19-19-30-38-45-55-57-57-58-61-63-68-70-73-76-79-84-85-89-91-94-96
09-11-2019 26502 23310 10-11-2019 02-05-08-10-10-21-26-28-33-33-33-35-40-44-47-48-49-55-56-57-58-59-69-70-85-91-93
09-08-2019 25002 14040 10-08-2019 02-03-03-05-14-20-40-43-47-51-53-56-56-62-65-65-65-65-68-72-76-84-85-92-94-95-96
19-07-2019 15102 17705 20-07-2019 01-05-09-11-16-30-32-34-35-38-44-45-51-53-54-56-66-72-77-77-83-85-87-88-90-99-99
14-07-2019 29202 77107 15-07-2019 04-06-07-08-11-14-17-20-22-23-23-30-31-37-40-51-51-52-53-59-74-75-83-85-87-87-88
26-04-2019 41702 66029 27-04-2019 02-03-12-15-18-26-28-29-31-40-42-42-42-45-60-64-65-69-74-78-80-84-86-90-93-98-98
08-03-2019 09702 06000 09-03-2019 00-05-06-06-08-10-13-14-22-24-26-28-37-37-39-44-51-52-57-63-68-70-75-82-85-94-99
20-12-2018 41302 95367 21-12-2018 04-09-11-12-18-36-41-42-47-49-53-55-60-62-63-66-67-70-73-76-82-84-86-88-90-97-99
17-11-2018 96702 16644 18-11-2018 05-14-21-25-29-31-34-36-37-38-43-43-44-49-50-54-56-62-64-65-70-71-75-76-77-86-98
03-05-2018 74902 95201 04-05-2018 01-02-03-04-07-09-10-11-18-22-26-31-31-33-39-50-51-53-64-65-66-67-73-80-87-88-92
01-09-2016 94102 76320 02-09-2016 00-03-03-04-12-16-19-20-20-26-28-29-34-34-39-43-47-51-60-73-79-85-85-87-93-95-98
24-08-2016 40602 53577 25-08-2016 04-07-10-12-17-18-23-31-37-40-46-53-53-55-61-64-71-72-77-81-82-87-90-94-96-96-98
09-07-2016 31202 18443 10-07-2016 03-05-08-11-22-26-31-36-36-43-45-51-52-53-54-56-57-58-63-68-71-71-73-81-87-95-97
14-06-2016 25602 13478 15-06-2016 01-02-08-12-13-13-16-24-27-32-38-45-50-51-57-65-65-67-70-72-75-78-83-83-94-97-98
02-06-2016 66602 62998 03-06-2016 00-03-03-04-05-05-07-08-12-16-16-27-28-32-38-39-52-57-66-67-68-72-75-77-80-80-98
18-04-2016 70502 10506 19-04-2016 03-05-06-06-06-11-17-18-30-34-40-41-47-51-52-54-57-59-64-66-68-71-75-88-93-97-97
06-04-2016 56802 26188 07-04-2016 02-05-12-14-16-17-25-26-31-40-42-44-47-48-64-72-83-85-86-86-87-88-92-92-94-98-99
13-01-2016 71502 45552 14-01-2016 01-06-11-13-21-22-31-34-40-41-44-46-52-52-52-53-53-60-61-66-77-82-84-86-93-93-97
10-06-2015 80802 19566 11-06-2015 09-09-17-18-21-23-23-25-36-41-46-47-47-51-52-55-59-66-73-74-74-79-90-90-91-92-94
23-01-2014 22602 14951 24-01-2014 01-06-06-11-11-13-22-25-26-29-34-36-37-42-44-44-51-56-59-66-67-71-73-76-77-92-95
23-09-2013 82802 28251 24-09-2013 02-05-07-13-22-31-35-36-36-38-41-43-46-50-51-53-53-54-56-75-76-78-80-83-91-92-98
19-08-2013 07902 16553 20-08-2013 00-05-11-12-13-15-15-16-19-24-25-26-35-44-46-52-53-58-66-66-71-79-80-85-90-98-99
17-08-2013 16802 81577 18-08-2013 04-19-22-24-28-29-31-36-36-41-42-43-47-48-49-51-52-54-55-56-71-72-74-76-77-86-92
13-12-2012 44402 67147 14-12-2012 00-03-03-12-14-24-31-33-36-38-44-45-47-47-53-60-62-75-76-78-79-81-85-89-91-93-96
31-01-2012 91802 06427 01-02-2012 03-03-07-13-22-25-26-27-28-34-35-36-38-39-42-45-49-50-51-75-82-83-85-86-96-99-99
14-12-2011 88602 88208 15-12-2011 00-04-08-08-14-14-18-22-26-27-27-42-42-48-57-64-71-72-74-76-77-78-84-89-91-93-95
09-03-2011 09502 25665 10-03-2011 00-01-02-02-03-07-07-17-18-18-19-19-22-28-36-45-48-57-65-71-72-76-79-80-85-88-94
24-02-2011 26002 92401 25-02-2011 01-04-20-21-23-24-28-28-40-42-44-59-65-66-66-69-71-73-75-81-82-84-85-90-90-96-98
19-12-2010 80502 84203 20-12-2010 01-03-05-05-11-15-20-20-23-31-31-34-37-41-53-55-56-58-69-70-71-72-78-79-81-91-99
04-09-2010 33602 72060 05-09-2010 01-02-09-10-14-14-18-24-25-28-44-48-52-59-60-62-62-66-69-80-82-84-88-89-93-95-97
17-05-2010 07002 90598 18-05-2010 00-21-22-22-28-32-37-44-47-48-49-57-59-62-62-63-67-69-75-85-87-92-96-96-97-98-99
12-01-2010 18902 34725 13-01-2010 00-05-09-10-12-17-20-25-26-30-35-36-36-44-44-47-48-55-57-59-60-70-78-79-82-84-88
01-12-2009 43102 42737 02-12-2009 01-03-06-11-17-25-27-35-37-40-43-46-47-53-55-65-70-71-73-76-85-88-90-91-96-98-99
16-09-2009 40002 16555 17-09-2009 00-01-04-06-07-13-15-21-21-29-38-43-45-54-55-55-57-64-64-71-77-78-79-87-87-90-91
04-09-2009 53302 33115 05-09-2009 00-02-03-06-11-11-14-15-20-26-27-44-47-47-51-57-58-59-66-70-73-76-81-91-92-95-99
19-06-2009 59302 14325 20-06-2009 03-14-15-16-22-22-24-25-26-31-32-32-34-36-43-44-49-51-55-57-57-66-76-76-77-95-99
09-06-2009 84202 61194 10-06-2009 00-02-04-10-20-21-21-22-24-25-28-29-35-36-45-46-46-58-59-66-76-76-87-89-93-94-99
23-05-2009 93302 57618 24-05-2009 02-03-18-21-23-30-32-40-42-43-49-50-50-52-53-59-62-63-64-64-71-74-74-77-87-89-93
10-04-2009 89202 11857 11-04-2009 06-15-27-32-32-35-36-40-44-51-51-57-57-57-62-65-70-74-77-79-82-82-83-84-86-88-98
29-09-2008 25102 02952 30-09-2008 02-05-07-08-16-25-25-31-32-33-33-40-46-47-48-49-51-52-59-66-68-71-74-77-82-87-97
04-04-2008 37702 83087 05-04-2008 07-10-17-18-34-36-36-40-45-45-50-59-62-67-67-67-74-77-82-82-87-92-94-94-94-99-99
02-04-2008 34202 00272 03-04-2008 04-10-16-23-24-31-33-34-35-41-42-42-46-51-60-61-62-64-64-64-65-70-71-72-82-89-99
11-02-2008 62202 06095 12-02-2008 01-07-11-18-20-24-27-28-29-32-37-42-46-52-56-58-63-65-66-73-73-75-77-86-89-95-97
19-11-2007 41002 85617 20-11-2007 07-09-15-17-23-25-29-31-32-36-36-39-45-52-60-64-65-66-73-77-78-84-85-91-92-94-98
10-08-2007 18202 97796 11-08-2007 01-08-08-14-15-16-28-35-36-38-39-46-48-49-70-72-73-76-76-78-82-83-88-93-96-96-98
11-06-2007 72502 11370 12-06-2007 03-07-08-11-18-24-26-30-35-44-51-58-59-63-64-64-64-65-67-70-72-74-75-76-81-88-95
27-04-2007 24402 24776 28-04-2007 00-05-07-07-08-08-10-12-12-17-24-35-39-44-63-65-71-73-76-79-87-89-92-93-95-97-99
02-03-2007 46102 44847 03-03-2007 00-00-05-05-05-05-06-06-16-21-26-43-47-47-47-49-50-55-61-63-64-64-65-69-75-87-87
01-08-2006 10502 92354 02-08-2006 00-00-01-03-10-14-16-20-25-29-29-33-33-35-37-41-46-47-48-50-54-54-60-64-82-84-86
09-07-2006 61902 18829 10-07-2006 04-12-15-16-17-24-25-26-29-35-40-43-44-48-49-59-62-65-83-85-85-86-87-89-92-93-96
13-06-2006 33402 14877 14-06-2006 00-06-08-08-09-09-10-13-14-28-31-32-33-37-39-51-51-56-57-58-59-67-72-73-77-83-87
21-05-2006 20802 82533 22-05-2006 01-05-09-09-13-22-27-33-34-39-42-48-55-59-64-66-67-79-80-80-81-84-89-91-94-98-99
30-07-2005 66102 84370 31-07-2005 00-03-09-12-15-16-20-22-33-38-40-49-49-53-59-65-66-70-76-77-78-80-83-93-95-97-97
12-07-2005 99402 68065 13-07-2005 00-01-12-13-16-18-20-23-26-29-33-44-65-65-66-66-67-69-69-71-74-77-78-86-91-95-97
21-02-2005 49502 22157 22-02-2005 08-12-19-22-23-26-28-34-37-37-38-40-45-47-48-53-53-55-57-63-63-66-74-86-86-86-92

Để biết chắc hôm nay đề về 02 hôm sau nên đánh con gì thì hôm sau nên đánh lô đề con gì để ăn chắc, anh em cần phải nắm được chắc tuyệt kỹ soi cầu và có kinh nghiệm bắt số chéo theo các phương pháp khác nhau. Cùng Bản Tin Lô Đề tìm hiểu ngay sau đây nhé

Phân tích khi đề về 02 và ý nghĩa trong phong thủy, số học của số đó

Đề về 02 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 02 chuẩn 1

Theo những quan niệm của phong thủy thì con số 02 mang lại hàm ý là sự đông đúc, bên cạnh đó những con số này cũng có sự hòa hợp giữa chẵn và lẻ, giữa âm và dương. Vì cả hai đều ở quãng giữa, không phải cực thịnh cũng không phải cực suy nên có khả năng đi theo bất kỳ hướng nào.

Ngoài ra, số 02 còn đại diện cho hành mộc và đem lại may mắn cho những anh em nào đang mang mệnh mộc và hỏa. Những người mang mệnh mộc hỏa có thể chọn luôn số 02 là số bắt lô đề ngày mai để để thêm cơ hội chiến thắng bởi theo thống kê gần đây thì tỉ lệ lô rơi theo đề tương đối cao.

Đề về 02 bao nhiêu lần trong một năm?

Anh em muốn biết đề về số 02 thì hôm sau đánh con gì cần xem lại lịch sử những lần đề về số 02 trong nhiều năm trước đấy và so sánh tần suất ra của nó so với  những lần ra trong năm nay thì anh em cần chọn cho mình một địa chỉ quen thuộc, luôn cung cấp các thông tin về xổ số, số lô đề một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 Anh em phải có thông tin chính xác thì mới có thể bắt tay vào tính toán được. Nếu số thống kê đề về số 02 bị sai lệch thì mọi công sức cố gắng của anh em về sau đều đổ sông đổ bể hết, nếu có thắng cũng là ăn may.

Theo thống kê số liệu chuẩn nhất chúng tôi có được từ đầu năm 2022 đến nay đã có 3 lần đề về 02 vào tháng 3, tháng 4 và tháng 7.

Trước đó, vào năm 2021, đề về số 02 chỉ về 1 lần vào kỳ quay tháng 1.

Năm 2020 đề về số 02 cũng chỉ ra có 3 lần vào tháng 3, tháng 4 và tháng 7.

Qua số liệu này anh em có thể thấy số đề 02 có vẻ không được lộc lá lắm, rất ít xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại đầy bất ngờ. Mặc dù đã trải qua gần hết năm 2022 nhưng đề về 02 chỉ xuất hiện có ba lần

Từ những dữ liệu chúng tôi thu thập được anh em có thể lên dàn lô đề cho hôm sau dựa vào các số liệu thống kê về các con số ra theo đề 24 và chạm, tổng ra sau ngày đề về số 24. Với 2 bảng số liệu trên, anh em có thể thu gọn lại dàn xuống khoảng 10 số, đây là dàn nhỏ, không đòi hỏi vốn nhiều nên khá phù hợp với nhiều đối tượng.

Các cao thủ tiết lộ dàn số may mắn hôm sau khi đề về 02

Đề về 02 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 02 chuẩn 2

Theo kinh nghiệm của các cao thủ thì cực thịnh tất suy mặc dù con đề về số 51 đã ra 6 lần sau đề về số 02 và đề số 11 xuất hiện 5 lần sau ngày đề về 02 thì anh em nên hạn chế chốt 2 con này, còn không anh em cẩn thận thì cứ cho vào, nhưng ở dạng bọc lót là đủ, không nên đưa vào làm dạng chủ chốt.

Anh em hãy tham khảo những con đang có lượt về tầm 2 hoặc 3 lần là vừa phải.

Sau đó, anh em tra cứu bảng lô gan xem trong những số dàn đã gan mấy ngày chưa về hoặc tra cứu tại bảng tần suất lô hay về để biết con lô này có nhiều lần không, nếu có đang lên phong độ không thì biết được đề về 02 hôm sau đánh con gì đẻ có thể thắng.

Những thông tin trên vô cùng hữu ích nếu anh em nào đã chơi lâu thì hiểu được nhịp lô tô nó quan trọng thế nào.

Hôm nay đề về 02 thì ngày mai đánh dàn số sau

Theo bảng nhớ lô đề, đề hôm nay về số 02 cũng là một cách hay để có thể chốt được bộ số tài lộc

 Anh em dựa vào kinh nghiệm xương máu của các cao nhân số học, các thế hệ trước nếu hôm trước đề ra số 02 hôm sau đánh nên ngay con 08 hoặc đánh ngay cặp 58 – 85 được đảm bảo có khả năng thắng cực cao.

Ví dụ trường hợp ngày hôm nay lô đã về 02 thì ngay ngày mai phải đánh luôn cặp 58 và 85 để ăn lộc.

Còn nếu hôm trước đề về 02 kèm theo lô 02 từ 2 nháy trở lên thì hôm sau nhất định phải đánh lại con lô 02 bởi khả năng cao lô rơi xuất hiện lại tương đối lớn.

Ngoài ra, anh em hãy chú ý xem hôm nay bảng kết quả xổ số có đầu đuôi nào câm không, câm đầu đuôi nào thì hôm sau anh em nên đánh luôn lô kép theo đầu đuôi đó.

Cách chốt dàn số chuẩn và vào tiền chuẩn khi đề về 02

Đề về 02 hôm sau đánh con gì? Thống kê ngày đề về 02 chuẩn 3

Anh em cho rằng nếu lô đề ra không có quy luật nào, chơi lô đề chỉ trông chờ vào vận may thì anh em đã nhầm và tôi chắc chắn với anh em tỉ lệ thắng của những người có suy nghĩ đó vô cùng thấp, cũng chỉ tương đương với xác suất lô đề mà thôi.

Một trong những cao thủ trong thần số học là người luôn nghiên cứu và tìm tòi ra các quy luật cầu lô, bắt lô và dựa vào những dấu hiệu xuất hiện ở trên bảng kết quả. Nếu muốn vậy, anh em phải thật nghiêm túc suy nghĩ, coi đó là một cuộc chơi hoặc là một chỗ kiếm thêm thu nhập hằng ngày, tìm cách tối ưu để những con số đó sao cho có xác suất cao xuất hiện.

Anh em hãy chơi một cách lý trí, luôn dùng cái đầu lạnh để nghiên cứu sẽ giúp anh em luôn nhìn nhận chính xác. Và điều cuối cùng, anh em hãy nhớ chơi với đam mê và với số tiền mình có, tìm cách phát triển số tiền đó nên.

Trên đây là bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 02, thống kê chạm những hôm đề về 02, và bảng thống kê những ngày đề về 02, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì? Anh em hãy tham khảo để đưa ra dự đoán chính xác cho mình hôm nay nhé. Chúc anh em may mắn.